Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online kurz

Proběhlo

Vedoucí údržby

Zanedbání údržby je jako „levná půjčka na drahou opravu“.

Nerespektování zásad údržby a metod technické diagnostiky vede k výrazným ekonomickým a energetickým ztrátám, výpadkům výroby a zbytečnému opotřebení zařízení. Správná aplikace údržbářských systémů je důležitá pro každý zdravý průmyslový podnik a přináší s sebou řadu výhod. Na kurzu si ujasníme nejčastější úskalí a chyby z praxe a najdeme řadu chytrých řešení.

Místo: Online

Termín: 9. 3. 2022 - 11. 3. 2022

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Digitalizace advokátní praxe

Jaké úkony v advokátní praxi lze dnes dobře a bez rizika elektronizovat a jakým způsobem.

Svět advokátních kanceláří se v posledních letech významně změnil. Pod tlakem elektronizace veřejného sektoru i díky nutnosti zefektivnění některých procesů během pandemie se zvyšují nároky na schopnost advokátů vést jednání, dokumentaci a různé právní úkony elektronicky, vzdáleně či online. S tím souvisí i bezpečná znalost všech právních souvislostí a důsledků, které digitalizace dílčích právních kroků spouští.

Místo: Online

Termín: 9. 3. 2022 - 11. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Zákon o registru smluv z pohledu školy

Základní pravidla a nejčastější problémy vkládání smluv do registru specificky pro školy.

Zákon o registru smluv přinesl také pro školy a školská zařízení jednoznačnou povinnost uveřejňovat uzavřené smlouvy prostřednictvím registru smluv. Upřesníme, o jaké smlouvy jde, co se stane, když smlouvu uveřejníte špatně a jaké vám hrozí sankce. Zaměříme se přitom na agendu typickou pro školy, namátkou objednávky učebnic, smlouvy související s provozem školní jídelny a družiny či organizací škol v přírodě a zájmových kroužků.

Místo: Online

Termín: 8. 3. 2022 - 10. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Formativní hodnocení návodně

Osvědčené strategie zavádění a realizace formativního hodnocení ve školách.

Formativní hodnocení představuje jednu z možných cest ke zlepšení rozvoje osobnosti žáka a posílení komunikace mezi žákem a učitelem i žáky navzájem. Představíme vám hlavní nástroje formativního hodnocení, jako je stanovování kritérií hodnocení, poskytování zpětné vazby či práce s chybou, a poradíme, jak je uvést do praxe.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 10. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Autoevaluace školy – praktické postupy

Jak zavést funkční evaluační systém a efektivně provádět hodnocení kvality školy.

Evaluační činnost není jen zákonem stanovenou povinností ředitele, ale i manažerským předpokladem kvalitního řízení školy. Chybějící nebo neodborně prováděná autoevaluace má řadu negativních dopadů dovnitř i vně školy – má vliv na atmosféru a vztahy ve škole i na obraz školy na veřejnosti. Navíc je tato oblast trvale v hledáčku České školní inspekce. Nabízíme postupy, jak prakticky připravit a realizovat autoevaluační systém školy od A do Z.

Místo: Online

Termín: Středa, 9. 3. 2022

Více zde

Online konference

Proběhlo

ICT ve školách aktuálně

Změny RVP, dozvuky online a hybridní výuky, kyberbezpečnost, kyberšikana, robotika a dotace na moderní technologie do škol.

Aktuální situace ve školách klade na pojetí ICT zcela nové nároky, které jsou nyní již podpořeny i změnou RVP. Pro školy jde o výzvu, se kterou se musí identifikovat nejen učitelé Informatiky, ICT koordinátoři a vedení školy, ale vlastně celá škola od prvního žáčka po posledního pedagoga. Na konferenci získáte ty nejaktuálnější praktické návody a pochopíte možnosti, ale i rizika tak, abyste mohli moderní technologie ve vaší škole využívat co nejlépe a zároveň bezpečně.

Místo: Online

Termín: Středa, 9. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Metoda 5S aneb jak udržet pořádek na pracovišti

Ušetřete čas i peníze ve výrobním procesu díky osvědčeným postupům.

Nepořádek, plýtvání, časové prostoje…, kdo může přísahat, že na jeho pracovišti se tyto nešvary nevyskytují. Nač se zdržovat hledáním už nalezeného: pro zeštíhlení výroby i udržení pořádku využijte oblíbenou metodu 5S. Jde o pět navazujících kroků, které vám pomohou nastavit a udržet vyšší produktivitu práce. Předvedeme vám praktické využití metody na míru vašim potřebám.

Místo: Online

Termín: Středa, 9. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Dopady nového stavebního zákona na stavební firmy

Podmínky realizace stavebních zakázek dle nového stavebního zákona.

Nový stavební zákon bude klást vyšší nároky na zhotovitele – přibývají nové povinnosti, sílí tlak na elektronizaci postupů, zvyšují se sankce, mění se pravidla pro povolení stavby, kolaudaci i dodatečné povolení stavby. Přehledně vás seznámíme s jednotlivými změnami ve srovnání se stávající právní úpravou, upozorníme na skrytá rizika i možnosti, jak se ně připravit a jak je promítnout do smluvních vztahů.

Místo: Online

Termín: Středa, 9. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Facility management ve veřejné organizaci – praktický průvodce

Efektivní správa majetku v organizacích veřejného sektoru krok za krokem.

Stavíme stále modernější a sofistikovanější budovy. Musíme je však také umět chytře používat a spravovat. Integrovaný facility management představuje způsob, jak naplno využívat jejich benefitů a současně je udržovat provozuschopné a zbytečně neplýtvat prostředky. Ukážeme vám, jak facility management správně nastavit, abyste z něho vytěžili maximum.

Místo: Online

Termín: Středa, 9. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Pracovnělékařské služby a kategorizace prací v roce 2022

Aktuální přehled povinností v oblasti pracovnělékařských služeb a kategorizace prací včetně novinek pro tento rok.

Zajištění pracovnělékařských služeb a kategorizace prací patří k nejdůležitějším povinnostem každého zaměstnavatele. V roce 2020 došlo k novelizaci zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví s dopadem na kategorizaci prací. Rovněž došlo k novelizaci Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v souvislosti s pandemií COVID-19. Seznámíme vás přehledně se všemi novinkami a vašimi odpovědnostmi.

Místo: Online

Termín: Středa, 9. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Odměňování ve veřejném sektoru – úskalí a možnosti

Umíte správně určit výši platu a využíváte naplno všech možností motivačních složek pro své zaměstnance?

Odměňování zaměstnanců ve veřejném sektoru je svázáno řadou pravidel a není tak samozřejmé, jako v soukromém sektoru. Objasníme vám, jak správně zaměstnanci určit výši platu, jaké možnosti motivačních složek a odměn za práci lze v platovém sektoru využít a jak je to s dalšími platovými složkami, např. osobním příplatkem (ohodnocením).

Místo: Online

Termín: Středa, 9. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Nefinanční motivace pedagogů v praxi

Nepeněžní motivace jako klíč k lepším výkonům i vnitřní spokojenosti pedagogů.

Není tajemstvím, že peněz ve školství je omezeně. Naštěstí už dnes víme, že motivace finančními odměnami má jen krátkodobý a málo efektivní dopad na výkon pracovníků. Na semináři se zamyslíme, co člověka obecně motivuje a odkud učitelé čerpají svoji vnitřní motivaci. Ukážeme si, jak tyto vnitřní zdroje učitelů z pozice vedení posilovat, které odměny „nic“ nestojí a jaké benefity připadají do úvahy.

Místo: Online

Termín: Úterý, 8. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Cenotvorba – jak kalkulovat ceny

Jak zjišťovat a využívat informace o nákladech, maržích a očekávaném zisku produktů pro tvorbu správné ceny.

Nabízet a prodávat výrobky a služby, které mají největší přínos pro zisk podniku – to je hlavní úkol obchodních a finančních manažerů v každé firmě. Rozumíme ale správně tomu, jak spolu souvisí informace o nákladech, cenách, maržích a zisku nabízených výkonů? Anebo se spoléháme na pocity? I když seminář bude o číslech, řešením není složitá matematika, ale pochopení veličin, jejichž výsledkem je správné stanovení ceny.

Místo: Online

Termín: Pondělí, 7. 3. 2022

Více zde

Vícedenní kurz

Proběhlo

Podnikový energetik – chytré řízení spotřeby energií

Nástroje pro řízení úspor podnikových energií v kontextu jejich drastického zdražení, technických možností a finančních pobídek.

Profese podnikového energetika bývala často opomíjená. Dnes je odborník na této pozici, s ohledem na raketový nárůst cen energií, k nezaplacení. Může přinášet rozsáhlé úspory jak v rámci samotných nákladů na energie, tak i v rámci výrobních či personálních nákladů. V kurzu se seznámíte nejen se všemi povinnostmi dle aktuální energetické legislativy, ale získáte též konkrétní návody na aplikaci energetických úspor včetně užitečných tipů na finanční pobídky.

Místo: Praha

Termín: 21. 1. 2022 - 4. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Nákup energií pod tlakem zdražování

Právě teď potřebujete restartovat vaše nákupní strategie v oblasti energií, poraďte se s odborníkem.

Všechny organizace jsou nyní pod ekonomickým tlakem zajistit nákup elektřiny a plynu za snesitelnou cenu a přitom transparentně. To je v současné situaci mimořádně obtížné. Lze využít klasický nákup u vysoutěženého dodavatele, další možností je nakupovat na specializovaných energetických burzách. Představíme výhody i rizika nákupu energií a soustředíme se i na otázky žhavé současnosti spojené s krachem některých dodavatelů.

Místo: Online

Termín: Pátek, 4. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Náležitosti smlouvy o stavební dílo ve veřejných zakázkách

Jak správně nastavit smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem.

Dobře připravený smluvní vztah mezi zadavatelem a dodavatelem stavební zakázky je alfou a omegou úspěchu zadávacího procesu. Abyste předešli haváriím, které tyto zakázky protahují, prodražují nebo dokonce ohrožují celé zadávací řízení, projděte s námi krok za krokem všechny fáze přípravy smlouvy o stavební dílo. Zdůrazníme možnosti změn smlouvy, jimž se u těchto zakázek jde jen zřídka vyhnout, ale je třeba, aby byly v mezích přípustnosti.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 3. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Compliance programy firem ve světle nové metodiky NSZ

Nová metodika Nejvyššího státního zastupitelství pro compliance programy trestní odpovědnosti právnických osob.

Chcete-li snížit riziko trestní odpovědnosti firmy jako právnické osoby, jedinou účinnou prevencí je dobře nastavený compliance program. Nová metodika Nejvyššího státního zastupitelství upřesňuje, co by měl tento program obsahovat, aby byl akceptován pro možné vyvinění. Výklad a doporučení doplníme o aktuální informace k čerstvé novele zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a rozšíříme o poznatky z trestních řízení právnických osob a judikatury.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 3. 3. 2022

Více zde

Online konference

Proběhlo

Whistleblowing: nový zákon na ochranu oznamovatelů

Nové povinnosti pro firmy, organizace a obce – zavedení systému na ochranu oznamovatelů – správné postupy vypořádání oznámení.  

Všichni soukromí zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci, veřejní zadavatelé a obce nad 5 tisíc obyvatel se musí včas připravit na důsledky implementace směrnice EU o ochraně oznamovatelů. Neupravíte-li včas a odpovídajícím způsobem interní komunikační procesy, bude hrozit pokuta až 1 milión korun. Během jednoho konferenčního dne si uděláte přehled o nových požadavcích, ale získáte i doporučení postupu včetně ukázek řešení v praxi.

Místo: Online

Termín: Středa, 2. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Excel a Word v rukách personalisty

Seznamte se se skvělými možnostmi obou programů, které můžete cíleně využít v personalistice.

Práce personalisty obnáší pestrou škálu administrativních úkonů – namátkou tvorbu pracovních smluv a dohod, přípravu výběrových řízení nebo sledování termínů. Excel a Word disponují funkcemi, které Vám mohou, při řízení personální agendy, výrazně usnadnit práci. Na praktických příkladech vám předvedeme nástroje pro práci s databázovými a kontingenčními tabulkami, grafy, smlouvami a revizemi, statistikami a reporty.

Místo: Online

Termín: Středa, 2. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Controlling a využití KPI v nákupu

Jak v nákupu nastavit „Key Performance Indicators“ a jak měřit přínos nákupu pro efektivní výrobu.  

Klíčový význam průběžného hodnocení efektivity nákupu – nejen úspor, ale produktivity a využívání zdrojů – stoupá v době turbulentních změn a narušených odběratelsko-dodavatelských řetězců. Podmínkou kvalitního controllingu jsou vhodně nastavené indikátory „Key Performance Indicators“ (KPI), které využijete při řízení jednotlivých činností nákupního procesu.

Místo: Online

Termín: Středa, 2. 3. 2022

Více zde

Nahoru