Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Vícedenní kurz

Rozpočtování staveb

Pro rozpočtáře: jak sestavit rozpočet stavby znalostně a přesně.

Vytvořit rozpočet na stavební projekt je komplikovaná dovednost, která vyžaduje hluboké znalosti stavebnictví i ekonomiky. A také řadu zkušeností s průběhem samotné stavby.  Navíc často jde o komplexní projekty, v jejichž rámci dochází v čase k mnoha změnám, včetně těch finančních. Získejte jistotu při tvorbě kvalitních rozpočtů bez rizika chyb. Vyplatí se to.

Místo: Praha

Termín: 8. 10. 2021 - 5. 11. 2021

Více zde

Online seminář

Právní minimum pro stavbyvedoucí

Jak zvládnout náročnou pozici stavbyvedoucího a dodržet zákonné povinnosti i smluvní vztahy.

Pozice stavbyvedoucího vyžaduje řadu specializovaných znalostí. Nad rámec odborného řízení stavby odpovídá stavbyvedoucí za dodržování smluvních podmínek projektu a veškerých povinností vztahujících se k realizaci stavby, jako je ochrana zdraví, ochrana životního prostředí apod. Neznalost práva neomlouvá a každé porušení povinnosti jde nejen za stavbyvedoucím, ale v podobě sankcí dopadne na celou firmu.

Místo: Online

Termín: Středa, 20. 10. 2021

Více zde

Online seminář

Bezpečnost práce na staveništi prakticky

Aktuální přehled zákonných povinností v oblasti bezpečnosti práce na stavbách pro rok 2022.

Stavebnictví dlouhodobě patří mezi nejrizikovější odvětví. Pracovní úrazy při stavebních pracích nejsou ničím výjimečným. Jen za rok 2020 se ve stavebnictví stalo 2892 pracovních úrazů, z toho 29 smrtelných. Jedná se o nejvyšší podíl smrtelných nehod napříč všemi odvětvími. Seznámíme vaše stavbyvedoucí se všemi aktuálními povinnostmi i novinkami, které se chystají.

Místo: Online

Termín: Úterý, 2. 11. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Jak optimalizovat nákupní proces ve firmě

Levně nakoupit není hlavní priorita – klíčem je umět komplexně řídit proces nákupu.

Nákup zásadně ovlivňuje výši nákladů a tím i celkovou výkonovou efektivitu firmy. Zaměříme se na to, jak správně určit interní potřeby nákupu, jak vybírat a hodnotit dodavatele, jak nakládat se zásobami s využitím strategických i operativních metod. Získejte od experta okamžitě využitelné znalosti a dovednosti, které se osvědčily v praxi mnoha společností.

Místo: Brno

Termín: Středa, 3. 11. 2021

Více zde

Odborná konference

Nový stavební zákon: 1 úřad – 1 řízení – 1 razítko

Nový systém • změny kompetencí • jiné povolovací procesy • dopady na územní plánování • digitalizace.

Nový stavební zákon prošel schválením a je již platný. Nyní je třeba se přenést přes všechny kontroverze a seznámit se v klidu s jeho obsahem. Změny, které přináší, budou pro všechny aktéry stavebních řízení i realizátory stavebních zakázek velmi radikální. Ruší dosavadní povolovací procesy a zásadně mění systém veřejnosprávních kompetencí ve stavebních řízeních. Cílem je jejich zjednodušení a zrychlení. Budou všechna očekávání naplněna?

Místo: Praha

Termín: Středa, 3. 11. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Skladové operace v zásobování profesionálně

Efektivnější řízení skladových operací je rychlou příležitostí ke zvýšení profitability celé firmy.

Dokonale zvládnutý sled skladových operací ovlivňuje nejen náklady společnosti, ale především spokojenost zákazníka a tím i celkovou výkonovou efektivitu firmy. Máte skladové operace pod plnou kontrolou? Od příjmu zboží po jeho expedici je na mnoha místech prostor tento proces zdokonalit. Získejte od experta znalosti, jak řídit a kontrolovat tok zboží, které se osvědčily v praxi mnoha společností.

Místo: Praha

Termín: Úterý, 9. 11. 2021

Více zde

Online seminář

Veřejné zakázky a raketový růst cen ve stavebnictví

První pomoc pro zadavatele: jak pružně reagovat na nečekaný nárůst cen na stavebním trhu.

Zadavatelé veřejných zakázek na stavební práce musí aktuálně řešit nečekané a často velmi složité situace, které bezprostředně souvisejí s bezprecedentním nárůstem cen materiálů, zboží, výrobků a komodit. Objasníme vám, jak máte postupovat v této nestandardní době, abyste neporušili zákon a současně dosáhli úspěšné realizace stavebního díla.

Místo: Online

Termín: Úterý, 9. 11. 2021

Více zde

Nahoru