Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online kurz

Office 365 ve škole nejen v online výuce

Zorientujte se v aplikacích Office 365 a vyberte pro výuku i administrativu školy ty nejvhodnější.

V souvislosti s pandemií se výrazně zvýšila zkušenost škol s aplikací Microsoft Teams. Ta je však jen jednou z řady aplikací Office 365, které využívají školy bezplatně. Online kurz nabízí výklad práce s dalšími aplikacemi Office 365 a příklady využití Microsoft Teams mimo online schůzky.

Místo: Online

Termín: 17. 9. 2021 - 22. 10. 2021

Více zde

Vícedenní kurz

Manažer kybernetické bezpečnosti

IT bezpečnost není o systémech, ale o správném nastavení procesů, řádně vedené dokumentaci a řízení rizik.

Kybernetické útoky na zdravotnické a další subjekty prokázaly, že nejen veřejné instituce, ale ani firmy nejsou dostatečně chráněny proti útokům, jejichž počty každoročně vzrůstají. Zavirované sítě, blokované počítače, žádosti o výkupné jsou výsledkem podcenění rizik a nedostatečného nastavení úrovně zabezpečení. Přesvědčíme vás, že můžete významně zapracovat na IT bezpečnosti vaší organizace bez velkých nákladů a investic.

Místo: Praha

Termín: 24. 9. 2021 - 5. 11. 2021

Více zde

Vícedenní kurz

Vedoucí školní družiny

Komplexní průvodce právem, ekonomikou a organizací školní družiny.

Provoz školní družiny zahrnuje velké množství agend, které musí dobrá vedoucí bezchybně ovládat. Organizace družiny vyžaduje kvalitní znalost právních předpisů na pomezí školského a rodinného práva, náhled na financování jejího provozu i znalosti v rámci vychovatelství včetně problematiky krizového chování či práce s inkludovanými dětmi. Umožněte své vedoucí vychovatelce účast na kurzu, kde získá užitečné nástroje pro vysokou profesionalitu na této pozici.

Místo: Praha

Termín: 24. 9. 2021 - 18. 10. 2021

Více zde

Vícedenní kurz

Vedoucí školní družiny

Komplexní průvodce ekonomikou, právem a organizací školní družiny.

Provoz školní družiny zahrnuje velké množství agend, které musí dobrá vedoucí bezchybně ovládat. Organizace družiny vyžaduje kvalitní znalost právních předpisů na pomezí školského a rodinného práva, náhled na financování jejího provozu i znalosti v rámci vychovatelství včetně problematiky krizového chování či práce s inkludovanými dětmi. Umožněte své vedoucí vychovatelce účast na kurzu, kde získá užitečné nástroje pro vysokou profesionalitu na této pozici.

Místo: Praha

Termín: 15. 10. 2021 - 25. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Evidence majetku – zhodnocování, odpisy, vyřazování

Péče řádného hospodáře vyžaduje zodpovědné nakládání s majetkem. Chcete se ujistit, že to děláte správně?

Chyby v evidenci majetku a při nakládání s ním mohou být významné nejen z účetního hlediska, ale také proto, že organizace spravuje cizí majetek. Porušení péče řádného hospodáře může být pak kvalifikováno i jako trestný čin. Základním předpokladem správného vedení majetku jsou znalosti správných postupů.  Nabízíme vám praktická doporučení, jak systematicky dostát veškerým povinnostem, které s evidencí majetku souvisejí.

Místo: Brno

Termín: Pondělí, 18. 10. 2021

Více zde

Vícedenní kurz

Logopedické minimum pro mateřské školy

Jako učitelky – osvojte si nezbytné základy logopedické prevence.

Mateřská škola je často prvním místem, kde se u dětí odhalí nedostatky ve vývoji řeči. Protože nejste vyškolené logopedky, pak si většinou nejste jisty v posouzení komunikačních dovedností dítěte, ani ve vhodných způsobech, jak pomoci dětem k nápravě v možnostech třídního kolektivu dětí v MŠ. Na kurzu získáte praktické návody, jak podpořit rozvoj řečových dovedností předškoláků, a dozvíte se, jak pracovat s dětmi s poruchami výslovnosti a komunikace již v předškolním věku.

Místo: Praha

Termín: 20. 10. 2021 - 22. 10. 2021

Více zde

Online seminář

Spisová služba a archivace dokumentů ve škole

Jak si udělat pořádek v dokumentech a dostát všem zákonným povinnostem.

Práce s dokumenty je nejméně oblíbenou, avšak nezbytnou součástí každodenního života školy. Přitom musí ve všech fázích probíhat v souladu s archivní legislativou i s nařízením GDPR. Ukážeme vám, jak oběh dokumentů přizpůsobit provozním podmínkám školy tak, aby byl efektivní a zabíral co nejméně času.

Místo: Online

Termín: Středa, 20. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Tvorba školního řádu a vnitřních předpisů mateřské školy

Povinné i doporučené vnitřní dokumenty pro provoz MŠ a jejich náležitosti.

Řídit mateřskou školu je úkol pedagogický, manažerský i administrativní. Jednou z administrativních povinností je tvorba řádů a vnitřních předpisů, které mají své formální náležitosti, ale měly by vám především dobře sloužit v praxi. Nabízíme vám orientaci v nejdůležitějších vnitřních předpisech mateřské školy a doporučení pro jejich tvorbu.

Místo: Praha

Termín: Středa, 20. 10. 2021

Více zde

Online seminář

Financování a rozpočtování nepedagogické práce

Kalkulace prostředků na nepedagogickou práci je stále zdrojem nejasností i v novém systému financování.

Jako ředitelé a ekonomové škol se potýkáte s významnými změnami v rozpočtování finančních zdrojů školy. Reforma sice stanovila normativy nepedagogů, ale pro některé profese jsou stále prostředky rozpočtovány jiným způsobem. Umět se orientovat ve všech podrobnostech může být oříšek, proto vám přinášíme návodný seminář.

Místo: Online

Termín: Středa, 20. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Spisová služba a archivace dokumentů ve škole

Jak si udělat pořádek v dokumentech a dostát všem zákonným povinnostem.

Práce s dokumenty je nejméně oblíbenou, avšak nezbytnou součástí každodenního života školy. Přitom musí ve všech fázích probíhat v souladu s archivní legislativou i s nařízením GDPR. Ukážeme vám, jak oběh dokumentů přizpůsobit provozním podmínkám školy tak, aby byl efektivní a zabíral co nejméně času.

Místo: Praha

Termín: Čtvrtek, 21. 10. 2021

Více zde

Vícedenní kurz

Zástupce ředitele školy

Komplexní průvodce školským právem, povinnou dokumentací a finančním řízením školy, na míru zástupcům.

Funkce zástupce ředitele školy přináší množství různorodých situací a agend. A i přesto, že jako zástupce za všechny agendy nemáte konečnou odpovědnost, pro samostatné plnění dílčích úkolů musíte mít dobré a všestranné znalosti obdobně jako ředitel. Kurz vás provede komplexem práva, financování školy a její organizace jako celku tak, abyste byl plnohodnotným spolupracovníkem svého ředitele.

Místo: Praha

Termín: 25. 10. 2021 - 29. 11. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Školní stravování – legislativa, provoz a financování

Právní předpisy a financování školního stravování jako na talíři.

Vedoucí školních jídelen se denně dostávají do složitých situací. Jejich řešení vyžaduje komplexní znalosti z oblasti stravování a výživy, hygieny, ekonomiky a účetnictví, pracovního práva i BOZP. Pomůžeme vám zorientovat se v příslušných právních předpisech a financování a poradíme, jak nabyté znalosti aplikovat v praxi.

Místo: Brno

Termín: Úterý, 26. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Předmatematická gramotnost v MŠ – jak na to

Jak správně vytvářet předmatematické představy u předškolních dětí a rozvíjet jejich logické myšlení.

Počítat do deseti a umět přečíst číslice není obsahem předškolní přípravy na matematiku. Upevníme vaši způsobilost v oblasti předmatematické gramotnosti a objasníme vám, jak správně vytvářet předmatematické představy u dětí v mateřské škole. Zároveň vám pomůžeme odbourat některé špatné návyky, mezi něž může patřit zbytečně časné zatěžování dětí číslicemi.

Místo: Praha

Termín: Úterý, 26. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Evidence majetku – zhodnocování, odpisy, vyřazování

Péče řádného hospodáře vyžaduje zodpovědné nakládání s majetkem. Chcete se ujistit, že to děláte správně?

Chyby v evidenci majetku a při nakládání s ním mohou být významné nejen z účetního hlediska, ale také proto, že organizace spravuje cizí majetek. Porušení péče řádného hospodáře může být pak kvalifikováno i jako trestný čin. Základním předpokladem správného vedení majetku jsou znalosti správných postupů.  Nabízíme vám praktická doporučení, jak systematicky dostát veškerým povinnostem, které s evidencí majetku souvisejí.

Místo: Praha

Termín: Středa, 27. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Školní stravování – legislativa, provoz a financování

Právní předpisy a financování školního stravování jako na talíři.

Vedoucí školních jídelen se denně dostávají do složitých situací. Jejich řešení vyžaduje komplexní znalosti z oblasti stravování a výživy, hygieny, ekonomiky a účetnictví, pracovního práva i BOZP. Pomůžeme vám zorientovat se v příslušných právních předpisech a financování a poradíme, jak nabyté znalosti aplikovat v praxi.

Místo: Praha

Termín: Středa, 27. 10. 2021

Více zde

Online kurz

ICT metodik pro chytrou školu

Jak připravit školu, pedagogy i žáky pomocí moderních technologií na výzvy dnešních dnů i 21. století.

Aktuální situace ve školách klade na pozici ICT koordinátora či metodika obrovské nároky, často přesahující dosavadní standardní náplň. Pokud se chcete všech požadavků zhostit co nejlépe, pak potřebujete ucelené a komplexní know-how. A právě proto je pro vás připraven kurz nabitý praktickými zkušenostmi z českých i zahraničních škol.

Místo: Online

Termín: 1. 11. 2021 - 13. 12. 2021

Více zde

Online seminář

Jak mít nejlepší školní web

Step-by-step návod na tvorbu a řízení školního webu včetně demonstrace nejlepších webstránek v Česku.

Školy si nemohou dovolit marketingového externistu, který by jim zajišťoval propagaci a PR na klíč. Nezbývá, než na to jít chytře a svépomocí. Hlavní výzvu přitom představuje online komunikace s veřejností, žáky a rodiči. Poradíme vám, jak zmodernizovat školní web, jak tvořit zajímavý webový obsah a proč je dobré využívat mikrostránky. Dozvíte se také, jak analyzovat návštěvnost školního webu a jak do prezentace školy smysluplně zapojit pedagogy, žáky a studenty.

Místo: Online

Termín: Úterý, 2. 11. 2021

Více zde

Online seminář

Revize RVP – posílení výuky ICT

Jak se prakticky připravit na postupné posilování výuky ICT podle aktuální revize RVP.

Revize RVP ZV na základě aktuálního opatření MŠMT postavila školy před úkol upravit ŠVP dle nových požadavků. Projdeme si společně dlouho očekávanou revizi z pohledu ředitele školy – objasníme důvody, cíle a změny, které nás čekají.  Ukážeme praktické možnosti a konkrétní příklady úpravy ŠVP na základní škole.

Místo: Online

Termín: Úterý, 2. 11. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Bezpečnost v tělocvičnách a na školních hřištích

Legislativa a praktické zkušenosti v oblasti BOZ a BOZP při sportovních aktivitách ve školách a školských zařízeních.

Sportovní aktivity ve školách patří z hlediska BOZ a BOZP k nejrizikovějším. O to podstatnější je nejen správná dokumentace k souvisejícím školením a využívanému nářadí a náčiní, ale i dodržení praktických návodů k předcházení úrazům. Nabízíme vám shrnutí aktuální legislativy a doporučení od lektora s bohatou praxí.  

Místo: Praha

Termín: Středa, 3. 11. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Spolupráce školy, rodičů a OSPOD – jak na to

Škola, rodiče a OSPOD by měli fungovat jako rovnocenní partneři, přesto jejich spolupráce často vázne. Víme, jak to změnit.

Nedostatečná informovanost a vzájemná nedůvěra jsou nejčastějšími důvody nepochopení mezi školou, rodiči a pracovníky orgánů sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Pomůžeme vám zorientovat se v právech a povinnostech těchto subjektů a nastavit si efektivní pravidla vzájemné komunikace a spolupráce.

Místo: Praha

Termín: Čtvrtek, 4. 11. 2021

Více zde

Nahoru