Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Odměňování ve veřejném sektoru – úskalí a možnosti

Umíte správně určit výši platu a využíváte naplno všech možností motivačních složek pro své zaměstnance?

Odměňování zaměstnanců ve veřejném sektoru je svázáno řadou pravidel a není tak samozřejmé jako v soukromém sektoru. Objasníme vám, jak správně zaměstnanci určit výši platu, jaké možnosti motivačních složek a odměn za práci lze v platovém sektoru využít a jak je to s dalšími platovými složkami, např. osobním příplatkem (ohodnocením). A samozřejmě zahrneme také aktuality vyplývající z předpokládané novely zákoníku práce.

Místo: Online

Termín: Úterý, 28. 3. 2023

Více zde

Online seminář

Chyby ve mzdové agendě a jak je řešit

Přehled typických pochybení při zpracování mezd v účetnictví a možnosti jejich nápravy.

Zpracování mzdové agendy v účetnictví je zdrojem častých omylů a chyb, které mohou mít nepříjemné důsledky. Kde jsou kritická místa při výpočtu mezd nebo při odvodu související daňové povinnosti a jak lze chybu následně řešit? Zaměříme se na typická pochybení, kterých se mzdové účetní při zpracování mzdové agendy dopouštějí.  Možnosti řešení ukážeme na konkrétních případech z praxe a doplníme legislativními předpisy a soudní judikaturou.

Místo: Online

Termín: Úterý, 28. 3. 2023

Více zde

Online kurz

Referent školství

Jak postupovat při správě školských příspěvkových organizacích na odboru školství dle intencí zákona a prospěšně.

Správa školských příspěvkových organizací je významnou a velmi náročnou agendou takřka každé obce. Chybami ve zřizování škol, špatnou spoluprací s jejich řediteli nebo nedostatečnou kontrolou si zřizovatelé často zadělávají na zbytečné problémy nejen s kontrolními orgány. Odpovědní úředníci často špatně vyřizují stížnosti, neví, kdy a jak použít správní řád, nebo nedokáží správně pomoci řediteli školy. Získejte jistotu odborného postupu vašich referentů zodpovědných za oblast školství.

Místo: Online

Termín: 29. 3. 2023 - 31. 3. 2023

Více zde

Online seminář

Jak připravit úspěšný dotační projekt

Nové dotační období 2021–2027 je v plném proudu, získejte výhodu dobře připravenou žádostí.

Nové výzvy k dotacím jsou postupně zveřejňovány a na podání žádostí je jen omezený čas. Včasnou přípravou zvýšíte šanci na úspěch vašich dotačních projektů. Nabízíme vám informace pro fázi přípravy i realizace projektu s ohledem na programové výzvy nového dotačního období. Oceníte bohaté zkušenosti lektorky z praxe projektové manažerky i hodnotitelky projektů EU.

Místo: Online

Termín: Středa, 29. 3. 2023

Více zde

Online kurz

Asistentka starosty

Jak silná má být pravá ruka vašeho úřadu.

Veřejná funkce starosty vyžaduje i kvalitní oporu v podobě schopné asistentky či vedoucí sekretariátu. Ta se musí orientovat ve struktuře veřejné správy a v základních právních předpisech, kterými se řídí celá řada agend vyřizovaných a projednávaných na vašem úřadě. Zároveň musí být znalá i protokolu a etikety v případě organizace různých jednání, návštěv, setkání či oslav. A to už je pěkná řádka dovedností. Ovládá je všechny i vaše asistentka?

Místo: Online

Termín: 30. 3. 2023 - 13. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Odměňování ředitelů školy – otázky a odpovědi

Přehled metodiky MŠMT a praktická doporučení k odměňování ředitelů škol.

Zřizovatel je při hodnocení a odměňování ředitele školy vázán řadou pracovněprávních předpisů. Přesto, zejména nenárokové složky platu a odměn zůstávají mnohdy zdrojem nejasností nebo dokonce sporů. Zřetelná vodítka přinesla nedávno zveřejněná metodika MŠMT, kterou doplníme praktickými příklady a tipy z praxe lektorky.  

Místo: Online

Termín: Úterý, 4. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Efektivní využití Excelu v účetní praxi

Účetní a Excel patří neodmyslitelně k sobě. Seznamte se s užitečnými nástroji pro vaši každodenní praxi.

Jak vybrat v Excelu z nabízených funkcí a výpočtů ty nejužitečnější pro vaši účetní a ekonomickou praxi? Seznámíme vás s různými typy účetních a ekonomických výpočtů, poradíme, jak zpracovávat a vyhodnocovat velké objemy dat, jak je analyzovat a tvořit sofistikované strukturované přehledy a modely, které ocení vedení vaší organizace.

Místo: Online

Termín: Úterý, 4. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Sociální sítě a jejich využití ve veřejném sektoru

Sociální sítě jsou užitečným pomocníkem při kontaktu s občany a klienty. Ukážeme vám, jak na to.

Odhalte potenciál, který mají nejen Facebook a Instagram, ale i další sociální sítě pro rychlou komunikaci a získávání cenné zpětné vazby od občanů, návštěvníků či klientů. Zkušený stratég z digitální agentury vám srozumitelně a prakticky představí možnosti, jak založit profil, napsat zajímavý post, jak mu zajistit publicitu a jak se vypořádat s tzv. trolly.

Místo: Online

Termín: Středa, 5. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Whistleblowing: nový zákon bude již letos účinný

Jak se připravit v praxi organizace na ohlašování korupce a porušování pravidel v souladu s novým zákonem.

Nový zákon o ochraně oznamovatelů úspěšně prochází sněmovnou a měl by nabýt účinnosti v tomto roce. Mnoho zaměstnavatelů už nyní zavádí vnitřní oznamovací mechanismy pro ochranu tzv. whistleblowerů. Jejich prostřednictvím mohou nejen zaměstnanci, ale i další osoby nahlašovat situace, kdy se stanou svědky porušování pravidel a zákonů. Ukážeme, jak zřídit a nastavit oznamovací systém, aby nešlo jen o cvičení na papíru, a zároveň aby obstál před novým zákonem.

Místo: Online

Termín: Středa, 5. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Leadership v krizi – prakticky a srozumitelně

Jak vést zaměstnance v obtížné situaci a jak jim sdělovat nepříjemné věci.

Žijeme v nelehké době. Důsledky pandemie Covid-19, válka na Ukrajině, energetická krize, rostoucí ceny potravin – tyto a další faktory vnáší do každé organizace prvek nejistoty a nestability. V takové situaci zaměstnanci potřebují lídra, který je bude schopen krizí srozumitelně provést, vystupovat před nimi autenticky, ale přitom s plnou autoritou a důrazem.

Místo: Online

Termín: Středa, 5. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Smlouva o dílo ve stavebnictví aktuálně

Na co nezapomenout ve smlouvách o dílo ve stavebnictví, aby pracovaly pro vás.

Nový stavební zákon mění zažité postupy v přípravě staveb. Stavebnictví navíc čelí skokovým nárůstům cen a mnohdy i nedostatku materiálu či pracovních sil. Na všechny tyto jevy je třeba reagovat a správně je ošetřit ve smluvních vztazích. Shrneme, co nesmí chybět ve Smlouvě o dílo na projekt a ve Smlouvě o dílo pro realizaci stavby v kontextu současné situace a v provázanosti občanského i veřejného stavebního práva.

Místo: Online

Termín: Středa, 5. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Spisová a archivní služba v roce 2023

Praktický návod na správu dokumentů ve vaší organizaci – správně, efektivně a v intencích nejnovější legislativy.

Spisová a archivní služba v organizacích veřejného sektoru často stojí na okraji zájmu vedení, přitom jde o náročnou práci vyžadující soustavný monitoring měnící se legislativy a pružné zavádění změn do každodenního chodu spisovny. Pomůžeme vám zorientovat se v moderních přístupech ve správě dokumentů, především s důrazem na postupující elektronizaci veřejného sektoru.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 6. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Anonymizace údajů a ochrana obchodního tajemství v registru smluv

Odpovědi na nejčastější otázky spojené s anonymizací při zveřejňování smluv v registru.

Anonymizace osobních údajů a ochrana informací ve smlouvách jsou obvyklým zdrojem nejasností při aplikaci zákona o registru smluv v praxi. Povinné subjekty často neví, co je potřeba „začernit“, co ponechat v textu smlouvy a co musí být v metadatech, jinak smlouva neplatí. Využijte praktická doporučení od jednoho z předních odborníků a vyhněte se zbytečným problémům a sankcím.

Místo: Online

Termín: Úterý, 11. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Technický dozor stavebníka ve veřejném sektoru

Nároky na výkon TDS včetně aktuálních požadavků na znalosti elektronizace ve stavebnictví a nového stavebního zákona.

Pozice technického dozoru stavebníka je náročná. Nejenže musí splňovat nároky na technické, ekonomické i právní znalosti, ale nově musí ovládat i povinné aspekty elektronizace ve stavebnictví. Přehledně shrneme, jak tuto pozici správně nastavit v současných podmínkách, kdo ji může vykonávat a za co vše nese odpovědnost.

Místo: Online

Termín: Středa, 12. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Vedlejší hospodářská činnost ÚSC a příspěvkových organizací

Problémy s vykazováním VHČ – legislativní požadavky a praktické postupy.

V územním samosprávném celku, příspěvkové či neziskové organizaci můžete k financování některých aktivit využít finanční prostředky z vlastního podnikání, ovšem pouze za přesně stanovených legislativních podmínek. Nabízíme vám shrnutí klíčových požadavků a doporučených postupů pro realizaci vedlejší hospodářské činnosti v rámci vašeho úřadu nebo příspěvkové organizace.

Místo: Online

Termín: Středa, 19. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Jak na projektování a financování cyklostezek

Jak budovat a rozvíjet funkční a bezpečné dopravní sítě pro cyklisty na území vašeho ÚSC.

Česká republika jednoznačně zažívá cyklistický boom. Opatření během Covidu navíc způsobila, že lidé ve městech i mimo ně začali ve větší míře používat jízdní kolo. Rozmach cyklistiky však upozornil na řadu nedostatků v infrastruktuře, které je potřeba napravit. Poradíme vám, jak konkrétními kroky podpořit rozvoj bezpečné sítě cyklostezek a dálkových cyklotras ve vašem regionu.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 20. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Microsoft Excel v praxi úředníků

Praktické dovednosti pro vaši úřednickou praxi, které Vám ušetří čas.

Práce úředníka přináší množství situací, kdy je potřeba vytvářet nejrůznější přehledy, výpočty, porovnání či ověření informací. Se znalostí základních i mírně pokročilých funkcí Excelu se tyto úkoly dají zvládnout rychle a efektivně. Seznámíme vás s ucelenou množinou funkcí, tipů a triků pro vaši každodenní práci v Excelu.

Místo: Online

Termín: Úterý, 25. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Rámcové dohody versus dynamický nákupní systém

…aneb flexibilita a efektivita je cílem každého zodpovědného zakázkáře.

Zadavatelům veřejných zakázek se vyplatí myslet na flexibilitu a využívat instituty, které umožňují reagovat na jejich aktuální potřeby. Mezi takové zvláštní postupy patří rámcové dohody a dynamický nákupní systém. Ať už o uzavření rámcové dohody nebo o zavedení DNS uvažujete, nebo s nimi už máte zkušenost, kterou chcete dále rozvíjet, nabízíme vám k tomu užitečné návody a doporučení.

Místo: Online

Termín: Úterý, 25. 4. 2023

Více zde

Online kurz

Účetní specialista pro města a obce

Zamezte chybám v účetních knihách a závěrkách – účtujte vždy v souladu s předpisy pro města a obce.

Účetnictví obcí a měst se významně liší od jiných typů subjektů. I pro jinak zkušené účetní je složité obsáhnout všechna specifika a řadu výjimek, které se ÚSC týkají. Přitom na výstupech z účetních knih stojí řízení, kontrola plnění interních ukazatelů, daňových povinností či kontrola dotací. Zjištěné chyby v účetnictví mohou znamenat finanční sankce v podobě pokut, doměrků, odvodů, penále či úroků.

Místo: Online

Termín: 26. 4. 2023 - 28. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Digitalizace HR procesů z právního pohledu

Digitalizace jako nástroj pro rychlejší řešení úkolů a menší tlak na HR pracovníky.

Elektronické podepisování či doručování dokumentů a práce s nimi patří mezi nejčastější aktivity každého personálního oddělení. Digitalizace HR procesů umožňuje realizovat tyto činnosti rychleji, přesněji a ekonomicky i časově úsporněji.  Objasníme vám, jak přistoupit k automatizaci HR procesů v souladu s platnou legislativou a pracovněprávními předpisy.

Místo: Online

Termín: Středa, 26. 4. 2023

Více zde

Nahoru