Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online kurz

Právo v praxi starostů, radních a zastupitelů

Základy právních znalostí pro nové starosty, radní a zastupitele, aneb jak se nedostat do tepláků.

Přijmout veřejnou funkci starosty či radního s sebou nenese jen prestiž. Přináší také mnoho nových a různorodých agend, etickou a především právní odpovědnost za učiněná rozhodnutí. Kurz vás provede komplexem právních předpisů, které musí znát každý uvolněný i neuvolněný zastupitel. Seznámí vás s širokým okruhem povinností a práv a upozorní na rizika různých právních situací, která jsou s výkonem veřejné funkce spojena.

Místo: Online

Termín: 1. 12. 2022 - 6. 1. 2023

Více zde

Online kurz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů v době „změnové“

Nové povinnosti, ochrana osobních údajů pod tlakem kyberhrozeb, reaudit GDPR a doporučení NÚKIB.

Nejistá doba přináší nejistotu i do oblasti zpracování osobních údajů. Máme nový standard komunikace online a práce z domova a díky tomu se častěji řeší možnosti monitorování zaměstnanců a kontroly jejich výkonu. Informační válka zvýšila četnost a rozmanitost hackerských útoků na organizace a osobní údaje jsou často jejich přímým cílem. Zajistěte si souhrnný přehled, co vše a jak nově ošetřit v souladu se zákonem i s aktuálními judikáty.

Místo: Online

Termín: 6. 12. 2022 - 8. 12. 2022

Více zde

Online seminář

Jak účtovat a vykazovat dotace ve veřejném sektoru

Účetní a daňové náležitosti čerpání dotací u organizací veřejného sektoru.

Jako organizace veřejného sektoru jste příjemcem různých typů dotační podpory, aktuálně včetně nových dotací z programového období 2021–2027. Pro jejich správné zaúčtování potřebujete znát rozpočtová pravidla, účetní a daňové předpisy, legislativu související se zveřejňováním dotací a mnoho dalších zákonů. Seminář přehledně shrne všechny účetní a daňové souvislosti spojené s čerpáním dotací.

Místo: Online

Termín: Úterý, 6. 12. 2022

Více zde

Online seminář

Jak uzavírat smlouvy elektronicky

Výhody a nebezpečí elektronizace kontraktačního procesu a vedení elektronické dokumentace.

Omezení osobního jednání době pandemie přineslo masivní přesun aktivit do online prostoru, včetně právních, a urychlilo elektronizaci procesů v obchodní praxi. S tím souvisí řada výzev, mezi něž patří i otázka uzavírání smluv na dálku. Jak zajistit závaznost elektronického podpisu a autenticitu dokumentů? Jak se vyrovnat s bezpečností dat v online prostoru? S pomocí řady praktických příkladů shrneme hlavní výhody i rizika elektronické kontraktace.

Místo: Online

Termín: Středa, 7. 12. 2022

Více zde

Online seminář

Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2023

Co přináší, aneb připravte se včas na rozsáhlé změny ve veřejných zakázkách.

Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek postupuje úspěšně poslaneckou sněmovnou a její účinnost je předpokládána již od 1. 1. 2023. Novela přináší celou řadu významných změn s dopady do praxe dodavatelů i zadavatelů, na které se potřebujete včas připravit. Nenechte si ujít aktuální seminář s dostatečným prostorem pro všechny vaše dotazy.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 8. 12. 2022

Více zde

Online seminář

Jak platně ukončit pracovní poměr úředníka obce

Specifika ukončování pracovního poměru úředníků ÚSC a praktické návody.

Ukončení pracovního poměru zaměstnance není pro zaměstnavatele jednoduchou záležitostí a často generuje celou řadu otázek. Pracovní pozice úředníka územně samosprávného celku má navíc ve srovnání s běžným zaměstnancem svá specifika.  Na semináři se dozvíte, jaká to jsou a jak správně postupovat při ukončení pracovního poměru úředníka.

Místo: Online

Termín: Úterý, 13. 12. 2022

Více zde

Online seminář

Jak vytvořit a vést IT dokumentaci v organizaci

Řádně vedená dokumentace IT procesů, softwaru a hardwaru je prevencí před kyberútokem a prvním předpokladem jakékoli léčby.

Množící se kybernetické útoky na nejrůznější subjekty prokazují, že neštěstí nechodí po horách, ale po IT systémech.  Řádná evidence IT postupů, procesů, smluv a počítačových licencí je klíčová pro přežití organizace v kritické situaci. Tou může být nejen hackerský útok, ale i náhlý odchod IT manažera, který veškeré know-how bohužel nosil jen ve své hlavě, nebo aktuální kontrola zacházení s osobními daty dle GDPR.

Místo: Online

Termín: Středa, 14. 12. 2022

Více zde

Online seminář

Ukončování pracovního poměru – aktuálně v roce 2023

Jak platně ukončit pracovní poměr a vyvarovat se nejčastějších chyb.

Ukončování pracovního poměru bude s ohledem na nepříznivou ekonomickou situaci a rostoucí náklady častějším jevem než kdykoli dříve. Poradíme vám, jak postupovat při propouštění zaměstnanců a jak se vyhnout zbytečným finančním a soudním následkům. Nastíníme také, jakým způsobem může ukončování pracovních poměrů ovlivnit projednávaná novela zákoníku práce.

Místo: Online

Termín: Středa, 14. 12. 2022

Více zde

Online seminář

Skládkování odpadů v obci dle nového zákona

Jak zajistit skládkování odpadů v obci a připravit se na změny po roce 2030.

Nový zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy zavedly nejen nové pojmy,
ale i nová práva a povinnosti zejména ve vztahu k omezení skládkování po roce 2030. Přehledně shrneme povinnosti obcí, seznámíme vás s provozem skládek a vysvětlíme, jak připravit obecní systémy na omezení skládkování od roku 2030.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 15. 12. 2022

Více zde

Online seminář

GDPR souhlasy – rozlišování účelů zpracování

Jak se vyhnout obvyklým nešvarům při získávání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je natolik klíčovým pojmem nařízení GDPR, že je nezřídka v rozporu s právem nadužíván. Častým prohřeškem je také nerespektování rozlišování účelu zpracování souhlasů. Shrneme všechny aktuální náležitosti spojené se souhlasem v GDPR a nahlédneme i do pokynů vydaných k této problematice Evropským sborem pro ochranu osobních údajů.

Místo: Online

Termín: Středa, 4. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Zakázky malého rozsahu podle aktuální metodiky  

Cílem metodiky z dílny MMR a neziskovek je přinést tomuto typu zakázek úsporu papírování a vyšší právní jistotu.

Malými zakázkami se jako zadavatelé zabýváte téměř denně, teprve krátce máte však k dispozici metodiku, která určuje, kdy má v malých zakázkách probíhat soutěž a kdy lze zadávat tzv. „z ruky“. Navíc získáte doporučení, jak zjednodušit stávající vnitřní směrnice. Nabízíme vám přehledné informace o těchto pravidlech přímo od jejich spoluautora Tomáše Ducháčka.

Místo: Online

Termín: Úterý, 10. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Autovraky v obci – co s nimi

Jak je dostat z ulic a veřejných prostranství a jak s nimi následně naložit – možnosti a povinnosti dle aktuální legislativy.

Autovraky umístěné v rozporu se zákonem mohou ohrozit nebo poškodit životní prostředí, zabírají zbytečně parkovací místa, komplikují dopravu
a narušují vzhled obce. Seminář nabízí shrnutí klíčových legislativních požadavků
a postupů pro jejich odstraňování, včetně důležité novely zákona o pozemních komunikacích č. 365/2021 Sb., účinné od 1. ledna 2022.

Místo: Online

Termín: Úterý, 10. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Hlášení do ISPOP v roce 2023 krok za krokem

Aktuální předpisy a přehled povinností při plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Kontroly ukazují, že řada subjektů stále tápe v ohlašovacích povinnostech v oblasti ŽP a opakovaně chybuje v podávání ročního hlášení prostřednictvím systému ISPOP. Získejte přehled o aktuálních ohlašovacích povinnostech daných legislativou, praktická doporučení pro práci se systémem a tipy, jak se připravit na případné kontroly.

Místo: Online

Termín: Středa, 11. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Jak jednat s problémovými zaměstnanci

Nejčastější problémy se zaměstnanci – jak je správně a efektivně řešit.

Každý zaměstnavatel dříve či později narazí na problematického nebo neschopného zaměstnance a řeší otázku, jak vůči takovému zaměstnanci postupovat. Vnímání zaměstnance jako problematického totiž může být ryze subjektivní záležitostí a bez jasných skutkových tvrzení podložených důkazy není vhodné přijímat žádné zásadní právní kroky. I v této oblasti totiž platí přísloví "dvakrát měř, jednou řež".

Místo: Online

Termín: Středa, 11. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Trestněprávní odpovědnost starosty, radních a zastupitelů

Jak účinně omezit riziko trestněprávní odpovědnosti při výkonu veřejné funkce, aneb úskalí zákona o obcích.

Jako člen zastupitelstva nebo přímo jako starosta, místostarosta či radní máte nejen pravomoc rozhodovat o dění v obci, ale také odpovědnost za učiněná rozhodnutí a realizované kroky. Nedodržení pravomocí rozdělených mezi jednotlivé orgány obce může přitom znamenat trestní postih až do výše několika let odnětí svobody. Zaměříme se na stěžejní části zákona o obcích a dalších legislativních předpisů, díky jejichž znalosti můžete snížit rizika nesprávného postupu.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 12. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Řešení krizových situací na sociálních sítích

Výbušné situace na sítích a jak si s nimi efektivně a bez následků poradit.

Sociální sítě jsou dobrý sluha, ale špatný pán. Při propagaci vaší firmy či organizace se bez nich dnes těžko obejdete, ale stejně rychle se šíří i kritické komentáře a příspěvky, které mohou vaší pověsti škodit. Co máte udělat pro zachování klidu a dobré image? Jak reagovat na nepříjemné dotazy a požadavky? Jak mít pod kontrolou, co se o vaší organizaci říká?

Místo: Online

Termín: Úterý, 17. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Jak na stavební uzávěry v obci

Připravte „neprůstřelnou“ stavební uzávěru, která zaručeně obstojí u soudu.

Při pořizování územního plánu mnohé obce přemýšlejí, jak ochránit rozvojové lokality, než bude nový plán účinný. Nejlepším řešením obvykle bývá stavební uzávěra, která může zakázat prakticky veškerou výstavbu. Protože ale stavební uzávěra zasahuje do vlastnických práv, častokrát se s ní obec dostane k soudu. Soudní přezkum nemusí být hrozbou, pokud samosprávy vědí, jak stavební uzávěru správně připravit.

Místo: Online

Termín: Středa, 25. 1. 2023

Více zde

Online seminář

BOZP – nové povinnosti zaměstnavatelů v roce 2023

Získejte aktuální přehled o zákonných povinnostech v oblasti BOZP pro rok 2023.

Oblastní inspektoráty práce každoročně provedou tisíce kontrol v oblasti zajištění BOZP a uloží pokuty ve výši desítek milionů korun. Seznamte se s aktuálními povinnostmi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Namátkou se změnami v nakládání s chemickými látkami, s novým nařízením vlády o osobních ochranných pracovních prostředcích a s novým zákonem o vyhrazených technických zařízeních.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 26. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Outplacement – jak se férově rozloučit s propouštěnými

Nástroje a tipy, jak zvládnout jeden z nejtěžších úkolů personalisty nebo vedoucího manažera.

Daleko těžší než přijímání nových zaměstnanců, je jejich propouštění. Zejména, je-li vynuceno ekonomickou situací, a ne jejich špatným pracovním výkonem. Tzv. outplacement zahrnuje řadu metod a nástrojů. Jejich zvládnutím nejen usnadníte odcházejícím pracovníkům jejich situaci, ale zároveň posílíte i loajalitu a důvěru těch, kteří zůstávají. Mějte na paměti, že při propouštění hrajete o dobré jméno vaší společnosti.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 26. 1. 2023

Více zde

Online kurz

Specialista pro digitalizaci veřejné správy

Důležité informace pro přípravu a přechod na digitalizaci i pro váš úřad.

Digitalizace veřejné správy je pomalá, ale i díky pandemii konečně nabírá na rychlosti.  Legislativní ukotvení představuje zákon o právu na digitální služby, známý též jako Digitální ústava. Ta zavádí pro veřejnou správu jednoznačné povinnosti a je jisté, že všechny agendy se budou v průběhu několika let digitalizovat. Protože se „začalo už včera“, zajistěte si včas souhrnné detailní informace a návody i pro váš úřad s expertem.

Místo: Online

Termín: 2. 2. 2023 - 16. 3. 2023

Více zde

Nahoru