Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online kurz

Pracovněprávní minimum pro výrobní mistry

Jako mistr jste i „zaměstnavatelem“, který musí vědět co, kdy a jak může po dělnících požadovat.

Jako mistr musíte být nejen odborníkem ve svém oboru, ale i manažerem, který organizuje, rozvrhuje a kontroluje práci svých dělníků. Proto je pro vás nezbytné orientovat se dobře i v základech pracovního práva: namátkou vědět, kdy zaměstnanci určovat práci, kdy je ho možné povolat k práci o víkendu, jak správně odměňovat a využít motivační funkce mzdy. Či naopak – jakým způsobem sankcionovat zaměstnance a kdy je pokuta možné nebo nutné řešení.

Místo: Online

Termín: 19. 5. 2023 - 23. 6. 2023

Více zde

Online seminář

Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Novela prochází legislativním procesem a její účinnost se očekává ve druhé polovině roku 2023.

Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek míří do finále legislativního procesu. Novela přináší celou řadu významných změn s dopady do praxe dodavatelů i zadavatelů, na které se potřebujete včas připravit. Nenechte si ujít aktuální seminář s dostatečným prostorem pro všechny vaše dotazy.

Místo: Online

Termín: Středa, 14. 6. 2023

Více zde

Online seminář

Nové dotace na nájemní bydlení pro obce

Nenechte si ujít nově otevřenou dotačně-úvěrovou podporu nájemního bydlení (nejen) pro obce.

Současná bytová krize vytváří tlak na obce a města a nutí je intenzivněji podporovat nájemní bydlení. Nyní je konečně otevřena historicky první výzva k předkládání žádostí o dotační podporu výstavby i rekonstrukce nájemních bytů. Na semináři získáte přehledné informace o nové výzvě a návodná doporučení na míru obcím, jak připravit úspěšnou dotační žádost.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 22. 6. 2023

Více zde

Online seminář

Jak komunikací se zaměstnanci posilovat jejich motivaci

Pravidla interní komunikace a podpory zaměstnanců na všech úrovních organizace.

Většina zaměstnavatelů prochází náročným obdobím. Mnozí dosud čelí následkům pandemie, k tomu se přidává energetická krize a vysoká inflace. Ve snaze nalézt úspory nákladů a udržet organizaci v chodu se často zapomíná na to nejdůležitější – zaměstnance. Přitom právě v době napětí a nejistoty je důležité se zaměstnanci komunikovat a posilovat jejich motivaci. Na semináři si ukážeme, jak na to.

Místo: Online

Termín: Úterý, 27. 6. 2023

Více zde

Online seminář

Změny smluv ve stavebních veřejných zakázkách

… s ohledem na inflaci i na aktuální úpravy zákona o zadávání veřejných zakázek.

Změny smluv v průběhu zadávacího řízení i samotné realizace byly pro zadavatele i dodavatele stavebních zakázek vždy oříškem. Tím spíš to platí v současné situaci nevyzpytatelných cenových pohybů. Jak se s tím vypořádat při přípravě a realizaci zadávacího řízení? Na mnoha příkladech z oblasti zakázek na stavební práce ukážeme možnosti změn smluv z legislativního i praktického hlediska.  

Místo: Online

Termín: Úterý, 18. 7. 2023

Více zde

Online seminář

Příprava a povolování staveb dle nového stavebního zákona

Dopady nového stavebního zákona na plánování a přípravu investičních akcí.

Příprava staveb je obtížnější než kdykoliv dřív. Rekodifikace stavebního práva přináší změnu v povolování staveb, v postavení stavebních úřadů i ve způsobu vyřízení žádosti přes informační systémy veřejné správy. Nový stavební zákon také zavádí novou kategorizaci staveb a nastavuje rozdílné nabývání účinnosti u vybraných stavebních záměrů. Seznámíme vás přehledně se všemi změnami a poskytneme doporučení, jak vybalancovat náročné přechodné období.

Místo: Online

Termín: Úterý, 25. 7. 2023

Více zde

Nahoru