Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online kurz

Referent veřejných zakázek

Získejte odbornost a staňte se ceněným zaměstnancem, který ovládá celý proces zadání a realizace veřejné zakázky.

Každá veřejná organizace zadáním veřejné zakázky vstupuje na tenký led vysoce odpovědné a právně upravené agendy, která je navíc přísně kontrolována i sankcionována. Pokud nechce být vaše organizace u každé zakázky závislá na drahých právních kancelářích, je užitečné vyškolit si vlastního interního odborníka, který při zadávání a realizaci VZ obstará samostatně a spolehlivě všechny nebo většinu potřebných úkonů.

Místo: Online

Termín: 14. 5. 2021 - 25. 6. 2021

Více zde

Online seminář

Konflikty na pracovišti – AZ návody pro jejich řešení

Při řešení konfliktů na pracovišti nemusíte zbytečně objevovat kolo. Využijte zkušenosti autora bestselleru Konflikty ve firmách.

Jako personalista nebo ředitel se nevyhnete řešení nejrůznějších sporů: genderové či mezigenerační konflikty, hádky o peníze, vliv, autoritu, kompetence, revoltující podřízení či štvanice na šéfa. Konflikty na pracovišti byly, jsou a budou. Dobrá zpráva je, že jim lze účinně předcházet a úspěšně je řešit. Ukážeme vám jak na to: přehledně, srozumitelně a na praktických příkladech.

Místo: Online

Termín: Úterý, 22. 6. 2021

Více zde

Online seminář

Místní komunikace v obci – jak je provozovat

Obec jako vlastník místních komunikací – povinnosti, nejčastější problémy a jejich řešení.

Z vlastnictví místních komunikací plynou pro obce významné povinnosti, ale také práva. Aby to nebylo jednoduché, oboje se řídí jak právem veřejným, tak i soukromým. Na semináři vás provedeme touto důležitou částí obecní agendy a poukážeme na řešení celé řady problémů, se kterými se můžete při správě místních komunikací setkat.

Místo: Online

Termín: Úterý, 22. 6. 2021

Více zde

Online kurz

Krizové řízení ve městech a obcích

I po zvládnutí boje s Covidem budou přicházet další mimořádné situace, které musí zvládnout ÚSC v první linii.

Pandemie dramaticky dopadla na řízení územních samosprávných celků. Kraje, města a obce řešily krizové situace v první linii. Přitom se jednoznačně potvrdilo, že krizové řízení je jedna z nejvýznamnějších odpovědností samosprávy. Představujeme vám kurz, který je koncepčně zaměřen nejen na pandemii, ale i na zvládání povodní, sucha, požárů, havárií a širokého okruhu dalších mimořádných událostí.

Místo: Online

Termín: 23. 6. 2021 - 25. 6. 2021

Více zde

Online seminář

GDPR v každodenní praxi personalisty

Aplikace nařízení GDPR a specifika českého zákona o zpracování osobních údajů v pracovněprávní agendě.

Každý personalista denně přichází do styku s osobními údaji zaměstnanců a zároveň odpovídá za toky těchto údajů v organizaci. Dohlíží na veškeré procesy při nakládání s osobními údaji, ať už k nim má přístup jen on sám, mzdová účtárna, IT oddělení, šéfové jednotlivých oddělení či externí zpracovatelé. Využijte našich doporučení a vyhněte se sankcím v případě kontroly.

Místo: Online

Termín: Pátek, 25. 6. 2021

Více zde

Online seminář

Konverze dokumentů a změny datových formátů

Jak na automatizovanou i manuální konverzi dokumentů a jaké formáty jsou třeba pro skartační řízení.

Současná situace nutí všechny organizace bezpečně využívat elektronickou správu dokumentů a e-archivaci. Základem je znalost, jak převádět dokumenty do a z elektronických formátů tak, aby vždy odpovídaly legislativním požadavkům. Provedeme vás problematikou (ne)autorizované konverze dokumentů a (ne)autorizované změny datových formátů s různou právní silou. Praktické rady vám pomohou předejít možným následkům nesprávného úředního postupu.

Místo: Online

Termín: Úterý, 29. 6. 2021

Více zde

Online seminář

Osobní složka zaměstnance ve veřejném sektoru

Jak vést správně osobní složku zaměstnance pro kvalitní výkon personální i mzdové agendy.

Správná organizace osobních složek pomůže nejen při plněních zákonných povinností zaměstnavatele, ale využijete ji při řízení zaměstnanců, jejich odměňování nebo vzdělávání.  Obsah osobní složky je pak zcela zásadní, když dojde na jakékoliv pracovněprávní spory. Zaměříme se na povinné i doporučené náležitosti osobní složky zaměstnance veřejného sektoru.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 1. 7. 2021

Více zde

Online seminář

Změny v poplatcích za komunální odpad

Dopady nové legislativy do oblasti skládkovacího poplatku a do nastavení poplatků za komunální odpad.

Novely čtyř odpadových zákonů, které řeší mj. nakládání s odpady, obaly a vybranými výrobky s ukončenou životností, jsou nejen předmětem vášnivých diskusí, ale mají dopady pro obce zejména do oblasti poplatků. Představíme vám novinky jako tzv. recyklační slevu či nové nastavení poplatků za ukládání odpadů na skládky. Seznámíme vás rovněž s tzv. změnovým zákonem a novou úpravou poplatku za komunální odpad.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 1. 7. 2021

Více zde

Online seminář

Řešení krizových situací na sociálních sítích

Výbušné situace vzniklé na vašich profilech na sociálních sítích nejen v době pandemické.

V krizové době nebo pod tlakem okolností musíte přikročit k nestandardním nebo nepopulárním opatřením. Pokud je vaši zákazníci, zaměstnanci nebo veřejnost tolerují dnes, zítra to nemusí platit. Jistě se pak najdou lidé, kteří vám to budou chtít „osladit“ na vašem profilu na Facebooku. Co máte udělat pro zachování klidu a dobré image? Jak reagovat na nepříjemné dotazy a požadavky? Jak mít pod kontrolou, co se o vás říká?

Místo: Online

Termín: Úterý, 13. 7. 2021

Více zde

Online seminář

Nový zákon o bezpečnosti vyhrazených technických zařízení

Získejte přehled o zákonných povinnostech a kontrolách všech typů technických zařízení ve vašich budovách a na pracovištích.

Parlament schválil dlouho očekávaný zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Tento zákon významně mění pravidla pro provoz vyhrazených technických zařízení, provádění revizí a požadavků na odbornou způsobilost pro obsluhu a práci na těchto zařízeních. Seznámíme vás se všemi novinkami, které v této oblasti nastanou.

Místo: Online

Termín: Středa, 14. 7. 2021

Více zde

Online seminář

Autovraky v obci – co s nimi

Jak je dostat z ulic a veřejných prostranství a jak s nimi následně naložit – možnosti a povinnosti dle aktuální legislativy.

Odstraňování autovraků nacházejících se v katastru obce patří k činnostem, které řeší prakticky každá obec. Autovraky umístěné v rozporu se zákonem mohou ohrozit nebo poškodit životní prostředí, zabírají zbytečně parkovací místa, komplikují dopravu a narušují vzhled obce. Seminář nabízí shrnutí klíčových legislativních požadavků a postupů pro jejich odstraňování.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 15. 7. 2021

Více zde

Online seminář

Facebook, sociální sítě a jejich využití ve veřejném sektoru

Sociální sítě jsou užitečným pomocníkem při kontaktu s občany a klienty. Ukážeme vám, jak na to.

Odhalte potenciál, který má nejen Facebook, ale i další sociální sítě pro rychlou komunikaci a získávání cenné zpětné vazby od občanů, návštěvníků či klientů. Zkušený stratég a kreativní specialistka vám srozumitelně a prakticky představí možnosti, jak založit profil, napsat zajímavý post, jak mu zajistit publicitu a jak se vypořádat s tzv. trolly.

Místo: Online

Termín: Úterý, 20. 7. 2021

Více zde

Online seminář

Jak efektivně řídit pracovní porady

Využijte čas na poradách nejen k předávání informací, ale i k týmové spolupráci a motivaci.

Pracovní porady, zejména nejsou-li smysluplně řízeny, mají špatnou pověst ztráty času. Vy chcete čas na poradách využít efektivně a vytěžit z něj maximum. Ať se scházíte „naživo“ nebo v online prostředí, nabízíme vám užitečné tipy, které vám pomohou realizovat porady časově úsporně, a navíc s přidanou hodnotou vyšší motivace vašeho pracovního týmu.

Místo: Online

Termín: Úterý, 20. 7. 2021

Více zde

Online seminář

Zakázky malého rozsahu – nová metodika

Cílem metodiky z dílny MMR a neziskovek je tento typ zakázek s úsporou papírování a vyšší právní jistotou.

Malými zakázkami do 6 000 000 Kč se jako zadavatelé zabýváte téměř denně, přitom vám chyběla dostatečná metodická podpora. Nová metodika určuje, kdy má v malých zakázkách probíhat soutěž a kdy lze bez problémů zadávat z ruky. Navíc získáte návod, jak zjednodušit stávající vnitřní směrnice. Nabízíme vám přehledné informace o nových pravidlech přímo od jejich spoluautora Jiřího Skuhrovce.

Místo: Online

Termín: Úterý, 20. 7. 2021

Více zde

Online seminář

Vyřazování majetku v praxi

Jak na prodej či likvidaci majetku ve veřejných organizacích bez rizika postihů.

Fyzické nakládání s majetkem, a tedy i jeho vyřazování, je vymezeno řadou právních a účetních předpisů a jednoznačnými postupy. Konečnou odpovědnost nese vedení organizace. Musíte mít jistotu, že zodpovědní zaměstnanci mají příslušné znalosti a že v případě kontroly na úseku správy majetku nedojde k vážným problémům. Na semináři si ověříte, zda ve vaší organizaci při vyřazování majetku postupujete správně.

Místo: Online

Termín: Středa, 21. 7. 2021

Více zde

Online seminář

Vyvlastnění po novele zákona o urychlení výstavby – dopady na obce

Jaké změny platí od ledna tohoto roku v oblasti vyvlastnění a na co musí být obce nově připravené.

V lednu letošního roku nabyla účinnosti významná novela zákona o urychlení výstavby (liniového zákona). Změny se výrazně dotýkají i problematiky vyvlastnění a vyvlastňovacího řízení. Většina těchto změn je klíčová pro obce, které se v praxi ocitají často v pozici vyvlastnitele, někdy i vyvlastňovaného nebo v pozici vyvlastňovacího úřadu. Seznámíme vás se specifiky, která se týkají vyvlastnění pro výstavbu dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 22. 7. 2021

Více zde

Online seminář

Kamerové systémy v obcích od A do Z

Jak správně vybrat, umístit, financovat a provozovat kamerové systémy ve vašem městě či obci.

Seminář shrne vše, co potřebujete vědět, než si pořídíte kamerový systém pro vaši obec či město. Moderní kamerové systémy pomáhají denně zajišťovat bezpečnost obyvatel, předcházejí páchání banálních přestupků, ale napomáhají i odhalování vážnější pouliční kriminality a krádeží. S jejich instalací se však pojí řada složitých otázek finančních, technických a právních. Pojďme se na ně souhrnně podívat.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 22. 7. 2021

Více zde

Online seminář

Hazardní hry v obci – aktuální novela od 1. 1. 2021 a praxe

Povolování a regulace hazardních her v otázkách a odpovědích s důrazem na aktuální legislativu.

Regulace hazardních her v obci se řídí zákonem o hazardních hrách, který nedávno prošel významnou novelizací. V praxi řešíte konkrétní otázky spojené s vydáváním povolení k umístění herního prostoru, jeho změn a rušení a mnoho dalších specifických problémů.  Ptejte se zkušené metodičky na doporučené postupy i související rizika.

Místo: Online

Termín: Úterý, 27. 7. 2021

Více zde

Online seminář

Správa hřbitova v obci – otázky a odpovědi

Aktuální legislativa, krajské metodiky a praktická doporučení.

Provoz pohřebiště spadá pod samostatnou působnost obcí a pod kontrolu krajů. Možná vás překvapí, že mnohé záležitosti, které jste dosud vykonávali, musí zajistit vlastník pozemku, nikoli provozovatel. Přesto zbývá řada povinností vyplývajících z novelizovaného zákona o pohřebnictví, kterým se nevyhnete. Výklad se zaměří na praktické otázky provozu hřbitova.

Místo: Online

Termín: Úterý, 27. 7. 2021

Více zde

Online seminář

Balanční test v GDPR – jak na to

Provedení balančního testu je nezbytnou součástí zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu.

Zpracovávat osobní údaje lze v některých případech i bez souhlasu dotčených osob. Jde o zpracování z důvodu tzv. oprávněného zájmu správce nebo třetí strany. Vydáte-li se touto cestou, je třeba ověřit, zda je váš zájem skutečně oprávněný a zda máte ošetřena všechna rizika, tedy provést balanční test. Ukážeme, jakým způsobem a v jaké formě tyto testy provádět a dokumentovat pro případnou kontrolu.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 29. 7. 2021

Více zde

Nahoru