Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Whistleblowing: nový zákon bude již letos účinný

Jak se připravit v praxi organizace na ohlašování korupce a porušování pravidel v souladu s novým zákonem.

Nový zákon o ochraně oznamovatelů úspěšně prochází sněmovnou a měl by nabýt účinnosti v tomto roce. Mnoho zaměstnavatelů už nyní zavádí vnitřní oznamovací mechanismy pro ochranu tzv. whistleblowerů. Jejich prostřednictvím mohou nejen zaměstnanci, ale i další osoby nahlašovat situace, kdy se stanou svědky porušování pravidel a zákonů. Ukážeme, jak zřídit a nastavit oznamovací systém, aby nešlo jen o cvičení na papíru, a zároveň aby obstál před novým zákonem.

Místo: Online

Termín: Středa, 5. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Technický dozor stavebníka ve veřejném sektoru

Nároky na výkon TDS včetně aktuálních požadavků na znalosti elektronizace ve stavebnictví a nového stavebního zákona.

Pozice technického dozoru stavebníka je náročná. Nejenže musí splňovat nároky na technické, ekonomické i právní znalosti, ale nově musí ovládat i povinné aspekty elektronizace ve stavebnictví. Přehledně shrneme, jak tuto pozici správně nastavit v současných podmínkách, kdo ji může vykonávat a za co vše nese odpovědnost.

Místo: Online

Termín: Středa, 12. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Rámcové dohody versus dynamický nákupní systém

…aneb flexibilita a efektivita je cílem každého zodpovědného zakázkáře.

Zadavatelům veřejných zakázek se vyplatí myslet na flexibilitu a využívat instituty, které umožňují reagovat na jejich aktuální potřeby. Mezi takové zvláštní postupy patří rámcové dohody a dynamický nákupní systém. Ať už o uzavření rámcové dohody nebo o zavedení DNS uvažujete, nebo s nimi už máte zkušenost, kterou chcete dále rozvíjet, nabízíme vám k tomu užitečné návody a doporučení.

Místo: Online

Termín: Úterý, 25. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Jak uzavírat smlouvy elektronicky

Výhody a nebezpečí elektronizace kontraktačního procesu a vedení elektronické dokumentace.

Znamením doby je přesun pracovních aktivit do online prostoru, což urychlilo také elektronizaci procesů v obchodní praxi. S tím souvisí řada výzev, mezi něž patří i otázka uzavírání smluv na dálku. Jak zajistit závaznost elektronického podpisu a autenticitu dokumentů? Jak se vyrovnat s bezpečností dat v online prostoru? S pomocí řady praktických příkladů shrneme hlavní výhody i rizika elektronické kontraktace.

Místo: Online

Termín: Středa, 26. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Vendor lock-in ve veřejných zakázkách a jak mu předcházet

Vyhněte se riziku porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.

Jako zadavatelé veřejných zakázek se nechcete dostat do situace, kdy budete nuceni odebírat služby nebo zboží od jediného, předem určeného dodavatele. Pokud odhlédneme od negativních ekonomických aspektů, kdy se absence soutěže promítá do nabídkové ceny, nešikovný postup zadavatele může být současně považován za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Na řadě praktických příkladů ukážeme, kdy rizika tzv. proprietárního uzamčení (vendor lock-in) nastávají a jak se před nimi ochránit.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 11. 5. 2023

Více zde

Nahoru