Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online kurz

Chytré softwary pro vaši kancelář 4.0

Jak zlepšit a zefektivnit procesy ve vaší kanceláři vhodnou kombinací SW nástrojů.

Organizace všech činností v kanceláři vyžaduje vysokou výkonnost. Tu lze skvěle podpořit znalostním využitím všech nástrojů Microsoft 365.  Nepracujte metodou pokus – omyl, naučte se využívat Microsoft 365 naplno tím, že si osvojíte všechny jeho funkce. Ušetříte tím spoustu času, kterým se plýtvá na neproduktivní činnosti, a získáte velké množství návodů pro vychytávky, o jejichž využití jste zatím jen snili. Vstupte s námi do světa moderní kanceláře 4.0.

Místo: Online

Termín: 10. 12. 2021 - 28. 1. 2022

Více zde

Online kurz

Makra v Excelu

Excel obsahuje mnoho funkcí, ale někdy to nestačí – naučte se doprogramovat vlastní funkcionalitu, je to snadné.

Při práci v Excelu, ale i jiných aplikacích se každý z vás občas nevyhne rutinním činnostem a úkonům, které vás zbytečně okrádají o čas. Co kdyby vám každotýdenní zpracování reportu trvalo místo 1 hodiny pouze 1 minutu? Ano, je to možné. Stačí si jen uvědomit posloupnost jednotlivých činností, definovat proměnlivé skutečnosti a na základě toho poskládat výsledné makro.

Místo: Online

Termín: 19. 1. 2022 - 21. 1. 2022

Více zde

Online seminář

Firemní daňová optimalizace versus daňové úniky

Vnímejte hranici mezi daňovou optimalizací a daňovým únikem – ta zůstává stále křehká.

Jako podnikatelský subjekt máte plné právo optimalizovat svou daňovou povinnost tím, že ji snížíte na minimum, aniž byste přitom porušili zákon. Jenže řada výjimek může zavést firmu postupně od zákonných praktik přes řadu mezistupňů až k daňovému podvodu. Nabízíme vám aktuální informace a doporučení pro vaše daňové přiznání za rok 2021 a daňové plánování v roce 2022.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 20. 1. 2022

Více zde

Vícedenní kurz

Podnikový energetik – chytré řízení spotřeby energií

Nástroje pro řízení úspor podnikových energií v kontextu jejich drastického zdražení, technických možností a finančních pobídek.

Profese podnikového energetika bývala často opomíjená. Dnes je odborník na této pozici, s ohledem na raketový nárůst cen energií, k nezaplacení. Může přinášet rozsáhlé úspory jak v rámci samotných nákladů na energie, tak i v rámci výrobních či personálních nákladů. V kurzu se seznámíte nejen se všemi povinnostmi dle aktuální energetické legislativy, ale získáte též konkrétní návody na aplikaci energetických úspor včetně užitečných tipů na finanční pobídky.

Místo: Praha

Termín: 21. 1. 2022 - 4. 3. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Hlášení do ISPOP v roce 2022 krok za krokem

Aktuální předpisy a přehled povinností při plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Kontroly ukazují, že řada subjektů stále tápe v ohlašovacích povinnostech v oblasti ŽP a opakovaně chybuje v podávání ročního hlášení prostřednictvím systému ISPOP. Získejte přehled o aktuálních ohlašovacích povinnostech daných legislativou, praktická doporučení pro práci se systémem a tipy, jak se připravit na případné kontroly.

Místo: Praha

Termín: Úterý, 25. 1. 2022

Více zde

Online seminář

Jak pochopit výkaz zisku a ztráty – pro neekonomy

Nevystudovali jste ekonomickou školu, přesto se potřebujete orientovat ve výsledovce – základním dokumentu každé firmy.

Jste ředitel, majitel, statutár nebo manažer na neekonomické pozici a rádi byste se naučili dokonale číst ve výkazu zisku a ztráty (tzv. výsledovce) společnosti? Tento základní účetní dokument není ani náhodou jen formalitou. Z výsledovky zjistíte vše o výkonu a ziskovosti společnosti, a to nejenom vlastní, ale také o společnostech svých partnerů, dodavatelů či konkurentů.  Zaměříme se na pochopení logiky výsledovky, na význam jednotlivých řádků, sloupců a na souvislosti mezi nimi.

Místo: Online

Termín: Úterý, 25. 1. 2022

Více zde

Online seminář

Efektivní využití Excelu pro obchodníky

Excel je pravou rukou dobrého obchodníka. Seznamte se s užitečnými nástroji a vychytávkami pro vaši praxi.

Jak vybrat v excelu to nejužitečnější pro vaši obchodní praxi? Seznámíme vás s funkcemi a výpočty, které výrazně zefektivní tvorbu nabídek a sledování marží. Na praktických příkladech se naučíte a následně i důkladně procvičíte nástroje pro výpočty, efektivní analýzu dat, tvorbu složitějších přehledů a modelů, které oceníte vy i vaši nadřízení.

Místo: Online

Termín: Úterý, 25. 1. 2022

Více zde

Online seminář

Claimy zhotovitele dle Červené knihy FIDIC

Praktické otázky uplatňování claimů zhotovitele za využití Červené knihy FIDIC.

Smluvní podmínky FIDIC patří v současnosti mezi nejrozšířenější smluvní standardy v oboru stavebnictví. Claimy a claimová agenda přitom představují nejzajímavější institut smluvních podmínek FIDIC. Seminář je věnován problematice claimů zhotovitele dle nejpoužívanější Červené knihy FIDIC (Red Book), kterou projdeme od úplných základů až po praktické tipy, které využijete při realizaci stavby.

Místo: Online

Termín: Úterý, 25. 1. 2022

Více zde

Online seminář

Elektronický podpis, elektronická pečeť a časové razítko

Praktické rady, kdy a jak je použít, ověřit a bezpečně uchovat.

V důsledku koronavirové pandemie jsou organizace nuceny rychle se vypořádat s problémy, které přináší elektronická správa dokumentů. Základem je detailní znalost elektronických ověřovacích prvků jako je elektronický podpis, elektronická pečeť a časové razítko. Na semináři si ověříte, zda postupujete správně při jejich použití, detekci, kontrole, vyhodnocení a následném dlouhodobém zachování právní platnosti.

Místo: Online

Termín: Úterý, 25. 1. 2022

Více zde

Online seminář

Rychlé školení pro zaměstnance v IT bezpečnosti

Využijte možnost proškolit rychle a účinně své zaměstnance v aktuálních hrozbách při práci na počítači.

Každá pátá firma se již stala cílem kybernetického útoku. Proto pod hrozbou zavlečení virů, škodlivých kódů či dokonce vydírání výkupným firmy investují obrovské prostředky do technického zabezpečení svých IT systémů. Často se však zapomíná, že zásadní roli v IT bezpečnosti hrají samotní zaměstnanci. Je to právě jejich neznalost a podcenění rizik, které mohou mít fatální následky pro celou firmu.

Místo: Online

Termín: Úterý, 25. 1. 2022

Více zde

Online seminář

Nové dotační příležitosti pro soukromý sektor

Operační programy 2021-2027, plány obnovy po pandemii a praktická doporučení pro vaše investiční potřeby.

Nové dotační období 2021-2027 už je v plném proudu. Kromě standardních operačních programů můžete pro financování rozvoje a investic vaší firmy využít i prostředky z Národního plánu obnovy po epidemii kororanviru. Nabízíme vám navigaci ve spletité struktuře podpůrných programů a konkrétní doporučení specificky pro soukromý sektor.

Místo: Online

Termín: Středa, 26. 1. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Požární ochrana v roce 2022 – jak obstát při kontrole

Požadavky na správné zabezpečení požární ochrany v objektech a příprava na kontrolu požárního dozoru.

Zabezpečení požární ochrany v budovách a pracovních provozech podle aktuálních legislativních požadavků je povinností všech organizací. Provedeme vás přehledně všemi fázemi od projektové stavební dokumentace přes odpovědnost majitelů, správců a nájemců budov až po konkrétní požadavky na zajištění PO na pracovištích.

Místo: Praha

Termín: Středa, 26. 1. 2022

Více zde

Online seminář

Vyúčtování cestovních náhrad v roce 2022

Novinky i doporučené postupy v oblasti cestovních náhrad na konkrétních příkladech z praxe včetně nových sazeb.

S vyúčtováním cestovních náhrad je spojena celá řada praktických otázek: V jaké měně může být zaměstnanci poskytnuta záloha? Mají na cestovní náhrady nárok i členové statutárních orgánů? Musí zaměstnavatel poskytovat kapesné? Co když zaměstnanec ztratí jízdní doklad? A co nového přináší ve vyúčtování rok 2022? Nejen na tyto otázky odpoví náš praktický seminář.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 27. 1. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Hlášení do ISPOP v roce 2022 krok za krokem

Aktuální předpisy a přehled povinností při plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Kontroly ukazují, že řada subjektů stále tápe v ohlašovacích povinnostech v oblasti ŽP a opakovaně chybuje v podávání ročního hlášení prostřednictvím systému ISPOP. Získejte přehled o aktuálních ohlašovacích povinnostech daných legislativou, praktická doporučení pro práci se systémem a tipy, jak se připravit na případné kontroly.

Místo: Brno

Termín: Čtvrtek, 27. 1. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Požární ochrana v roce 2022 – jak obstát při kontrole

Požadavky na správné zabezpečení požární ochrany v objektech a příprava na kontrolu požárního dozoru.

Zabezpečení požární ochrany v budovách a pracovních provozech podle aktuálních legislativních požadavků je povinností všech organizací. Provedeme vás přehledně všemi fázemi od projektové stavební dokumentace přes odpovědnost majitelů, správců a nájemců budov až po konkrétní požadavky na zajištění PO na pracovištích.

Místo: Brno

Termín: Čtvrtek, 27. 1. 2022

Více zde

Online kurz

Access – odrazový můstek pro databáze

Pomocí Accessu využijete svá data na maximum a přesně tak, jak potřebujete.

Databázový systém Access je méně známou aplikací Microsoft, která má však velmi dobré využití při práci s rozsáhlým množstvím dat. Umožňuje propojit tabulky relacemi snáze než v Excelu a prostřednictvím tzv. dotazů umí analyzovat obsah databáze „na míru“ vašim potřebám. Ve třech dnech vás seznámíme s touto méně známou, ale o to výkonnější aplikací kancelářského balíku Office Pro Plus včetně obecných principů databázových systémů.

Místo: Online

Termín: 28. 1. 2022 - 11. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Specifika smluv na IT projekty

Vyhněte se chybám a finančním rizikům při uzavírání smluv na nákup softwaru, licencování, cloud služby a servisní podporu.

Zavádíte nový informační systém, nové CRM nebo vstupujete do cloudu? Je dobré vědět, že smluvní a finanční rizika jsou vysoká. IT dodavatelé mají nejen obsáhlé know-how, ale také jednostranné verze smluv, které vám předloží k podpisu. Seznamte se s pravidly a strukturou těchto smluv a vyhněte se při jejich uzavírání chybám, které se mohou nepříjemně a často nevratně prodražit.

Místo: Online

Termín: Středa, 2. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Optimalizace webu v sedmi krocích

Jen dobře spravované webové stránky plní své cíle a vydělávají peníze.

Kvalitně optimalizované webové stránky jsou v online světě základem úspěchu. Ideální web je rychlý, přehledný a snadno dohledatelný na Googlu i Seznamu. Čím je při jeho optimalizaci vhodné začít a jak poznáte, jestli web po úpravách opravdu funguje lépe? Zodpovíme vaše otázky a doporučíme, jak krok za krokem postupovat.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 3. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Monitoring zaměstnanců versus ochrana jejich soukromí

Jaké jsou zákonné limity pro sledování zaměstnanců a co hrozí za jejich porušení.

Při monitoringu zaměstnanců, jakkoli je právem zaměstnavatele, se můžete snadno dostat do střetu s právy zaměstnanců na soukromí a ochranu osobních údajů. Poradíme, jak se zorientovat v zákoníku práce a dalších souvisejících předpisech. Zaměříme se také na aktuální téma monitoringu zaměstnanců při výkonu práce z domova.

Místo: Online

Termín: Středa, 9. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Prezentace v PowerPointu pro pokročilé

Poutavá prezentace vašich záměrů v PowerPointu je klíčem k jejich uskutečnění a úspěchu.

Vytvořit jednoduchou prezentaci v PowerPointu není na první pohled žádná věda. Použitím pokročilých funkcí ji však můžete posunout na mnohonásobně vyšší úroveň. Provedeme vás přehledně všemi zákoutími tvorby a úprav prezentací. Získáte znalosti ve věci technického pozadí tvorby předloh snímků, jako i práce s rastrovou a vektorovou grafikou, tabulkami, grafy, videem a zvukem.

Místo: Online

Termín: Středa, 9. 2. 2022

Více zde

Nahoru