Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Osobní složka zaměstnance ve veřejném sektoru

Jak vést správně osobní složku zaměstnance pro kvalitní výkon personální i mzdové agendy.

Správná organizace osobních složek pomůže nejen při plněních zákonných povinností zaměstnavatele, ale využijete ji při řízení zaměstnanců, jejich odměňování nebo vzdělávání.  Obsah osobní složky je pak zcela zásadní, když dojde na jakékoliv pracovněprávní spory. Zaměříme se na povinné i doporučené náležitosti osobní složky zaměstnance veřejného sektoru.

Místo: Online

Termín: Úterý, 18. 1. 2022

Více zde

Online seminář

Elektronický podpis, elektronická pečeť a časové razítko

Praktické rady, kdy a jak je použít, ověřit a bezpečně uchovat.

V důsledku koronavirové pandemie jsou organizace nuceny rychle se vypořádat s problémy, které přináší elektronická správa dokumentů. Základem je detailní znalost elektronických ověřovacích prvků jako je elektronický podpis, elektronická pečeť a časové razítko. Na semináři si ověříte, zda postupujete správně při jejich použití, detekci, kontrole, vyhodnocení a následném dlouhodobém zachování právní platnosti.

Místo: Online

Termín: Úterý, 25. 1. 2022

Více zde

Online seminář

Rychlé školení pro zaměstnance v IT bezpečnosti

Využijte možnost proškolit rychle a účinně své zaměstnance v aktuálních hrozbách při práci na počítači.

Každá pátá firma se již stala cílem kybernetického útoku. Proto pod hrozbou zavlečení virů, škodlivých kódů či dokonce vydírání výkupným firmy investují obrovské prostředky do technického zabezpečení svých IT systémů. Často se však zapomíná, že zásadní roli v IT bezpečnosti hrají samotní zaměstnanci. Je to právě jejich neznalost a podcenění rizik, které mohou mít fatální následky pro celou firmu.

Místo: Online

Termín: Úterý, 25. 1. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Požární ochrana v roce 2022 – jak obstát při kontrole

Požadavky na správné zabezpečení požární ochrany v objektech a příprava na kontrolu požárního dozoru.

Zabezpečení požární ochrany v budovách a pracovních provozech podle aktuálních legislativních požadavků je povinností všech organizací. Provedeme vás přehledně všemi fázemi od projektové stavební dokumentace přes odpovědnost majitelů, správců a nájemců budov až po konkrétní požadavky na zajištění PO na pracovištích.

Místo: Praha

Termín: Středa, 26. 1. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Požární ochrana v roce 2022 – jak obstát při kontrole

Požadavky na správné zabezpečení požární ochrany v objektech a příprava na kontrolu požárního dozoru.

Zabezpečení požární ochrany v budovách a pracovních provozech podle aktuálních legislativních požadavků je povinností všech organizací. Provedeme vás přehledně všemi fázemi od projektové stavební dokumentace přes odpovědnost majitelů, správců a nájemců budov až po konkrétní požadavky na zajištění PO na pracovištích.

Místo: Brno

Termín: Čtvrtek, 27. 1. 2022

Více zde

Online seminář

Jak nastavit kvalifikační kritéria ve veřejné zakázce

Správným nastavením kvalifikačních kritérií dosáhnete svých cílů a zároveň omezíte riziko zpochybnění VZ na minimum.

Stanovením kvalifikačních požadavků můžete jako zadavatel významně vymezit účast dodavatelů. Tím spíš je třeba postupovat striktně dle zákona, protože odchylka od zákonných možností může vést ke zpochybnění férovosti celé soutěže. Při prokazování kvalifikace se pak často naráží na nejasnosti jejího sčítání a skládání. Přehledně shrneme zákonem stanovené limity kvalifikačních požadavků a na příkladech z praxe doporučíme správné postupy.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 27. 1. 2022

Více zde

Online seminář

Nový stavební zákon – dopady na investory z veřejného sektoru

Příprava staveb v současných podmínkách z pohledu investora.

Příprava staveb je za současných podmínek obtížnější než kdykoliv dřív. I přes všechny nejistoty bude nyní postupně uváděn do praxe schválený nový stavební zákon. Navíc přichází digitalizace řízení a procesů ve stavebnictví. Doporučíme, jak se na změny nejlépe připravit a jak vybalancovat náročné přechodné období s ohledem na specifika investorů z veřejného sektoru.  

Místo: Online

Termín: Pátek, 4. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Monitoring zaměstnanců versus ochrana jejich soukromí

Jaké jsou zákonné limity pro sledování zaměstnanců a co hrozí za jejich porušení.

Při monitoringu zaměstnanců, jakkoli je právem zaměstnavatele, se můžete snadno dostat do střetu s právy zaměstnanců na soukromí a ochranu osobních údajů. Poradíme, jak se zorientovat v zákoníku práce a dalších souvisejících předpisech. Zaměříme se také na aktuální téma monitoringu zaměstnanců při výkonu práce z domova.

Místo: Online

Termín: Středa, 9. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Prezentace v PowerPointu pro pokročilé

Poutavá prezentace vašich záměrů v PowerPointu je klíčem k jejich uskutečnění a úspěchu.

Vytvořit jednoduchou prezentaci v PowerPointu není na první pohled žádná věda. Použitím pokročilých funkcí ji však můžete posunout na mnohonásobně vyšší úroveň. Provedeme vás přehledně všemi zákoutími tvorby a úprav prezentací. Získáte znalosti ve věci technického pozadí tvorby předloh snímků, jako i práce s rastrovou a vektorovou grafikou, tabulkami, grafy, videem a zvukem.

Místo: Online

Termín: Středa, 9. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Kontrola ÚOOÚ – jak ji úspěšně zvládnout

V roce 2021 padaly statisícové pokuty za nevyžádaná obchodní sdělení. Jak jim předejít?

Opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 vedla nejen k nárůstu obchodní komunikace v online podobě, ale v přímé souvislosti i k navýšení počtu porušení pravidel GDPR. Důsledkem jsou až statisícové sankce za první polovinu roku 2021. Připravíme vás na kontrolu Úřadu pro ochranu osobních údajů tak, aby proběhla bez komplikací a abyste minimalizovali riziko penalizace.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 10. 2. 2022

Více zde

Vícedenní kurz

Personální práce ve veřejném sektoru

Jak postupovat při řízení, kontrole, odměňování a motivaci zaměstnanců v rámci právních limitů veřejného sektoru.

Vedení personální agendy patří k náročným činnostem, které jsou legislativně vymezeny, specificky pak ve veřejném sektoru. Tato agenda zahrnuje nejen vedení a organizování práce zaměstnanců, ale také její kontrolu. Do procesů v oblasti personalistiky navíc zasahují i legislativní změny mimo oblast pracovního práva, proto je potřeba všechny postupy vnímat v celkovém kontextu. V zájmu zaměstnavatele je jednat v rámci zákonných mantinelů, a přitom akceschopně.

Místo: Praha

Termín: 11. 2. 2022 - 18. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Sociální sítě a jejich využití ve veřejném sektoru

Sociální sítě jsou užitečným pomocníkem při kontaktu s občany a klienty. Ukážeme vám, jak na to.

Odhalte potenciál, který mají sociální sítě pro rychlou komunikaci a získávání cenné zpětné vazby od občanů, návštěvníků či klientů. Zkušený stratég z digitální agentury vám srozumitelně a prakticky představí možnosti, jak založit profil, napsat zajímavý post, jak mu zajistit publicitu a jak se vypořádat s tzv. trolly.

Místo: Online

Termín: Úterý, 15. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Aktuality DPH pro rok 2022

Orientace v nejdůležitějších novelách DPH a dalších připravovaných změnách.

Na změny sazeb DPH při dodání zboží do jiného členského státu navázala dlouho očekávaná implementace zcela nových pravidel pro intrakomunitární dodávání zboží nepodnikatelům, která postihla především e-shopy. I v nadcházejícím roce se připravte na řadu změn, shrneme proto vše podstatné pro vaši účetní praxi – přehledně a na příkladech z praxe.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 17. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Soutěž o návrh ve veřejných zakázkách

Využijte efektivní nástroj k získání jedinečného návrhu.

Soutěž o návrh je tzv. zvláštním postupem podle zákona č. 134/2016 Sb. Přestože tento nástroj u některých typů plnění (projektů) umožňuje spolehlivější výběr vhodného řešení, zadavatelé s jeho využitím někdy váhají, protože jim chybí informace z praxe. Projdeme specifika soutěže o návrh krok za krokem s důrazem na její výhody, a to zejména u architektonických soutěží. Zmíníme přitom i rizika a sporné aspekty, na něž můžete v praxi narazit.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 17. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Jak řídit IT projekt – pravidla a specifika

Běžné projektové znalosti pro řízení IT projektů nestačí. Osvojte si pravidla a specifika pro tento typ projektů.

Týká se to každé organizace – všichni řešíme celou řadu IT projektů v oblasti HW a SW řešení nebo cloudových služeb. Na nesprávně řízených IT projektech však lze utratit zbytečné množství peněz (obvykle zcela mimo rozpočet) a strávit podstatně více času, než je nutné.  A výsledek často neodpovídá očekávání, ceně ani pracnosti.  Existují však metodiky a přístupy, které byly vyvinuty právě pro řízení IT projektů a mohou účinně pomoci.

Místo: Online

Termín: Úterý, 22. 2. 2022

Více zde

Odborná konference

Whistleblowing: nový zákon na ochranu oznamovatelů

Nové povinnosti pro firmy, organizace a obce – zavedení systému na ochranu oznamovatelů – správné postupy vypořádání oznámení.  

Všichni soukromí zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci, veřejní zadavatelé a obce nad 5 tisíc obyvatel se musí včas připravit na důsledky implementace směrnice EU o ochraně oznamovatelů. Neupravíte-li včas a odpovídajícím způsobem interní komunikační procesy, bude hrozit pokuta až 1 milión korun. Během jednoho konferenčního dne si uděláte přehled o nových požadavcích, ale získáte i doporučení postupu včetně ukázek řešení v praxi.

Místo: Praha

Termín: Středa, 2. 3. 2022

Více zde

Nahoru