Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Konverze dokumentů a změny datových formátů

Jak na automatizovanou i manuální konverzi dokumentů a jaké formáty jsou třeba pro skartační řízení.

Současná situace nutí všechny organizace bezpečně využívat elektronickou správu dokumentů a e-archivaci. Základem je znalost, jak převádět dokumenty do a z elektronických formátů tak, aby vždy odpovídaly legislativním požadavkům. Provedeme vás problematikou (ne)autorizované konverze dokumentů a (ne)autorizované změny datových formátů s různou právní silou. Praktické rady vám pomohou předejít možným následkům nesprávného úředního postupu.

Místo: Online

Termín: Úterý, 29. 6. 2021

Více zde

Online seminář

Odpovědnost a odměňování statutára v judikatuře Nejvyššího soudu

Budete-li ve své praxi jednatele nebo člena představenstva postupovat v souladu s těmito judikáty, jste v bezpečí.

Zda statutární zástupce jednal podle práva nebo zda má právo na dohodnutou odměnu, to se v mnoha případech, bohužel, dozví až v soudní síni. Zaměříme se na aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu a ukážeme na konkrétních kauzách, jakými kroky lze minimalizovat rizika protiprávního jednání a jak garantovat, že dohoda o odměně za výkon funkce nebude vyhodnocena jako nepřípustná.

Místo: Online

Termín: Středa, 14. 7. 2021

Více zde

Online seminář

Balanční test v GDPR – jak na to

Provedení balančního testu je nezbytnou součástí zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu.

Zpracovávat osobní údaje lze v některých případech i bez souhlasu dotčených osob. Jde o zpracování z důvodu tzv. oprávněného zájmu správce nebo třetí strany. Vydáte-li se touto cestou, je třeba ověřit, zda je váš zájem skutečně oprávněný a zda máte ošetřena všechna rizika, tedy provést balanční test. Ukážeme, jakým způsobem a v jaké formě tyto testy provádět a dokumentovat pro případnou kontrolu.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 29. 7. 2021

Více zde

Nahoru