Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Evidence skutečných majitelů – nový zákon

Jaké nové povinnosti a sankce přinesl dlouho očekávaný nový zákon.

Zákon o evidenci skutečných majitelů je hojně diskutovanou legislativní novinkou roku 2021. Spolu s dalšími souvisejícími novými předpisy transponuje do českého právního řádu 5. AML směrnici (proti praní špinavých peněz).  Přehledně vyložíme, jaké nové povinnosti jsou s těmito legislativními novinkami spojeny a jaké sankce hrozí při jejich neplnění nebo porušení.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 5. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Compliance programy firem ve světle nové metodiky NSZ

Nová metodika Nejvyššího státního zastupitelství pro compliance programy trestní odpovědnosti právnických osob.

Chcete-li snížit riziko trestní odpovědnosti firmy jako právnické osoby, jedinou účinnou prevencí je dobře nastavený compliance program. Nová metodika Nejvyššího státního zastupitelství upřesňuje, co by měl tento program obsahovat, aby byl akceptován pro možné vyvinění. Výklad a doporučení doplníme o aktuální informace k čerstvé novele zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a rozšíříme o poznatky z trestních řízení právnických osob a judikatury.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 5. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Jak připravit dotační projekt pro nové období 2021-2027

První výzvy nového programového období dotací EU jsou na značkách – získejte výhodu včasnou přípravou.

Začátek nového dotačního období byl zpožděn koronakrizí, o to rychlejší bude nástup nových výzev. Jakmile budou zveřejněny, na přípravu projektů a žádostí bude jen omezený čas. Získejte výhodu včasné přípravy, díky níž zvýšíte šanci na úspěch vašich dotačních žádostí. Nabízíme vám informace pro fázi přípravy i realizace projektu s ohledem na programové výzvy nového dotačního období.

Místo: Online

Termín: Úterý, 10. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Síla ženského leadershipu v praxi

Konkrétní tipy, jak naplno využít své schopnosti a stát se úspěšnou manažerkou.

V některých oborech je leadership stále ještě doménou mužů. Přesto se situace pozvolna mění a podíl žen na vedoucích pozicích vzrůstá. Jaká jsou specifika ženského leadershipu a jaké překážky musí ženy ve vedení denně překonávat? Odpovědi na tyto otázky přinese seminář, který vede lektorka se zkušenostmi ve vrcholovém vedení.

Místo: Online

Termín: Úterý, 10. 8. 2021

Více zde

Online kurz

Projektovým manažerem za 3 dny

Rozšiřte si kvalifikaci – naučte se využívat profesionální nástroje projektového managementu.

Stojí před vámi výzva v podobě vytvoření jedinečného produktu, služby či výstupu? Pak řešíte projekt. Řízení projektů se významně liší od rutinního řízení. V našem kurzu se interaktivní formou seznámíte s metodologií projektového managementu a užitečnými technikami potřebnými pro efektivní zvládnutí projektů.

Místo: Online

Termín: 11. 8. 2021 - 13. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Objevte kouzlo kontingenčních tabulek a grafů

Naučte se třídit a analyzovat informace uložené v tabulkách Excelu efektivně.

Kontingenční tabulky a grafy představují jeden z nejmocnějších nástrojů pro účinnou analýzu a třídění velkého množství dat. Stačí mít k dispozici jednu či více databázových tabulek, nastavit několik parametrů a žasnout nad výsledky, které byste jiným způsobem získali výrazně složitější cestou. Seznámíme vás přehledně s možnostmi těchto excelových funkcí.

Místo: Online

Termín: Středa, 11. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Kontrola ÚOOÚ – jak ji úspěšně zvládnout

V roce 2020 evidoval úřad přes 3 000 stížností a uložil sankce přes 7 miliónů Kč.

Opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 způsobila v roce 2020 nejen nárůst obchodní komunikace v online podobě, ale v přímé souvislosti i navýšení počtu porušení pravidel GDPR a sankce v miliónech korun. Připravíme vás na kontrolu Úřadu pro ochranu osobních údajů tak, aby proběhla bez komplikací a abyste minimalizovali riziko penalizace.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 12. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Myšlenkové mapy pro manažerskou praxi

Ovládněte praktický nástroj pro kreativní třídění informací, plánování i rozhodování.

Už jste slyšeli o myšlenkových mapách? Zajímá vás, k čemu jsou dobré? Zahlcení informacemi v dnešní době znesnadňuje rozhodování. Tvorba myšlenkových map je ideální metodou pro nalezení priorit, utřídění myšlenek, ale i pro manažerské plánování, organizaci poznámek a jako základ pro reportování či sdílení výstupů s týmem. Podpořte svou kreativitu a využijte naplno svůj potenciál.

Místo: Online

Termín: Úterý, 17. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Měsíční účetní závěrka v otázkách a odpovědích

Co zkontroluji dobře po skončení měsíce, nebudu muset dohánět na konci účetního období.

Každá lépe vedená organizace připravuje, kromě povinných účetních závěrek, účetní závěrku na konci každého měsíce. Průběžná kontrola se vyplatí, nicméně aby byla účelná a ušetřila vám čas, je třeba k ní přistoupit systematicky. Nabízíme vám užitečné tipy prověřené praxí, co při přípravě měsíční účetní závěrky neopomenout, na co se soustředit a kde hledat obvyklé chyby.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 19. 8. 2021

Více zde

Online kurz

Power BI – chytrá analýza dat

Toto je Business Intelligence – použijte pro analýzu svých dat inovativní nástroj Microsoft Power BI.

Jistě jste již slyšeli o využití Business Intelligence. Jak na to v praxi? Data, která organizace sbírají a ukládají, jsou velmi dobře využitelná pro podrobné číselné i grafické analýzy.  A právě k tomu je ideální znát a umět využívat pokročilý nástroj Microsoft Power BI a jeho funkce. Na kurzu se nejen detailně seznámíte s možnostmi aplikace Microsoft Power BI, ale naučíte se ji prakticky používat.

Místo: Online

Termín: 23. 8. 2021 - 25. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Jak řídit vztahy s dodavateli v nákupu

Snižovat rizika plynoucí se závislosti na dodavatelích vyžaduje systematický přístup.

Umějí vaši nákupčí dobře vyjednávat s dodavateli, dosahovat lepších cen a dodacích podmínek? Přitom efektivita nákupních činností významně ovlivňuje cashflow a profitabilitu. Nabízíme vám účinné metody a doporučení pro lepší řízení vztahu s dodavateli v nákupu.

Místo: Online

Termín: Středa, 25. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Celní sazebník – jak se v něm vyznat

Jak mu rozumět, jak ho používat, a to zejména s ohledem na správnost postupů při určení sazebního zařazení zboží.

Celní sazebník je rozsáhlý a složitý unijní právní předpis, ovšem dobrá orientace v jeho střevech je nezbytná pro bezproblémové celní řízení. Seznámíme vás s unijní i tuzemskou legislativou upravující problematiku celního sazebníku a sazebního zařazování zboží. Jsou klíčové nejenom pro bezchybné uplatnění celních sazeb a tedy pro snížení rizika následného doměření cla či jiných souvisejících poplatků, ale i pro další oblasti jako Intrastat či daně. Vše s expertem z Generálního ředitelství cel.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 26. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Cenotvorba – jak kalkulovat ceny

Jak zjišťovat a využívat informace o nákladech, maržích a očekávaném zisku produktů pro tvorbu správné ceny.

Nabízet a prodávat výrobky a služby, které mají největší přínos pro zisk podniku – to je hlavní úkol obchodních a finančních manažerů v každé firmě. Rozumíme ale správně tomu, jak spolu souvisí informace o nákladech, cenách, maržích a zisku nabízených výkonů? Anebo se spoléháme na pocity? I když seminář bude o číslech, řešením není složitá matematika, ale pochopení veličin, jejichž výsledkem je správné stanovení ceny.

Místo: Online

Termín: Pátek, 27. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Nefinanční motivace není prázdný pojem

Jak zajistit spokojenost zaměstnanců aneb nefinanční motivace v praxi.

Zajistit spokojenost zaměstnanců v době, kdy se krátí rozpočty a je potřeba hledat úspory, není právě jednoduché. Naštěstí existuje celá řada možností, jak motivovat s využitím stávajících zdrojů. Poradíme vám, jak zjistit motivační faktory a jak je vhodně kombinovat, aby byli zaměstnanci dlouhodobě spokojeni. Seminář kombinuje teoretické poznatky s praktickými příklady z praxe.

Místo: Online

Termín: Úterý, 31. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Jak postavit obchodně-marketingový plán pro rok 2022

Právě teď je ideální čas na přípravu ambiciózního, a přitom realistického a měřitelného marketingového plánu.

Kdo je vaším aktuálním zákazníkem, jak se v průběhu posledního roku změnilo jeho nákupní chování a jakou konkurenční výhodu mu nabízíte? Jaké informace můžete a musíte vyhodnocovat, abyste správně nastavili obchodní a marketingové cíle? Odpovědí nejen na tyto otázky je kvalitně připravený obchodně-marketingový plán. Očekáváte-li v roce 2022 obchodní úspěch, naplánujte, jak se k němu dostat.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 2. 9. 2021

Více zde

Online seminář

Nakládání s chemickými látkami v roce 2021

Aktuální přehled nároků na firmy – jak správně používat, skladovat a likvidovat chemické látky a směsi.

Problematika nakládání s chemickými látkami podléhá celé řadě předpisů (bezpečnost, ochrana ŽP, posuzování rizik). Získejte ucelený přehled o aktuálních zákonných povinnostech v oblasti používání, skladování a likvidace chemických látek a směsí a vyhněte se možným sankcím ze strany kontrolních orgánů.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 2. 9. 2021

Více zde

Online seminář

Zaměstnanecké benefity pod vlivem pandemie

Práce už nikdy nebude stejná – a ani zaměstnanecké benefity nezůstanou vůči změnám imunní.

Někteří zaměstnavatelé v reakci na první vlny pandemie pozastavili nebo minimalizovali poskytování zaměstnaneckých benefitů. Nyní, kdy se vracíme k „normálu“, se mnohé benefity naopak ukazují jako velmi podstatné, například péče o finanční jistotu nebo doplňková péče o zdraví. Navíc nové styly práce přinášejí zcela nové typy benefitů. Jak na to správně reagovat a jak uzpůsobit nabídku benefitů aktuální situaci?

Místo: Online

Termín: Pátek, 3. 9. 2021

Více zde

Online seminář

Jak pochopit výkaz zisku a ztráty – pro neekonomy

Nevystudovali jste ekonomickou školu, přesto se potřebujete orientovat ve výsledovce – základním dokumentu každé firmy.

Jste ředitel, majitel, statutár nebo manažer na neekonomické pozici a rádi byste se naučili dokonale číst ve výkazu zisku a ztráty (tzv. výsledovce) společnosti? Tento základní účetní dokument není ani náhodou jen formalitou. Z výsledovky zjistíte vše o výkonu a ziskovosti společnosti, a to nejenom vlastní, ale také o společnostech svých partnerů, dodavatelů či konkurentů.  Zaměříme se na pochopení logiky výsledovky, na význam jednotlivých řádků, sloupců a na souvislosti mezi nimi.

Místo: Online

Termín: Úterý, 14. 9. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Plánování pracovních směn – aktuálně v roce 2021

Čím vším je zaměstnavatel při určování pracovních směn omezen a co může využít?

Zaměstnavatelé nezřídka plánují pracovní směny tak, že se vystavují postihu inspekce práce, nebo se naopak zbytečně omezují. Lze plánovat směny dohodářům, mladistvým zaměstnancům, těhotným ženám či osobám se zdravotním postižením? Jaká rizika přináší plánování směnných provozů? A jak se do plánování pracovních směn promítla novelizace zákoníku práce od 1. 1. 2021?

Místo: Brno

Termín: Úterý, 14. 9. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Opravné doklady DPH a jejich záludnosti

Získejte orientaci v použití opravných daňových dokladů v návaznosti na různé typy oprav základu daně.

Uplatňování DPH v praxi je obvykle spojeno s opravami základu daně a s využitím opravných dokladů.  Vzniká přitom řada otázek a nejasností, protože se potýkáte nejen se standardními opravami, ale i s mnoha specifickými případy. Problémy často činí časové souvislosti oprav a jejich správné promítnutí do daňových dokladů a do daňového přiznání a kontrolního hlášení.  Vytvořte si pevný základ pro správnou aplikaci DPH podle aktuálního právního stavu.

Místo: Brno

Termín: Úterý, 14. 9. 2021

Více zde

Nahoru