Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online kurz

Manažer výroby – plánování, organizace, řízení

Mít celý výrobní proces v každém okamžiku pevně pod kontrolou a přitom být schopen flexibilních zásahů – to je výzva.

Efektivně plánovat a řídit výrobu patří k nejnáročnějším činnostem ve výrobní firmě. Požadavky zákazníků se stále více individualizují a nároky na přesnost dodávek v excelentní kvalitě i sjednaném čase rostou. To vše platí dvojnásob v dnešní nejisté době, která si žádá maximální efektivitu a časté, těžko předvídatelné změny. Novým výzvám lze čelit ovládnutím osvědčených principů, metod a nástrojů, se kterými se v rámci kurzu seznámíte a které zvýší výkonnost i spolehlivost vaší výroby.

Místo: Online

Termín: 3. 11. 2022 - 9. 12. 2022

Více zde

Online kurz

Specialista účtování DPH

Každý plátce DPH potřebuje účetního, který se zcela profesionálně orientuje v neustále se měnící problematice této daně.

Perfektní orientace v oblasti DPH vám umožní nejen bezchybnou správu této daňové povinnosti, ale i správnou argumentaci ve vztahu k obchodním partnerům či vůči správci daně v případě sporů nebo v případném daňovém řízení. Staňte se i vy specialistou a dopřejte si pocit jistoty při řešení běžných i komplikovaných obchodních případů.

Místo: Online

Termín: 10. 11. 2022 - 15. 12. 2022

Více zde

Online kurz

Photoshop pro marketingové specialisty

Zanechte sledování tutoriálů a naučte se ve Photoshopu to, co opravdu potřebujete.

V oblasti marketingu jsou pro úspěch rozhodující vizuály na profesionální grafické úrovni. Photoshop je nejčastěji využívaným nástrojem, který vám v tom pomůže, usnadní práci s grafikou a fotografiemi a umožní pružně a rychle návrhy upravovat. V kurzu se naučíte vše od výroby letáků, retuš fotek, přes práci s textem až po tvorbu fotomontáží. A to vše budete umět připravit jak pro web a sociální sítě, tak i pro tisk. Když víte, jak na to, je to otázka několika minut.

Místo: Online

Termín: 29. 11. 2022 - 19. 12. 2022

Více zde

Online kurz

Vedoucí údržby

Zanedbání údržby je jako „levná půjčka na drahou opravu“.

Nerespektování zásad údržby a metod technické diagnostiky vede k výrazným ekonomickým a energetickým ztrátám, výpadkům výroby a zbytečnému opotřebení zařízení. Správná aplikace údržbářských systémů je důležitá pro každý zdravý průmyslový podnik a přináší s sebou řadu výhod. Na kurzu si ujasníme nejčastější úskalí a chyby z praxe a najdeme řadu chytrých řešení.

Místo: Online

Termín: 7. 12. 2022 - 9. 12. 2022

Více zde

Online seminář

Jak uzavírat smlouvy elektronicky

Výhody a nebezpečí elektronizace kontraktačního procesu a vedení elektronické dokumentace.

Omezení osobního jednání době pandemie přineslo masivní přesun aktivit do online prostoru, včetně právních, a urychlilo elektronizaci procesů v obchodní praxi. S tím souvisí řada výzev, mezi něž patří i otázka uzavírání smluv na dálku. Jak zajistit závaznost elektronického podpisu a autenticitu dokumentů? Jak se vyrovnat s bezpečností dat v online prostoru? S pomocí řady praktických příkladů shrneme hlavní výhody i rizika elektronické kontraktace.

Místo: Online

Termín: Středa, 7. 12. 2022

Více zde

Online seminář

Jak pochopit rozvahu – pro neekonomy

Nevystudovali jste ekonomickou školu, přesto se potřebujete orientovat v rozvaze – základním dokumentu každé firmy.

Jste ředitel, majitel, statutár nebo manažer na neekonomické pozici a rádi byste se naučili dokonale číst v rozvaze společnosti? Tento základní účetní dokument není ani náhodou jen formalitou. Z rozvahy zjistíte vše o zdraví a stabilitě společnosti, a to nejenom vlastní, ale také o společnostech svých partnerů, dodavatelů či konkurentů.  Zaměříme se na pochopení logiky rozvahy, na význam jednotlivých řádků, sloupců a na souvislosti mezi nimi.

Místo: Online

Termín: Středa, 7. 12. 2022

Více zde

Online seminář

Aktuality DPH pro rok 2023

Shrnutí aktuálních legislativních úprav DPH a novinky pro příští rok.

Nový rok přináší – jako obvykle – řadu legislativních změn a nepřekvapivě i novelu zákona o DPH pro rok 2023. Nabízíme vám rekapitulaci posledních významných úprav a přehled plánovaných změn, jejichž praktický dopad si ukážeme na řadě názorných příkladů.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 8. 12. 2022

Více zde

Online seminář

Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2023

Co přináší, aneb připravte se včas na rozsáhlé změny ve veřejných zakázkách.

Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek postupuje úspěšně poslaneckou sněmovnou a její účinnost je předpokládána již od 1. 1. 2023. Novela přináší celou řadu významných změn s dopady do praxe dodavatelů i zadavatelů, na které se potřebujete včas připravit. Nenechte si ujít aktuální seminář s dostatečným prostorem pro všechny vaše dotazy.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 8. 12. 2022

Více zde

Online kurz

Reporting a controlling pro inteligentní firmu

Co nezměříte, nemůžete ani efektivně řídit pro splnění cíle. Nechte se inspirovat vedoucím katedry manažerského účetnictví VŠE jak na to.

Šestitýdenní vzdělávací program je určen pracovníkům na manažerských pozicích, kteří vyhodnocují finanční situaci a výkonnost firmy nebo svěřeného úseku. Přitom, a to je nejdůležitější, chtějí nejen dobře porozumět obsahu reportovaných informací, ale také na jejich základě inteligentně řídit a správně se rozhodovat. Ve velmi krátké době zvládnete tuto náročnou disciplínu díky ideální kombinaci online seminářů a distančního studia.

Místo: Online

Termín: 9. 12. 2022 - 27. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Jak vytvořit a vést IT dokumentaci v organizaci

Řádně vedená dokumentace IT procesů, softwaru a hardwaru je prevencí před kyberútokem a prvním předpokladem jakékoli léčby.

Množící se kybernetické útoky na nejrůznější subjekty prokazují, že neštěstí nechodí po horách, ale po IT systémech.  Řádná evidence IT postupů, procesů, smluv a počítačových licencí je klíčová pro přežití organizace v kritické situaci. Tou může být nejen hackerský útok, ale i náhlý odchod IT manažera, který veškeré know-how bohužel nosil jen ve své hlavě, nebo aktuální kontrola zacházení s osobními daty dle GDPR.

Místo: Online

Termín: Středa, 14. 12. 2022

Více zde

Online seminář

Ukončování pracovního poměru – aktuálně v roce 2023

Jak platně ukončit pracovní poměr a vyvarovat se nejčastějších chyb.

Ukončování pracovního poměru bude s ohledem na nepříznivou ekonomickou situaci a rostoucí náklady častějším jevem než kdykoli dříve. Poradíme vám, jak postupovat při propouštění zaměstnanců a jak se vyhnout zbytečným finančním a soudním následkům. Nastíníme také, jakým způsobem může ukončování pracovních poměrů ovlivnit projednávaná novela zákoníku práce.

Místo: Online

Termín: Středa, 14. 12. 2022

Více zde

Online seminář

GDPR souhlasy – rozlišování účelů zpracování

Jak se vyhnout obvyklým nešvarům při získávání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je natolik klíčovým pojmem nařízení GDPR, že je nezřídka v rozporu s právem nadužíván. Častým prohřeškem je také nerespektování rozlišování účelu zpracování souhlasů. Shrneme všechny aktuální náležitosti spojené se souhlasem v GDPR a nahlédneme i do pokynů vydaných k této problematice Evropským sborem pro ochranu osobních údajů.

Místo: Online

Termín: Středa, 4. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Příprava na účetní závěrku ve firmě za rok 2022

„Kontrolní seznam“ na co nezapomenout při sestavování a zveřejňování účetní závěrky firmy.

Sestavení účetní závěrky se neobejde bez dobře naplánovaných a provedených uzávěrkových operací. Ověřte si s expertem, zda bezchybně ovládáte proces plánování, realizace a zveřejnění účetní závěrky tak, abyste bez potíží dodrželi veškeré věcné i formální požadavky českých účetních předpisů.    

Místo: Online

Termín: Úterý, 10. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Hlášení do ISPOP v roce 2023 krok za krokem

Aktuální předpisy a přehled povinností při plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Kontroly ukazují, že řada subjektů stále tápe v ohlašovacích povinnostech v oblasti ŽP a opakovaně chybuje v podávání ročního hlášení prostřednictvím systému ISPOP. Získejte přehled o aktuálních ohlašovacích povinnostech daných legislativou, praktická doporučení pro práci se systémem a tipy, jak se připravit na případné kontroly.

Místo: Online

Termín: Středa, 11. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Jak jednat s problémovými zaměstnanci

Nejčastější problémy se zaměstnanci – jak je správně a efektivně řešit.

Každý zaměstnavatel dříve či později narazí na problematického nebo neschopného zaměstnance a řeší otázku, jak vůči takovému zaměstnanci postupovat. Vnímání zaměstnance jako problematického totiž může být ryze subjektivní záležitostí a bez jasných skutkových tvrzení podložených důkazy není vhodné přijímat žádné zásadní právní kroky. I v této oblasti totiž platí přísloví "dvakrát měř, jednou řež".

Místo: Online

Termín: Středa, 11. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Řešení krizových situací na sociálních sítích

Výbušné situace na sítích a jak si s nimi efektivně a bez následků poradit.

Sociální sítě jsou dobrý sluha, ale špatný pán. Při propagaci vaší firmy či organizace se bez nich dnes těžko obejdete, ale stejně rychle se šíří i kritické komentáře a příspěvky, které mohou vaší pověsti škodit. Co máte udělat pro zachování klidu a dobré image? Jak reagovat na nepříjemné dotazy a požadavky? Jak mít pod kontrolou, co se o vaší organizaci říká?

Místo: Online

Termín: Úterý, 17. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Jak pochopit výkaz zisku a ztráty – pro neekonomy

Nevystudovali jste ekonomickou školu, přesto se potřebujete orientovat ve výsledovce – základním dokumentu každé firmy.

Jste ředitel, majitel, statutár nebo manažer na neekonomické pozici a rádi byste se naučili dokonale číst ve výkazu zisku a ztráty (tzv. výsledovce) společnosti? Tento základní účetní dokument není ani náhodou jen formalitou. Z výsledovky zjistíte vše o výkonu a ziskovosti společnosti, a to nejenom vlastní, ale také o společnostech svých partnerů, dodavatelů či konkurentů.  Zaměříme se na pochopení logiky výsledovky, na význam jednotlivých řádků, sloupců a na souvislosti mezi nimi.

Místo: Online

Termín: Středa, 18. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Controlling a využití KPI v nákupu

Jak v nákupu nastavit „Key Performance Indicators“ a jak měřit přínos nákupu pro efektivní výrobu.  

Klíčový význam průběžného hodnocení efektivity nákupu – nejen úspor, ale produktivity a využívání zdrojů – stoupá v době turbulentních změn a narušených odběratelsko-dodavatelských řetězců. Podmínkou kvalitního controllingu jsou vhodně nastavené indikátory „Key Performance Indicators“ (KPI), které využijete při řízení jednotlivých činností nákupního procesu.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 19. 1. 2023

Více zde

Online seminář

BOZP – nové povinnosti zaměstnavatelů v roce 2023

Získejte aktuální přehled o zákonných povinnostech v oblasti BOZP pro rok 2023.

Oblastní inspektoráty práce každoročně provedou tisíce kontrol v oblasti zajištění BOZP a uloží pokuty ve výši desítek milionů korun. Seznamte se s aktuálními povinnostmi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Namátkou se změnami v nakládání s chemickými látkami, s novým nařízením vlády o osobních ochranných pracovních prostředcích a s novým zákonem o vyhrazených technických zařízeních.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 26. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Outplacement – jak se férově rozloučit s propouštěnými

Nástroje a tipy, jak zvládnout jeden z nejtěžších úkolů personalisty nebo vedoucího manažera.

Daleko těžší než přijímání nových zaměstnanců, je jejich propouštění. Zejména, je-li vynuceno ekonomickou situací, a ne jejich špatným pracovním výkonem. Tzv. outplacement zahrnuje řadu metod a nástrojů. Jejich zvládnutím nejen usnadníte odcházejícím pracovníkům jejich situaci, ale zároveň posílíte i loajalitu a důvěru těch, kteří zůstávají. Mějte na paměti, že při propouštění hrajete o dobré jméno vaší společnosti.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 26. 1. 2023

Více zde

Nahoru