Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Lhůty a plynutí času ve veřejných zakázkách

Znáte všechny lhůty ve veřejných zakázkách a pravidla pro jejich počítání?

Ďábel je ukryt v detailu – zákon o zadávání veřejných zakázek vyžaduje u řady úkonů dodržení lhůt a termínů. Jejich nedodržení zadavatelem může vést k aktivaci ochranných mechanismů ze strany dodavatele. Totéž platí i naopak. Zaměříme se na tato sporná místa spojená s počítáním času, na termíny podávání námitek i na lhůty spojené se změnami zadávací dokumentace.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 5. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Skartační řízení elektronických dokumentů

Zorientujte se v různorodých procesech odstranění nepotřebných elektronických dokumentů.

Pro organizace veřejného sektoru je skartační řízení definované jednoznačnými právními předpisy. Podléhají mu všechny dokumenty evidované v elektronickém systému spisové služby, jakož i všechny dokumenty evidované v samostatných evidencích dokumentů. Provedeme vás všemi způsoby skartačního řízení a upozorníme na nejčastější pochybení vyplývající z nesprávného úředního postupu v kontextu aktuálních změn právního rámce.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 5. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Jak připravit dotační projekt pro nové období 2021-2027

První výzvy nového programového období dotací EU jsou na značkách – získejte výhodu včasnou přípravou.

Začátek nového dotačního období byl zpožděn koronakrizí, o to rychlejší bude nástup nových výzev. Jakmile budou zveřejněny, na přípravu projektů a žádostí bude jen omezený čas. Získejte výhodu včasné přípravy, díky níž zvýšíte šanci na úspěch vašich dotačních žádostí. Nabízíme vám informace pro fázi přípravy i realizace projektu s ohledem na programové výzvy nového dotačního období.

Místo: Online

Termín: Úterý, 10. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Síla ženského leadershipu v praxi

Konkrétní tipy, jak naplno využít své schopnosti a stát se úspěšnou manažerkou.

V některých oborech je leadership stále ještě doménou mužů. Přesto se situace pozvolna mění a podíl žen na vedoucích pozicích vzrůstá. Jaká jsou specifika ženského leadershipu a jaké překážky musí ženy ve vedení denně překonávat? Odpovědi na tyto otázky přinese seminář, který vede lektorka se zkušenostmi ve vrcholovém vedení.

Místo: Online

Termín: Úterý, 10. 8. 2021

Více zde

Online kurz

Projektovým manažerem za 3 dny

Rozšiřte si kvalifikaci – naučte se využívat profesionální nástroje projektového managementu.

Stojí před vámi výzva v podobě vytvoření jedinečného produktu, služby či výstupu? Pak řešíte projekt. Řízení projektů se významně liší od rutinního řízení. V našem kurzu se interaktivní formou seznámíte s metodologií projektového managementu a užitečnými technikami potřebnými pro efektivní zvládnutí projektů.

Místo: Online

Termín: 11. 8. 2021 - 13. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Inventarizace – jak ji správně provést

Jak se připravit na inventarizaci majetku a závazků podle aktuálně platných předpisů.

Inventarizace je nezbytnou součástí kontrolního systému každé veřejné instituce, přitom pochybení v této oblasti patří k nejčastějším nálezům kontrolních orgánů. Poradíme, jak se připravit na nadcházející inventury majetku v návaznosti na novelu inventarizační vyhlášky. Neopomeneme zmínit správné sestavení plánu inventur, povinnosti členů inventarizačních komisí i jak správně provést tzv. zjednodušenou inventuru.

Místo: Online

Termín: Středa, 11. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Kontrola ÚOOÚ – jak ji úspěšně zvládnout

V roce 2020 evidoval úřad přes 3 000 stížností a uložil sankce přes 7 miliónů Kč.

Opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 způsobila v roce 2020 nejen nárůst obchodní komunikace v online podobě, ale v přímé souvislosti i navýšení počtu porušení pravidel GDPR a sankce v miliónech korun. Připravíme vás na kontrolu Úřadu pro ochranu osobních údajů tak, aby proběhla bez komplikací a abyste minimalizovali riziko penalizace.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 12. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Nový zákon o právu na digitální služby

Jaká práva a povinnosti upravuje nový zákon zvaný digitální ústava.

V lednu loňského roku byl ve Sbírce zákonů vyhlášen dlouho očekávaný zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby známý též jako Digitální ústava. Zákon umožňuje efektivnější přístup k digitálním datům o každém podnikateli či občanovi, a to všemi oprávněnými úřady. Upravuje práva osob na poskytnutí digitálních služeb a povinnost orgánů veřejné moci na tomto kooperovat a digitální úkony akceptovat.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 12. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Jak efektivně řídit pracovní porady

Využijte čas na poradách nejen k předávání informací, ale i k týmové spolupráci a motivaci.

Pracovní porady, zejména nejsou-li smysluplně řízeny, mají špatnou pověst ztráty času. Vy chcete čas na poradách využít efektivně a vytěžit z něj maximum. Ať se scházíte „naživo“ nebo v online prostředí, nabízíme vám užitečné tipy, které vám pomohou realizovat porady časově úsporně, a navíc s přidanou hodnotou vyšší motivace vašeho pracovního týmu.

Místo: Online

Termín: Úterý, 17. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Epidemický / pandemický plán pro zdravotní a sociální služby

Nemáme to za sebou – připravte se na další vlnu nebo nové výskyty infekčních onemocnění koncepčně.

Je čas zhodnotit průběh pandemie a aktualizovat pandemické plány pro jejich lepší využití ve vaší organizaci. Jedině tak budete dobře připraveni na další vlnu či nové výskyty infekcí, budete schopni lépe omezovat škody a zabráníte ohrožení pacientů, klientů a personálu. Upozorníme zejména na to, co musí správný pandemický plán zahrnovat specificky v nemocnicích, zdravotnických zařízeních, domovech seniorů a dalších organizacích s rizikovými klienty.

Místo: Online

Termín: Středa, 18. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Zveřejňování ceny veřejné zakázky v registru smluv

Kdy a jakým způsobem správně zveřejnit cenu veřejné zakázky v registru smluv.

Jako zadavatel veřejných zakázek a zároveň subjekt povinný zveřejňovat smlouvy v registru smluv stojíte často před nejasnostmi, které jsou spojeny se zveřejňováním ceny zakázky. Problémy činí často už stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, mnoho otazníků je také nad různými specifickými případy, kdy je cena rozložena v čase nebo není ve smlouvě jasně uvedena.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 19. 8. 2021

Více zde

Online kurz

Power BI – chytrá analýza dat

Toto je Business Intelligence – použijte pro analýzu svých dat inovativní nástroj Microsoft Power BI.

Jistě jste již slyšeli o využití Business Intelligence. Jak na to v praxi? Data, která organizace sbírají a ukládají, jsou velmi dobře využitelná pro podrobné číselné i grafické analýzy.  A právě k tomu je ideální znát a umět využívat pokročilý nástroj Microsoft Power BI a jeho funkce. Na kurzu se nejen detailně seznámíte s možnostmi aplikace Microsoft Power BI, ale naučíte se ji prakticky používat.

Místo: Online

Termín: 23. 8. 2021 - 25. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Odměňování ve veřejném sektoru – úskalí a možnosti

Umíte správně určit výši platu a využíváte naplno všech možností motivačních složek pro své zaměstnance?

Odměňování zaměstnanců ve veřejném sektoru je svázáno řadou pravidel a není tak samozřejmé, jako v soukromém sektoru. Objasníme vám, jak správně zaměstnanci určit výši platu, jaké možnosti motivačních složek a odměn za práci lze v platovém sektoru využít a jak je to s dalšími platovými složkami, např. osobním příplatkem (ohodnocením).  

Místo: Online

Termín: Úterý, 24. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Odpisování majetku ve veřejném sektoru – možnosti a úskalí

Komplexní rozbor problematiky odpisů hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní a účetnictví.

Odpisování majetku má výrazný dopad na majetkovou pozici obcí, příspěvkových organizací i dalších organizací veřejného sektoru s dlouhodobým vlivem na výsledky jejich hospodaření. Provedeme vás úskalími této disciplíny od vymezení odpisovaného majetku přes správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů až po rozbor účetních a daňových souvislostí. Nezapomeneme ani na aktuální či připravované novinky v této oblasti.

Místo: Online

Termín: Středa, 25. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Jak zvládnout na úřadě agresivního klienta

Vyzbrojte se účinnými technikami, jak se agresí nenechat zahnat do kouta.

Doba poznamenaná epidemií a ekonomickou nejistotou přináší pocity ohrožení. Agrese je pak jednou z typických forem obranné reakce. Úředníci jsou frustrováni, pokud neovládají techniky, jak agresivitu snášet a jak jí čelit.  Zaměříme se proto na účinné techniky, jak pomoci vašim úředníkům zvládnout kontakt s agresorem, a přitom zvládnout vlastní emoce. Vyzkoušíme si, jak regulovat vnitřní napětí a udržet komunikaci bez útoku či sebeponížení.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 26. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Kontroly veřejných zakázek a jak se na ně připravit

Praktické návody, jak projít kontrolou veřejných zakázek včetně zakázek na dotované projekty.

Aplikace stávajícího zákona č. 134/2016 Sb. přináší řadu problémů, které se mohou projevit právě při kontrole veřejné zakázky. Specifické požadavky a zároveň i rizika jsou spojeny se zakázkami u dotovaných projektů, kdy může kontrola skončit až odebráním dotace. Nabízíme vám zkušenosti z různých typů kontrol veřejných zakázek a praktické příklady.

Místo: Online

Termín: Pondělí, 30. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Nefinanční motivace není prázdný pojem

Jak zajistit spokojenost zaměstnanců aneb nefinanční motivace v praxi.

Zajistit spokojenost zaměstnanců v době, kdy se krátí rozpočty a je potřeba hledat úspory, není právě jednoduché. Naštěstí existuje celá řada možností, jak motivovat s využitím stávajících zdrojů. Poradíme vám, jak zjistit motivační faktory a jak je vhodně kombinovat, aby byli zaměstnanci dlouhodobě spokojeni. Seminář kombinuje teoretické poznatky s praktickými příklady z praxe.

Místo: Online

Termín: Úterý, 31. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Zaměstnanecké benefity pod vlivem pandemie

Práce už nikdy nebude stejná – a ani zaměstnanecké benefity nezůstanou vůči změnám imunní.

Někteří zaměstnavatelé v reakci na první vlny pandemie pozastavili nebo minimalizovali poskytování zaměstnaneckých benefitů. Nyní, kdy se vracíme k „normálu“, se mnohé benefity naopak ukazují jako velmi podstatné, například péče o finanční jistotu nebo doplňková péče o zdraví. Navíc nové styly práce přinášejí zcela nové typy benefitů. Jak na to správně reagovat a jak uzpůsobit nabídku benefitů aktuální situaci?

Místo: Online

Termín: Pátek, 3. 9. 2021

Více zde

Vícedenní kurz

Referent správy majetku

Péče řádného hospodáře vyžaduje zodpovědné nakládání s majetkem. Chcete mít jistotu, že to váš člověk dělá správně?

Konečnou odpovědnost za hospodaření s majetkem nese vedení organizace. A právě referent správy majetku je tou klíčovou osobou, která musí garantovat statutárnímu zástupci, že náročnou agendu správy majetku bezpečně ovládá.  Namátkou: jak spravovat majetek se znalostí právních a účetních předpisů, jak s majetkem disponovat, jak ho zařazovat, udržovat, vyřazovat, prodávat a kdy likvidovat. Získejte jistotu správného postupu a vyšlete svého referenta majetku na expertní kurz.

Místo: Praha

Termín: 10. 9. 2021 - 22. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Plánování pracovních směn – aktuálně v roce 2021

Čím vším je zaměstnavatel při určování pracovních směn omezen a co může využít?

Zaměstnavatelé nezřídka plánují pracovní směny tak, že se vystavují postihu inspekce práce, nebo se naopak zbytečně omezují. Lze plánovat směny dohodářům, mladistvým zaměstnancům, těhotným ženám či osobám se zdravotním postižením? Jaká rizika přináší plánování směnných provozů? A jak se do plánování pracovních směn promítla novelizace zákoníku práce od 1. 1. 2021?

Místo: Brno

Termín: Úterý, 14. 9. 2021

Více zde

Nahoru