Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Lhůty a plynutí času ve veřejných zakázkách

Znáte všechny lhůty ve veřejných zakázkách a pravidla pro jejich počítání?

Ďábel je ukryt v detailu – zákon o zadávání veřejných zakázek vyžaduje u řady úkonů dodržení lhůt a termínů. Jejich nedodržení zadavatelem může vést k aktivaci ochranných mechanismů ze strany dodavatele. Totéž platí i naopak. Zaměříme se na tato sporná místa spojená s počítáním času, na termíny podávání námitek i na lhůty spojené se změnami zadávací dokumentace.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 5. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Skartační řízení elektronických dokumentů

Zorientujte se v různorodých procesech odstranění nepotřebných elektronických dokumentů.

Pro organizace veřejného sektoru je skartační řízení definované jednoznačnými právními předpisy. Podléhají mu všechny dokumenty evidované v elektronickém systému spisové služby, jakož i všechny dokumenty evidované v samostatných evidencích dokumentů. Provedeme vás všemi způsoby skartačního řízení a upozorníme na nejčastější pochybení vyplývající z nesprávného úředního postupu v kontextu aktuálních změn právního rámce.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 5. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Inventarizace – jak ji správně provést

Jak se připravit na inventarizaci majetku a závazků podle aktuálně platných předpisů.

Inventarizace je nezbytnou součástí kontrolního systému každé veřejné instituce, přitom pochybení v této oblasti patří k nejčastějším nálezům kontrolních orgánů. Poradíme, jak se připravit na nadcházející inventury majetku v návaznosti na novelu inventarizační vyhlášky. Neopomeneme zmínit správné sestavení plánu inventur, povinnosti členů inventarizačních komisí i jak správně provést tzv. zjednodušenou inventuru.

Místo: Online

Termín: Středa, 11. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Odpisování majetku ve veřejném sektoru – možnosti a úskalí

Komplexní rozbor problematiky odpisů hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní a účetnictví.

Odpisování majetku má výrazný dopad na majetkovou pozici obcí, příspěvkových organizací i dalších organizací veřejného sektoru s dlouhodobým vlivem na výsledky jejich hospodaření. Provedeme vás úskalími této disciplíny od vymezení odpisovaného majetku přes správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů až po rozbor účetních a daňových souvislostí. Nezapomeneme ani na aktuální či připravované novinky v této oblasti.

Místo: Online

Termín: Středa, 25. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Otevíráme školní jídelnu v době pandemické

Souhrn hygienických požadavků pro školní stravovací provozy i s ohledem na COVID-19.

Školní jídelny procházejí v rámci COVID-19 opakovanými odstávkami provozu. Pokaždé, když je provoz znovu obnoven, je potřeba zrevidovat a přenastavit veškerá hygienická opatření. Na semináři si ujasníte bezpečné postupy při přípravě pokrmů a zásady osobní a provozní hygieny v praxi. Zároveň porovnáme dopady hygienických opatření v souvislosti s výskytem koronaviru s běžnými standardy a zavedenou praxí.

Místo: Online

Termín: Pondělí, 30. 8. 2021

Více zde

Online kurz

Office 365 ve škole nejen v online výuce

Zorientujte se v aplikacích Office 365 a vyberte pro výuku i administrativu školy ty nejvhodnější.

V souvislosti s pandemií se výrazně zvýšila zkušenost škol s aplikací Microsoft Teams. Ta je však jen jednou z řady aplikací Office 365, které využívají školy bezplatně. Online kurz nabízí výklad práce s dalšími aplikacemi Office 365 a příklady využití Microsoft Teams mimo online schůzky.

Místo: Online

Termín: 17. 9. 2021 - 22. 10. 2021

Více zde

Vícedenní kurz

Manažer kybernetické bezpečnosti

IT bezpečnost není o systémech, ale o správném nastavení procesů, řádně vedené dokumentaci a řízení rizik.

Kybernetické útoky na zdravotnické a další subjekty prokázaly, že nejen veřejné instituce, ale ani firmy nejsou dostatečně chráněny proti útokům, jejichž počty každoročně vzrůstají. Zavirované sítě, blokované počítače, žádosti o výkupné jsou výsledkem podcenění rizik a nedostatečného nastavení úrovně zabezpečení. Přesvědčíme vás, že můžete významně zapracovat na IT bezpečnosti vaší organizace bez velkých nákladů a investic.

Místo: Praha

Termín: 24. 9. 2021 - 5. 11. 2021

Více zde

Vícedenní kurz

Vedoucí školní družiny

Komplexní průvodce právem, ekonomikou a organizací školní družiny.

Provoz školní družiny zahrnuje velké množství agend, které musí dobrá vedoucí bezchybně ovládat. Organizace družiny vyžaduje kvalitní znalost právních předpisů na pomezí školského a rodinného práva, náhled na financování jejího provozu i znalosti v rámci vychovatelství včetně problematiky krizového chování či práce s inkludovanými dětmi. Umožněte své vedoucí vychovatelce účast na kurzu, kde získá užitečné nástroje pro vysokou profesionalitu na této pozici.

Místo: Praha

Termín: 24. 9. 2021 - 18. 10. 2021

Více zde

Vícedenní kurz

Vedoucí školní družiny

Komplexní průvodce ekonomikou, právem a organizací školní družiny.

Provoz školní družiny zahrnuje velké množství agend, které musí dobrá vedoucí bezchybně ovládat. Organizace družiny vyžaduje kvalitní znalost právních předpisů na pomezí školského a rodinného práva, náhled na financování jejího provozu i znalosti v rámci vychovatelství včetně problematiky krizového chování či práce s inkludovanými dětmi. Umožněte své vedoucí vychovatelce účast na kurzu, kde získá užitečné nástroje pro vysokou profesionalitu na této pozici.

Místo: Praha

Termín: 15. 10. 2021 - 25. 10. 2021

Více zde

Nahoru