Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online kurz

Zástupce ředitele školy

Komplexní průvodce školským právem, povinnou dokumentací a finančním řízením školy, na míru zástupcům.

Funkce zástupce ředitele školy přináší množství různorodých situací a agend. A i přesto, že jako zástupce za všechny agendy nemáte konečnou odpovědnost, pro samostatné plnění dílčích úkolů musíte mít dobré a všestranné znalosti obdobně jako ředitel. Kurz vás provede komplexem práva, financování školy a její organizace jako celku tak, abyste byl plnohodnotným spolupracovníkem svého ředitele.

Místo: Online

Termín: 1. 12. 2022 - 13. 1. 2023

Více zde

Online kurz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů v době „změnové“

Nové povinnosti, ochrana osobních údajů pod tlakem kyberhrozeb, reaudit GDPR a doporučení NÚKIB.

Nejistá doba přináší nejistotu i do oblasti zpracování osobních údajů. Máme nový standard komunikace online a práce z domova a díky tomu se častěji řeší možnosti monitorování zaměstnanců a kontroly jejich výkonu. Informační válka zvýšila četnost a rozmanitost hackerských útoků na organizace a osobní údaje jsou často jejich přímým cílem. Zajistěte si souhrnný přehled, co vše a jak nově ošetřit v souladu se zákonem i s aktuálními judikáty.

Místo: Online

Termín: 6. 12. 2022 - 8. 12. 2022

Více zde

Online seminář

Školní družina a externí kroužky – přínosy a rizika

Organizace pedagogické práce ve školní družině a jak s ní souvisejí externí zájmové kroužky.

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání. Otázka zní, zda do ní patří i realizace externích kroužků? Z pohledu rodičů je odpověď často jednoznačná, ale v praxi narážíte na mnoho nejasností a otázek. Nejdůležitější se týká odpovědnosti za zajištění bezpečnosti a zdraví dítěte v průběhu kroužku. Je tedy realizace kroužků v rámci pedagogické práce ve školní družině přínosem nebo naopak rizikem?

Místo: Online

Termín: Úterý, 6. 12. 2022

Více zde

Online seminář

Jak pracovat s dětmi s poruchami chování v MŠ

Poruchy chování u dětí předškolního věku – jak je odhalit a jak s nimi pracovat.

Ranná diagnostika specifických poruch chování a včasná intervence mají zásadní význam pro další práci s dítětem i jeho rodiči. Pedagogové mateřských škol hrají v tomto procesu stěžejní roli. Seznámíme vás s nejčastějšími typy poruch chování, objasníme vám symptomatologii těchto poruch a kritéria pro jejich diagnostiku. Získáte i praktické tipy, jak pracovat s dětmi se SPCH v prostředí mateřské školy.

Místo: Online

Termín: Středa, 7. 12. 2022

Více zde

Online seminář

Jak uzavírat smlouvy elektronicky

Výhody a nebezpečí elektronizace kontraktačního procesu a vedení elektronické dokumentace.

Omezení osobního jednání době pandemie přineslo masivní přesun aktivit do online prostoru, včetně právních, a urychlilo elektronizaci procesů v obchodní praxi. S tím souvisí řada výzev, mezi něž patří i otázka uzavírání smluv na dálku. Jak zajistit závaznost elektronického podpisu a autenticitu dokumentů? Jak se vyrovnat s bezpečností dat v online prostoru? S pomocí řady praktických příkladů shrneme hlavní výhody i rizika elektronické kontraktace.

Místo: Online

Termín: Středa, 7. 12. 2022

Více zde

Online seminář

Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2023

Co přináší, aneb připravte se včas na rozsáhlé změny ve veřejných zakázkách.

Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek postupuje úspěšně poslaneckou sněmovnou a její účinnost je předpokládána již od 1. 1. 2023. Novela přináší celou řadu významných změn s dopady do praxe dodavatelů i zadavatelů, na které se potřebujete včas připravit. Nenechte si ujít aktuální seminář s dostatečným prostorem pro všechny vaše dotazy.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 8. 12. 2022

Více zde

Online seminář

Doplňková ekonomická činnost školy

…jako významný zdroj nadnormativních prostředků pro rozvoj i vaší školy.

Chcete-li zatraktivnit a modernizovat výuku, budovu školy i její provoz, nevystačíte si obvykle se svěřenými finančními prostředky. Nadnormativní zdroje financování z vlastní doplňkové ekonomické činnosti jsou příležitostí, kterou může využít každá škola. Podmínkou je dobrá orientace v aktuálních legislativních pravidlech a správná realizace. Nabízíme vám k tomu praktická doporučení a řadu příkladů.

Místo: Online

Termín: Pondělí, 12. 12. 2022

Více zde

Online seminář

Jak vytvořit a vést IT dokumentaci v organizaci

Řádně vedená dokumentace IT procesů, softwaru a hardwaru je prevencí před kyberútokem a prvním předpokladem jakékoli léčby.

Množící se kybernetické útoky na nejrůznější subjekty prokazují, že neštěstí nechodí po horách, ale po IT systémech.  Řádná evidence IT postupů, procesů, smluv a počítačových licencí je klíčová pro přežití organizace v kritické situaci. Tou může být nejen hackerský útok, ale i náhlý odchod IT manažera, který veškeré know-how bohužel nosil jen ve své hlavě, nebo aktuální kontrola zacházení s osobními daty dle GDPR.

Místo: Online

Termín: Středa, 14. 12. 2022

Více zde

Online seminář

Ukončování pracovního poměru – aktuálně v roce 2023

Jak platně ukončit pracovní poměr a vyvarovat se nejčastějších chyb.

Ukončování pracovního poměru bude s ohledem na nepříznivou ekonomickou situaci a rostoucí náklady častějším jevem než kdykoli dříve. Poradíme vám, jak postupovat při propouštění zaměstnanců a jak se vyhnout zbytečným finančním a soudním následkům. Nastíníme také, jakým způsobem může ukončování pracovních poměrů ovlivnit projednávaná novela zákoníku práce.

Místo: Online

Termín: Středa, 14. 12. 2022

Více zde

Online seminář

Kvalita ve školní jídelně není sci-fi

Jak připravovat kvalitní jídla, která budou chutnat strávníkům a splňovat požadavky kladené legislativou.

Nároky na kvalitu školní stravy se neustále zvyšují. Představy dětí-strávníků, rodičů a kuchařek o tom, co to kvalitní strava je, se však často rozcházejí. Projdeme jednotlivá hlediska kvality ve školním stravování a řekneme si, co je dáno legislativou a co jsou jen doporučení. Na praktických ukázkách si předvedeme, jak dodržet všechna pravidla a současně maximálně vyhovět strávníkům.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 15. 12. 2022

Více zde

Online seminář

Zakázky malého rozsahu podle aktuální metodiky  

Cílem metodiky z dílny MMR a neziskovek je přinést tomuto typu zakázek úsporu papírování a vyšší právní jistotu.

Malými zakázkami se jako zadavatelé zabýváte téměř denně, teprve krátce máte však k dispozici metodiku, která určuje, kdy má v malých zakázkách probíhat soutěž a kdy lze zadávat tzv. „z ruky“. Navíc získáte doporučení, jak zjednodušit stávající vnitřní směrnice. Nabízíme vám přehledné informace o těchto pravidlech přímo od jejich spoluautora Tomáše Ducháčka.

Místo: Online

Termín: Úterý, 10. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Jak sestavit účetní závěrku školy za rok 2022

Nejčastější účetní problémy spojené s řádnou účetní závěrkou ve školách a jejich řešení.

Řádná účetní závěrka u škol a školských zařízení se může jevit jako rutinní sekvence úkolů a činností, ale takový postup je pro ekonomy a účetní těchto příspěvkových organizací rizikový. Na mnoha modelových příkladech ukážeme možnosti řešení problémových situací a významný prostor necháme pro sdílení vašich konkrétních problémů.

Místo: Online

Termín: Úterý, 10. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Nové Šablony pro školy – OP JAK

Nově otevřené výzvy, z nichž může i vaše škola získat významné finanční prostředky.  

I nové dotační období probíhá ve školách ve znamení Šablon. Nenechte ležet ladem významné finanční prostředky z dotačního programu OP JAK a seznamte se s aktuálními příležitostmi na míru vaší škole. Nejen ti zkušenější z vašich řad ocení srovnání s Šablonami z OP VVV a vypíchnutí rozdílů a novinek.  

Místo: Online

Termín: Středa, 11. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Jak jednat s problémovými zaměstnanci

Nejčastější problémy se zaměstnanci – jak je správně a efektivně řešit.

Každý zaměstnavatel dříve či později narazí na problematického nebo neschopného zaměstnance a řeší otázku, jak vůči takovému zaměstnanci postupovat. Vnímání zaměstnance jako problematického totiž může být ryze subjektivní záležitostí a bez jasných skutkových tvrzení podložených důkazy není vhodné přijímat žádné zásadní právní kroky. I v této oblasti totiž platí přísloví "dvakrát měř, jednou řež".

Místo: Online

Termín: Středa, 11. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Spotřební koš od A do Z

Praktický návod pro vedení spotřebního koše ve školní jídelně.

Spotřební koš je závazný legislativní nástroj pro pravidelné měsíční hodnocení kvality školní stravy. Jeho používání provází řada nejasností a přitom je pravidelně sledován kontrolními orgány. Seznamte se s kritickými místy výpočtu spotřebního koše a s pravidly, podle kterých se jednotlivé potraviny zařazují do jeho skupin.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 12. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Nefinanční motivace pedagogů v praxi

Nepeněžní motivace jako klíč k lepším výkonům i vnitřní spokojenosti pedagogů.

Není tajemstvím, že peněz ve školství je omezeně. Naštěstí už dnes víme, že motivace finančními odměnami má jen krátkodobý a málo efektivní dopad na výkon pracovníků. Na semináři se zamyslíme, co člověka obecně motivuje a odkud učitelé čerpají svoji vnitřní motivaci. Ukážeme si, jak tyto vnitřní zdroje učitelů z pozice vedení posilovat, které odměny „nic“ nestojí a jaké benefity připadají do úvahy.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 12. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Spolupráce učitele a asistenta při výuce dětí s ADHD

Praktický online workshop nabitý zkušenostmi s výukou dětí s poruchami chování.

Výuka dětí s poruchami chování je pro učitele vždy výzvou. Asistent pedagoga by měl v této situaci pomoci, ale byla jeho činnost opravdu přínosná, vyžaduje to pečlivou přípravu a dobré nastavení spolupráce.  Na co si dát obzvlášť pozor při zapojení asistenta pedagoga u dětí s ADHD? Seminář vám poskytne doporučení založená na dlouholeté pedagogické praxi lektorky.

Místo: Online

Termín: Úterý, 17. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Strategický plán rozvoje školy – jak na to

Dobře promyšlený strategický plán rozvoje je vaším kompasem v době plné nejistot.

Řízení školy je dnes bohužel značně zatíženo administrativou a operativními činnostmi. Dobrý ředitel ale potřebuje i dlouhodobý strategický plán, kam a jak svou školu rozvíjet. Na vaší cestě k úspěchu nemusíte ztrácet čas odbočkami, které nikam nevedou. Získejte doporučení od zkušeného ředitele – matadora, který vám poradí, jak se dostat k cíli a připravit kvalitní strategický plán.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 19. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Zákon o registru smluv z pohledu školy

Základní pravidla a nejčastější problémy vkládání smluv do registru specificky pro školy.

Zákon o registru smluv přinesl také pro školy a školská zařízení jednoznačnou povinnost uveřejňovat uzavřené smlouvy prostřednictvím registru smluv. Upřesníme, o jaké smlouvy jde, co se stane, když smlouvu uveřejníte špatně a jaké vám hrozí sankce. Zaměříme se přitom na agendu typickou pro školy, namátkou objednávky učebnic, smlouvy související s provozem školní jídelny a družiny či organizací škol v přírodě a zájmových kroužků.

Místo: Online

Termín: 24. 1. 2023 - 25. 1. 2023

Více zde

Online kurz

Školní kariérový poradce

Profesionální kariérové poradenství jako plnohodnotná součást vzdělávání žáků již od základní školy.

Současné kariérové poradenství je dynamický obor, který již zdaleka není jen o vyplňování přihlášek na střední školu. Cest, jak ve škole realizovat témata Osobnostní a sociální výchova či Člověk a svět práce, je mnoho a měly by zahrnovat práci s reflexí žáků samotných a schopnost orientace ve světě práce. Na kurzu si ukážeme, jak na to, a to formou skupinovou i individuální, za pomocí školního kariérového poradce i dalších členů pedagogického sboru včetně zapojení rodičů a externích odborník

Místo: Online

Termín: 26. 1. 2023 - 9. 2. 2023

Více zde

Nahoru