Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online kurz

Proběhlo

Obchodní terminologie v angličtině

Pro ty, kteří se potřebují domluvit na obchodních online schůzkách, osobních jednáních a potřebují jazykově správné prezentace.

Angličtina je v obchodním prostředí považována téměř za samozřejmost. Dnešní online komunikace je ještě náročnější než osobní schůzky, protože odhalí mezery v anglické obchodní terminologii ještě nemilosrdněji než osobní jednání. Pokud se chcete při obchodních jednáních v angličtině cítit komfortně, potřebujete nejen znalost správné slovní zásoby a idiomů, ale i komunikačních zvyklostí.

Místo: Online

Termín: 29. 6. 2022 - 1. 7. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Konflikty na pracovišti – AZ návody pro jejich řešení

Při řešení konfliktů na pracovišti nemusíte zbytečně objevovat kolo. Využijte zkušenosti autora bestselleru Konflikty ve firmách.

Jako personalista nebo ředitel se nevyhnete řešení nejrůznějších sporů: genderové či mezigenerační konflikty, hádky o peníze, vliv, autoritu, kompetence, revoltující podřízení či štvanice na šéfa. Konflikty na pracovišti byly, jsou a budou. Dobrá zpráva je, že jim lze účinně předcházet a úspěšně je řešit. Ukážeme vám jak na to: přehledně, srozumitelně a na praktických příkladech.

Místo: Online

Termín: Středa, 29. 6. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Nástupnictví ve firmě – 7 klíčů k předání žezla

Jak správně vybrat a připravit nástupníka, aby mohl převzít vrcholové vedení bez otřesů.

Nastává doba, kdy porevoluční zakladatelé firem a vedoucí manažeři hledají cestu, jak vybrat a připravit svého nástupce a předat mu či jí řízení společnosti. V každé organizaci jde o dlouhodobý projekt, který je třeba promyšleně připravit.  Představíme vám osvědčené nástroje výběru i přípravy nástupníků. Soustředíme se také na způsob komunikace personálních změn uvnitř i vně firmy.

Místo: Online

Termín: Úterý, 28. 6. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak řešit bezdomovectví na úrovni obce

Efektivní nástroje pro prevenci a řešení bytové nouze jednotlivců i celých rodin včetně státní podpory a dotací.

Od roku 1989 stoupá počet lidí v bytové nouzi i lidí, kteří zcela ztratí bydlení. Jejich podpoře a hledání způsobů, jak tento problém komplexně řešit se věnuje celá řada neziskových organizací. Situace však trápí zejména vedení měst a obcí, na jejichž území se bezdomovectví vyskytuje. Provedeme vás přehledně problematikou bezdomovectví a nastíníme možná řešení včetně státní podpory a dotačních možností.

Místo: Online

Termín: Úterý, 28. 6. 2022

Více zde

Vícedenní kurz

Proběhlo

Pracovněprávní minimum pro výrobní mistry

Jako mistr jste i „zaměstnavatelem“, který musí vědět co, kdy a jak může po dělnících požadovat.

Jako mistr musíte být nejen odborníkem ve svém oboru, ale i manažerem, který organizuje, rozvrhuje a kontroluje práci svých dělníků. Proto je pro vás nezbytné orientovat se dobře i v základech pracovního práva: namátkou vědět, kdy zaměstnanci určovat práci, kdy je ho možné povolat k práci o víkendu, jak správně odměňovat a využít motivační funkce mzdy. Či naopak – jakým způsobem sankcionovat zaměstnance a kdy je pokuta možné nebo nutné řešení.

Místo: Brno

Termín: 27. 5. 2022 - 24. 6. 2022

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Microsoft Project – chytré řízení projektu

Osvojte si plánování a řízení projektů s Microsoft Project – dostupným a uživatelsky přívětivým softwarem.

Realizujete projekty, které vyžadují velkou míru komplexního a flexibilního řízení? Pak si jistě kladete otázku, jak vhodně vizualizovat úkoly projektu, jak sledovat plnění dílčích termínů, konečného termínu a jak hlídat dodržení plánovaných nákladů. Microsoft Project je nejrozšířenější software pro řízení a plánování projektů a všechny tyto otázky vám pomůže vyřešit. Stačí jen vědět jak.

Místo: Online

Termín: 27. 5. 2022 - 24. 6. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Marketing na TikToku – best practice

Účinná strategie na využití TikToku pro budování značky i zvýšení prodeje a zájmu.

Dominantním hráčem sociálních sítí sice zůstává Facebook, generaci Z (15 až 25 let) ale dnes musíte hledat jinde – na TikToku. Krátká videa se stala fenoménem s milionovými dosahy a recept na úspěch je tu zcela jiný než na Facebooku. Chcete, aby váš obsah na TikToku uživatele zaujal na první pohled a zároveň měl měřitelné výsledky? Nabízíme vám k tomu užitečné nástroje a doporučení od dvojice marketérů – zkušeného stratéga a kreativní specialistky.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 23. 6. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak řídit zásoby profesionálně

Zvládnuté řízení materiálových a informačních toků zásob ve skladu je vaší konkurenční výhodou.

Bez kvalitního řízení zásob se neobejde žádný výrobní ani obchodní podnik, pro e-shopy je logistika zásob přímo klíčová. Navíc mají náklady spojené se zásobami přímý vliv na marži a zisk.  Nabízíme vám přehlednou orientaci v problematice řízení zásob včetně jejich finančních aspektů a poskytneme praktické návody na základě mnoha ilustrativních příkladů.

Místo: Online

Termín: Úterý, 21. 6. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Provoz hřišť a sportovišť pro děti a mládež

Výklad norem pro hřiště a sportoviště v podobě správné praxe pro provoz včetně konkrétních příkladů.

Provoz dětských hřišť a sportovišť je přísně vymezen stovkami stránek odborných textů technických norem a je mimo možnosti a kapacity obcí i škol je znát a správně implementovat. Je však nezbytné znát zásady správné praxe, které z těchto norem vychází. Na semináři zjistíte, co vše je nutné zabezpečit a seznámíme vás i s obsahem nově zpracovávané publikace Bezpečný provoz veřejných herních a sportovních zařízení pro děti a mládež (Pravidla praxe podle technických norem).

Místo: Online

Termín: Úterý, 21. 6. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Sociálně odpovědné veřejné zadávání v praxi

Kontrolní listy a další praktické návody pro implementaci SOVZ do nákupu vaší organizace.

V minulém roce byla řada zadavatelů zaskočena novými požadavky na sociálně odpovědné aspekty zadávacího procesu. Nyní už je k dispozici řada návodných postupů, příkladů dobré praxe, a především kontrolních listů, s jejichž pomocí si soulad s novými požadavky můžete ověřit. Právě na přehled těchto nástrojů a doporučení je zaměřen náš webinář.

Místo: Online

Termín: Úterý, 21. 6. 2022

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Office 365 ve škole nejen v online výuce

Zorientujte se v aplikacích Office 365 a vyberte pro výuku i administrativu školy ty nejvhodnější.

V souvislosti s pandemií se výrazně zvýšila zkušenost škol s aplikací Microsoft Teams. Ta je však jen jednou z řady aplikací Office 365, které využívají školy bezplatně. Online kurz nabízí výklad práce s dalšími aplikacemi Office 365 a příklady využití Microsoft Teams mimo online schůzky.

Místo: Online

Termín: 6. 6. 2022 - 20. 6. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Účetní terminologie v němčině

Znalost němčiny může být rozhodující faktor pro vzestup vaší kariéry – zdokonalte si svou účetní němčinu.

Na českém trhu je tradičně významný podíl německých firem i obchodních partnerů z německy mluvících zemí. Proto také platí, že znalost německého jazyka zůstává v našem regionu buď velkou výhodou, nebo klíčovou kompetencí pro určité pracovní pozice. Na kurzu si zdokonalíte znalost odborné němčiny z účetní branže, a to vám přinese jednoznačně lepší pracovní i finanční možnosti a silnou konkurenční výhodu.

Místo: Online

Termín: Pondělí, 20. 6. 2022

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Dotační specialista ve škole

Pokud chcete využívat dotace naplno, je třeba mít interního pracovníka, který to s nimi bude umět.

Dotace z EU jsou pro školy jedinou možností, jak podstatně vylepšit svůj rozpočet a financovat potřebné projekty. Orientace v požadavcích dotačních programů a jejich administrace je však pro školy další, již neúnosnou zátěží. Řešením je proškolený interní zaměstnanec, který bude umět zformulovat potřeby do podoby projektu, podat dobře zpracovanou žádost o dotaci a bezpečně projít náročnou administrací. Je prostě praktické takového zaměstnance ve škole mít.

Místo: Online

Termín: 20. 5. 2022 - 17. 6. 2022

Více zde

Vícedenní kurz

Proběhlo

Referent správy majetku

Péče řádného hospodáře vyžaduje zodpovědné nakládání s majetkem. Chcete mít jistotu, že to váš člověk dělá správně?

Konečnou odpovědnost za hospodaření s majetkem nese vedení organizace. A právě referent správy majetku je tou klíčovou osobou, která musí garantovat statutárnímu zástupci, že náročnou agendu správy majetku bezpečně ovládá.  Namátkou: jak spravovat majetek se znalostí právních a účetních předpisů, jak s majetkem disponovat, jak ho zařazovat, udržovat, vyřazovat, prodávat a kdy likvidovat. Získejte jistotu správného postupu a vyšlete svého referenta majetku na expertní kurz.

Místo: Brno

Termín: 20. 5. 2022 - 17. 6. 2022

Více zde

Vícedenní kurz

Proběhlo

Asistentka advokátní kanceláře

Jak silná má být pravá ruka vaší advokátní praxe.

Profesionální asistentka erudovaná v oboru práva a orientovaná v právním prostředí je nezbytnou součástí každé dobře fungující advokátní kanceláře. Aby mohla být oporou celému týmu advokátů, musí disponovat vynikající orientací v chodu a potřebách advokátní praxe. Neztrácejte vlastní drahocenný čas – náš kurz zajistí proškolení vaší asistentky či office manažerky specificky pro výkon práce v advokátní kanceláři.

Místo: Praha

Termín: 27. 5. 2022 - 17. 6. 2022

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Energetická udržitelnost v obci

Nástroje pro řízení úspor energií v kontextu jejich drastického zdražování, technických možností a finančních pobídek.

Řízení spotřeby energií ve městech a obcích mohlo být ještě nedávno opomíjené. Dnes je naopak imperativem! S ohledem na raketový nárůst cen energií je znalost principů energetiky, aktuálního trhu s energiemi i využitelnosti obnovitelných zdrojů k nezaplacení. V kurzu se seznámíte se všemi povinnostmi i možnostmi dle aktuální legislativy. Především ale získáte konkrétní návody na aplikaci energetických úspor včetně užitečných tipů na finanční pobídky.

Místo: Online

Termín: 15. 6. 2022 - 17. 6. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak minimalizovat sankce při doměření daně

…aneb jak se zachovat, když finanční úřad doměří daň.

Ať už vás finanční správa vyzve k odstranění pochybností nebo zahájí daňovou kontrolu, vyplatí se být připraven na možné sankce a jejich výši umět správným postupem minimalizovat. Zaměříme se na jednotlivé kroky při doměření daně a doporučíme, jak postupovat při odvolání a jaké jsou možnosti zmírnění sankčních dopadů podle aktuálního daňového řádu.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 16. 6. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Jak správně sestavit rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023

… aneb jak z rozpočtu vytvořit účinný nástroj (nejen) finančního řízení svěřené příspěvkové organizace.

Jste-li ředitel či ekonom, potřebujete rozpočet dobře sestavit dle metodických požadavků a zároveň si ho vhodně přizpůsobit i pro budoucí controlling jeho plnění. Zároveň chcete do jeho přípravy zapojit další vedoucí manažery a posílit tak jejich roli při plnění rozpočtu. Na semináři získáte praktické návody pro sestavení rozpočtu na nový finanční rok a také know-how jak rozpočet využít jako prostředek koordinace a řízení ve vaší organizaci.

Místo: Praha

Termín: Čtvrtek, 16. 6. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Podpůrná opatření a jejich vykazování v R 44-99

Získejte orientaci ve vykazování podpůrných opatření ve školách.

Zajistit podpůrná opatření pro děti se speciálními potřebami není pro školy triviální úkol. Jde obvykle o kombinaci materiálních a personálních finančních nákladů, které je třeba správně vykazovat. Zaměříme se na typické otázky a potíže od právních povinností škol, přes praktické provozní otázky až po vyplňování výkazu R 44-99 a související metodiky.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 16. 6. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Kybernetické hrozby 2022 – jak se aktivně bránit

IT bezpečnost není o systémech, ale o správném nastavení procesů a řádně vedené dokumentaci.

Množící se kybernetické útoky na veřejné instituce i soukromé firmy poukazují na nedostatečnou ochranu proti kyberhrozbám. Zavirované sítě, blokované počítače, žádosti o výkupné jsou výsledkem podcenění rizik a nízké úrovně zabezpečení. Přesvědčíme vás, že můžete významně zapracovat na IT bezpečnosti vaší organizace bez velkých nákladů a investic.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 16. 6. 2022

Více zde

Nahoru