Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Efektivní využití Excelu v účetní praxi

Účetní a Excel patří neodmyslitelně k sobě. Seznamte se s užitečnými nástroji pro vaši každodenní praxi.

Jak vybrat v Excelu z nabízených funkcí a výpočtů ty nejužitečnější pro vaši účetní a ekonomickou praxi? Seznámíme vás s různými typy účetních a ekonomických výpočtů, poradíme, jak zpracovávat a vyhodnocovat velké objemy dat, jak je analyzovat a tvořit sofistikované strukturované přehledy a modely, které ocení vedení vaší organizace.

Místo: Online

Termín: Úterý, 27. 9. 2022

Více zde

Online seminář

Spisová a archivní služba v roce 2023

Praktický návod na správu dokumentů ve vaší organizaci – správně, efektivně a v intencích nejnovější legislativy.

Spisová a archivní služba v organizacích veřejného sektoru často stojí na okraji zájmu vedení, přitom jde o náročnou práci vyžadující soustavný monitoring měnící se legislativy a pružné zavádění změn do každodenního chodu spisovny. Pomůžeme vám zorientovat se v moderních přístupech ve správě dokumentů, především s důrazem na postupující elektronizaci veřejného sektoru.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 6. 10. 2022

Více zde

Online seminář

Kamerové systémy a GDPR ve veřejném sektoru

Povinnosti provozovatelů kamerových systémů versus práva těch, kteří jsou sledováni.

Kamerové systémy ve veřejném sektoru obvykle využíváte k zajištění bezpečnosti prostorů a majetku. Vždy je však nutné respektovat související nároky na ochranu osobních údajů a nařízení GDPR. Shrneme vše podstatné pro legislativně oprávněný, a přitom efektivní monitoring návštěvníků veřejných prostranství a budov. Připojíme i nejnovější stanovisko ÚOOÚ k instalaci atrapy kamer.

Místo: Online

Termín: Úterý, 11. 10. 2022

Více zde

Online seminář

Řízení a management změn v sociálních službách

Zvládejte profesionálně a s přehledem nové nároky na řízení v sociálních službách.

Řízení lidí, procesů a finančních toků je náročná disciplína a v sociálních službách to platí dvojnásob. Navíc všeobecná společenská nestabilita přináší víc než dřív potřebu změn a inovací, na něž není nikdo nikdy dost připraven. Získejte aktuální a praktická doporučení pro vyšší efektivitu vašich řídicích procesů při zachování finanční rentability a kvality služeb.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 13. 10. 2022

Více zde

Online seminář

Jak se vypořádat s námitkami ve veřejných zakázkách

Dodavatel potřebuje námitky správně připravit a zadavatel o námitkách správně rozhodnout.

Podání námitek dodavatelem i rozhodnutí o podaných námitkách zadavatelem jsou zásadními okamžiky předurčujícími konečný výsledek zadávacího řízení. Podání námitek musí být učiněno včas, ve správné formě a s přesvědčivým odůvodněním. Legislativní požadavky, které je třeba v procesu podávání námitek dodržet, jsou rozptýleny napříč zákonnými ustanoveními, proto oceníte jejich praktický přehled a související doporučení.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 13. 10. 2022

Více zde

Online seminář

Jak hledat zaměstnance na sociálních sítích

Efektivní hledání nových zaměstnanců prostřednictvím sítí Facebook a LinkedIn.

Sociální sítě jsou dnes samozřejmou součástí života lidí bez ohledu na jejich kvalifikaci, profesi, osobní zájmy či společenské postavení. To z nich dělá ideální prostor pro hledání a oslovování nových zaměstnanců. Poradíme vám, jaká sociální média jsou pro recruitment nejvhodnější a jak je používat, abyste oslovili a získali kandidáty, které nutně potřebujete.

Místo: Online

Termín: Úterý, 18. 10. 2022

Více zde

Online kurz

Referent správy majetku

Péče řádného hospodáře vyžaduje zodpovědné nakládání s majetkem. Chcete mít jistotu, že to váš člověk dělá správně?

Konečnou odpovědnost za hospodaření s majetkem nese vedení organizace. A právě referent správy majetku je tou klíčovou osobou, která musí garantovat statutárnímu zástupci, že náročnou agendu správy majetku bezpečně ovládá.  Namátkou: jak spravovat majetek se znalostí právních a účetních předpisů, jak s majetkem disponovat, jak ho zařazovat, udržovat, vyřazovat, prodávat a kdy likvidovat. Získejte jistotu správného postupu a vyšlete svého referenta majetku na expertní kurz.

Místo: Online

Termín: 20. 10. 2022 - 15. 11. 2022

Více zde

Online seminář

Zaměstnanec v exekuci a insolvenci z pohledu práva a mzdy

Vše o srážkách ze mzdy zaměstnanců v exekuci po novele exekučního řádu.

Zaměstnanců v exekuci nebo insolvenci bohužel stále přibývá a jako zaměstnavatelé se tedy ptáte, jaké jsou vaše povinnosti (nejen) při srážkách ze mzdy. Provedeme vás srozumitelně a systematicky vším, co je třeba zohlednit při zpracování mzdy zaměstnance v exekuci nebo insolvenci. Soustředíme se právě na rozdíly mezi těmito dvěma případy a zaměříme se i na novelu exekučního řádu, která přináší významné změny.

Místo: Online

Termín: Středa, 26. 10. 2022

Více zde

Online seminář

Účtování DPH v obcích a příspěvkových organizacích

Legislativa a metodiky k DPH pro obce a příspěvkové organizace aktuálně.

Účtování DPH u veřejnoprávních neziskových organizací přináší specifické problémy. Kdo a v jakém případě je povinen se registrovat jako plátce DPH? Jaké aktuální metodiky můžete pro různé případy využít?  Jaké legislativní změny lze očekávat v nejbližší době? Nabízíme praktická doporučení a příklady od zkušené odbornice ze Specializovaného finančního úřadu.

Místo: Online

Termín: Středa, 26. 10. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Jak se vyhnout chybám při zveřejňování smluv

Kontroly stále odhalují neplatně zveřejněné smlouvy. Chybí přílohy, metadata, chybuje se v použití formátu.

Přinášíme vám souhrnný přehled možných závad a jejich následků při zveřejňování smluv v registru. Chybějící dodatky smluv a přílohy, nevhodný formát či „křivé skeny papíru“ patří k nejčastějším pochybením. Čerstvou novinkou jsou dopady právě přijaté novely Infozákona. Využijte praktická doporučení od jednoho z předních odborníků a vyhněte se zbytečným problémům a sankcím.

Místo: Praha

Termín: Úterý, 1. 11. 2022

Více zde

Online seminář

Směrnice NIS 2 – koho se týká a jak ji aplikovat v praxi

Nově zavedená pravidla EU pro řešení kybernetické bezpečnosti v organizacích.

V posledních letech dramaticky vzrostl počet kybernetických útoků na státní organizace i soukromé subjekty. Odpovědí na tento neblahý trend je nová Strategie kybernetické bezpečnosti EU (NIS 2). Směrnice, která přináší mnoho změn v oblasti zajišťování kybernetické bezpečnosti, se dotkne odhadem 6000 českých firem a organizací. Osvětlíme vám, koho přesně se nová pravidla týkají a jak je aplikovat v praxi.

Místo: Online

Termín: Středa, 2. 11. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Spisový a skartační řád a plán – jak je vytvořit a používat

Praktický návod na vytvoření spisového a skartačního řádu pro bezchybnou správu dokumentů ve vaší organizaci.

Spisový a skartační řád je strategický dokument pro zajištění kvalitního výkonu spisové služby u veřejnoprávních subjektů. Spisový řád a jeho nedílná příloha spisový plán navíc nabývají na významu v souvislosti s povinnostmi dle nařízení GDPR i s pokračujícím rozvojem e-Governmentu. Pokud jsou dobře sestaveny, zajišťují efektivní a zcela bezpečnou manipulaci s dokumenty. Přijďte se inspirovat, jak má příslušný řád a plán vypadat a jak je používat v praxi.

Místo: Praha

Termín: Čtvrtek, 3. 11. 2022

Více zde

Online seminář

Digitalizace a automatizace účetnictví prakticky

Aneb hladký přechod od papírové účtárny k moderní on-line kanceláři.

Účetnictví prochází v poslední době masivními změnami směřujícími k vyššímu využívání digitalizace a tzv. bezpapírové účtárny. Kdo dosud váhal, je nyní pod tlakem okolností nucen narychlo převádět doklady do digitální podoby a automatizovat většinu účetních procesů. Poradíme vám, jak hladce vplout do praxe online účetní kanceláře za stávajících legislativních podmínek i případných technických omezení.

Místo: Online

Termín: Středa, 9. 11. 2022

Více zde

Nahoru