Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Vícedenní kurz

Manažer kybernetické bezpečnosti

IT bezpečnost není o systémech, ale o správném nastavení procesů, řádně vedené dokumentaci a řízení rizik.

Kybernetické útoky na zdravotnické a další subjekty prokázaly, že nejen veřejné instituce, ale ani firmy nejsou dostatečně chráněny proti útokům, jejichž počty každoročně vzrůstají. Zavirované sítě, blokované počítače, žádosti o výkupné jsou výsledkem podcenění rizik a nedostatečného nastavení úrovně zabezpečení. Přesvědčíme vás, že můžete významně zapracovat na IT bezpečnosti vaší organizace bez velkých nákladů a investic.

Místo: Praha

Termín: 24. 9. 2021 - 5. 11. 2021

Více zde

Online kurz

Analýza dat v aplikacích Excel, Access a Power BI

Použijte pro analýzu svých dat profesionální nástroje Microsoftu.

Data, která organizace sbírají a ukládají, jsou často velmi dobře využitelná pro inteligentní analýzy. Aby však mohly přinášet potřebné a užitečné informace, je k tomu nutné znát pokročilé nástroje Microsoft Excel, Microsoft Access a Microsoft Power BI. Na kurzu se nejen detailně seznámíte s jejich možnostmi a rozdíly, ale naučíte se je prakticky používat.

Místo: Online

Termín: 24. 9. 2021 - 5. 11. 2021

Více zde

Online kurz

Mezinárodní zdaňování

Přehled daňových řešení přeshraničních vztahů fyzických i právnických osob.

V podnikání řešíte řadu situací přeshraničního danění – vaše transakce zasahují do více států, vykonáváte práci v zahraničí, jste součástí nadnárodní skupiny, obdrželi jste příjem nebo výnos ze zahraničí nebo jej naopak vyplácíte do zahraničí. Pak musíte mít jasno, který stát má na daň z příjmu nárok či jak nastavit převodní ceny mezi podniky nadnárodní skupiny. Na tato témata se v posledních letech zaměřuje pozornost finančních úřadů nejen v České republice, ale všude na světě.

Místo: Online

Termín: 5. 10. 2021 - 9. 11. 2021

Více zde

Vícedenní kurz

Reporting a controlling pro inteligentní firmu

Co nezměříte, nemůžete ani efektivně řídit pro splnění cíle. Nechte se inspirovat vedoucím katedry manažerského účetnictví VŠE jak na to.

Šestitýdenní vzdělávací program je určen pracovníkům na manažerských pozicích, kteří vyhodnocují finanční situaci a výkonnost firmy nebo svěřeného úseku. Přitom, a to je nejdůležitější, chtějí nejen dobře porozumět obsahu reportovaných informací, ale také na jejich základě inteligentně řídit a správně se rozhodovat. Ve velmi krátké době zvládnete tuto náročnou disciplínu díky ideální kombinaci online seminářů a distančního studia.

Místo: Praha

Termín: 15. 10. 2021 - 3. 12. 2021

Více zde

Vícedenní kurz

Finanční plánování pro inteligentní firmu

Sestavení finančního plánu má přesná pravidla. Bez precizních znalostí bude firma plout náhodně - jako loď bez mapy a kompasu.

Problém finančního plánování je v tom, že různé podniky si vykládají obsah finančního plánu velmi různě. Často přitom nerespektují základní pravidla. V takovém případě nemůže být jejich finanční plán oporou rozhodování ani oporou řízení podniku. Finanční plánování je systematická disciplína technického rázu, při níž je třeba dodržovat principy a řadu propojení. Na kurzu zvládnete tuto náročnou disciplínu díky ideální kombinaci prezenčního a distančního studia.

Místo: Brno

Termín: 15. 10. 2021 - 3. 12. 2021

Více zde

Otevřený seminář

IFRS aktuálně a s výhledem pro rok 2022

Novelizované a připravované standardy včetně návodů pro jejich praktickou implementaci.

Pokud se vás týká povinnost připravovat finanční výkazy a reporty v souladu s IFRS, stojíte před permanentním úkolem průběžně sledovat novelizace. Seznámíme vás se závaznými aktualitami letošního roku a přidáme výhled pro roky 2022 i 2023. Doporučíme vám, jak hladce implementovat tyto novinky do vaší firemní praxe.

Místo: Praha

Termín: Úterý, 19. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Zavádíme procesní řízení v organizaci

Všichni o tom mluví, ale málokdo to umí. Nechte se inspirovat osobně autorem knihy Procesní řízení pro manažery.

Cítíte, že mezi jednotlivými zaměstnanci a útvary chybí vzájemná spolupráce či dokonce bují rivalita? Že převažuje řešení banální operativy nad hlavním cílem – uspokojením potřeb vašich klientů a zákazníků? Právě procesní řízení vám umožní propojit práci výkonných manažerů, personalistů, controllerů i kvalitářů. A jako bonus jim procesní řízení poskytne logické, jednoznačné a prospěšné zadání pro týmovou práci.

Místo: Brno

Termín: Středa, 20. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Kalkulace výrobních nákladů znalostně

Jak zjišťovat, zpracovávat a využívat informace o nákladech produktů a zakázek.

Zdaleka ne každá kalkulace sestavená s nejlepšími úmysly finančním manažerem nebo ekonomem je užitečná. Výrobní ředitelé mají totiž svoje nákladová čísla, a ještě jiná čísla má ředitel obchodu, který potřebuje stanovit konečnou prodejní cenu. Jaká čísla jsou ta správná, kdo je má ve firmě mít a kdo to má umět spočítat? Jak tedy správně zkalkulovat výrobní náklady? Nabízíme doporučení správného postupu.

Místo: Brno

Termín: Čtvrtek, 21. 10. 2021

Více zde

Online seminář

Co dělat s odpůrci testování a očkování v organizaci

Jak postupovat v případě, kdy se zaměstnanci brání proticovidovým opatřením nebo je nedodržují?

Ze strany státních orgánů a zaměstnavatelů byla přijata celá řada kroků na ochranu před šířením nemoci COVID-19. Některá opatření jsou zaměstnanci přijímána bez větších problémů, proti jiným se zaměstnanci stavějí na odpor, a dokonce podávají žaloby. Objasníme vám, která nařízení jsou z pohledu právních předpisů akceptovatelná a která už nepřiměřeně zasahují do základních práv zaměstnanců.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 21. 10. 2021

Více zde

Online kurz

Excel pro začátečníky

Bez Excelu si lze jen těžko představit jakoukoliv kancelářskou práci – přeskočte pokus-omyl metodu a raději si na Excel pěkně posviťte.

Každý z nás si jistě vybaví množství situací, kdy bylo potřeba vytvořit nejrůznější evidence, seznamy, formuláře, grafy či analýzy. Se znalostí základních funkcionalit Excelu se tyto úkoly dají zvládnou velmi dobře a rychle. Na kurzu se seznámíte s ucelenou množinou nejužitečnějších nástrojů pro základní ovládání Excelu – tvorbou vlastních seznamů, vzorců, úhledně naformátovanými tabulkami a poutavými výstupy ve formě grafů.

Místo: Online

Termín: 3. 11. 2021 - 5. 11. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Jak optimalizovat nákupní proces ve firmě

Levně nakoupit není hlavní priorita – klíčem je umět komplexně řídit proces nákupu.

Nákup zásadně ovlivňuje výši nákladů a tím i celkovou výkonovou efektivitu firmy. Zaměříme se na to, jak správně určit interní potřeby nákupu, jak vybírat a hodnotit dodavatele, jak nakládat se zásobami s využitím strategických i operativních metod. Získejte od experta okamžitě využitelné znalosti a dovednosti, které se osvědčily v praxi mnoha společností.

Místo: Brno

Termín: Středa, 3. 11. 2021

Více zde

Odborná konference

Nový stavební zákon: 1 úřad – 1 řízení – 1 razítko

Nový systém • změny kompetencí • jiné povolovací procesy • dopady na územní plánování • digitalizace.

Nový stavební zákon prošel schválením a je již platný. Nyní je třeba se přenést přes všechny kontroverze a seznámit se v klidu s jeho obsahem. Změny, které přináší, budou pro všechny aktéry stavebních řízení i realizátory stavebních zakázek velmi radikální. Ruší dosavadní povolovací procesy a zásadně mění systém veřejnosprávních kompetencí ve stavebních řízeních. Cílem je jejich zjednodušení a zrychlení. Budou všechna očekávání naplněna?

Místo: Praha

Termín: Středa, 3. 11. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Nakládání s obaly a odpady v roce 2022

Aktuální legislativa a přehled nároků, které jsou kladeny na firmy v oblasti hospodaření s odpady a obaly.

Problematika obalů a odpadů se od ledna 2021 řídí zcela novou legislativou. Získejte přehled o nejnovějších zákonných povinnostech v oblasti nakládání s obaly a odpady, praktická doporučení k jejich dodržování i konkrétní kroky, jak se připravit na případné kontroly. Neznalost neomlouvá a veškerá pochybení jsou pokutována ve vysokých sazbách.

Místo: Praha

Termín: Čtvrtek, 4. 11. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Pracovní doba – aktuálně a s výhledem na rok 2022

Jak při evidenci pracovní doby vyhovět potřebám vaší organizace a zároveň splnit nároky aktuální legislativy.

Volná pracovní doba, pracovní cesty, flexibilní úvazky, home office, přesčasy či pohotovost – nic z toho nezbavuje zaměstnavatele povinnosti evidovat zaměstnancům veškerou pracovní dobu. Jak tedy při evidenci pracovní doby vyhovět současné situaci i specifickým potřebám vaší organizace a nenechat se přitom nachytat poučeným zaměstnancem, odbory nebo inspektorátem práce?

Místo: Brno

Termín: Čtvrtek, 4. 11. 2021

Více zde

Online seminář

Jak správně nastavit provizní systém pro obchodníky

Provize jako nástroj podpory motivace a stability vašeho obchodního týmu.

Odměňování obchodníků je vždy náročnou disciplínou. Provizní systém, který bude motivovat k prodeji a bude zároveň stabilizovat obchodní tým, je kritickou součástí vedení obchodníků. Stejně jako nastavení transparentních a objektivních cílů a jejich vyhodnocování. Ukážeme vám, jak nastavit systém odměňování tak, aby vaši obchodníci byli skutečně motivováni a vykazovali žádoucí výsledky.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 4. 11. 2021

Více zde

Online kurz

Manažer sociálních sítí 2022

Chcete umět spravovat sociální sítě, anebo vědět jak úkolovat ty, kteří je mají spravovat pro vás?

Facebook je médium, které denně používá 6 milionů Čechů. Otvírá se tak obrovský prostor pro prezentaci výrobků a služeb. Na paty mu zároveň dýchá rostoucí popularita Instagramu. Protože se pravidla na sítích dynamicky mění, je třeba pracovat s aktuálními informacemi. Získejte know-how, jak na Facebooku a Instagramu v roce 2022 účinně komunikovat vaši značku, produkty či jak řešit s klienty jejich náměty i stížnosti. To vše na kurzu zvládnete přehledně, prakticky a zábavnou formou.

Místo: Online

Termín: 8. 11. 2021 - 13. 12. 2021

Více zde

Online seminář

Účetní terminologie v němčině

Znalost němčiny může být rozhodující faktor pro vzestup vaší kariéry – zdokonalte si svou účetní němčinu.

Na českém trhu je tradičně významný podíl německých firem i obchodních partnerů z německy mluvících zemí. Proto také platí, že znalost německého jazyka zůstává v našem regionu buď velkou výhodou, nebo klíčovou kompetencí pro určité pracovní pozice. Na kurzu si zdokonalíte znalost odborné němčiny z účetní branže a to Vám přinese jednoznačně lepší pracovní i finanční možnosti a silnou konkurenční výhodu.

Místo: Online

Termín: Pondělí, 8. 11. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Skladové operace v zásobování profesionálně

Efektivnější řízení skladových operací je rychlou příležitostí ke zvýšení profitability celé firmy.

Dokonale zvládnutý sled skladových operací ovlivňuje nejen náklady společnosti, ale především spokojenost zákazníka a tím i celkovou výkonovou efektivitu firmy. Máte skladové operace pod plnou kontrolou? Od příjmu zboží po jeho expedici je na mnoha místech prostor tento proces zdokonalit. Získejte od experta znalosti, jak řídit a kontrolovat tok zboží, které se osvědčily v praxi mnoha společností.

Místo: Praha

Termín: Úterý, 9. 11. 2021

Více zde

Online seminář

Jak se odlišit od konkurence

Originální obsah komunikační strategie je cestou, jak se na trhu odlišit od konkurence.

Nelze se spoléhat na to, že kvalita se prodává sama. Konkurence na trhu je obrovská a uspět s vaší značkou a produktem vyžaduje najít klíč k originálnímu oslovení zákazníků, které vás odliší konkurence a zaujme na první pohled. Kreativita řešení je podmínkou, existují ale osvědčené návody a postupy, které vám na vaší cestě k úspěchu ušetří čas i peníze. Nabízíme vám doporučení a tipy od zkušeného lektora.

Místo: Online

Termín: Úterý, 9. 11. 2021

Více zde

Online seminář

Příprava na účetní závěrku ve firmě za rok 2021

Kontrolní seznam – na co nezapomenout při sestavování a zveřejňování účetní závěrky firmy.

Sestavení účetní závěrky se neobejde bez dobře naplánovaných a provedených uzávěrkových operací. Ověřte si s expertem, zda bezchybně ovládáte proces plánování, realizace a zveřejnění účetní závěrky tak, abyste bez potíží dodrželi veškeré věcné i formální požadavky českých účetních předpisů.    

Místo: Online

Termín: Úterý, 9. 11. 2021

Více zde

Nahoru