Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online Kurz

Manažer sociálních sítí 2021

Chcete umět spravovat sociální sítě, anebo vědět jak úkolovat ty, kteří je mají spravovat pro vás?

Facebook je médium, které denně používá 6 milionů Čechů. Otvírá se tak obrovský prostor pro prezentaci výrobků a služeb. Na paty mu zároveň dýchá rostoucí popularita Instagramu. Protože se pravidla na sítích dynamicky mění, je třeba pracovat s aktuálními informacemi. Získejte know-how, jak na Facebooku a Instagramu v roce 2021 účinně komunikovat vaši značku, produkty či jak řešit s klienty jejich náměty i stížnosti. To vše na kurzu zvládnete přehledně, prakticky a zábavnou formou.

Místo: Online

Termín: 5. 11. 2020 - 4. 12. 2020

Více zde

Online Kurz

Zákon o registru smluv z pohledu školy

Základní pravidla a nejčastější problémy vkládání smluv do registru specificky pro školy.

Zákon o registru smluv přinesl také pro školy a školská zařízení jednoznačnou povinnost uveřejňovat uzavřené smlouvy prostřednictvím registru smluv. Upřesníme, o jaké smlouvy jde, co se stane, když smlouvu uveřejníte špatně a jaké vám hrozí sankce. Zaměříme se přitom na agendu typickou pro školy, namátkou objednávky učebnic, smlouvy související s provozem školní jídelny a družiny či organizací škol v přírodě a zájmových kroužků.

Místo: Online

Termín: 24. 11. 2020 - 26. 11. 2020

Více zde

Online Seminář

Nepedagogičtí pracovníci po novele ZP a reformě financování škol

Praktické otázky zaměstnávání nepedagogických pracovníků ve školách z pohledu pracovního práva a financování.  

Družinářky, školníci, kuchařky, uklízečky – pracovněprávní podmínky nepedagogických zaměstnanců škol a jejich odměňování jsou stále palčivým problémem. Některé dílčí změny přinesla nedávná reforma financování a další přináší novela zákoníku práce. Přesto je v této oblasti stále mnoho otázek a málo odpovědí. Pojďme počet odpovědí rozšířit.

Místo: Online

Termín: Úterý, 24. 11. 2020

Více zde

Online Kurz

Zákon o registru smluv v nových souvislostech

Kontroly stále odhalují neplatně zveřejněné smlouvy. Chybí přílohy, údaje, chybuje se v použití formátu a pozor na skenování z papíru!

Do aplikace zákona o registru smluv už téměř rok zasahuje novelizace 2019. Byly vydány nové verze Metodiky – k nápravě chyb při zveřejnění a k tzv. „dočasné amnestii formátu pdf“. Kontroly však stále odhalují závažná pochybení - chybějící dodatky smluv a přílohy, nevhodný formát či „nekvalitní skeny papíru“. Využijte praktická doporučení od jednoho z předních odborníků a vyhněte se zbytečným problémům a sankcím.

Místo: Online

Termín: Úterý, 24. 11. 2020

Více zde

Online Seminář

Interní směrnice pro účtování majetku příspěvkových organizací

Praktický průvodce obsahem a formou směrnic a předpisů, bez kterých se při účtování majetku v příspěvkovce neobejdete.

Legislativních požadavků na příspěvkové organizace stále přibývá. Tím vzrůstají i nároky na tvorbu směrnic a jiných vnitřních předpisů. Sestavit je tak, aby nebyly jen pouhou formalitou ale účinným a funkčním nástrojem, není jednoduché. Zejména v oblasti účetnictví ekonomové a účetní spatřují nedostatečnou vybavenost svých organizací kvalitními vnitřními předpisy, a to zejména pro oblast majetku.

Místo: Online

Termín: Úterý, 24. 11. 2020

Více zde

Online Seminář

Právní odpovědnost školy versus odpovědnost zákonného zástupce

Kde jsou hranice práv a povinností žáků a zákonných zástupců a na co má právo škola?

Práva zákonných zástupců vůči škole významně posilují. Jejich prosazování v praxi často naráží na meze možností a oprávněných zájmů školy.  Kde jsou hranice a mantinely, které si škola může nebo dokonce musí udržet? Zaměříme se na kontroverzní otázky a situace, na něž ve školách při komunikaci se zákonnými zástupci často narážíte. Doporučíme také jak postupovat, abyste dostáli požadavkům práva i nejlepšího zájmu dítěte.

Místo: Online

Termín: 25. 11. 2020 - 2. 12. 2020

Více zde

Online Kurz

Kontrolní systém a hospitační činnost ve škole

Jak zavést funkční kontrolní systém a jak efektivně provádět hospitační činnost.

Kontrolní činnost je významnou povinností ředitele, případně dalších vedoucích pracovníků školy. Zároveň patří k nejproblematičtějším, jak opakovaně potvrzují výstupy z kontrol ČŠI. Nevhodně prováděné kontroly a hospitace mají negativní vliv na atmosféru i vztahy na pracovišti. Nabízíme osvědčené postupy jak nastavit kontrolní systém a realizovat hospitace od jejich přípravy až po vyhodnocení.

Místo: Online

Termín: Středa, 25. 11. 2020

Více zde

Online Seminář

Ukončování pracovního poměru v době COVID-19 a pro rok 2021

Jak platně ukončit pracovní poměr v různých variantách a vyvarovat se nejčastějších chyb.

Ukončování pracovního poměru, ale i další pracovněprávní postupy jsou významně ovlivněny aktuální situací související s pandemií koronaviru. Vyvarujte se chyb při propouštění vašich zaměstnanců, nesprávný postup může mít bolestivé finanční i soudní následky. Změny přináší i novela zákoníku práce, například v oblasti doručování.

Místo: Online

Termín: Středa, 25. 11. 2020

Více zde

Otevřený seminář

Šablony III – jak úspěšně žádat o dotaci

Zpozorněte a využijte zcela novou dotační výzvu k získání finančních prostředků.

Na konci března 2020 byly vyhlášeny Šablony III. Nové Výzvy jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách, včetně možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Nenechte si ujít možnost získat finanční prostředky z EU pro další rozvoj vaší školy.

Místo: Praha

Termín: Čtvrtek, 26. 11. 2020

Více zde

Online Seminář

Teams pro školy

Rychlokurz pro pedagogy, kteří chtějí pro svou online výuku používat Microsoft Teams, a to bez počátečních obtíží.

Pedagogové jsou nuceni vyučovat distančně za pomoci některého z online nástrojů. Microsoft Teams lze využít pro online výuku, sběr samostatných prací studentů, kvízy a zejména komplexní komunikaci se žáky, studenty, třídou. Ukážeme si, jak z Microsoft Teams dostat mnohem víc pro vaši efektivnější práci.

Místo: Online

Termín: 30. 11. 2020 - 2. 12. 2020

Více zde

Online Seminář

Flexibilní pracovní úvazky podle nového zákoníku práce

Aneb co nového očekávat u částečných úvazků a dalších alternativních forem zaměstnání.

Aktuální novela zákoníku práce nově upravuje některé částečné pracovní úvazky, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a další alternativní formy zaměstnání. Na úrovni evropské legislativy se rovněž chystají změny, které se významně dotknou flexibilních pracovních úvazků. Velmi aktuální je i výkon práce na dálku, tzv. home office.

Místo: Online

Termín: Středa, 2. 12. 2020

Více zde

Online Kurz

Infozákon – aktuální změny a nejnovější judikatura

Praktické postupy, které usnadní vyřízení žádostí ve světle poslední novely a překvapivých rozsudků.

Při vyřizování žádostí o informace dochází ke sporům se žadateli. Povinný subjekt se často ztrácí v tom, zda má informace složitě vyhledat nebo dokonce vytvořit, zda je zpoplatnit, anebo paušálně odmítnout. Mění se výklad k informacím o platech a odměnách, k právu zastupitelů, k poskytování právních či znaleckých posudků a auditů. Využijte praktická doporučení od jednoho z předních odborníků a vyhněte se zbytečným problémům a sankcím.

Místo: Online

Termín: Úterý, 8. 12. 2020

Více zde

Otevřený seminář

Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2020

Přehled povinností spojených se sestavením řádné účetní závěrky a řešení nejčastějších problémů.

Řádná účetní závěrka u příspěvkových organizací se může jevit jako rutinní operace. Podcenění jednotlivých úkonů však může představovat riziko pro účetní i pro celou organizaci. Poskytneme vám ucelený přehled aktuálních předpisů pro sestavení vaší účetní závěrky za rok 2020. Současně vám nabídneme možná řešení souvisejících problémů a komplikací.

Místo: Praha

Termín: Úterý, 12. 1. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Jak správně vypočítat spotřební koš – teorie a praxe

Praktický návod na výpočet spotřebního koše, ve kterém žádná kontrola nenajde chybu.

Spotřební koš je závazný legislativní nástroj pro pravidelné měsíční hodnocení kvality školní stravy. Jeho používání provází řada nejasností a přitom je pravidelně sledován kontrolními orgány. Seznamte se s kritickými místy výpočtu spotřebního koše a s pravidly, podle kterých se jednotlivé potraviny zařazují do jeho skupin.

Místo: Praha

Termín: Čtvrtek, 14. 1. 2021

Více zde

Nahoru