Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Vícedenní kurz

Referent správy majetku

Péče řádného hospodáře vyžaduje zodpovědné nakládání s majetkem. Chcete mít jistotu, že to váš člověk dělá správně?

Konečnou odpovědnost za hospodaření s majetkem nese vedení organizace. A právě referent správy majetku je tou klíčovou osobou, která musí garantovat statutárnímu zástupci, že náročnou agendu správy majetku bezpečně ovládá.  Namátkou: jak spravovat majetek se znalostí právních a účetních předpisů, jak s majetkem disponovat, jak ho zařazovat, udržovat, vyřazovat, prodávat a kdy likvidovat. Získejte jistotu správného postupu a vyšlete svého referenta majetku na expertní kurz.

Místo: Brno

Termín: 20. 5. 2022 - 17. 6. 2022

Více zde

Online seminář

Náhrada škody způsobené při výkonu povolání

Za co zaměstnanec odpovídá a kdy je povinen uhradit škodu? Kdy musí naopak zaměstnavatel zaměstnanci nahradit škodu?

Způsobit škodu v zaměstnání je velmi snadné, aniž by to bylo úmyslem zaměstnance či zaměstnavatele. Stačí lidská nepozornost, neopatrnost, nešikovnost a problém je na světě. Provedeme vás základními souvislostmi odpovědnosti za škodu a povinnosti k náhradě škody, přidáme tipy, jak eliminovat možná rizika, a doporučíme, jak postupovat v případě vymáhání náhrady.

Místo: Online

Termín: Středa, 25. 5. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Nový zákon o bezpečnosti technických zařízení od 1. 7. 2022

Získejte přehled o nových povinnostech u všech typů technických zařízení ve vašich budovách a na pracovištích.

Již od 1. července letošního roku vstupuje v účinnost dlouho očekávaný zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Tento zákon významně mění pravidla pro provoz vyhrazených technických zařízení, provádění revizí a požadavků na odbornou způsobilost pro obsluhu a práci na těchto zařízeních. Seznámíme vás se všemi novinkami, které v této oblasti již za měsíc nastanou.

Místo: Brno

Termín: Úterý, 31. 5. 2022

Více zde

Online seminář

Technické zhodnocení majetku – návodně

Posoudit, zda se jedná o opravu majetku nebo technické zhodnocení, není snadné. Dopady nesprávného rozhodnutí jsou však závažné.

Vyměnili jste ve firmě staré vybavení za nové? A teď pozor – jedná se o technické zhodnocení majetku, nebo o jeho opravu? Oba pojmy od sebe často dělí jen tenká hranice, ale z účetního a daňového hlediska se jedná o dvě zcela odlišné záležitosti. Ukážeme vám, jak správně posoudit rekonstrukci, modernizaci či stavební úpravy, a provedeme vás jejich účetními a daňovými dopady.

Místo: Online

Termín: Úterý, 31. 5. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Spisový a skartační řád a plán – jak je vytvořit a používat

Praktický návod na vytvoření spisového a skartačního řádu pro bezchybnou správu dokumentů ve vaší organizaci.

Spisový a skartační řád je strategický dokument pro zajištění kvalitního výkonu spisové služby u veřejnoprávních subjektů. Spisový řád a jeho nedílná příloha spisový plán navíc nabývají na významu v souvislosti s povinnostmi dle nařízení GDPR i s pokračujícím rozvojem e-Governmentu. Pokud jsou dobře sestaveny, zajišťují efektivní a zcela bezpečnou manipulaci s dokumenty. Přijďte se inspirovat, jak má příslušný řád a plán vypadat a jak je používat v praxi.

Místo: Praha

Termín: Středa, 1. 6. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Nový zákon o bezpečnosti technických zařízení od 1. 7. 2022

Získejte přehled o nových povinnostech u všech typů technických zařízení ve vašich budovách a na pracovištích.

Již od 1. července letošního roku vstupuje v účinnost dlouho očekávaný zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Tento zákon významně mění pravidla pro provoz vyhrazených technických zařízení, provádění revizí a požadavků na odbornou způsobilost pro obsluhu a práci na těchto zařízeních. Seznámíme vás se všemi novinkami, které v této oblasti již za měsíc nastanou.

Místo: Praha

Termín: Středa, 1. 6. 2022

Více zde

Online seminář

Jak vytvořit a vést IT dokumentaci v organizaci

Řádně vedená dokumentace IT procesů, softwaru a hardwaru je prevencí před kyberútokem a prvním předpokladem jakékoli léčby.

Množící se kybernetické útoky na nejrůznější subjekty prokazují, že neštěstí nechodí po horách, ale po IT systémech.  Řádná evidence IT postupů, procesů, smluv a počítačových licencí je klíčová pro přežití organizace v kritické situaci. Tou může být nejen hackerský útok, ale i náhlý odchod IT manažera, který veškeré know-how bohužel nosil jen ve své hlavě, nebo aktuální kontrola zacházení s osobními daty dle GDPR.

Místo: Online

Termín: Středa, 1. 6. 2022

Více zde

Online seminář

LinkedIn pro personalisty – jak z něho vytěžit maximum

Jak hledat zaměstnance a jak prezentovat vaši organizaci na největší profesní síti profesionálně.

Sociální síť LinkedIn je klíčovým nástrojem pro vyhledávání kandidátů na kvalifikované pozice a pro komunikaci s nimi. Naučte se z LinkedIn vytěžit maximum tím, že se v něm budete pohybovat správně, bezpečně a efektivně. Využijte LinkedIn pro efektivní recruitment i budování image vaší firmy či organizace jako atraktivního zaměstnavatele.

Místo: Online

Termín: Středa, 8. 6. 2022

Více zde

Online seminář

Konkrétní dotace na úspory energií pro veřejný sektor

Financujte vaše úsporné i ekologické projekty efektivně z podpory nového dotačního období.

Rozpočty všech obcí a organizací jsou nyní zatíženy nečekaným a skokovým zvýšením cen energií. Hledání úsporných opatření už není motivováno jen ekologicky, ale zejména ekonomicky. Ať chystáte výstavbu obnovitelného zdroje energie, zateplení budov nebo jiné možnosti úspor, nenechte si ujít rozšířené možnosti financování z fondů EU i fondu Národního plánu obnovy. Nabízíme vám přehledné shrnutí aktuálních možností a řadu návodných příkladů.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 9. 6. 2022

Více zde

Online seminář

Jak vytvořit propagační video s pomocí telefonu

I amatérské video může působit profesionálně, stačí znát pár kameramanských a režisérských triků.

Nemusí být vždy cílem vytvořit umělecké dílo, ale každý, kdo pracuje v obchodu, marketingu nebo PR, ocení znalost pravidel a tipů pro tvorbu srozumitelného propagačního videa. Takového, které zaujme a dá se jednoduše vytvořit s pomocí chytrého telefonu. I malé rozdíly ve výběru záběru, kompozice a osvětlení hrají často zásadní roli. Nabízíme vám doporučení zkušeného profíka, která snadno aplikujete v praxi.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 9. 6. 2022

Více zde

Online seminář

Konverze dokumentů a změny datových formátů

Jak na automatizovanou i manuální konverzi dokumentů a jaké formáty jsou třeba pro skartační řízení.

Současná situace nutí všechny organizace bezpečně využívat elektronickou správu dokumentů a e-archivaci. Základem je znalost, jak převádět dokumenty do a z elektronických formátů tak, aby vždy odpovídaly legislativním požadavkům. Provedeme vás problematikou (ne)autorizované konverze dokumentů a (ne)autorizované změny datových formátů s různou právní silou. Praktické rady vám pomohou předejít možným následkům nesprávného úředního postupu.

Místo: Online

Termín: Úterý, 14. 6. 2022

Více zde

Online seminář

Jak jednat s problémovými zaměstnanci

Nejčastější problémy se zaměstnanci – jak je správně a efektivně řešit.

Každý zaměstnavatel dříve či později narazí na problematického nebo neschopného zaměstnance a řeší otázku, jak vůči takovému zaměstnanci postupovat. Vnímání zaměstnance jako problematického totiž může být ryze subjektivní záležitostí a bez jasných skutkových tvrzení podložených důkazy není vhodné přijímat žádné zásadní právní kroky. I v této oblasti totiž platí přísloví "dvakrát měř, jednou řež".

Místo: Online

Termín: Středa, 15. 6. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Jak správně sestavit rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023

… aneb jak z rozpočtu vytvořit účinný nástroj (nejen) finančního řízení svěřené příspěvkové organizace.

Jste-li ředitel či ekonom, potřebujete rozpočet dobře sestavit dle metodických požadavků a zároveň si ho vhodně přizpůsobit i pro budoucí controlling jeho plnění. Zároveň chcete do jeho přípravy zapojit další vedoucí manažery a posílit tak jejich roli při plnění rozpočtu. Na semináři získáte praktické návody pro sestavení rozpočtu na nový finanční rok a také know-how jak rozpočet využít jako prostředek koordinace a řízení ve vaší organizaci.

Místo: Praha

Termín: Čtvrtek, 16. 6. 2022

Více zde

Online seminář

Kybernetické hrozby 2022 – jak se aktivně bránit

IT bezpečnost není o systémech, ale o správném nastavení procesů a řádně vedené dokumentaci.

Množící se kybernetické útoky na veřejné instituce i soukromé firmy poukazují na nedostatečnou ochranu proti kyberhrozbám. Zavirované sítě, blokované počítače, žádosti o výkupné jsou výsledkem podcenění rizik a nízké úrovně zabezpečení. Přesvědčíme vás, že můžete významně zapracovat na IT bezpečnosti vaší organizace bez velkých nákladů a investic.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 16. 6. 2022

Více zde

Online kurz

Referent veřejných zakázek

Získejte odbornost a staňte se ceněným zaměstnancem, který ovládá celý proces zadání a realizace veřejné zakázky.

Každá veřejná organizace zadáním veřejné zakázky vstupuje na tenký led vysoce odpovědné a právně upravené agendy, která je navíc přísně kontrolována i sankcionována. Pokud nechce být vaše organizace u každé zakázky závislá na drahých právních kancelářích, je užitečné vyškolit si vlastního interního odborníka, který při zadávání a realizaci VZ obstará samostatně a spolehlivě všechny nebo většinu potřebných úkonů.

Místo: Online

Termín: 24. 6. 2022 - 22. 7. 2022

Více zde

Online seminář

Twitter jako cesta vaší organizace k médiím a veřejnosti

Poznejte výhody i stinné stránky diskutované sociální sítě, kde byste neměli chybět.

Na každé sociální síti fungují jiné komunikační strategie. Chcete-li jako obec nebo veřejná organizace účinně a sebevědomě komunikovat na Twitteru, oceníte přehledné shrnutí možností, které Twitter nabízí, ale především praktická doporučení, díky nimž se vyhnete obvyklým přešlapům a slepým uličkám. Jako každá sociální síť, i Twitter je dobrý sluha, ale špatný pán.

Místo: Online

Termín: Úterý, 12. 7. 2022

Více zde

Online seminář

Řešení krizových situací na sociálních sítích

Výbušné situace na sítích a jak si s nimi efektivně a bez následků poradit.

Sociální sítě jsou dobrý sluha, ale špatný pán. Při propagaci vaší firmy či organizace se bez nich dnes těžko obejdete, ale stejně rychle se šíří i kritické komentáře a příspěvky, které mohou vaší pověsti škodit. Co máte udělat pro zachování klidu a dobré image? Jak reagovat na nepříjemné dotazy a požadavky? Jak mít pod kontrolou, co se o vaší organizaci říká?

Místo: Online

Termín: Středa, 13. 7. 2022

Více zde

Nahoru