Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online kurz

Vedoucí školní jídelny profesionálně

Cílem kurzu je upozornit na nejčastější problémy, se kterými se školní jídelny potýkají, a získat návody, jak je řešit.

Vedoucí školní jídelny se denně dostává do složitých situací, které vyžadují znalosti legislativy, managementu, ekonomiky, personalistiky, kvality, zbožíznalství, výživy, bezpečnosti, hygieny a dalších oblastí. Na rozdíl od jiných provozů, kde je na každou oblast samostatný expert, musí to vedoucí jídelny obsáhnout v jedné osobě. Kurz vás navede, jak problematické situace včas rozpoznat, jak se v podobných situacích rychle zorientovat a jak je správně řešit.

Místo: Online

Termín: 12. 3. 2021 - 16. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Zákon o registru smluv z pohledu školy

Základní pravidla a nejčastější problémy vkládání smluv do registru specificky pro školy.

Zákon o registru smluv přinesl také pro školy a školská zařízení jednoznačnou povinnost uveřejňovat uzavřené smlouvy prostřednictvím registru smluv. Upřesníme, o jaké smlouvy jde, co se stane, když smlouvu uveřejníte špatně a jaké vám hrozí sankce. Zaměříme se přitom na agendu typickou pro školy, namátkou objednávky učebnic, smlouvy související s provozem školní jídelny a družiny či organizací škol v přírodě a zájmových kroužků.

Místo: Online

Termín: 13. 4. 2021 - 15. 4. 2021

Více zde

Online konference

Dotace EU pro školy: nové období 2021–2027

Příprava zbrusu nových evropských dotací je v běhu – udělejte si přehled jako první a naplánujte své projektové záměry.

Každá škola, tedy patrně i vaše potřebuje investice do infrastruktury, vybavení, modernizace. A určitě také přemýšlíte, jak zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím měkkých projektů. Rozpočty zřizovatelů však obvykle na tyto plány nestačí. EU nabízí pro období 2021–2027 podporu široké škály projektů i pro oblast školství. Kudy se ubírá příprava operačních programů, jaké typy projektů budou podporované a kdy očekávat první výzvy?

Místo: Online

Termín: Středa, 14. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Povinná dokumentace ve školách

Požadavky na vedení povinné dokumentace včetně aktuální novely školského zákona.

Správně a řádně vedená povinná dokumentace vám nejen pomůže, ale bude zároveň i vaší oporou při kontrolách České školní inspekce a dalších kontrolních orgánů. Nabídneme vám přehled aktuální legislativy včetně novely školského zákona o distančním vzdělávání a připojíme řadu tipů z praxe ředitele školy i ústředního školního inspektora v jedné osobě renomovaného lektora.

Místo: Online

Termín: Středa, 14. 4. 2021

Více zde

Online kurz

Vedoucí školní družiny

Komplexní průvodce právem, ekonomikou a organizací školní družiny.

Provoz školní družiny zahrnuje velké množství agend, které musí dobrá vedoucí bezchybně ovládat. Organizace družiny vyžaduje kvalitní znalost právních předpisů na pomezí školského a rodinného práva, náhled na financování jejího provozu i znalosti v rámci vychovatelství včetně problematiky krizového chování či práce s inkludovanými dětmi. Umožněte své vedoucí vychovatelce účast na kurzu, kde získá užitečné nástroje pro vysokou profesionalitu na této pozici.

Místo: Online

Termín: 15. 4. 2021 - 27. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Jak zapojit učitele a žáky do online prezentace školy

Tipy a doporučení na smysluplné zapojení pedagogů a žáků do prezentace školy online.

Online prezentace školy by nikdy neměla být dílem jednotlivce. Existuje mnoho způsobů, jak aktivně zapojit vyučující i samotné žáky a studenty. Poskytneme vám vodítka, jak obě skupiny „vtáhnout do hry“, aby pro ně tvorba příspěvků pro školní web, sociální sítě a další média nebyla jen nudnou povinností.

Místo: Online

Termín: Pondělí, 19. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Jak správně vypočítat spotřební koš – teorie a praxe

Praktický návod na výpočet spotřebního koše, ve kterém žádná kontrola nenajde chybu.

Spotřební koš je závazný legislativní nástroj pro pravidelné měsíční hodnocení kvality školní stravy. Jeho používání provází řada nejasností a přitom je pravidelně sledován kontrolními orgány. Seznamte se s kritickými místy výpočtu spotřebního koše a s pravidly, podle kterých se jednotlivé potraviny zařazují do jeho skupin.

Místo: Online

Termín: Úterý, 20. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Financování pedagogické intervence nově

Od února 2021 se zásadně změnil způsob financování pedagogické intervence, jak reagovat v praxi?

Ve školách se od 1. 2. 2021 potýkáte s podstatnými úpravami požadavků na poskytování pedagogické intervence, a to zejména na její financování. Dochází k rapidním změnám ve vykazování pedagogické intervence ve výkaze P1c-01, který je stěžejní pro získání finančních prostředků pro každou školu. Provedeme vás aktuálními změnami s důrazem na jejich ryze praktické důsledky.

Místo: Online

Termín: Úterý, 20. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Jak vytvořit a vést IT dokumentaci v organizaci

Řádně vedená dokumentace IT procesů, softwaru a hardwaru je prevencí před kyberútokem a prvním předpokladem jakékoli léčby.

Množící se útoky na zdravotnická zařízení a další subjekty prokazují, že neštěstí nechodí po horách, ale po IT systémech.  Řádná evidence IT postupů, procesů, smluv a počítačových licencí je klíčová pro přežití organizace v kritické situaci. Tou může být nejen hackerský útok, ale i náhlý odchod IT manažera, který veškeré know-how bohužel nosil jen ve své hlavě, nebo aktuální kontrola zacházení s osobními daty dle GDPR.

Místo: Online

Termín: 21. 4. 2021 - 22. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Pracovní doba – aktuální otázky a odpovědi 2021

Jak při evidenci pracovní doby vyhovět potřebám vaší organizace a zároveň splnit nároky aktuální legislativy.

Volná pracovní doba, pracovní cesty, flexibilní úvazky, home office, přesčasy či pohotovost – nic z toho nezbavuje zaměstnavatele povinnosti evidovat zaměstnancům veškerou pracovní dobu. Jak tedy při evidenci pracovní doby vyhovět současné situaci i specifickým potřebám vaší organizace a nenechat se přitom nachytat poučeným zaměstnancem, odbory nebo inspektorátem práce?

Místo: Online

Termín: Středa, 21. 4. 2021

Více zde

Online kurz

Právo v praxi ředitelky mateřské školy

Zorientujte se v nejčastějších právních otázkách, které řešíte při řízení mateřské školy.

Funkce ředitelky mateřské školy přináší množství různorodých situací, přičemž na většinu z nich pamatují právní předpisy. Bohužel, ne vždy je lze odhadnout selským rozumem. Vaše pravomoci jsou široké, ale vztahy ke škole, jejím zaměstnancům, žákům a rodičům jsou legislativou přesně vymezené a jejich překročení sankcionované. Kurz vás provede komplexem právních předpisů pro bezpečný výkon ředitelské funkce.

Místo: Online

Termín: 22. 4. 2021 - 3. 6. 2021

Více zde

Online seminář

Monitoring zaměstnanců versus ochrana jejich soukromí

Jaké jsou zákonné limity pro sledování zaměstnanců a co hrozí za jejich porušení.

Při monitoringu zaměstnanců, jakkoli je právem zaměstnavatele, se můžete snadno dostat do střetu s právy zaměstnanců na soukromí a ochranu osobních údajů. Jak si s tím poradit, když kromě zákoníku práce je třeba, abyste se orientovali i v řadě dalších předpisů? Na praktických příkladech si ukážeme vše podstatné pro legislativně oprávněný, a přitom efektivní monitoring zaměstnanců.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 22. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Marketing na Instagramu – jak na to

Účinná strategie na využití Instagramu pro zvýšení prodeje a budování značky.

Dominantním hráčem sociálních sítí je stále Facebook, cílovou skupinu do 30 let však už dnes musíte hledat jinde – na Instagramu. A recept na úspěch je tu zcela jiný než na Facebooku. Chcete, aby váš obsah na Instagramu uživatele zaujal na první pohled a zároveň měl měřitelné výsledky? Nabízíme užitečné nástroje a doporučení od dvojice marketérů – zkušeného stratéga a kreativní instagramové specialistky.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 22. 4. 2021

Více zde

Online kurz

ICT metodik pro chytrou školu

Jak připravit školu, pedagogy i žáky pomocí moderních technologií na výzvy dnešních dnů i 21. století.

Aktuální situace ve školách klade na pozici ICT koordinátora či metodika obrovské nároky, často přesahující dosavadní standardní náplň. Pokud se chcete všech požadavků zhostit co nejlépe, pak potřebujete ucelené a komplexní know-how. A právě proto je pro vás připraven kurz nabitý praktickými zkušenostmi z českých i zahraničních škol.

Místo: Online

Termín: 26. 4. 2021 - 31. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Jak připravit rozpočet školy na rok 2022

Správná metodika pro přípravu rozpočtu s ohledem na aktuální požadavky.

Jako ředitel/ka školy se potřebujete perfektně orientovat ve struktuře financování vaší školy, abyste byli schopni dobře připravit rozpočet podle všech aktuálních požadavků. S pomocí praktických příkladů vás důkladně provedeme úskalími tvorby rozpočtu školy včetně nových pravidel financování pedagogické intervence.

Místo: Online

Termín: 28. 4. 2021 - 29. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Sestavování školních jídelníčků prakticky

Jak sestavit zdravý a pestrý jídelníček a vyhovět všem zákonným požadavkům.

Pro sestavování jídelníčku musí vedoucí školní jídelny vyhovět chutím a potřebám dětí i dospělých, doporučením nutričních specialistů i přísným požadavkům hygieny. Přitom je limitován/a vybavením kuchyně a přidělenými financemi. To jsou náročné a často protichůdné požadavky. Jak je skloubit a efektivně sestavit kvalitní jídelníček?

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 29. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Kamerové systémy a monitoring dle GDPR

Povinnosti zaměstnavatelů a provozovatelů kamerových systémů versus práva těch, kteří jsou sledováni.

Využívání kamerových systémů je žádoucí zejména z bezpečnostních důvodů, ale vždy je třeba respektovat platné právní předpisy včetně GDPR. Obzvlášť citlivý a rizikový je monitoring zaměstnanců, a to nejen kamerovými systémy, ale i dalšími technickými způsoby, které se uplatňují například při práci z domova. Na praktických příkladech ukážeme vše podstatné pro legislativně oprávněný, a přitom efektivní monitoring zaměstnanců i návštěvníků budov.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 29. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Formativní hodnocení – nástroj do bouřlivé doby

Doporučené postupy zavádění a realizace formativního hodnocení ve školách.

Aktuální požadavek ohledu na individuální možnosti a potřeby žáků ještě zdůraznila distanční výuka v koronakrizi. Ta mimo jiné odhalila limity tradičního přístupu. Alternativou a zároveň i trendem je formativní hodnocení, které pomáhá žákům i učitelům lépe porozumět, kde se v procesu učení nacházejí a co potřebují, aby se posunuli dál. Doporučíme vám konkrétní metody a strategie, které vám k formativnímu přístupu otevřou cestu nebo vás posunou dále.

Místo: Online

Termín: Úterý, 4. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Revize RVP – posílení výuky ICT

Jak se prakticky připravit na postupné posilování výuky ICT podle aktuální revize RVP.

Revize RVP ZV na základě aktuálního opatření MŠMT postavila školy před úkol upravit ŠVP dle nových požadavků. Projdeme si společně dlouho očekávanou revizi z pohledu ředitele školy – objasníme důvody, cíle a změny, které nás čekají.  Ukážeme praktické možnosti a konkrétní příklady úpravy ŠVP na základní škole.

Místo: Online

Termín: Středa, 5. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Spisová služba a archivace dokumentů ve škole

Jak si udělat pořádek v dokumentech a dostát všem zákonným povinnostem.

Práce s dokumenty je nejméně oblíbenou, avšak nezbytnou součástí každodenního života školy. Přitom musí ve všech fázích probíhat v souladu s archivní legislativou i s nařízením GDPR. Ukážeme vám, jak oběh dokumentů přizpůsobit provozním podmínkám školy tak, aby byl efektivní a zabíral co nejméně času.

Místo: Online

Termín: Pátek, 14. 5. 2021

Více zde

Nahoru