Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Smlouva o dílo ve stavebnictví – nástrahy a úskalí

Na co nezapomenout ve smlouvách o dílo ve stavebnictví, aby pracovaly pro vás.

Nový stavební zákon mění zažité postupy v přípravě staveb. Stavebnictví navíc čelí skokovým nárůstům cen a nedostatku materiálu v důsledku pandemie. Na všechny tyto jevy je třeba reagovat a je třeba je správně ošetřit ve smluvních vztazích. Shrneme, co nesmí chybět ve Smlouvě o dílo na projekt a ve Smlouvě o dílo pro realizaci stavby v kontextu současné situace a v provázanosti občanského i veřejného stavebního práva.

Místo: Online

Termín: Středa, 5. 10. 2022

Více zde

Online seminář

Možnosti změn smluv ve veřejných zakázkách

… s ohledem na inflaci s dramatickými nárůsty cen a dopady válečného konfliktu na Ukrajině.

Změny smluv v průběhu zadávacího řízení a realizace VZ byly pro zadavatele i dodavatele vždy oříškem. Tím spíš to platí nyní při raketovém růstu cen. Jak se s tím vypořádat při přípravě a realizaci zadávacího řízení? A jak měnit smlouvy v průběhu plnění veřejné zakázky? Na mnoha příkladech ukážeme možnosti změn smluv z legislativního i praktického hlediska.  

Místo: Online

Termín: Středa, 5. 10. 2022

Více zde

Online seminář

Jak se vypořádat s námitkami ve veřejných zakázkách

Dodavatel potřebuje námitky správně připravit a zadavatel o námitkách správně rozhodnout.

Podání námitek dodavatelem i rozhodnutí o podaných námitkách zadavatelem jsou zásadními okamžiky předurčujícími konečný výsledek zadávacího řízení. Podání námitek musí být učiněno včas, ve správné formě a s přesvědčivým odůvodněním. Legislativní požadavky, které je třeba v procesu podávání námitek dodržet, jsou rozptýleny napříč zákonnými ustanoveními, proto oceníte jejich praktický přehled a související doporučení.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 13. 10. 2022

Více zde

Online kurz

Digitalizace staveb

Právní mantinely digitalizace, elektronický stavební deník, BIM modelování.

Digitalizace se dnes rozhodně týká i stavebnictví, přestože stále převládá názor, že bez papíru a razítka nejde stavět. S digitalizací při přípravě a realizaci stavby počítá i nový stavební zákon, který ji legislativně zarámuje a podpoří Portálem stavebníka. Už dnes se potkáváte s elektronickým stavebním deníkem či s BIM modely při přípravě stavby. Připravte se včas na nové trendy ve stavebnictví.

Místo: Online

Termín: 4. 11. 2022 - 9. 12. 2022

Více zde

Nahoru