Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Spisová a archivní služba v roce 2021

Praktický návod na správu dokumentů ve vaší organizaci – jasně, efektivně a v intencích nejnovější legislativy.

Spisová a archivní služba v organizacích veřejného sektoru často stojí na okraji zájmu vedení, přitom jde o náročnou práci vyžadující soustavný monitoring měnící se legislativy a pružné zavádění změn do každodenního chodu spisovny. Pomůžeme vám zorientovat se v moderních přístupech ve správě dokumentů, především s důrazem na postupující elektronizaci veřejného sektoru.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 15. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Využití e-katalogů ve veřejných zakázkách

Shrnutí praktických zkušeností s používáním elektronických katalogů při zadávání veřejných zakázek.

Předkládání nabídek prostřednictvím e-katalogů se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Nabízíme vám shrnutí aktuálních legislativních požadavků, ale zejména praktický přehled výhod i rizik využití e-katalogů ve vaší zadávací praxi včetně nové povinnosti společensky odpovědného zadávání od 1. 1. 2021.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 15. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Jak vytvořit a vést IT dokumentaci v organizaci

Řádně vedená dokumentace IT procesů, softwaru a hardwaru je prevencí před kyberútokem a prvním předpokladem jakékoli léčby.

Množící se útoky na zdravotnická zařízení a další subjekty prokazují, že neštěstí nechodí po horách, ale po IT systémech.  Řádná evidence IT postupů, procesů, smluv a počítačových licencí je klíčová pro přežití organizace v kritické situaci. Tou může být nejen hackerský útok, ale i náhlý odchod IT manažera, který veškeré know-how bohužel nosil jen ve své hlavě, nebo aktuální kontrola zacházení s osobními daty dle GDPR.

Místo: Online

Termín: 21. 4. 2021 - 22. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Pracovní doba – aktuální otázky a odpovědi 2021

Jak při evidenci pracovní doby vyhovět potřebám vaší organizace a zároveň splnit nároky aktuální legislativy.

Volná pracovní doba, pracovní cesty, flexibilní úvazky, home office, přesčasy či pohotovost – nic z toho nezbavuje zaměstnavatele povinnosti evidovat zaměstnancům veškerou pracovní dobu. Jak tedy při evidenci pracovní doby vyhovět současné situaci i specifickým potřebám vaší organizace a nenechat se přitom nachytat poučeným zaměstnancem, odbory nebo inspektorátem práce?

Místo: Online

Termín: Středa, 21. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Monitoring zaměstnanců versus ochrana jejich soukromí

Jaké jsou zákonné limity pro sledování zaměstnanců a co hrozí za jejich porušení.

Při monitoringu zaměstnanců, jakkoli je právem zaměstnavatele, se můžete snadno dostat do střetu s právy zaměstnanců na soukromí a ochranu osobních údajů. Jak si s tím poradit, když kromě zákoníku práce je třeba, abyste se orientovali i v řadě dalších předpisů? Na praktických příkladech si ukážeme vše podstatné pro legislativně oprávněný, a přitom efektivní monitoring zaměstnanců.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 22. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Marketing na Instagramu – jak na to

Účinná strategie na využití Instagramu pro zvýšení prodeje a budování značky.

Dominantním hráčem sociálních sítí je stále Facebook, cílovou skupinu do 30 let však už dnes musíte hledat jinde – na Instagramu. A recept na úspěch je tu zcela jiný než na Facebooku. Chcete, aby váš obsah na Instagramu uživatele zaujal na první pohled a zároveň měl měřitelné výsledky? Nabízíme užitečné nástroje a doporučení od dvojice marketérů – zkušeného stratéga a kreativní instagramové specialistky.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 22. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Korupce, etika a ochrana oznamovatelů ve veřejné správě

Získejte praktické nástroje ochrany proti korupčnímu jednání ve vašich úřadech.

Korupce je všudypřítomná hydra a boj proti ní není snadný. Nástroje boje proti korupci zahrnují etické kodexy, vládní programy i legislativní opatření.  Ale jaká opatření můžete přímo ve svých úřadech přijmout vy, abyste zamezili i méně viditelným projevům korupce? A lze se korupčního chování dopustit i nevědomky? Nabízíme aktuální přehled současné i budoucí legislativy a doporučení z praxe lektora.

Místo: Online

Termín: Úterý, 27. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Předpokládaná hodnota a dělení veřejné zakázky

Jak správně stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a jak postupovat při jejím případném dělení.

Při zadávání veřejné zakázky není výjimkou chybovat už při prvním kroku, kdy máte správně stanovit její předpokládanou hodnotu. Ta potom určuje nastavení celého zadávacího procesu i povinnosti všech účastníků. Proto nahlédneme do zákonných požadavků spojených se stanovením předpokládané hodnoty. Soustředíme se na praktické postupy u různých typů zakázek a při rozdělování veřejných zakázek na části nebo samostatná řízení.  

Místo: Online

Termín: Úterý, 27. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Kontrola příspěvkových organizací zřizovatelem

Práva a povinnosti příspěvkové organizace při kontrolách zřizovatele dle aktuálních předpisů.

Je třeba, abyste jako příspěvková organizace počítali s kontrolami ze strany zřizovatele – jsou jeho zákonnou povinností. Obě strany však musí respektovat příslušné právní předpisy, a to zejména formu sdělení o výsledku kontrol či způsob odstranění zjištěných nedostatků. Nabízíme vám shrnutí těchto pravidel a zároveň užitečné tipy a praktické vzory souvisejících písemností.

Místo: Online

Termín: Středa, 28. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Kamerové systémy a monitoring dle GDPR

Povinnosti zaměstnavatelů a provozovatelů kamerových systémů versus práva těch, kteří jsou sledováni.

Využívání kamerových systémů je žádoucí zejména z bezpečnostních důvodů, ale vždy je třeba respektovat platné právní předpisy včetně GDPR. Obzvlášť citlivý a rizikový je monitoring zaměstnanců, a to nejen kamerovými systémy, ale i dalšími technickými způsoby, které se uplatňují například při práci z domova. Na praktických příkladech ukážeme vše podstatné pro legislativně oprávněný, a přitom efektivní monitoring zaměstnanců i návštěvníků budov.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 29. 4. 2021

Více zde

Online kurz

Specialista pro digitalizaci veřejné správy

Důležité informace pro přípravu a přechod na digitalizaci i pro váš úřad.

Digitalizace veřejné správy je pomalá, ale i díky pandemii konečně nabírá na rychlosti.  Legislativní ukotvení představuje zákon o právu na digitální služby, známý též jako Digitální ústava. Ta zavádí pro veřejnou správu jednoznačné povinnosti a je jisté, že všechny agendy se budou v průběhu několika let digitalizovat. Protože se „začalo už včera“, zajistěte si včas souhrnné detailní informace a návody i pro váš úřad s expertem.

Místo: Online

Termín: 30. 4. 2021 - 11. 6. 2021

Více zde

Online konference

Dotace EU pro veřejný sektor: období 2021–2027

Buďte ve správný čas na správném místě! Dozvíte se vše o zcela nových dotačních programech pro obce, kraje a příspěvkové organizace.

Plánujete ve své obci, regionu nebo příspěvkové organizaci projektové záměry, pro jejichž realizaci byste potřebovali využít prostředků z fondů EU? Nejste si jisti, zda se váš projektový záměr může o dotaci ucházet? Udělejte si jasno o dotačních možnostech v novém programovém období 2021–2027, ať jste připraveni!

Místo: Online

Termín: Středa, 5. 5. 2021

Více zde

Online seminář

PR komunikace pro krizovou dobu

Zásady a rizika krizové komunikace, aneb poučení z covidového vývoje.

V krizové situaci rozhoduje prvních 24 hodin veřejného zájmu. Pokud je nezvládneme, zaděláváme si na zbytečné a vleklé problémy. Klíčové otázky jsou: kdy zveřejnit náš problém, v jakém rozsahu a kdo by měl na veřejnosti v takové situaci vystupovat. Platnost těchto zásad obnažila aktuální covidová krize. Nabízíme vám živý výklad, řadu příkladů z praxe a doporučení od zkušeného experta PR komunikace.

Místo: Online

Termín: Úterý, 11. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Jak řídit IT projekt – pravidla a specifika

Běžné projektové znalosti pro řízení IT projektů nestačí. Osvojte si pravidla a specifika pro tento typ projektů.

Týká se to každé organizace – všichni řešíme celou řadu IT projektů v oblasti HW a SW řešení nebo cloudových služeb. Na nesprávně řízených IT projektech však lze utratit zbytečné množství peněz (obvykle zcela mimo rozpočet) a strávit podstatně více času, než je nutné.  A výsledek často neodpovídá očekávání, ceně ani pracnosti.  Existují však metodiky a přístupy, které byly vyvinuty právě pro řízení IT projektů a mohou účinně pomoci.

Místo: Online

Termín: Středa, 12. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Tvorba a čerpání FKSP a dalších fondů v příspěvkové organizaci

Jak tvořit a čerpat fondy v příspěvkové organizaci v souladu s rozpočtovými pravidly.

Pro příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky i pro příspěvkové organizace zřízené státem je důležité správně nakládat s finančními prostředky všech peněžních fondů, které jsou podle platných právních předpisů oba typy příspěvkových organizací povinny zřídit. Nabízíme vám shrnutí klíčových požadavků a doporučených postupů pro jejich tvorbu i použití.

Místo: Online

Termín: Středa, 12. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Infozákon – aktuální změny a nejnovější judikatura

Praktické postupy, které usnadní vyřízení žádostí ve světle posledních novel a překvapivých rozsudků.

Jako povinný subjekt často tápete, zda máte informace složitě vyhledat nebo dokonce vytvořit, zda je zpoplatnit, anebo paušálně odmítnout. Při vyřizování žádostí o informace i proto dochází ke sporům se žadateli. Infozákon navíc prošel v poslední době několika novelizacemi a další se připravují. Využijte praktická doporučení od jednoho z předních odborníků a vyhněte se zbytečným problémům a sankcím.

Místo: Online

Termín: Středa, 12. 5. 2021

Více zde

Online kurz

Referent veřejných zakázek

Získejte odbornost a staňte se ceněným zaměstnancem, který ovládá celý proces zadání a realizace veřejné zakázky.

Každá veřejná organizace zadáním veřejné zakázky vstupuje na tenký led vysoce odpovědné a právně upravené agendy, která je navíc přísně kontrolována i sankcionována. Pokud nechce být vaše organizace u každé zakázky závislá na drahých právních kancelářích, je užitečné vyškolit si vlastního interního odborníka, který při zadávání a realizaci VZ obstará samostatně a spolehlivě všechny nebo většinu potřebných úkonů.

Místo: Online

Termín: 14. 5. 2021 - 25. 6. 2021

Více zde

Online seminář

Zaměstnávání cizinců – aktuálně v roce 2021

Jak úspěšně zvládnout nábor zahraničních pracovníků a splnit veškeré povinnosti včetně odvodů daní a pojistného.

Zaměstnávání cizinců a jejich nábor nebyl nikdy administrativně jednoduchý. Nyní vše stěžují různá epidemiologická opatření a omezený chod orgánů státní správy. Je tedy vůbec ještě možné zaměstnat cizince? Nabízíme vám přehled aktuálních povinností vůči příslušným úřadům včetně informací o vládních programech, které relokaci zahraničních zaměstnanců umožňují.

Místo: Online

Termín: Středa, 26. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Správa budov – facility management ve veřejném sektoru

Osvědčené tipy, jak snížit náklady na provoz a zvýšit celkovou produktivitu správy budovy.

Úspěšně zvládnutý facility management vede k efektivnější správě nemovitého majetku – šetří celkové náklady a řeší důležité i „drobné“ každodenní potřeby zaměstnanců. Nabídneme vám vodítka k bezpečné aplikaci aktuální legislativy a přidáme nástroje pro ekonomicky efektivní správu tak, aby facility management všestranně podporoval hlavní účel působnosti vaší organizace.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 27. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Hodnoticí kritéria ve vazbě na kvalitu ve veřejných zakázkách

Jak správně nastavit hodnoticí kritéria a získat tak nejvýhodnější nabídku.

Hodnocení podaných nabídek v zadávacím procesu je procesem velmi citlivým na správné nastavení kritérií – nepřesnosti a chyby vedou ke špatnému výběru nebo, v krajním případě, až ke zrušení celého řízení. Přehledně shrneme zákonem stanovené požadavky a možnosti nastavení hodnoticích kritérií včetně hojně diskutovaných kvalitativních kritérií. Ukážeme, jak kritéria správně, a přitom výhodně formulovat v zadávací dokumentaci.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 27. 5. 2021

Více zde

Nahoru