Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Osobní složka zaměstnance ve veřejném sektoru

Jak vést správně osobní složku zaměstnance pro kvalitní výkon personální i mzdové agendy.

Správná organizace osobních složek pomůže nejen při plněních zákonných povinností zaměstnavatele, ale využijete ji při řízení zaměstnanců, jejich odměňování nebo vzdělávání.  Obsah osobní složky je pak zcela zásadní, když dojde na jakékoliv pracovněprávní spory. Zaměříme se na povinné i doporučené náležitosti osobní složky zaměstnance veřejného sektoru.

Místo: Online

Termín: Úterý, 18. 1. 2022

Více zde

Online seminář

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi

Jak na srážení pokut z dávek dle nově zavedeného principu „třikrát a dost“.

Od ledna 2022 umožní kontroverzní novela zákona o hmotné nouzi strhávat ze sociálních dávek nezaplacené pokuty za vybrané závažné přestupky. A již nyní je potřeba v kontextu této změny nastavit pravidla, jak tento princip aplikovat a zejména jak adekvátně předávat informace mezi obecním úřadem a Úřadem práce, který konečné srážky fakticky provede.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 20. 1. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Hlášení do ISPOP v roce 2022 krok za krokem

Aktuální předpisy a přehled povinností při plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Kontroly ukazují, že řada subjektů stále tápe v ohlašovacích povinnostech v oblasti ŽP a opakovaně chybuje v podávání ročního hlášení prostřednictvím systému ISPOP. Získejte přehled o aktuálních ohlašovacích povinnostech daných legislativou, praktická doporučení pro práci se systémem a tipy, jak se připravit na případné kontroly.

Místo: Praha

Termín: Úterý, 25. 1. 2022

Více zde

Online seminář

Claimy zhotovitele dle Červené knihy FIDIC

Praktické otázky uplatňování claimů zhotovitele za využití Červené knihy FIDIC.

Smluvní podmínky FIDIC patří v současnosti mezi nejrozšířenější smluvní standardy v oboru stavebnictví. Claimy a claimová agenda přitom představují nejzajímavější institut smluvních podmínek FIDIC. Seminář je věnován problematice claimů zhotovitele dle nejpoužívanější Červené knihy FIDIC (Red Book), kterou projdeme od úplných základů až po praktické tipy, které využijete při realizaci stavby.

Místo: Online

Termín: Úterý, 25. 1. 2022

Více zde

Online seminář

Elektronický podpis, elektronická pečeť a časové razítko

Praktické rady, kdy a jak je použít, ověřit a bezpečně uchovat.

V důsledku koronavirové pandemie jsou organizace nuceny rychle se vypořádat s problémy, které přináší elektronická správa dokumentů. Základem je detailní znalost elektronických ověřovacích prvků jako je elektronický podpis, elektronická pečeť a časové razítko. Na semináři si ověříte, zda postupujete správně při jejich použití, detekci, kontrole, vyhodnocení a následném dlouhodobém zachování právní platnosti.

Místo: Online

Termín: Úterý, 25. 1. 2022

Více zde

Online seminář

Rychlé školení pro zaměstnance v IT bezpečnosti

Využijte možnost proškolit rychle a účinně své zaměstnance v aktuálních hrozbách při práci na počítači.

Každá pátá firma se již stala cílem kybernetického útoku. Proto pod hrozbou zavlečení virů, škodlivých kódů či dokonce vydírání výkupným firmy investují obrovské prostředky do technického zabezpečení svých IT systémů. Často se však zapomíná, že zásadní roli v IT bezpečnosti hrají samotní zaměstnanci. Je to právě jejich neznalost a podcenění rizik, které mohou mít fatální následky pro celou firmu.

Místo: Online

Termín: Úterý, 25. 1. 2022

Více zde

Online seminář

Vyřazování majetku v praxi

Jak na prodej či likvidaci majetku ve veřejných organizacích bez rizika postihů.

Fyzické nakládání s majetkem, a tedy i jeho vyřazování, je vymezeno řadou právních a účetních předpisů a jednoznačnými postupy. Konečnou odpovědnost nese vedení organizace. Musíte mít jistotu, že zodpovědní zaměstnanci mají příslušné znalosti a že v případě kontroly na úseku správy majetku nedojde k vážným problémům. Na semináři si ověříte, zda ve vaší organizaci při vyřazování majetku postupujete správně.

Místo: Online

Termín: Středa, 26. 1. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Požární ochrana v roce 2022 – jak obstát při kontrole

Požadavky na správné zabezpečení požární ochrany v objektech a příprava na kontrolu požárního dozoru.

Zabezpečení požární ochrany v budovách a pracovních provozech podle aktuálních legislativních požadavků je povinností všech organizací. Provedeme vás přehledně všemi fázemi od projektové stavební dokumentace přes odpovědnost majitelů, správců a nájemců budov až po konkrétní požadavky na zajištění PO na pracovištích.

Místo: Praha

Termín: Středa, 26. 1. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Hlášení do ISPOP v roce 2022 krok za krokem

Aktuální předpisy a přehled povinností při plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Kontroly ukazují, že řada subjektů stále tápe v ohlašovacích povinnostech v oblasti ŽP a opakovaně chybuje v podávání ročního hlášení prostřednictvím systému ISPOP. Získejte přehled o aktuálních ohlašovacích povinnostech daných legislativou, praktická doporučení pro práci se systémem a tipy, jak se připravit na případné kontroly.

Místo: Brno

Termín: Čtvrtek, 27. 1. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Požární ochrana v roce 2022 – jak obstát při kontrole

Požadavky na správné zabezpečení požární ochrany v objektech a příprava na kontrolu požárního dozoru.

Zabezpečení požární ochrany v budovách a pracovních provozech podle aktuálních legislativních požadavků je povinností všech organizací. Provedeme vás přehledně všemi fázemi od projektové stavební dokumentace přes odpovědnost majitelů, správců a nájemců budov až po konkrétní požadavky na zajištění PO na pracovištích.

Místo: Brno

Termín: Čtvrtek, 27. 1. 2022

Více zde

Online seminář

Jak nastavit kvalifikační kritéria ve veřejné zakázce

Správným nastavením kvalifikačních kritérií dosáhnete svých cílů a zároveň omezíte riziko zpochybnění VZ na minimum.

Stanovením kvalifikačních požadavků můžete jako zadavatel významně vymezit účast dodavatelů. Tím spíš je třeba postupovat striktně dle zákona, protože odchylka od zákonných možností může vést ke zpochybnění férovosti celé soutěže. Při prokazování kvalifikace se pak často naráží na nejasnosti jejího sčítání a skládání. Přehledně shrneme zákonem stanovené limity kvalifikačních požadavků a na příkladech z praxe doporučíme správné postupy.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 27. 1. 2022

Více zde

Vícedenní kurz

Asistentka starosty

Jak silná má být pravá ruka vašeho úřadu.

Veřejná funkce starosty vyžaduje i kvalitní oporu v podobě schopné asistentky či vedoucí sekretariátu. Ta se musí orientovat ve struktuře veřejné správy a v základních právních předpisech, kterými se řídí celá řada agend vyřizovaných a projednávaných na vašem úřadě. Zároveň musí být znalá i protokolu a etikety v případě organizace různých jednání, návštěv, setkání či oslav. A to už je pěkná řádka dovedností. Ovládá je všechny i vaše asistentka?

Místo: Praha

Termín: 28. 1. 2022 - 11. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Obec jako poskytovatel dotace

Jak nabízet a poskytovat dotace z obecního rozpočtu bez zbytečných komplikací a průtahů.

Při poskytování dotací z rozpočtu územních samosprávných celků musí být splněny přísné podmínky, které je nutné dodržet a také jasně vymezit pro budoucí žadatele. Vysvětlíme si všechna pravidla, která musí na jedné straně dodržet obec a která musí na druhé straně splnit žadatel: jakou formou musí být žádost podána, jak musí ÚSC se žádostmi nakládat a jakým způsobem uzavřít smlouvu se žadatelem o dotaci tak, aby nehrozilo její zneplatnění.

Místo: Online

Termín: Úterý, 1. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Nový stavební zákon – dopady na investory z veřejného sektoru

Příprava staveb v současných podmínkách z pohledu investora.

Příprava staveb je za současných podmínek obtížnější než kdykoliv dřív. I přes všechny nejistoty bude nyní postupně uváděn do praxe schválený nový stavební zákon. Navíc přichází digitalizace řízení a procesů ve stavebnictví. Doporučíme, jak se na změny nejlépe připravit a jak vybalancovat náročné přechodné období s ohledem na specifika investorů z veřejného sektoru.  

Místo: Online

Termín: Pátek, 4. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Místní a účelové komunikace v obci – jak je provozovat

Obec jako vlastník místních a účelových komunikací – povinnosti, nejčastější problémy a jejich řešení.

Z vlastnictví místních a účelových komunikací plynou pro obce významné povinnosti, ale také práva. Situace je komplikována i tím, že oboje se řídí jak právem veřejným, tak i soukromým. Na semináři vás provedeme touto důležitou částí obecní agendy a poukážeme na řešení celé řady problémů, se kterými se můžete při správě místních komunikací setkat.

Místo: Online

Termín: Úterý, 8. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Monitoring zaměstnanců versus ochrana jejich soukromí

Jaké jsou zákonné limity pro sledování zaměstnanců a co hrozí za jejich porušení.

Při monitoringu zaměstnanců, jakkoli je právem zaměstnavatele, se můžete snadno dostat do střetu s právy zaměstnanců na soukromí a ochranu osobních údajů. Poradíme, jak se zorientovat v zákoníku práce a dalších souvisejících předpisech. Zaměříme se také na aktuální téma monitoringu zaměstnanců při výkonu práce z domova.

Místo: Online

Termín: Středa, 9. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Skládkování odpadů – aktuálně v roce 2022

Černé skládky ve světle nového zákona o odpadech a postavení obcí v souvislosti se skládkami odpadů.

Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. přináší novou úpravu v souvislosti s tzv. černými skládkami. Ne vždy se ale jedná o černou skládku. V rámci semináře bude popsáno, kdy jde o černou skládku a kdy nikoli a jak v jednotlivých případech postupovat. Zaměříme se i na téma skládkování odpadů s přihlédnutím k zákazu skládkování od roku 2030, skládkovací poplatek a tzv. recyklační slevu.

Místo: Online

Termín: Středa, 9. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Prezentace v PowerPointu pro pokročilé

Poutavá prezentace vašich záměrů v PowerPointu je klíčem k jejich uskutečnění a úspěchu.

Vytvořit jednoduchou prezentaci v PowerPointu není na první pohled žádná věda. Použitím pokročilých funkcí ji však můžete posunout na mnohonásobně vyšší úroveň. Provedeme vás přehledně všemi zákoutími tvorby a úprav prezentací. Získáte znalosti ve věci technického pozadí tvorby předloh snímků, jako i práce s rastrovou a vektorovou grafikou, tabulkami, grafy, videem a zvukem.

Místo: Online

Termín: Středa, 9. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Kontrola ÚOOÚ – jak ji úspěšně zvládnout

V roce 2021 padaly statisícové pokuty za nevyžádaná obchodní sdělení. Jak jim předejít?

Opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 vedla nejen k nárůstu obchodní komunikace v online podobě, ale v přímé souvislosti i k navýšení počtu porušení pravidel GDPR. Důsledkem jsou až statisícové sankce za první polovinu roku 2021. Připravíme vás na kontrolu Úřadu pro ochranu osobních údajů tak, aby proběhla bez komplikací a abyste minimalizovali riziko penalizace.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 10. 2. 2022

Více zde

Vícedenní kurz

Personální práce ve veřejném sektoru

Jak postupovat při řízení, kontrole, odměňování a motivaci zaměstnanců v rámci právních limitů veřejného sektoru.

Vedení personální agendy patří k náročným činnostem, které jsou legislativně vymezeny, specificky pak ve veřejném sektoru. Tato agenda zahrnuje nejen vedení a organizování práce zaměstnanců, ale také její kontrolu. Do procesů v oblasti personalistiky navíc zasahují i legislativní změny mimo oblast pracovního práva, proto je potřeba všechny postupy vnímat v celkovém kontextu. V zájmu zaměstnavatele je jednat v rámci zákonných mantinelů, a přitom akceschopně.

Místo: Praha

Termín: 11. 2. 2022 - 18. 3. 2022

Více zde

Nahoru