Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Osvědčení digitálního úkonu v praxi

Nově zavedené právo uživatele digitální služby – význam a praktické dopady.

Právo na osvědčení digitálního úkonu bylo zavedeno na základě zákona o digitálních službách s účinností k 1. únoru 2022. Jedná se tedy o velmi aktuální a neprobádané téma. Orgán veřejné moci je nově povinen na žádost uživatele digitální služby osvědčit jím provedené elektronické úkony. Zjistěte, proč se vyplatí nechat si osvědčení vystavit, jaké kroky podniknout k jeho získání nebo jaké by osvědčení mělo splňovat náležitosti.

Místo: Online

Termín: Úterý, 12. 7. 2022

Více zde

Online seminář

Nový stavební zákon – dopady na investory z veřejného sektoru

Příprava staveb v současných podmínkách z pohledu investora.

Příprava staveb je za současných podmínek obtížnější než kdykoliv dřív. I přes všechny nejistoty bude nyní postupně uváděn do praxe schválený nový stavební zákon. Navíc přichází digitalizace řízení a procesů ve stavebnictví. Doporučíme, jak se na změny nejlépe připravit a jak vybalancovat náročné přechodné období s ohledem na specifika investorů z veřejného sektoru.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 14. 7. 2022

Více zde

Online seminář

Specifika veřejných zakázek na advokátní služby

Jaké máte jako zadavatel možnosti výběru advokátní kanceláře správně a bez rizika.

Poptáváte-li právní a advokátní služby, dostáváte se jako zadavatel do nejistoty, kdy je možné je objednat u osvědčených odborníků napřímo bez nutnosti realizovat zdlouhavé zadávací řízení. Přehledně rozlišíme tyto případy a v případě nutnosti realizace zadávacího řízení nabídneme příklady inovativních přístupů, jak do zadávacích podmínek správně implementovat cenu a hodnocení kvality právních služeb.

Místo: Online

Termín: Úterý, 19. 7. 2022

Více zde

Online seminář

Jak řídit tým v hybridním prostředí

Využijte hybridního prostředí k posílení týmové spolupráce a efektivity.

Mnozí zaměstnavatelé pokračují i po skončení covidových uzávěr v nových příležitostech, které nabízejí hybridní formy práce. Ty mají ovšem i svá úskalí. Jak správně a účelně zapojit do týmové práce zaměstnance přítomné na pracovišti i ty připojené online? Jak dobře komunikovat, hodnotit výsledky práce a získávat zpětnou vazbu? Právě na tyto nové výzvy se zaměří náš webinář a nabídne odpovědi i sdílení zkušeností z praxe.

Místo: Online

Termín: Středa, 20. 7. 2022

Více zde

Online seminář

Zakázky malého rozsahu podle aktuální metodiky  

Cílem metodiky z dílny MMR a neziskovek je přinést tomuto typu zakázek úsporu papírování a vyšší právní jistotu.

Malými zakázkami se jako zadavatelé zabýváte téměř denně, teprve krátce máte však k dispozici metodiku, která určuje, kdy má v malých zakázkách probíhat soutěž a kdy lze zadávat tzv. „z ruky“. Navíc získáte doporučení, jak zjednodušit stávající vnitřní směrnice. Nabízíme vám přehledné informace o těchto pravidlech přímo od jejich spoluautora Tomáše Ducháčka.

Místo: Online

Termín: Úterý, 2. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Elektronický podpis – jak ho správně používat

Elektronický podpis: použití, detekce, kontrola, vyhodnocení a zachování právní platnosti.

V důsledku koronavirové pandemie i s postupující elektronizací obecně jsou organizace nuceny rychle se vypořádat s problémy, které přináší elektronická podoba dokumentů. Základem je detailní znalost elektronických ověřovacích prvků a možností projevu vůle vůči konkrétnímu dokumentu. Ústředním tématem je proto elektronický podpis. Na semináři si ověříte, zda ho používáte správně.

Místo: Online

Termín: Středa, 3. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Jak získat sledující na Instagramu a proměnit je v zákazníky

Účinná strategie na využití Instagramu pro zvýšení prodeje a budování značky.

Dominantním hráčem sociálních sítí je stále Facebook, cílovou skupinu do 30 let však už dnes musíte hledat jinde – na Instagramu. A recept na úspěch je tu zcela jiný než na Facebooku. Chcete, aby váš obsah na Instagramu uživatele zaujal na první pohled a měl kromě zvýšení počtu followerů také další měřitelné výsledky? Nabízíme užitečné nástroje a doporučení od dvojice marketérů – zkušeného stratéga a kreativní instagramové specialistky.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 4. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Objevte kouzlo kontingenčních tabulek a grafů

Naučte se třídit a analyzovat informace uložené v tabulkách Excelu efektivně.

Kontingenční tabulky a grafy představují jeden z nejmocnějších nástrojů pro účinnou analýzu a třídění velkého množství dat. Stačí mít k dispozici jednu či více databázových tabulek, nastavit několik parametrů a žasnout nad výsledky, které byste jiným způsobem získali výrazně složitější cestou. Seznámíme vás přehledně s možnostmi těchto excelových funkcí.

Místo: Online

Termín: Úterý, 9. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Monitoring zaměstnanců versus ochrana jejich soukromí

Jaké jsou zákonné limity pro sledování zaměstnanců a co hrozí za jejich porušení.

Při monitoringu zaměstnanců, jakkoli je právem zaměstnavatele, se můžete snadno dostat do střetu s právy zaměstnanců na soukromí a ochranu osobních údajů. Poradíme, jak se zorientovat v zákoníku práce a dalších souvisejících předpisech. Zaměříme se také na aktuální téma monitoringu zaměstnanců při výkonu práce z domova.

Místo: Online

Termín: Středa, 17. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Anonymizace údajů a ochrana obchodního tajemství v registru smluv

Odpovědi na nejčastější otázky spojené s anonymizací při zveřejňování smluv v registru.

Anonymizace osobních údajů a ochrana informací ve smlouvách jsou obvyklým zdrojem nejasností při aplikaci zákona o registru smluv v praxi. Povinné subjekty často neví, co je potřeba „začernit“, co ponechat v textu smlouvy a co musí být v metadatech, jinak smlouva neplatí. Využijte praktická doporučení od jednoho z předních odborníků a vyhněte se zbytečným problémům a sankcím.

Místo: Online

Termín: Úterý, 23. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Flexibilní pracovní úvazky aktuálně a s výhledem na rok 2023  

Současná úprava a chystané změny flexibilních pracovních úvazků a home office.

Česká republika musí do letošního srpna transponovat do právního řádu dvě evropské směrnice, jejichž úprava ovlivní zejména některé částečné pracovní úvazky, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a další alternativní formy zaměstnání. Velmi aktuální je i výkon práce na dálku, tzv. home office, jehož novelizace se rovněž připravuje.

Místo: Online

Termín: Středa, 24. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Žáci cizinci – jak je začlenit do českého vzdělávání

Osvědčené postupy při integraci žáků cizinců, resp. žáků s odlišným mateřským jazykem.

Počet dětí cizinců v českých školách neustále roste. Vzhledem k aktuální situaci lze očekávat, že tento trend nabere významně na síle. K úspěšnému začlenění a vzdělávání dětí cizinců je nezbytné, aby, kromě těchto žáků, dostali adekvátní podporu i jejich učitelé. Seminář vám poskytne základní vhled do problematiky včetně konkrétních návodů, jak si poradit v náročných situacích a kde hledat důležité informace.

Místo: Online

Termín: Středa, 7. 9. 2022

Více zde

Vícedenní kurz

Vedoucí školní jídelny profesionálně

Kurz upozorní na aktuální legislativní novinky a na nejčastější problémy, se kterými se školní jídelny potýkají, a nabídne řadu řešení.

Vedoucí školní jídelny se denně dostává do složitých situací, které vyžadují znalosti legislativy, managementu, ekonomiky, personalistiky, kvality, zbožíznalství, výživy, bezpečnosti, hygieny a dalších oblastí. Na rozdíl od jiných provozů, kde je na každou oblast samostatný expert, musí to vedoucí jídelny obsáhnout v jedné osobě. Kurz vás navede, jak problematické situace včas rozpoznat, jak se v podobných situacích rychle zorientovat a jak je správně řešit.

Místo: Praha

Termín: 9. 9. 2022 - 7. 10. 2022

Více zde

Online seminář

PHmaxy a finanční výkaznictví ve školách

Přehled finančního výkaznictví ve školách, které stále činí potíže.

Reforma financování přišla s novými pojmy PHmax, normativy nepedagogů i novými výkazy P1c-01 a P1d-01. Umět se orientovat ve všech podrobnostech může být oříšek, proto vám přinášíme návodný seminář.  Dotkneme se také aktuálních změn ve vykazování pedagogické intervence v P1c-01 a změn ve výši příplatku za třídnictví.

Místo: Online

Termín: Úterý, 13. 9. 2022

Více zde

Online seminář

Nové Šablony pro školy – OP JAK

Čerstvé informace o nově otevřených výzvách, z nichž může i vaše škola získat významné finanční prostředky.  

Minulé dotační období probíhalo ve školách ve znamení Šablon, v novém dotačním období, které reálně začíná se zpožděním až v tomto roce, tomu nebude jinak. Nenechte ležet ladem významné finanční prostředky z dotačního programu OP JAK a seznamte se s aktuálními příležitostmi na míru vaší škole. Nejen ti zkušenější z vašich řad ocení srovnání s Šablonami z OP VVV a vypíchnutí rozdílů a novinek.  

Místo: Online

Termín: Úterý, 13. 9. 2022

Více zde

Online kurz

Logopedické minimum pro mateřské školy

Jako učitelky – osvojte si nezbytné základy logopedické prevence.

Mateřská škola je často prvním místem, kde se u dětí odhalí nedostatky ve vývoji řeči. Protože nejste vyškolené logopedky, pak si většinou nejste jisty v posouzení komunikačních dovedností dítěte, ani ve vhodných způsobech, jak pomoci dětem k nápravě v možnostech třídního kolektivu dětí v MŠ. Na kurzu získáte praktické návody, jak podpořit rozvoj řečových dovedností předškoláků, a dozvíte se, jak pracovat s dětmi s poruchami výslovnosti a komunikace již v předškolním věku.

Místo: Online

Termín: 14. 9. 2022 - 16. 9. 2022

Více zde

Vícedenní kurz

Vedoucí školní družiny

Komplexní průvodce ekonomikou, právem a organizací školní družiny.

Provoz školní družiny zahrnuje velké množství agend, které musí dobrá vedoucí bezchybně ovládat. Organizace družiny vyžaduje kvalitní znalost právních předpisů na pomezí školského a rodinného práva, náhled na financování jejího provozu i znalosti v rámci vychovatelství včetně problematiky krizového chování či práce s inkludovanými dětmi. Umožněte své vedoucí vychovatelce účast na kurzu, kde získá užitečné nástroje pro vysokou profesionalitu na této pozici.

Místo: Praha

Termín: 15. 9. 2022 - 5. 10. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Tvorba rozpočtu školy pro rok 2023

Zdroje financování, typy nákladů – vše, co potřebujete pro přípravu rozpočtu školy.

Jako ředitel nebo ekonom školy se potřebujete dobře orientovat ve struktuře financování školy, a to zejména při tvorbě rozpočtu. Tento manažerský úkol vyžaduje ekonomické a účetní znalosti i oporu zkušeností s řízením školy. Srozumitelnou a přístupnou formou shrneme hlavní předpoklady pro sestavení realistického rozpočtu školy. Seminář vychází z praktických zkušeností lektorky, které ocení zejména méně zkušení ředitelé, ekonomové a účetní škol.

Místo: Praha

Termín: Čtvrtek, 15. 9. 2022

Více zde

Online kurz

Pracovní právo ve školách – návody a řešení

Jak ve škole zvládnout specifické otázky pracovního práva a o co opřít svá rozhodnutí.

Škola je svojí právní formou, funkcí a provozem velmi specifickou organizací. To se odráží i v pracovněprávní problematice. Jako ředitel školy máte vymezený manévrovací prostor nejen zákoníkem práce, ale řadou závazných školských předpisů. Jak se ve všem dobře orientovat, a přitom dostát personálním potřebám vaší školy? Kurz vás provede řešením nejčastějších problémů z praxe a poradí, kde hledat zákonnou oporu pro nestandardní situace.

Místo: Online

Termín: 20. 9. 2022 - 18. 10. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Autoevaluace v mateřské škole krok za krokem

Autoevaluace není zbytečná povinnost, ale plánovaný proces, který pomůže zvýšit kvalitu vzdělávání.

Mateřské školy mají zákonnou povinnost provádět autoevaluaci. Implementace funkčního hodnoticího systému patří mezi nejnáročnější činnosti ředitelek škol a jejich pedagogických týmů. Pomůžeme vám nastavit účinné mechanismy vlastního hodnocení školy a ukážeme, jak systematicky a komplexně vyhodnocovat stav podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání.

Místo: Praha

Termín: Úterý, 20. 9. 2022

Více zde

Nahoru