Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online kurz

Právní minimum pro účetní

Smluvní vztahy, odpovědnost, základní právní předpisy, aneb co vše z práva potřebuje dobrá účetní znát.

Do praxe účetní zasahuje dlouhá řada právních předpisů, které nejsou součástí finančního práva, ale postupy účtování dílčích položek a případů mohou významně ovlivnit. Kurz vám vnese jasno do nejdůležitějších právních oblastí a institutů, které jsou s prací účetních či daňovým poradenstvím spojeny. Vše bude doplněno příklady z praxe, tipy a návody, jak se v právním světě vyznat, čeho se vyvarovat a kde případně hledat pomoc.

Místo: Online

Termín: 10. 3. 2021 - 14. 4. 2021

Více zde

Online kurz

Podnikový energetik – chytré řízení spotřeby energií

Využijte nástroje pro řízení úspory podnikových energií v kontextu technických možností, legislativních požadavků a finančních pobídek.

Profese podnikového energetika je často opomíjená, přitom odborník hodný toho jména může firmě soustavně přinášet rozsáhlé úspory jak v rámci samotných nákladů na energie, tak i v rámci výrobních či personálních nákladů. V kurzu se seznámíte nejen se všemi povinnostmi dle aktuální energetické legislativy, ale získáte též konkrétní návody na aplikaci energetických úspor včetně užitečných tipů na finanční pobídky.

Místo: Online

Termín: 9. 4. 2021 - 21. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Transferové ceny v roce 2021

Jak správně nastavit transferové ceny a připravit se na jejich kontrolu finanční správou.

V důsledku ekonomické krize mnoho vzájemně propojených podniků řeší propady poptávky a mimořádné náklady, které mají významný vliv na zisk.  OECD vydala v souvislosti s krizí nový výklad ke smlouvám o zamezení dvojího zdanění a další opatření jsou v přípravě. Ukážeme vám, jak transferové ceny správně nastavit a jak k nim zpracovat dokumentaci včetně zahrnutí aktuální pandemické situace.

Místo: Online

Termín: Středa, 14. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Valné hromady a jejich změny po novele ZOK

Bezchybně provedená valná hromada po novele ZOK je podmínkou zachování platnosti přijatých rozhodnutí.

Aktuální novela zákona o obchodních korporacích od 1. 1. 2021 přinesla změny i do realizace valných hromad. Každý společník a člen statutárního orgánu by se měl seznámit s tím, jak jeho práva i povinnosti v souvislosti s konáním valné hromady, s jejím svoláním, účastí a rozhodováním ovlivnila právě zmíněná novela. A nejen to. Valné hromady proběhnou letos za obzvlášť ztížených pandemických podmínek – i to jsou otázky, na které se zaměříme.

Místo: Online

Termín: Středa, 14. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Jak se nespálit při tvorbě obchodních podmínek

Nastavte správné, a přitom oboustranně užitečné obchodní podmínky.

Každá společnost potřebuje adekvátně smluvně nastavit vztahy se svými zákazníky. Zákon dává možnost upravit některé záležitosti formou obchodních podmínek a zároveň stanoví požadavky, které musí tyto podmínky splnit. Ukážeme, jak vytvořit obchodní podmínky správně dle aktuálních právních předpisů, a přitom přehledně, užitečně a férově vůči oběma stranám.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 15. 4. 2021

Více zde

Online kurz

Manažer sociálních sítí 2021

Chcete umět spravovat sociální sítě, anebo vědět jak úkolovat ty, kteří je mají spravovat pro vás?

Facebook je médium, které denně používá 6 milionů Čechů. Otvírá se tak obrovský prostor pro prezentaci výrobků a služeb. Na paty mu zároveň dýchá rostoucí popularita Instagramu. Protože se pravidla na sítích dynamicky mění, je třeba pracovat s aktuálními informacemi. Získejte know-how, jak na Facebooku a Instagramu v roce 2021 účinně komunikovat vaši značku, produkty či jak řešit s klienty jejich náměty i stížnosti. To vše na kurzu zvládnete přehledně, prakticky a zábavnou formou.

Místo: Online

Termín: 16. 4. 2021 - 28. 5. 2021

Více zde

Online kurz

Analýza dat v aplikacích Excel, Access a Power BI

Použijte pro analýzu svých dat profesionální nástroje Microsoftu.

Data, která organizace sbírají a ukládají, jsou často velmi dobře využitelná pro inteligentní analýzy. Aby však mohly přinášet potřebné a užitečné informace, je k tomu nutné znát pokročilé nástroje Microsoft Excel, Microsoft Access a Microsoft Power BI. Na kurzu se nejen detailně seznámíte s jejich možnostmi a rozdíly, ale naučíte se je prakticky používat.

Místo: Online

Termín: 16. 4. 2021 - 28. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Jak vytvořit a vést IT dokumentaci v organizaci

Řádně vedená dokumentace IT procesů, softwaru a hardwaru je prevencí před kyberútokem a prvním předpokladem jakékoli léčby.

Množící se útoky na zdravotnická zařízení a další subjekty prokazují, že neštěstí nechodí po horách, ale po IT systémech.  Řádná evidence IT postupů, procesů, smluv a počítačových licencí je klíčová pro přežití organizace v kritické situaci. Tou může být nejen hackerský útok, ale i náhlý odchod IT manažera, který veškeré know-how bohužel nosil jen ve své hlavě, nebo aktuální kontrola zacházení s osobními daty dle GDPR.

Místo: Online

Termín: 21. 4. 2021 - 22. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Pracovní doba – aktuální otázky a odpovědi 2021

Jak při evidenci pracovní doby vyhovět potřebám vaší organizace a zároveň splnit nároky aktuální legislativy.

Volná pracovní doba, pracovní cesty, flexibilní úvazky, home office, přesčasy či pohotovost – nic z toho nezbavuje zaměstnavatele povinnosti evidovat zaměstnancům veškerou pracovní dobu. Jak tedy při evidenci pracovní doby vyhovět současné situaci i specifickým potřebám vaší organizace a nenechat se přitom nachytat poučeným zaměstnancem, odbory nebo inspektorátem práce?

Místo: Online

Termín: Středa, 21. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Monitoring zaměstnanců versus ochrana jejich soukromí

Jaké jsou zákonné limity pro sledování zaměstnanců a co hrozí za jejich porušení.

Při monitoringu zaměstnanců, jakkoli je právem zaměstnavatele, se můžete snadno dostat do střetu s právy zaměstnanců na soukromí a ochranu osobních údajů. Jak si s tím poradit, když kromě zákoníku práce je třeba, abyste se orientovali i v řadě dalších předpisů? Na praktických příkladech si ukážeme vše podstatné pro legislativně oprávněný, a přitom efektivní monitoring zaměstnanců.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 22. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Marketing na Instagramu – jak na to

Účinná strategie na využití Instagramu pro zvýšení prodeje a budování značky.

Dominantním hráčem sociálních sítí je stále Facebook, cílovou skupinu do 30 let však už dnes musíte hledat jinde – na Instagramu. A recept na úspěch je tu zcela jiný než na Facebooku. Chcete, aby váš obsah na Instagramu uživatele zaujal na první pohled a zároveň měl měřitelné výsledky? Nabízíme užitečné nástroje a doporučení od dvojice marketérů – zkušeného stratéga a kreativní instagramové specialistky.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 22. 4. 2021

Více zde

Online kurz

Podnikové finance pro neekonomické manažery

Sice jste nevystudovali ekonomickou školu, ale potřebujete rozumět tomu, o čem mluví váš finanční ředitel.

Jste šéfem firmy nebo manažerem nefinančního úseku a cítíte deficit znalostí v podnikových financích? Ano, nestudovali jste přece ekonomii. Proto si také nejste jisti, jak rozumět jednotlivým ekonomickým a finančním pojmům. Nevadí! Právě na tomto kurzu si vytvoříte ucelený přehled o třech pilířích podnikové ekonomiky – výkazu zisku a ztráty, rozvaze a výkazu o finančních tocích. Pochopíte nejen souvislosti mezi nimi, ale i to, co vše z nich lze zjistit o finančním zdraví firmy.

Místo: Online

Termín: 23. 4. 2021 - 4. 6. 2021

Více zde

Online kurz

Účetní terminologie v angličtině

Pro všechny, kdo prezentují finanční a účetní výstupy zahraničním vlastníkům a jejich manažerům v anglickém jazyce.

Každý zahraniční vlastník a zahraniční finanční manažer očekává účetní reporting v anglickém jazyce. Kromě toho předpokládá od účetního či ekonoma schopnost komentovat i další okruhy, jako je dosažený zisk, srovnání s minulým rokem, komentář k vytvořeným dohadným položkám či otázky spojené s DPH. Potřebujete-li si osvojit nebo vylepšit účetní angličtinu, pak je tento intenzivní třídenní kurz určen právě vám.

Místo: Online

Termín: 28. 4. 2021 - 30. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Kamerové systémy a monitoring dle GDPR

Povinnosti zaměstnavatelů a provozovatelů kamerových systémů versus práva těch, kteří jsou sledováni.

Využívání kamerových systémů je žádoucí zejména z bezpečnostních důvodů, ale vždy je třeba respektovat platné právní předpisy včetně GDPR. Obzvlášť citlivý a rizikový je monitoring zaměstnanců, a to nejen kamerovými systémy, ale i dalšími technickými způsoby, které se uplatňují například při práci z domova. Na praktických příkladech ukážeme vše podstatné pro legislativně oprávněný, a přitom efektivní monitoring zaměstnanců i návštěvníků budov.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 29. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Evidence skutečných majitelů – nový zákon od 1. 6. 2021

Jaké nové povinnosti a sankce přináší dlouho očekávaný nový zákon.

Zákon o evidenci skutečných majitelů je hojně diskutovanou legislativní novinkou roku 2021. Spolu s dalšími souvisejícími novými předpisy transponuje do českého právního řádu 5. AML směrnici (proti praní špinavých peněz).  Přehledně vyložíme, jaké nové povinnosti jsou s těmito legislativními novinkami spojeny a jaké sankce hrozí při jejich neplnění nebo porušení.  

Místo: Online

Termín: Úterý, 4. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Jak správně nastavit provizní systém pro obchodníky

Systém odměňování jako účinný nástroj pro podporu výkonu a stability vašich obchodních zástupců.

Získat kvalitní lidi do obchodu a dlouhodobě si je udržet – to je výzva. Práce obchodního zástupce je náročná disciplína a specifický je i způsob jejího odměňování. Ukážeme vám, jak za pomoci finančních i nepeněžních odměn vytvořit atraktivní mix, díky němuž mohou vaši obchodníci vykazovat lepší výsledky.

Místo: Online

Termín: Středa, 5. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Jak osekat personální náklady bez výpovědí

Rychlé snížení nákladů na zaměstnance vám pomůže vyhnout se nežádoucímu propouštění.

Velké množství firem čelí v důsledku covid krize poklesu poptávky po svých výrobcích a službách. V takové chvíli přichází na řadu optimalizace personálních nákladů. Jako první řešení se nabízí snížení počtu zaměstnanců. Je ale propuštění jedinou alternativou? Zdaleka ne. Získejte přehled o veškerých možnostech, které máte k dispozici.

Místo: Online

Termín: Středa, 5. 5. 2021

Více zde

Online seminář

PR komunikace pro krizovou dobu

Zásady a rizika krizové komunikace, aneb poučení z covidového vývoje.

V krizové situaci rozhoduje prvních 24 hodin veřejného zájmu. Pokud je nezvládneme, zaděláváme si na zbytečné a vleklé problémy. Klíčové otázky jsou: kdy zveřejnit náš problém, v jakém rozsahu a kdo by měl na veřejnosti v takové situaci vystupovat. Platnost těchto zásad obnažila aktuální covidová krize. Nabízíme vám živý výklad, řadu příkladů z praxe a doporučení od zkušeného experta PR komunikace.

Místo: Online

Termín: Úterý, 11. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Jak řídit ICT projekt – pravidla a specifika

Běžné projektové znalosti pro řízení ICT projektů nestačí. Osvojte si pravidla a specifika pro tento typ projektů.

Týká se to každé organizace – všichni řešíme celou řadu ICT projektů v oblasti HW a SW řešení nebo cloudových služeb. Na nesprávně řízených ICT projektech však lze utratit zbytečné množství peněz (obvykle zcela mimo rozpočet) a strávit podstatně více času, než je nutné.  A výsledek často neodpovídá očekávání, ceně ani pracnosti.  Existují však metodiky a přístupy, které byly vyvinuty právě pro řízení ICT projektů a mohou účinně pomoci.

Místo: Online

Termín: Středa, 12. 5. 2021

Více zde

Online seminář

DPH při dovozu a vývozu – nová pravidla e-commerce

Připravte se na nová pravidla pro e-shopy a řadu změn v DPH při dovozu a vývozu od 1. 7. 2021.

Dopad změn v DPH od 1. 7. 2021, které na základě účinnosti nových evropských předpisů regulují elektronické obchodování, pocítí tuzemští obchodníci, dovozci zboží pro účely vlastního podnikání i spotřebitelé. Nabízíme vám praktický přehled důsledků těchto úprav pro vaši účetní i obchodní praxi. Zdůrazníme i nové celní postupy, které se změnami úzce souvisejí.

Místo: Online

Termín: Úterý, 18. 5. 2021

Více zde

Nahoru