Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Účtování DPH v obcích a příspěvkových organizacích

Legislativa a metodiky k DPH pro obce a příspěvkové organizace aktuálně.

Účtování DPH u veřejnoprávních neziskových organizací přináší specifické problémy. Kdo a v jakém případě je povinen se registrovat jako plátce DPH? Jaké aktuální metodiky můžete pro různé případy využít?  Jaké legislativní změny lze očekávat v nejbližší době? Nabízíme praktická doporučení a příklady od zkušené odbornice ze Specializovaného finančního úřadu.

Místo: Online

Termín: Úterý, 13. 6. 2023

Více zde

Online seminář

Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Novela prochází legislativním procesem a její účinnost se očekává ve druhé polovině roku 2023.

Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek míří do finále legislativního procesu. Novela přináší celou řadu významných změn s dopady do praxe dodavatelů i zadavatelů, na které se potřebujete včas připravit. Nenechte si ujít aktuální seminář s dostatečným prostorem pro všechny vaše dotazy.

Místo: Online

Termín: Středa, 14. 6. 2023

Více zde

Online seminář

Digitalizace a automatizace účetnictví prakticky

Aneb hladký přechod od papírové účtárny k moderní on-line kanceláři.

Účetnictví prochází v poslední době masivními změnami směřujícími k vyššímu využívání digitalizace a tzv. bezpapírové účtárny. Kdo dosud váhal, je nyní pod tlakem okolností nucen narychlo převádět doklady do digitální podoby a automatizovat většinu účetních procesů. Poradíme vám, jak hladce vplout do praxe online účetní kanceláře za stávajících legislativních podmínek i případných technických omezení.

Místo: Online

Termín: Středa, 14. 6. 2023

Více zde

Online seminář

Konverze dokumentů a změny datových formátů

Jak na automatizovanou i manuální konverzi dokumentů a jaké formáty jsou třeba pro skartační řízení.

Předpokladem pro elektronickou správu dokumentů a e-archivaci je perfektní znalost převodu dokumentů do a z elektronických formátů tak, aby vždy odpovídaly legislativním požadavkům. Provedeme vás problematikou (ne)autorizované konverze dokumentů a (ne)autorizované změny datových formátů s různou právní silou. Poukážeme také na možnost „Vidimace úřední desky“.

Místo: Online

Termín: Středa, 14. 6. 2023

Více zde

Online seminář

Jak vytvořit a vést IT dokumentaci v organizaci

Řádně vedená dokumentace IT procesů, softwaru a hardwaru je prevencí před kyberútokem a prvním předpokladem jakékoli léčby.

Množící se kybernetické útoky na nejrůznější subjekty prokazují, že neštěstí nechodí po horách, ale po IT systémech.  Řádná evidence IT postupů, procesů, smluv a počítačových licencí je klíčová pro přežití organizace v kritické situaci. Tou může být nejen hackerský útok, ale například i kontrola zacházení s osobními daty dle GDPR. Podíváme se také, jak se do vedení IT dokumentace promítne nová směrnice NIS2.

Místo: Online

Termín: Středa, 14. 6. 2023

Více zde

Online seminář

Jak administrovat dotační projekt v ISKP21+

Založení projektu a další práce s portálem ISKP21+ prakticky krok za krokem.  

Pro úspěšné získání dotace z evropských zdrojů a následnou administraci je nezbytné dobře zvládnout práci v prostředí monitorovacího systému ISKP21+. Tento portál není uživatelsky nejpřívětivější, proto oceníte přehledného průvodce jeho nástrahami.

Místo: Online

Termín: Úterý, 20. 6. 2023

Více zde

Online seminář

Náhrada škody způsobené při výkonu povolání

Za co zaměstnanec odpovídá a kdy je povinen uhradit škodu? Kdy musí naopak zaměstnavatel zaměstnanci nahradit škodu?

Způsobit škodu v zaměstnání je velmi snadné, aniž by to bylo úmyslem zaměstnance či zaměstnavatele. Stačí lidská nepozornost, neopatrnost, nešikovnost a problém je na světě. Provedeme vás základními souvislostmi odpovědnosti za škodu a povinnosti k náhradě škody, přidáme tipy, jak eliminovat možná rizika, a doporučíme, jak postupovat v případě vymáhání náhrady.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 22. 6. 2023

Více zde

Online seminář

Jak komunikací se zaměstnanci posilovat jejich motivaci

Pravidla interní komunikace a podpory zaměstnanců na všech úrovních organizace.

Většina zaměstnavatelů prochází náročným obdobím. Mnozí dosud čelí následkům pandemie, k tomu se přidává energetická krize a vysoká inflace. Ve snaze nalézt úspory nákladů a udržet organizaci v chodu se často zapomíná na to nejdůležitější – zaměstnance. Přitom právě v době napětí a nejistoty je důležité se zaměstnanci komunikovat a posilovat jejich motivaci. Na semináři si ukážeme, jak na to.

Místo: Online

Termín: Úterý, 27. 6. 2023

Více zde

Online seminář

Jak na řízení úkolů a projektů s nástroji Microsoft 365

Tak tohle se bude hodit každému – objevte nástroje Microsoft 365 pro sledování úkolů a řízení projektů.

Práce manažerů, ekonomů, ale i asistentek a podpůrného administrativního personálu se neobejde bez pravidelné evidence úkolů a řízení menších či větších projektů. Málokdo přitom tuší, že užitečné a efektivní nástroje má doslova pod nosem. Seznamte se s vybranými aplikacemi Microsoft 365 (dříve Office 365) a využijte naplno jejich potenciál v oblasti úkolů, plánování a řízení projektů.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 29. 6. 2023

Více zde

Online seminář

Jak efektivně řídit pracovní porady

Využijte čas na poradách nejen k předávání informací, ale i k týmové spolupráci a motivaci.

Pracovní porady, zejména nejsou-li smysluplně řízeny, mají špatnou pověst ztráty času. Vy chcete čas na poradách využít efektivně a vytěžit z něj maximum. Ať se scházíte „naživo“ nebo v online prostředí, nabízíme vám užitečné tipy, které vám pomohou realizovat porady časově úsporně, a navíc s přidanou hodnotou vyšší motivace vašeho pracovního týmu.

Místo: Online

Termín: Úterý, 11. 7. 2023

Více zde

Online seminář

Jak řídit IT projekt – pravidla a specifika

Běžné projektové znalosti pro řízení IT projektů nestačí. Osvojte si pravidla a specifika pro tento typ projektů.

Týká se to každé organizace – všichni řešíme celou řadu IT projektů v oblasti HW a SW řešení nebo cloudových služeb. Na nesprávně řízených IT projektech však lze utratit zbytečné množství peněz (obvykle zcela mimo rozpočet) a strávit podstatně více času, než je nutné.  A výsledek často neodpovídá očekávání, ceně ani pracnosti.  Existují však metodiky a přístupy, které byly vyvinuty právě pro řízení IT projektů a mohou účinně pomoci.

Místo: Online

Termín: Středa, 12. 7. 2023

Více zde

Online seminář

Odměňování a tarify v příspěvkové organizaci

Příspěvkové organizace mají svoje specifika, a to i v odměňování. Jak si s nimi poradit?

Příspěvkové organizace obvykle nakládají s omezenými a předem danými rozpočty. Jak postupovat při stanovení platů, mezd a dalších forem odměny tak, aby nedošlo k jednání v rozporu s péčí řádného hospodáře? Jak se vypořádat s tarify – mají závazný nebo doporučující charakter? Objasníme, jak správně zaměstnanci určit výši platu a jaké možnosti motivačních složek a odměn za práci v příspěvkové organizaci lze využít.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 13. 7. 2023

Více zde

Online seminář

Jak jednat s problémovými zaměstnanci

Nejčastější problémy se zaměstnanci – jak je správně a efektivně řešit.

Každý zaměstnavatel dříve či později narazí na problematického nebo neschopného zaměstnance a řeší otázku, jak vůči takovému zaměstnanci postupovat. Vnímání zaměstnance jako problematického totiž může být ryze subjektivní záležitostí a bez jasných skutkových tvrzení podložených důkazy není vhodné přijímat žádné zásadní právní kroky. I v této oblasti totiž platí přísloví "dvakrát měř, jednou řež".

Místo: Online

Termín: Úterý, 25. 7. 2023

Více zde

Online seminář

Příprava a povolování staveb dle nového stavebního zákona

Dopady nového stavebního zákona na plánování a přípravu investičních akcí.

Příprava staveb je obtížnější než kdykoliv dřív. Rekodifikace stavebního práva přináší změnu v povolování staveb, v postavení stavebních úřadů i ve způsobu vyřízení žádosti přes informační systémy veřejné správy. Nový stavební zákon také zavádí novou kategorizaci staveb a nastavuje rozdílné nabývání účinnosti u vybraných stavebních záměrů. Seznámíme vás přehledně se všemi změnami a poskytneme doporučení, jak vybalancovat náročné přechodné období.

Místo: Online

Termín: Úterý, 25. 7. 2023

Více zde

Online seminář

Kybernetické hrozby 2023 – jak se aktivně bránit

IT bezpečnost není o systémech, ale o správném nastavení procesů a řádně vedené dokumentaci.

Množící se kybernetické útoky na veřejné instituce poukazují na nedostatečnou ochranu proti kyberhrozbám. Zavirované sítě, blokované počítače, žádosti o výkupné jsou výsledkem podcenění rizik a nízké úrovně zabezpečení. Přesvědčíme vás, že můžete významně zapracovat na IT bezpečnosti vaší organizace bez velkých nákladů a investic.

Místo: Online

Termín: Středa, 26. 7. 2023

Více zde

Online seminář

Monitoring zaměstnanců z technického IT pohledu

Přehled aktuálních trendů v monitoringu zaměstnanců z pohledu technologií.

Moderní technologie umožňují neustálý přehled o našem životě a činnostech. Jejich využití při sledování práce a výkonu zaměstnanců se tak nabízí. Jaké jsou současné IT možnosti monitoringu pracovníků? Ukážeme si, co dnes dokáže technika a zároveň zmíníme, kde technika může narazit na zákonné mantinely ochrany soukromí.

Místo: Online

Termín: Úterý, 1. 8. 2023

Více zde

Online seminář

Spisový řád a spisový a skartační plán – jak je vytvořit a používat

Praktický návod na vytvoření spisového řádu pro bezchybnou správu dokumentů ve vaší organizaci.

Spisový řád a jeho nedílná příloha spisový a skartační plán jsou stěžejní pro zajištění kvalitního výkonu spisové služby u veřejnoprávních subjektů. Jejich význam ještě vzrostl v souvislosti s povinnostmi dle nařízení GDPR a s postupujícím rozvojem e-Governmentu. Přijďte se inspirovat, jak má příslušný řád a plán vypadat a jak je používat v praxi.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 24. 8. 2023

Více zde

Nahoru