Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online kurz

Asistentka advokátní kanceláře

Jak silná má být pravá ruka vaší advokátní praxe.

Profesionální asistentka erudovaná v oboru práva a orientovaná v právním prostředí je nezbytnou součástí každé dobře fungující advokátní kanceláře. Aby mohla být oporou celému týmu advokátů, musí disponovat vynikající orientací v chodu a potřebách advokátní praxe. Neztrácejte vlastní drahocenný čas – náš kurz zajistí proškolení vaší asistentky či office manažerky specificky pro výkon práce v advokátní kanceláři.

Místo: Online

Termín: 12. 3. 2021 - 16. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Valné hromady a jejich změny po novele ZOK

Bezchybně provedená valná hromada po novele ZOK je podmínkou zachování platnosti přijatých rozhodnutí.

Aktuální novela zákona o obchodních korporacích od 1. 1. 2021 přinesla změny i do realizace valných hromad. Každý společník a člen statutárního orgánu by se měl seznámit s tím, jak jeho práva i povinnosti v souvislosti s konáním valné hromady, s jejím svoláním, účastí a rozhodováním ovlivnila právě zmíněná novela. A nejen to. Valné hromady proběhnou letos za obzvlášť ztížených pandemických podmínek – i to jsou otázky, na které se zaměříme.

Místo: Online

Termín: Středa, 14. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Využití e-katalogů ve veřejných zakázkách

Shrnutí praktických zkušeností s používáním elektronických katalogů při zadávání veřejných zakázek.

Předkládání nabídek prostřednictvím e-katalogů se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Nabízíme vám shrnutí aktuálních legislativních požadavků, ale zejména praktický přehled výhod i rizik využití e-katalogů ve vaší zadávací praxi včetně nové povinnosti společensky odpovědného zadávání od 1. 1. 2021.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 15. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Předpokládaná hodnota a dělení veřejné zakázky

Jak správně stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a jak postupovat při jejím případném dělení.

Při zadávání veřejné zakázky není výjimkou chybovat už při prvním kroku, kdy máte správně stanovit její předpokládanou hodnotu. Ta potom určuje nastavení celého zadávacího procesu i povinnosti všech účastníků. Proto nahlédneme do zákonných požadavků spojených se stanovením předpokládané hodnoty. Soustředíme se na praktické postupy u různých typů zakázek a při rozdělování veřejných zakázek na části nebo samostatná řízení.  

Místo: Online

Termín: Úterý, 27. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Infozákon – aktuální změny a nejnovější judikatura

Praktické postupy, které usnadní vyřízení žádostí ve světle posledních novel a překvapivých rozsudků.

Jako povinný subjekt často tápete, zda máte informace složitě vyhledat nebo dokonce vytvořit, zda je zpoplatnit, anebo paušálně odmítnout. Při vyřizování žádostí o informace i proto dochází ke sporům se žadateli. Infozákon navíc prošel v poslední době několika novelizacemi a další se připravují. Využijte praktická doporučení od jednoho z předních odborníků a vyhněte se zbytečným problémům a sankcím.

Místo: Online

Termín: Středa, 12. 5. 2021

Více zde

Online kurz

Právní terminologie v angličtině

Jak správně vykládat a překládat právní termíny v oblasti práva společností a smluv.

Vzhledem k nekompatibilitě kontinentálního a common law práva je pro české právníky, bez ohledu na jejich jazykovou úroveň, obtížné porozumět významu celé řady termínů v anglicky psaných smlouvách a právních dokumentech. Špatné pochopení a interpretace pak mohou vést od nedorozumění až po vážné situace včetně žalob. Na příkladech textů a dokumentů z obou právních prostředí si ukážeme, jak k právní terminologii v angličtině přistupovat.

Místo: Online

Termín: 26. 5. 2021 - 28. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Hodnoticí kritéria ve vazbě na kvalitu ve veřejných zakázkách

Jak správně nastavit hodnoticí kritéria a získat tak nejvýhodnější nabídku.

Hodnocení podaných nabídek v zadávacím procesu je procesem velmi citlivým na správné nastavení kritérií – nepřesnosti a chyby vedou ke špatnému výběru nebo, v krajním případě, až ke zrušení celého řízení. Přehledně shrneme zákonem stanovené požadavky a možnosti nastavení hodnoticích kritérií včetně hojně diskutovaných kvalitativních kritérií. Ukážeme, jak kritéria správně, a přitom výhodně formulovat v zadávací dokumentaci.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 27. 5. 2021

Více zde

Nahoru