Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online Seminář

Proběhlo

Odpisování majetku ve veřejném sektoru – možnosti a úskalí

Komplexní rozbor problematiky odpisů hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní a účetnictví.

Odpisování majetku má výrazný dopad na majetkovou pozici obcí a organizací veřejného sektoru s dlouhodobým vlivem na výsledky jejich hospodaření. Provedeme vás všemi úskalími této disciplíny od vymezení odpisovaného majetku, přes správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů, až po rozbor účetních a daňových souvislostí vč. aktuálních či připravovaných novinek v této oblasti.

Místo: Online

Termín: Pátek, 27. 11. 2020

Více zde

Online Kurz

Proběhlo

BOZP – nové povinnosti zaměstnavatelů v roce 2021

Získejte aktuální přehled o zákonných povinnostech v oblasti BOZP včetně novinek pro rok 2021.

Oblastní inspektoráty práce loni provedly přes 25 000 kontrol a uložily pokuty v souhrnné výši 345 mil. korun. Abyste se vyhnuli problémům se SUIP, včetně pracovněprávních sporů, seznámíme Vás se všemi aktuálními povinnostmi i novinkami pro příští rok. Namátkou se změnami v zákoně o ochraně veřejného zdraví, změnami v nakládání s nebezpečnými chemickými látkami nebo s aktuálním návrhem zákona o vyhrazených technických zařízeních.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 26. 11. 2020

Více zde

Online Kurz

Proběhlo

Zákon o registru smluv z pohledu školy

Základní pravidla a nejčastější problémy vkládání smluv do registru specificky pro školy.

Zákon o registru smluv přinesl také pro školy a školská zařízení jednoznačnou povinnost uveřejňovat uzavřené smlouvy prostřednictvím registru smluv. Upřesníme, o jaké smlouvy jde, co se stane, když smlouvu uveřejníte špatně a jaké vám hrozí sankce. Zaměříme se přitom na agendu typickou pro školy, namátkou objednávky učebnic, smlouvy související s provozem školní jídelny a družiny či organizací škol v přírodě a zájmových kroužků.

Místo: Online

Termín: 24. 11. 2020 - 26. 11. 2020

Více zde

Online Kurz

Proběhlo

Plánování pracovních směn – aktuality od 1. 1. 2021

Čím vším je zaměstnavatel při určování pracovních směn omezen a co může využít?

Zaměstnavatelé nezřídka plánují pracovní směny tak, že se vystavují postihu inspekce práce, nebo se se naopak zbytečně omezují. Lze plánovat směny dohodářům, mladistvým zaměstnancům, těhotným ženám či osobám se zdravotním postižením? Jaká rizika přináší plánování směnných provozů? A jak se do plánování pracovních směn promítne novelizace zákoníku práce od 1. 1. 2021?

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 26. 11. 2020

Více zde

Online Seminář

Proběhlo

Motivujme obchodní zástupce provizemi – ale jak?

Jak správně nastavit systém odměňování pro obchodníky a podpořit jejich výkon a stabilitu.

Získat kvalitní lidi do obchodu a dlouhodobě si je udržet – to je výzva. Práce obchodního zástupce je náročná disciplína a specifický je i způsob jejího odměňování. Ukážeme vám, jak za pomoci finančních i nepeněžních odměn vytvořit atraktivní mix, díky němuž mohou vaši obchodníci vykazovat lepší výsledky.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 26. 11. 2020

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Šablony III – jak úspěšně žádat o dotaci

Zpozorněte a využijte zcela novou dotační výzvu k získání finančních prostředků.

Na konci března 2020 byly vyhlášeny Šablony III. Nové Výzvy jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách, včetně možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Nenechte si ujít možnost získat finanční prostředky z EU pro další rozvoj vaší školy.

Místo: Praha

Termín: Čtvrtek, 26. 11. 2020

Více zde

Online Seminář

Proběhlo

FKSP pro příspěvkové organizace

Hospodaření s FKSP není jednoduché, novela vyhlášky navíc mění možnosti čerpání.

Tvorba a čerpání FKSP je náročnou disciplínou. Kvůli rozmanitosti čerpání tohoto fondu a jeho vázaností na účelovost finančních prostředků narážíte v řadě příspěvkových organizací na různé nejasnosti a obtíže. Letošní novela vyhlášky navíc přináší významné změny. Seznámíme vás s tvorbou a užitím FKSP dle aktuálních požadavků, a to praktickou formou s pomocí příkladů.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 26. 11. 2020

Více zde

Online Seminář

Proběhlo

Kamerové systémy a GDPR ve veřejném sektoru

Povinnosti provozovatelů kamerových systémů versus práva těch, kteří jsou sledováni.

Kamerové systémy ve veřejném sektoru obvykle využíváte k zajištění bezpečnosti prostorů a majetku. Vždy je však nutné respektovat související nároky na ochranu osobních údajů a nařízení GDPR. Na praktických příkladech ukážeme vše podstatné pro legislativně oprávněný, a přitom efektivní monitoring návštěvníků veřejných prostranství a budov.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 26. 11. 2020

Více zde

Online Kurz

Proběhlo

Kontrolní systém a hospitační činnost ve škole

Jak zavést funkční kontrolní systém a jak efektivně provádět hospitační činnost.

Kontrolní činnost je významnou povinností ředitele, případně dalších vedoucích pracovníků školy. Zároveň patří k nejproblematičtějším, jak opakovaně potvrzují výstupy z kontrol ČŠI. Nevhodně prováděné kontroly a hospitace mají negativní vliv na atmosféru i vztahy na pracovišti. Nabízíme osvědčené postupy jak nastavit kontrolní systém a realizovat hospitace od jejich přípravy až po vyhodnocení.

Místo: Online

Termín: Středa, 25. 11. 2020

Více zde

Online Seminář

Proběhlo

Ukončování pracovního poměru v době COVID-19 a pro rok 2021

Jak platně ukončit pracovní poměr v různých variantách a vyvarovat se nejčastějších chyb.

Ukončování pracovního poměru, ale i další pracovněprávní postupy jsou významně ovlivněny aktuální situací související s pandemií koronaviru. Vyvarujte se chyb při propouštění vašich zaměstnanců, nesprávný postup může mít bolestivé finanční i soudní následky. Změny přináší i novela zákoníku práce, například v oblasti doručování.

Místo: Online

Termín: Středa, 25. 11. 2020

Více zde

Online Seminář

Proběhlo

Nepedagogičtí pracovníci po novele ZP a reformě financování škol

Praktické otázky zaměstnávání nepedagogických pracovníků ve školách z pohledu pracovního práva a financování.  

Družinářky, školníci, kuchařky, uklízečky – pracovněprávní podmínky nepedagogických zaměstnanců škol a jejich odměňování jsou stále palčivým problémem. Některé dílčí změny přinesla nedávná reforma financování a další přináší novela zákoníku práce. Přesto je v této oblasti stále mnoho otázek a málo odpovědí. Pojďme počet odpovědí rozšířit.

Místo: Online

Termín: Úterý, 24. 11. 2020

Více zde

Online Kurz

Proběhlo

Zákon o registru smluv v nových souvislostech

Kontroly stále odhalují neplatně zveřejněné smlouvy. Chybí přílohy, údaje, chybuje se v použití formátu a pozor na skenování z papíru!

Do aplikace zákona o registru smluv už téměř rok zasahuje novelizace 2019. Byly vydány nové verze Metodiky – k nápravě chyb při zveřejnění a k tzv. „dočasné amnestii formátu pdf“. Kontroly však stále odhalují závažná pochybení - chybějící dodatky smluv a přílohy, nevhodný formát či „nekvalitní skeny papíru“. Využijte praktická doporučení od jednoho z předních odborníků a vyhněte se zbytečným problémům a sankcím.

Místo: Online

Termín: Úterý, 24. 11. 2020

Více zde

Online Seminář

Proběhlo

Návratnost investic do úspor energií – praktické kalkulace

Jak správně vypočítat návratnost investic do energetických úspor ve firmě či v jakékoli organizaci.

Správně proškolený podnikový energetik nebo energetický specialista může organizaci přinášet rozsáhlé úspory nákladů. Předpokladem je umět správně vyhodnotit ekonomickou návratnost investic do úsporných opatření nebo inovací a doložit efektivitu těchto opatření. Využijte bezpečné a časově úsporné varianty webináře, který vám pro tyto kalkulace poskytne praktické nástroje.

Místo: Online

Termín: Úterý, 24. 11. 2020

Více zde

Online Seminář

Proběhlo

Interní směrnice pro účtování majetku příspěvkových organizací

Praktický průvodce obsahem a formou směrnic a předpisů, bez kterých se při účtování majetku v příspěvkovce neobejdete.

Legislativních požadavků na příspěvkové organizace stále přibývá. Tím vzrůstají i nároky na tvorbu směrnic a jiných vnitřních předpisů. Sestavit je tak, aby nebyly jen pouhou formalitou ale účinným a funkčním nástrojem, není jednoduché. Zejména v oblasti účetnictví ekonomové a účetní spatřují nedostatečnou vybavenost svých organizací kvalitními vnitřními předpisy, a to zejména pro oblast majetku.

Místo: Online

Termín: Úterý, 24. 11. 2020

Více zde

Vícedenní kurz

Proběhlo

Základy ekonomiky veřejné organizace pro neekonomy

Nevystudovali jste ekonomickou školu, ale potřebujete se bezpečně orientovat v rozpočtu a financích Vaší organizace?

Pro efektivní řízení veřejné organizace je nezbytné porozumět zákonitostem finančního řízení. Pokud jste statutárním orgánem, členem vedení nebo manažerem, potřebujete chápat co, kdy a proč vám „váš“ ekonom či zřizovatel říká, předkládá anebo dává podepsat. Naučíme vás číst v základních ekonomických dokumentech a objasníme vám klíčové souvislosti, které mají zásadní vliv na ekonomickou situaci vaší rozpočtové či příspěvkové organizace.

Místo: Praha

Termín: 4. 9. 2020 - 20. 11. 2020

Více zde

Vícedenní kurz

Proběhlo

Manažer sociálních sítí 2021

Chcete umět spravovat sociální sítě, anebo vědět jak úkolovat ty, kteří je mají spravovat pro vás?

Facebook je médium, které denně používá 6 milionů Čechů. Otvírá se tak obrovský prostor pro prezentaci výrobků a služeb. Na paty mu zároveň dýchá rostoucí popularita Instagramu. Protože se pravidla na sítích dynamicky mění, je třeba pracovat s aktuálními informacemi. Získejte know-how, jak na Facebooku a Instagramu v roce 2021 účinně komunikovat vaši značku, produkty či jak řešit s klienty jejich náměty i stížnosti. To vše na kurzu zvládnete přehledně, prakticky a zábavnou formou.

Místo: Brno

Termín: 25. 9. 2020 - 20. 11. 2020

Více zde

Online Konference

Proběhlo

Pracovní právo ve školách

Odměňování pedagogů – pracovní doba – smluvní vztahy a souběžná zaměstnávání – nepedagogičtí pracovníci – adaptace začínajících učitelů

Vedení škol se potýká s nejasnostmi pracovněprávních vztahů pedagogů i nepedagogů i proto, že se řídí nejen zákoníkem práce, ale výčtem dalších školských norem a vyhlášek. Uzavírání pracovních poměrů dnes neulehčuje ani stav na trhu práce, změny ve financování či neutěšené platové možnosti. Konference se bude věnovat nejpalčivějším pracovněprávním tématům škol a popíše možná řešení, která jsou v souladu s kodifikací i s nejlepší školskou praxí.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 19. 11. 2020

Více zde

Online Seminář

Proběhlo

Informované souhlasy ve zdravotnictví

Jak postupovat, odmítne-li pacient souhlas podepsat? A kdy je třeba respektovat dříve vyslovená přání?

Nedostatky ve způsobu získávání informovaných souhlasů jsou snadno napadnutelné, zejména pokud dojde ke sporu s pacientem. Přitom se často dostáváte do situace, kdy je získání souhlasu s výkonem nebo hospitalizací komplikováno věkem nebo stavem pacienta. Jak v případě sporných situací postupovat, abyste vyhověli zákonným požadavkům? Nabízíme vám odpovědi a praktická doporučení od renomovaného odborníka.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 19. 11. 2020

Více zde

Online Kurz

Proběhlo

Technická zařízení 2021 – povinné revize stavu a provozuschopnosti

Získejte ucelený přehled o zákonných povinnostech a kontrolách všech typů zařízení ve vašich budovách a na pracovištích.

Zajištění bezpečnosti budov, pracovišť a především bezvadného stavu všech provozovaných technických zařízení je povinností každého majitele, provozovatele či zaměstnavatele. Provedeme vás přehledně aktuálními legislativními požadavky a shrneme povinné kontroly a revize, abyste včas odhalili případná rizika a nebezpečí. Vyhnete se tak možným sankcím ze strany kontrolních orgánů i následným pracovněprávním sporům se zaměstnanci v případě úrazů a nehod.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 19. 11. 2020

Více zde

Online Seminář

Proběhlo

Hodnocení pedagogických pracovníků návodně

Pro ředitele: jak úspěšně a účelně zvládnout nelehký úkol hodnocení pedagogů.

Vedoucí pracovník ve školství je povinen hodnotit své podřízené. V případě pedagogických pracovníků se jedná o nelehký úkol, protože kvalita jejich práce je obtížně měřitelná a hodnocení bývá často subjektivní. Poradíme vám, jak správně sestavit pracovní náplně a jak na jejich základě stanovit využitelná kritéria a hodnoticí nástroje tak, aby hodnocení pracovníků vedlo nikoli k frustraci, ale ke zlepšování kvality školy.  

Místo: Online

Termín: Středa, 18. 11. 2020

Více zde

Nahoru