Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Otevřený seminář

Hlášení do ISPOP v roce 2022 krok za krokem

Aktuální předpisy a přehled povinností při plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Kontroly ukazují, že řada subjektů stále tápe v ohlašovacích povinnostech v oblasti ŽP a opakovaně chybuje v podávání ročního hlášení prostřednictvím systému ISPOP. Získejte přehled o aktuálních ohlašovacích povinnostech daných legislativou, praktická doporučení pro práci se systémem a tipy, jak se připravit na případné kontroly.

Místo: Praha

Termín: Úterý, 25. 1. 2022

Více zde

Online seminář

Claimy zhotovitele dle Červené knihy FIDIC

Praktické otázky uplatňování claimů zhotovitele za využití Červené knihy FIDIC.

Smluvní podmínky FIDIC patří v současnosti mezi nejrozšířenější smluvní standardy v oboru stavebnictví. Claimy a claimová agenda přitom představují nejzajímavější institut smluvních podmínek FIDIC. Seminář je věnován problematice claimů zhotovitele dle nejpoužívanější Červené knihy FIDIC (Red Book), kterou projdeme od úplných základů až po praktické tipy, které využijete při realizaci stavby.

Místo: Online

Termín: Úterý, 25. 1. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Požární ochrana v roce 2022 – jak obstát při kontrole

Požadavky na správné zabezpečení požární ochrany v objektech a příprava na kontrolu požárního dozoru.

Zabezpečení požární ochrany v budovách a pracovních provozech podle aktuálních legislativních požadavků je povinností všech organizací. Provedeme vás přehledně všemi fázemi od projektové stavební dokumentace přes odpovědnost majitelů, správců a nájemců budov až po konkrétní požadavky na zajištění PO na pracovištích.

Místo: Praha

Termín: Středa, 26. 1. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Hlášení do ISPOP v roce 2022 krok za krokem

Aktuální předpisy a přehled povinností při plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Kontroly ukazují, že řada subjektů stále tápe v ohlašovacích povinnostech v oblasti ŽP a opakovaně chybuje v podávání ročního hlášení prostřednictvím systému ISPOP. Získejte přehled o aktuálních ohlašovacích povinnostech daných legislativou, praktická doporučení pro práci se systémem a tipy, jak se připravit na případné kontroly.

Místo: Brno

Termín: Čtvrtek, 27. 1. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Požární ochrana v roce 2022 – jak obstát při kontrole

Požadavky na správné zabezpečení požární ochrany v objektech a příprava na kontrolu požárního dozoru.

Zabezpečení požární ochrany v budovách a pracovních provozech podle aktuálních legislativních požadavků je povinností všech organizací. Provedeme vás přehledně všemi fázemi od projektové stavební dokumentace přes odpovědnost majitelů, správců a nájemců budov až po konkrétní požadavky na zajištění PO na pracovištích.

Místo: Brno

Termín: Čtvrtek, 27. 1. 2022

Více zde

Online seminář

Jak nastavit kvalifikační kritéria ve veřejné zakázce

Správným nastavením kvalifikačních kritérií dosáhnete svých cílů a zároveň omezíte riziko zpochybnění VZ na minimum.

Stanovením kvalifikačních požadavků můžete jako zadavatel významně vymezit účast dodavatelů. Tím spíš je třeba postupovat striktně dle zákona, protože odchylka od zákonných možností může vést ke zpochybnění férovosti celé soutěže. Při prokazování kvalifikace se pak často naráží na nejasnosti jejího sčítání a skládání. Přehledně shrneme zákonem stanovené limity kvalifikačních požadavků a na příkladech z praxe doporučíme správné postupy.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 27. 1. 2022

Více zde

Vícedenní kurz

Stavbyvedoucí – řízení stavby profesionálně

Vaši stavbyvedoucí u nás získají přehled o všech povinnostech a odpovědnostech, které mají na stavbách.

Pozice stavbyvedoucího vyžaduje řadu specializovaných znalostí. Nad rámec odborného řízení stavby její stavbyvedoucí zodpovídá rovněž za dodržování bezpečnosti práce, smluvních podmínek projektu, finančních kalkulací, za řízení víceprací či za vztahy se zaměstnanci, dodavateli a investorem. Na kurzu vybavíme vaše stavbyvedoucí znalostmi o všech důležitých aspektech a mantinelech jejich práce, které se na stavebních fakultách a průmyslovkách neučí.

Místo: Praha

Termín: 31. 1. 2022 - 25. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Smlouva o dílo ve stavebnictví – nástrahy a úskalí

Na co nezapomenout ve smlouvách o dílo ve stavebnictví, aby pracovaly pro vás.

Nový stavební zákon mění zažité postupy v přípravě staveb. Stavebnictví navíc čelí skokovým nárůstům cen a nedostatku materiálu v důsledku pandemie. Na všechny tyto jevy je třeba reagovat a je třeba je správně ošetřit ve smluvních vztazích. Shrneme, co nesmí chybět ve Smlouvě o dílo na projekt a ve Smlouvě o dílo pro realizaci stavby v kontextu současné situace a v provázanosti občanského i veřejného stavebního práva.

Místo: Online

Termín: Středa, 9. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Soutěž o návrh ve veřejných zakázkách

Využijte efektivní nástroj k získání jedinečného návrhu.

Soutěž o návrh je tzv. zvláštním postupem podle zákona č. 134/2016 Sb. Přestože tento nástroj u některých typů plnění (projektů) umožňuje spolehlivější výběr vhodného řešení, zadavatelé s jeho využitím někdy váhají, protože jim chybí informace z praxe. Projdeme specifika soutěže o návrh krok za krokem s důrazem na její výhody, a to zejména u architektonických soutěží. Zmíníme přitom i rizika a sporné aspekty, na něž můžete v praxi narazit.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 17. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Náležitosti smlouvy o stavební dílo ve veřejných zakázkách

Jak správně nastavit smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem.

Dobře připravený smluvní vztah mezi zadavatelem a dodavatelem stavební zakázky je alfou a omegou úspěchu zadávacího procesu. Abyste předešli haváriím, které tyto zakázky protahují, prodražují nebo dokonce ohrožují celé zadávací řízení, projděte s námi krok za krokem všechny fáze přípravy smlouvy o stavební dílo. Zdůrazníme možnosti změn smlouvy, jimž se u těchto zakázek jde jen zřídka vyhnout, ale je třeba, aby byly v mezích přípustnosti.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 3. 3. 2022

Více zde

Nahoru