Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online kurz

Proběhlo

Stavbyvedoucí - řízení stavby profesionálně

Vaši stavbyvedoucí u nás získají přehled o všech povinnostech a odpovědnostech, které mají na stavbách.

Pozice stavbyvedoucího vyžaduje řadu specializovaných znalostí. Nad rámec odborného řízení stavby její stavbyvedoucí zodpovídá rovněž za dodržování bezpečnosti práce, smluvních podmínek projektu, finančních kalkulací, za řízení víceprací či za vztahy se zaměstnanci, dodavateli a investorem. Na kurzu vybavíme vaše stavbyvedoucí znalostmi o všech důležitých aspektech a mantinelech jejich práce, které se na stavebních fakultách a průmyslovkách neučí.

Místo: Online

Termín: 22. 1. 2021 - 5. 3. 2021

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Specialista účtování DPH

Každý plátce DPH potřebuje účetního, který se zcela profesionálně orientuje v neustále se měnící problematice této daně.

Perfektní orientace v oblasti DPH vám umožní nejen bezchybnou správu této daňové povinnosti, ale i správnou argumentaci ve vztahu k obchodním partnerům či vůči správci daně v případě sporů nebo v případném daňovém řízení. Staňte se i vy specialistou a dopřejte si pocit jistoty při řešení běžných i komplikovaných obchodních případů.

Místo: Online

Termín: 15. 1. 2021 - 5. 3. 2021

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Technik odpadového hospodářství ve firmě

Aneb co nového do agendy odpadového hospodářství přináší zcela aktuální „odpadový balíček“.

Nový zákon o odpadech měl přinést snížení administrativy při nakládání s odpady, ale v některých případech je opak pravdou. Nová legislativa navíc obsahuje řadu zásadních novinek, které platí již nyní, od ledna 2021. Jde např. o zákaz skládkování odpadů s výhřevností nad 6,5 MJ/kg nebo o povinnost uzavřít smlouvu s provozovatelem zařízení v případě vzniku komunálních, stavebních či demoličních odpadů. Seznamte se proto ve vlastním zájmu včas s novou legislativou.

Místo: Online

Termín: 3. 3. 2021 - 5. 3. 2021

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Expert vedení skladu

Profesionální řízení materiálových a informačních toků ve skladu je dnes zásadní konkurenční výhodou.

Řízení skladu zásadně ovlivňuje nejen náklady společnosti, ale především spokojenost zákazníka a tím i celkovou výkonovou efektivitu firmy. Řízení skladu však není jen o příjmu a výdeji, ale především o správném označování zboží, adresování jednotlivých položek, dynamických paletových místech, o vhodném použití WMS, cyklických inventurách a každodenním plánováním požadavků a zdrojů. Naučte se optimálně řídit a kontrolovat sklad tak, jak se osvědčuje v praxi u těch nejlepších.

Místo: Online

Termín: 3. 3. 2021 - 5. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Teams pro školy - novinky a pokročilé funkce

Rychlokurz pro pedagogy, kteří pro online výuku používají Microsoft Teams, a chtějí program využít na maximum.

Již téměř rok jsou školy nuceny realizovat výuku převážně distančně a pedagogové si postupně osvojili řadu online nástrojů. Microsoft Teams je pro online výuku ideální, neboť kromě online komunikace poskytuje řadu dalších funkcionalit a doplňků specificky pro školní výuku. Ukážeme si, jak z Microsoft Teams dostat ještě mnohem víc pro vaši efektivnější práci.

Místo: Online

Termín: Pátek, 5. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Obec jako řádný hospodář při správě nemovitostí

Právní požadavky versus praxe při správě nemovitých věcí v obcích.  

Vlastnictví nemovitostí a nakládání s nimi je vysoce náročná disciplína. Obce jsou navíc vázány řadou specifických právních požadavků. Jejich znalosti jsou při správě nemovitostí klíčem k omezení rizik – a to nejen bezprostředních, ale především dlouhodobých. Nabízíme vám přehled toho podstatného, co jako správný hospodář potřebujete znát, včetně praktických příkladů a judikátů.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 4. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Nakládání s obaly a odpady 2021 – přehled zásadních změn

Nová legislativa a aktuální přehled nároků, které jsou kladeny na firmy v oblasti hospodaření s odpady a obaly.

Problematika obalů a odpadů se od ledna 2021 řídí zcela novou legislativou. Získejte přehled o nejnovějších zákonných povinnostech v oblasti nakládání s obaly a odpady, praktická doporučení k jejich dodržování i konkrétní kroky, jak se připravit na případné kontroly. Neznalost neomlouvá a veškerá pochybení jsou pokutována ve vysokých sazbách.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 4. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Změny v poplatcích za komunální odpad

Dopady nové legislativy do oblasti skládkovacího poplatku a do nastavení poplatků za komunální odpad.

Novely čtyř odpadových zákonů, které řeší mj. nakládání s odpady, obaly a vybranými výrobky s ukončenou životností, jsou nejen předmětem vášnivých diskusí, ale budou mít dopady pro obce zejména do oblasti poplatků. Představíme vám novinky jako tzv. recyklační slevu či nové nastavení poplatků za ukládání odpadů na skládky. Seznámíme vás rovněž s tzv. změnovým zákonem a novou úpravou poplatku za komunální odpad.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 4. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Investiční dotace do sportovní infrastruktury

Využijte zcela nové příležitosti financování vašich investic do sportovišť.

V roce 2021 se otevírá několik zajímavých možností, jak můžete výhodně pokrýt část finančních nákladů na vaše investiční projekty. Plánujete ve své obci vybudovat nebo zrekonstruovat hřiště? Postavit nebo opravit sportovní zařízení? Na tyto projekty je právě teď možné získat dotaci až do výše 70 % z Národní sportovní agentury. Na dosah je i nová podpora MMR až ve výši 80 %. Nabízíme vám časově úsporný přehled a doporučení na míru vašim potřebám.

Místo: Online

Termín: Úterý, 2. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Přijímání do ZŠ a MŠ – pravidla správního řízení

Jaké jsou náležitosti a typická úskalí správního řízení v ZŠ a MŠ – s důrazem na přijímací proces.

Rozhodování o přijetí do ZŠ a MŠ a související aplikace správního řádu je nutnou, ale přitom časově i administrativně náročnou (a často kontroverzní) povinností ředitele školy. Do hry dnes čím dál více vstupují oprávněné či neoprávněné požadavky zákonných zástupců dětí nebo otázky související s inkluzí. Soustředíme se na praktickou aplikaci legislativních pravidel a na konkrétní doporučení s odkazem na mnoho praktických příkladů.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 25. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Červená kniha FIDIC – vybrané aspekty v praxi

Praktické otázky a aspekty realizace staveb za využití Červené knihy FIDIC (Red Book).

Smluvní podmínky FIDIC patří v současnosti mezi nejrozšířenější smluvní standardy v oboru stavebnictví. Ačkoliv je veškerá problematika s nimi související velice aktuální, často se lze v praxi setkat s neznalostí jejich institutů či absencí zkušeností s jejich užitím. Provedeme vás problematikou v ČR nejpoužívanější Červené knihy FIDIC od úplných základů až po praktické tipy, které využijete při realizaci stavby.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 25. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Bezpečnost práce na staveništi prakticky

Aktuální přehled zákonných povinností v oblasti bezpečnosti práce na stavbách pro rok 2021.

Stavebnictví dlouhodobě patří mezi nejrizikovější odvětví. Pracovní úrazy při stavebních pracích nejsou ničím výjimečným. Jen za rok 2019 se ve stavebnictví stalo 2807 pracovních úrazů, z toho 16 smrtelných. Vyšší podíl smrtelných nehod se vyskytuje pouze ve zpracovatelském průmyslu a dopravě. Seznámím vaše stavbyvedoucí se všemi aktuálními povinnostmi i novinkami, které se chystají.

Místo: Online

Termín: Středa, 24. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Zakázky malého rozsahu – nová revoluční metodika

Cílem metodiky z dílny MMR a neziskovek je tento typ zakázek s úsporou papírování a vyšší právní jistotou.

Malými zakázkami do 6 000 000 Kč se jako zadavatelé zabýváte téměř denně, přitom vám dosud chyběla dostatečná metodická podpora. Zcela nová metodika určuje, kdy má v malých zakázkách probíhat soutěž a kdy lze bez problémů zadávat z ruky. Navíc získáte návod, jak zjednodušit stávající vnitřní směrnice. Nabízíme vám přehledné informace o nových pravidlech přímo od jejich spoluautora Jiřího Skuhrovce.

Místo: Online

Termín: Středa, 24. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Změny v pracovních smlouvách a vnitřních předpisech podle novely zákoníku práce

Nejvýznamnější dopady novely na pracovněprávní dokumentaci zaměstnavatele.  

Novela zákoníku práce změnila zejména úpravu dovolené, doručování a zavedla nový institut sdíleného pracovního místa. Významné jsou však i další změny v oblasti pracovněprávních vztahů, jako např. úpravy odvolání vedoucích zaměstnanců, přechodu práv a povinností, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání či zakotvení nároku na další volno pro některé zaměstnance. To vše se může odrazit ve změnách v pracovněprávní dokumentaci.

Místo: Online

Termín: Středa, 24. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Elektronický podpis, elektronická pečeť a časové razítko

Praktické rady, kdy a jak je použít, ověřit a bezpečně uchovat.

Současná situace nutí všechny organizace rychle se vypořádat s problémy, které přináší elektronická správa dokumentů. Základem je detailní znalost elektronických ověřovacích prvků jako je elektronický podpis, elektronická pečeť a časové razítko. Na semináři si ověříte, zda postupujete správně při jejich použití, detekci, kontrole, vyhodnocení a následném dlouhodobém zachování právní platnosti. Problematiku shrneme ve světle aktuální právní úpravy i z hlediska nejčastějších chyb z praxe.

Místo: Online

Termín: Středa, 24. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Co v případě nemoci, absence či úmrtí jednatele a společníka

Dlouhodobá nepřítomnost či úmrtí v případě jednatele nebo společníka mohou závažně ohrozit chod společnosti.

Každá společnost se může dostat do situace, kdy nebude mít k dispozici osobu, která by ji mohla zastupovat. To může mít i fatální důsledky, a to nejen u jednočlenných společností s ručením omezeným. Jak se lze před takovou situací preventivně chránit, a jaké máte možnosti, pokud k takové situaci již došlo?  

Místo: Online

Termín: Úterý, 23. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Google Učebna - pokročilé funkce

Rychlokurz pro pedagogy, kteří již používají Google Učebnu, ale chtějí toho umět mnohem víc.

Google Učebna je ideální nástroj, který umožňuje nejen standardní zadávání úkolů a sdílení materiálů, ale i pokročilé možnosti testování a hodnocení. Právě ty jsou zásadní k tomu, aby vaše distanční výuka mohla co nejvěrněji suplovat výuku prezenční. Ukážeme si, jak z Google Učebny dostat mnohem víc než dosud pro vaši efektivnější práci.

Místo: Online

Termín: 22. 2. 2021 - 23. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Náležitosti povinné zdravotnické dokumentace

Legislativní požadavky vedení zdravotnické dokumentace a jejich aplikace v praxi poskytovatelů zdravotních služeb.

Požadavky na vedení zdravotnické dokumentace jsou předepsány zákonem o zdravotních službách i občanským zákoníkem. Tyto záznamy jsou klíčové nejen pro dokumentaci léčby pacientů, ale z hlediska poskytovatelů jsou i důležitým nástrojem ochrany a obrany. Nedostatky ve vedení zdravotnické dokumentace jdou v případě sporu k tíži poskytovatele, proto se vyplatí ověřit si, zda máte vše pod kontrolou.

Místo: Online

Termín: Úterý, 23. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Autoevaluace školy – praktické postupy

Jak zavést funkční evaluační systém a efektivně provádět hodnocení kvality školy.

Evaluační činnost není jen zákonem stanovenou povinností ředitele, ale i manažerským předpokladem kvalitního řízení školy. Chybějící nebo neodborně prováděná autoevaluace má řadu negativních dopadů dovnitř i vně školy – má vliv na atmosféru a vztahy ve škole i na obraz školy na veřejnosti. Navíc je tato oblast trvale v hledáčku České školní inspekce. Nabízíme postupy, jak prakticky připravit a realizovat autoevaluační systém školy od A do Z.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 18. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

DPH – novely zákona pro rok 2021

Dopady koronakrize na DPH, revoluční změny pro e-shopy v roce 2021 a další novinky.

Řada úprav DPH v roce 2021 reaguje na probíhající koronakrizi. Už od ledna budou finanční úřady při kontrolních postupech vyplácet zálohy na nadměrný odpočet. Revoluční změnou od července 2021 budou nová pravidla pro e-shopy a poskytování přeshraničních služeb vůči osobám nepovinným k dani. Shrneme aktuální situaci a soustředíme se na změny v DPH v roce 2021.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 18. 2. 2021

Více zde

Nahoru