Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online kurz

Pracovní právo pro mzdové účetní a personalisty

To nejpodstatnější ze zákoníku práce pro mzdovou a personální praxi včetně aktuálně připravovaných novelizačních změn.

Znalost zákoníku práce je pro správné vedení mzdové a personální agendy zásadní. Do výpočtů mezd a další pracovněprávní agendy nedávno vstoupila další rozsáhlá novela zákoníku práce s celou řadou ustanovení.  V rámci kurzu vás provedeme jednotlivými dotčenými oblastmi a prakticky procvičíme všechny výpočty, které se týkají mzdové oblasti.

Místo: Online

Termín: 27. 2. 2023 - 3. 4. 2023

Více zde

Online kurz

Ekonomika výrobního provozu

Principy ekonomického fungování výrobního podniku přehledně a srozumitelně.

Ekonomické principy ve výrobních provozech mají svá specifika. Navíc často existují bariéry neporozumění mezi ekonomickým úsekem na straně jedné a výrobně-technickým vedením firmy na straně druhé. Během kurzu se srozumitelnou formou seznámíte s principy finančního řízení výrobního podniku, klíčovými manažerskými nástroji a informačními zdroji, které lze použít pro analyzování a zvyšování ekonomické efektivity výrobních procesů.

Místo: Online

Termín: 7. 3. 2023 - 18. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Efektivní využití Excelu v účetní praxi

Účetní a Excel patří neodmyslitelně k sobě. Seznamte se s užitečnými nástroji pro vaši každodenní praxi.

Jak vybrat v Excelu z nabízených funkcí a výpočtů ty nejužitečnější pro vaši účetní a ekonomickou praxi? Seznámíme vás s různými typy účetních a ekonomických výpočtů, poradíme, jak zpracovávat a vyhodnocovat velké objemy dat, jak je analyzovat a tvořit sofistikované strukturované přehledy a modely, které ocení vedení vaší organizace.

Místo: Online

Termín: Úterý, 4. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Whistleblowing: nový zákon bude již letos účinný

Jak se připravit v praxi organizace na ohlašování korupce a porušování pravidel v souladu s novým zákonem.

Nový zákon o ochraně oznamovatelů úspěšně prochází sněmovnou a měl by nabýt účinnosti v tomto roce. Mnoho zaměstnavatelů už nyní zavádí vnitřní oznamovací mechanismy pro ochranu tzv. whistleblowerů. Jejich prostřednictvím mohou nejen zaměstnanci, ale i další osoby nahlašovat situace, kdy se stanou svědky porušování pravidel a zákonů. Ukážeme, jak zřídit a nastavit oznamovací systém, aby nešlo jen o cvičení na papíru, a zároveň aby obstál před novým zákonem.

Místo: Online

Termín: Středa, 5. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Leadership v krizi – prakticky a srozumitelně

Jak vést zaměstnance v obtížné situaci a jak jim sdělovat nepříjemné věci.

Žijeme v nelehké době. Důsledky pandemie Covid-19, válka na Ukrajině, energetická krize, rostoucí ceny potravin – tyto a další faktory vnáší do každé organizace prvek nejistoty a nestability. V takové situaci zaměstnanci potřebují lídra, který je bude schopen krizí srozumitelně provést, vystupovat před nimi autenticky, ale přitom s plnou autoritou a důrazem.

Místo: Online

Termín: Středa, 5. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Archivace podnikové dokumentace ve vazbě na GDPR

Životní cyklus dokumentace ve firmách ve světle nařízení o ochraně osobních údajů GDPR.

V každé organizaci vzniká a obíhá velké množství dokumentů, jejichž správa a skladování kladou vysoké nároky na prostor a čas. Součástí této dokumentace jsou i osobní údaje zaměstnanců, zákazníků či partnerů, které podléhají předpisům o ochraně osobních údajů. Objasníme vám jak postupovat při archivaci dokumentů, abyste zajistili ochranu své činnosti a současně dostáli všem zákonným požadavkům.

Místo: Online

Termín: Středa, 12. 4. 2023

Více zde

Online kurz

Podnikové finance pro neekonomické manažery

Sice jste nevystudovali ekonomickou školu, ale potřebujete rozumět tomu, o čem mluví váš finanční ředitel.

Jste šéfem firmy nebo manažerem nefinančního úseku a cítíte deficit znalostí v podnikových financích? Ano, nestudovali jste přece ekonomii. Proto si také nejste jisti, jak rozumět jednotlivým ekonomickým a finančním pojmům. Nevadí! Právě na tomto kurzu si vytvoříte ucelený přehled o třech pilířích podnikové ekonomiky – výkazu zisku a ztráty, rozvaze a výkazu o finančních tocích. Pochopíte nejen souvislosti mezi nimi, ale i to, co vše z nich lze zjistit o finančním zdraví firmy.

Místo: Online

Termín: 14. 4. 2023 - 26. 5. 2023

Více zde

Online kurz

Manažer kybernetické bezpečnosti

IT bezpečnost není o systémech, ale o správném nastavení procesů, řádně vedené dokumentaci a řízení rizik.

Každodenní kybernetické útoky na veřejné i soukromé subjekty prokázaly, že nejen veřejné instituce, ale ani firmy nejsou dostatečně chráněny proti útokům, jejichž počty každoročně vzrůstají. Zavirované sítě, blokované počítače, žádosti o výkupné jsou výsledkem podcenění rizik a nedostatečného nastavení úrovně zabezpečení. Přesvědčíme vás, že můžete významně zapracovat na IT bezpečnosti vaší organizace bez velkých nákladů a investic.

Místo: Online

Termín: 14. 4. 2023 - 26. 5. 2023

Více zde

Online kurz

Seznámení s Power BI pro začínající

Toto je Business Intelligence – naučte se používat pro analýzu svých dat inovativní nástroj Microsoft Power BI.

Jistě jste již slyšeli o využití Business Intelligence. Jak na to v praxi? Data, která organizace sbírají a ukládají, jsou velmi dobře využitelná pro podrobné číselné i grafické analýzy. A právě k tomu je ideální znát a umět využívat pokročilý nástroj Microsoft Power BI a jeho funkce. Na kurzu se nejen seznámíte s možnostmi aplikace Microsoft Power BI od prvních krůčků, ale naučíte se ji prakticky používat.

Místo: Online

Termín: 14. 4. 2023 - 28. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Cenotvorba – jak kalkulovat ceny

Jak zjišťovat a využívat informace o nákladech, maržích a očekávaném zisku produktů pro tvorbu správné ceny.

Nabízet a prodávat výrobky a služby, které mají největší přínos pro zisk podniku – to je hlavní úkol obchodních a finančních manažerů v každé firmě. Rozumíme ale správně tomu, jak spolu souvisí informace o nákladech, cenách, maržích a zisku nabízených výkonů? Anebo se spoléháme na pocity? I když seminář bude o číslech, řešením není složitá matematika, ale pochopení veličin, jejichž výsledkem je správné stanovení ceny.

Místo: Online

Termín: Pátek, 14. 4. 2023

Více zde

Online kurz

Finanční plánování pro inteligentní firmu

Sestavení finančního plánu má přesná pravidla. Bez precizních znalostí bude firma plout náhodně – jako loď bez mapy a kompasu.

Problém finančního plánování je v tom, že různé podniky si vykládají obsah finančního plánu velmi různě. Často přitom nerespektují základní pravidla. V takovém případě nemůže být jejich finanční plán oporou rozhodování ani oporou řízení podniku. Finanční plánování je systematická disciplína technického rázu, při níž je třeba dodržovat principy a řadu propojení. Na kurzu zvládnete tuto náročnou disciplínu díky ideální kombinaci online seminářů s lektorem a distančního samostudia.

Místo: Online

Termín: 17. 4. 2023 - 19. 5. 2023

Více zde

Online kurz

AutoCAD pro začátečníky a mírně pokročilé

AutoCAD je tradičním pomocníkem projektantů a konstruktérů již 40 let – poznejte výhody práce s tímto osvědčeným programem i vy.

Ať jste z oboru stavebnictví, strojírenství, elektro, nábytkářství či mnoha dalších, bývá AutoCAD první volbou při zpracování jakékoliv výkresové dokumentace. Jeho neuvěřitelná všestrannost a flexibilita účinně pomáhá zvládat rutinní činnosti snadno a rychle. Na kurzu se seznámíte s ucelenou množinou nejužitečnějších nástrojů pro základní ovládání AutoCADu – od nastavení prostředí a prvních čar, přes popisy a kótování až po finální tisk výkresové dokumentace.

Místo: Online

Termín: 17. 4. 2023 - 19. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Jak se připravit na daňovou kontrolu

Praktická doporučení a tipy pro jednání s finančním úřadem při daňové kontrole.

Daňová kontrola může být zahájena kdykoliv pouhým doručením oznámení do datové schránky. Jak se na ni předem co nejlépe připravit a nebýt zaskočen? Jak postupovat po jejím zahájení, jakou zvolit procesní strategii a čeho se naopak vyvarovat? Co (ne)čekat od finančního úřadu? Nejen na tyto otázky odpoví praktický webinář.

Místo: Online

Termín: Úterý, 18. 4. 2023

Více zde

Online kurz

Účetní terminologie v angličtině

Pro všechny, kdo prezentují finanční a účetní výstupy zahraničním vlastníkům a jejich manažerům v anglickém jazyce.

Každý zahraniční vlastník a zahraniční finanční manažer očekává účetní reporting v anglickém jazyce. Kromě toho předpokládá od účetního či ekonoma schopnost komentovat i další okruhy, jako je dosažený zisk, srovnání s minulým rokem, komentář k vytvořeným dohadným položkám či otázky spojené s DPH. Potřebujete-li si osvojit nebo vylepšit účetní angličtinu, pak je tento intenzivní třídenní kurz určen právě vám.

Místo: Online

Termín: 26. 4. 2023 - 28. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Jak uzavírat smlouvy elektronicky

Výhody a nebezpečí elektronizace kontraktačního procesu a vedení elektronické dokumentace.

Znamením doby je přesun pracovních aktivit do online prostoru, což urychlilo také elektronizaci procesů v obchodní praxi. S tím souvisí řada výzev, mezi něž patří i otázka uzavírání smluv na dálku. Jak zajistit závaznost elektronického podpisu a autenticitu dokumentů? Jak se vyrovnat s bezpečností dat v online prostoru? S pomocí řady praktických příkladů shrneme hlavní výhody i rizika elektronické kontraktace.

Místo: Online

Termín: Středa, 26. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Digitalizace HR procesů z právního pohledu

Digitalizace jako nástroj pro rychlejší řešení úkolů a menší tlak na HR pracovníky.

Elektronické podepisování či doručování dokumentů a práce s nimi patří mezi nejčastější aktivity každého personálního oddělení. Digitalizace HR procesů umožňuje realizovat tyto činnosti rychleji, přesněji a ekonomicky i časově úsporněji.  Objasníme vám, jak přistoupit k automatizaci HR procesů v souladu s platnou legislativou a pracovněprávními předpisy.

Místo: Online

Termín: Středa, 26. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Požadavky požární ochrany aktuálně v roce 2023

Přehled současných nároků na zabezpečení požární ochrany na pracovišti.

Zabezpečení požární ochrany v budovách a pracovních provozech v souladu se zákonnými požadavky je povinností všech organizací. Shrneme přehledně aktuální legislativu, objasníme odpovědnost majitelů, správců a nájemců budov a poskytneme konkrétní doporučení pro zajištění PO na pracovištích s praktickými příklady.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 27. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Tvorba a střih videa pro sociální sítě

Praktická doporučení pro natáčení, střih i publikaci videí za účelem vystavení na sociálních sítích.

Nejrozšířenější sítě, které mají zároveň nejsilnější marketingový dosah (Instagram, Facebook, TikTok), jsou dnes založeny zejména na sdílení grafického obsahu, především videa. Při tvorbě vašich marketingových strategií se bez videoobsahu těžko obejdete, ale nemáte vždy prostředky zadat jeho tvorbu drahým profesionálům. Ukážeme, jak si poradit vlastními silami a vyhnout se typickým chybám a nešvarům. Vše prakticky a srozumitelně, krok za krokem.

Místo: Online

Termín: Úterý, 2. 5. 2023

Více zde

Online seminář

Pracovní doba aktuálně v roce 2023

Jak při evidenci pracovní doby vyhovět potřebám vaší organizace a zároveň splnit nároky aktuální legislativy.

Volná pracovní doba, pracovní cesty, flexibilní úvazky, home office, přesčasy či pohotovost – nic z toho nezbavuje zaměstnavatele povinnosti rozvrhovat a evidovat zaměstnancům veškerou pracovní dobu. Jak tedy při evidenci pracovní doby vyhovět současné situaci i specifickým potřebám vaší organizace a nenechat se přitom nachytat poučeným zaměstnancem, odbory nebo inspektorátem práce?

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 4. 5. 2023

Více zde

Online seminář

Opravné doklady DPH a jejich záludnosti

Získejte orientaci v použití opravných daňových dokladů v návaznosti na různé typy oprav základu daně.

Uplatňování DPH v praxi je obvykle spojeno s opravami základu daně a s využitím opravných dokladů.  Potýkáte se přitom nejen se standardními opravami, ale i s mnoha specifickými případy. Problémy často činí časové souvislosti oprav a jejich správné promítnutí do daňových dokladů a do daňového přiznání a kontrolního hlášení.  Vytvořte si pevný základ pro správnou aplikaci DPH podle aktuálního právního stavu.

Místo: Online

Termín: Středa, 10. 5. 2023

Více zde

Nahoru