Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Zákon o registru smluv z pohledu školy

Základní pravidla a nejčastější problémy vkládání smluv do registru specificky pro školy.

Zákon o registru smluv přinesl také pro školy a školská zařízení jednoznačnou povinnost uveřejňovat uzavřené smlouvy prostřednictvím registru smluv. Upřesníme, o jaké smlouvy jde, co se stane, když smlouvu uveřejníte špatně a jaké vám hrozí sankce. Zaměříme se přitom na agendu typickou pro školy, namátkou objednávky učebnic, smlouvy související s provozem školní jídelny a družiny či organizací škol v přírodě a zájmových kroužků.

Místo: Online

Termín: 25. 1. 2022 - 27. 1. 2022

Více zde

Online seminář

Elektronický podpis, elektronická pečeť a časové razítko

Praktické rady, kdy a jak je použít, ověřit a bezpečně uchovat.

V důsledku koronavirové pandemie jsou organizace nuceny rychle se vypořádat s problémy, které přináší elektronická správa dokumentů. Základem je detailní znalost elektronických ověřovacích prvků jako je elektronický podpis, elektronická pečeť a časové razítko. Na semináři si ověříte, zda postupujete správně při jejich použití, detekci, kontrole, vyhodnocení a následném dlouhodobém zachování právní platnosti.

Místo: Online

Termín: Úterý, 25. 1. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Požární ochrana v roce 2022 – jak obstát při kontrole

Požadavky na správné zabezpečení požární ochrany v objektech a příprava na kontrolu požárního dozoru.

Zabezpečení požární ochrany v budovách a pracovních provozech podle aktuálních legislativních požadavků je povinností všech organizací. Provedeme vás přehledně všemi fázemi od projektové stavební dokumentace přes odpovědnost majitelů, správců a nájemců budov až po konkrétní požadavky na zajištění PO na pracovištích.

Místo: Praha

Termín: Středa, 26. 1. 2022

Více zde

Online seminář

Financování pedagogické intervence nově

Způsob financování pedagogické intervence se významně změnil, jak reagovat v praxi?

Ve školách se potýkáte s úpravami požadavků na poskytování pedagogické intervence, a to zejména na její financování. Došlo k rapidním změnám ve vykazování pedagogické intervence ve výkaze P1c-01, který je stěžejní pro získání finančních prostředků pro každou školu. Provedeme vás aktuálními změnami s důrazem na jejich ryze praktické důsledky.

Místo: Online

Termín: Středa, 26. 1. 2022

Více zde

Online seminář

Teams pro školy – novinky a pokročilé funkce

Rychlokurz pro pedagogy, kteří chtějí Microsoft Teams využít na maximum.

Distanční výuka je stále aktuální na většině škol a pedagogové si již osvojili řadu online nástrojů. Microsoft Teams je pro online výuku ideální, neboť kromě online komunikace poskytuje řadu dalších funkcionalit a doplňků specificky pro školní výuku. Ukážeme si, jak z Microsoft Teams dostat ještě mnohem víc pro vaši efektivnější práci.

Místo: Online

Termín: Středa, 26. 1. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Požární ochrana v roce 2022 – jak obstát při kontrole

Požadavky na správné zabezpečení požární ochrany v objektech a příprava na kontrolu požárního dozoru.

Zabezpečení požární ochrany v budovách a pracovních provozech podle aktuálních legislativních požadavků je povinností všech organizací. Provedeme vás přehledně všemi fázemi od projektové stavební dokumentace přes odpovědnost majitelů, správců a nájemců budov až po konkrétní požadavky na zajištění PO na pracovištích.

Místo: Brno

Termín: Čtvrtek, 27. 1. 2022

Více zde

Online seminář

Jak nastavit kvalifikační kritéria ve veřejné zakázce

Správným nastavením kvalifikačních kritérií dosáhnete svých cílů a zároveň omezíte riziko zpochybnění VZ na minimum.

Stanovením kvalifikačních požadavků můžete jako zadavatel významně vymezit účast dodavatelů. Tím spíš je třeba postupovat striktně dle zákona, protože odchylka od zákonných možností může vést ke zpochybnění férovosti celé soutěže. Při prokazování kvalifikace se pak často naráží na nejasnosti jejího sčítání a skládání. Přehledně shrneme zákonem stanovené limity kvalifikačních požadavků a na příkladech z praxe doporučíme správné postupy.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 27. 1. 2022

Více zde

Online kurz

Třídní učitel v kostce

Kompetence a dovednosti – povinnosti a dokumentace – organizační záležitosti – třídní klima a prevence rizikových jevů.

Práce třídního učitele vyžaduje zvládnutí velké škály agend i vysokou psychosociální zralost pro práci se třídou. Máte-li ve své sborovně méně pokročilé třídní učitele nebo učitele, kteří se na třídnictví teprve chystají, pak bude kurz pro ně ideálním vstupním školením. Cílem kurzu je poskytnout souhrnné informace o všech povinnostech a zároveň podpořit dovednosti, které se od skutečně úspěšného a vyspělého třídního učitele očekávají.

Místo: Online

Termín: 4. 2. 2022 - 14. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Nový stavební zákon – dopady na investory z veřejného sektoru

Příprava staveb v současných podmínkách z pohledu investora.

Příprava staveb je za současných podmínek obtížnější než kdykoliv dřív. I přes všechny nejistoty bude nyní postupně uváděn do praxe schválený nový stavební zákon. Navíc přichází digitalizace řízení a procesů ve stavebnictví. Doporučíme, jak se na změny nejlépe připravit a jak vybalancovat náročné přechodné období s ohledem na specifika investorů z veřejného sektoru.  

Místo: Online

Termín: Pátek, 4. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Monitoring zaměstnanců versus ochrana jejich soukromí

Jaké jsou zákonné limity pro sledování zaměstnanců a co hrozí za jejich porušení.

Při monitoringu zaměstnanců, jakkoli je právem zaměstnavatele, se můžete snadno dostat do střetu s právy zaměstnanců na soukromí a ochranu osobních údajů. Poradíme, jak se zorientovat v zákoníku práce a dalších souvisejících předpisech. Zaměříme se také na aktuální téma monitoringu zaměstnanců při výkonu práce z domova.

Místo: Online

Termín: Středa, 9. 2. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Přijímací řízení do MŠ a ZŠ aktuálně

Jak postupovat při zápisu do mateřské a základní školy, aby byly dodrženy veškeré zákonné povinnosti.

Zápis do mateřské a základní školy patří k nejdůležitějším správním řízením ve školách, proto je velmi důležité se na něj důkladně a včas připravit. Je třeba si aktualizovat vzory přihlášky, rozhodnutí a dalších dokumentů, které jsou povinnou součástí správního spisu. Na semináři se dozvíte, jak by měl celý proces probíhat, aby nebyl v rozporu s aktuální legislativou.

Místo: Praha

Termín: Čtvrtek, 10. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Jak zapojit asistenta pedagoga ve školní družině

Ve dvou se to lépe táhne nejen ve školní třídě, ale i ve školní družině.

Ne vždy je počet žáků ve školní družině tak nízký, aby vychovatelům umožnil věnovat se všem dětem se speciálními potřebami. I zde má tedy své nezastupitelné místo asistent pedagoga. Jak jeho kompetence co nejlépe využít?  Shrneme administrativní požadavky spojené s působením asistenta pedagoga ve školní družině a zaměříme se na praktické problémy, na které při jeho zapojení narážíte.

Místo: Online

Termín: Středa, 16. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Konkursní řízení na ředitele školy

Jak se úspěšně připravit na konkursní řízení podle novely vyhlášky č. 54/2005 Sb.

Úspěšné zvládnutí konkursního řízení je podmínkou jmenování ředitelem školy nebo školského zařízení. Nabízíme vám shrnutí souvisejících požadavků, ale především přehled znalostí z řízení školy nezbytných ke zvládnutí pohovoru. Připravíme vás na obvyklé otázky a typické situace konkursního řízení z praxe zkušeného člena mnoha konkursních komisí a dlouholetého ředitele školy.

Místo: Online

Termín: Středa, 16. 2. 2022

Více zde

Online seminář

PHmaxy a finanční výkaznictví ve školách

Přehled finančního výkaznictví ve školách, které stále činí potíže.

Reforma financování přišla s novými pojmy PHmax, normativy nepedagogů i novými výkazy P1c - 01 a P1d - 01. Umět se orientovat ve všech podrobnostech může být oříšek, proto vám přinášíme návodný seminář.  Dotkneme se také aktuálních změn ve vykazování pedagogické intervence v P1c-01 a změn ve výši příplatku za třídnictví od 1. 9. 2021.

Místo: Online

Termín: Středa, 16. 2. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Jak vytvořit školní zahradu v mateřské škole

K mateřské škole zahrada patří – jak z ní udělat inspirativní vzdělávací prostředí?

Pobyt dětí venku je nezbytnou součástí dne ve všech mateřských školách, v těch městských se obvykle využívá školní zahrada. Často se ovšem potýkáte s její nedostatečnou velikostí, nevhodným terénem, nefunkčními herními prvky a jejich estetickými nedostatky. Nebo máte nápady na změnu, ale chybí vám možnosti financování. Doporučíme, jak projekt tvorby nebo úpravy školní zahrady připravit i financovat.

Místo: Praha

Termín: Čtvrtek, 17. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Nakládání s odpady ve školní jídelně podle nového zákona

Jak správně třídit a likvidovat odpady ve školní jídelně v souladu s platnou legislativou.

Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., který s účinností od 1. ledna 2021 nahradil starý zákon i jeho prováděcí předpisy, zavedl drobné úpravy, ale i některé zásadní novinky. Na semináři shrneme změny, které přináší nový zákon, a připomeneme, jak správně likvidovat zbytky jídel a další odpady ve školní jídelně.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 17. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Soutěž o návrh ve veřejných zakázkách

Využijte efektivní nástroj k získání jedinečného návrhu.

Soutěž o návrh je tzv. zvláštním postupem podle zákona č. 134/2016 Sb. Přestože tento nástroj u některých typů plnění (projektů) umožňuje spolehlivější výběr vhodného řešení, zadavatelé s jeho využitím někdy váhají, protože jim chybí informace z praxe. Projdeme specifika soutěže o návrh krok za krokem s důrazem na její výhody, a to zejména u architektonických soutěží. Zmíníme přitom i rizika a sporné aspekty, na něž můžete v praxi narazit.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 17. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Jak řídit IT projekt – pravidla a specifika

Běžné projektové znalosti pro řízení IT projektů nestačí. Osvojte si pravidla a specifika pro tento typ projektů.

Týká se to každé organizace – všichni řešíme celou řadu IT projektů v oblasti HW a SW řešení nebo cloudových služeb. Na nesprávně řízených IT projektech však lze utratit zbytečné množství peněz (obvykle zcela mimo rozpočet) a strávit podstatně více času, než je nutné.  A výsledek často neodpovídá očekávání, ceně ani pracnosti.  Existují však metodiky a přístupy, které byly vyvinuty právě pro řízení IT projektů a mohou účinně pomoci.

Místo: Online

Termín: Úterý, 22. 2. 2022

Více zde

Otevřený seminář

BOZP, BOZ a PO pro školy a školská zařízení aktuálně

Získáte nejen informace, ale i oficiální osvědčení s razítkem o proškolení pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO.

Má vaše škola správně zpracovanou dokumentaci BOZP a PO? Na našem semináři se dozvíte vše podstatné z legislativních změn v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a BOZ dětí a žáků škol pro nadcházející období. Výklad doplníme mnoha příklady z kontrolní činnosti a praxe lektora.

Místo: Praha

Termín: Středa, 23. 2. 2022

Více zde

Vícedenní kurz

Bezpečná školka

Jak zajistit bezpečný chod mateřské školy z právního, organizačního, hygienického i výchovného hlediska.

Na mateřské školy jsou z hlediska bezpečného provozu kladeny stále vyšší nároky. Přitom jejich vedení či pedagogický a další personál často postrádají aktuální informace a praktické znalosti, co vše je potřeba právě z hlediska bezpečnosti řešit. Náš kurz vám poskytne komplexní znalosti pro řešení každodenních situací z právního pohledu, i pro nastavení opatření, která zamezí nenadálým incidentům a problémům.

Místo: Praha

Termín: 4. 3. 2022 - 11. 4. 2022

Více zde

Nahoru