Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online kurz

Referent veřejných zakázek

Získejte odbornost a staňte se ceněným zaměstnancem, který ovládá celý proces zadání a realizace veřejné zakázky.

Každá veřejná organizace zadáním veřejné zakázky vstupuje na tenký led vysoce odpovědné a právně upravené agendy, která je navíc přísně kontrolována i sankcionována. Pokud nechce být vaše organizace u každé zakázky závislá na drahých právních kancelářích, je užitečné vyškolit si vlastního interního odborníka, který při zadávání a realizaci VZ obstará samostatně a spolehlivě všechny nebo většinu potřebných úkonů.

Místo: Online

Termín: 24. 6. 2022 - 22. 7. 2022

Více zde

Online kurz

Efektivní správa nemovitostí – facility management

Profesionální facility management zvládnete ve dvou týdnech.

Nekompetentní řízení provozu nemovitostí přináší zbytečné náklady a blokuje kvalitní chod firem, úřadů a dalších organizací. Již dávno nejde o běžnou správu budov – profesionální facility manažer řídí, plánuje, kontroluje a průběžně zvyšuje komfort uživatelů a hodnotu nemovitosti při zohledňování nejekonomičtějších řešení.

Místo: Online

Termín: 27. 6. 2022 - 11. 7. 2022

Více zde

Online seminář

Nástupnictví ve firmě – 7 klíčů k předání žezla

Jak správně vybrat a připravit nástupníka, aby mohl převzít vrcholové vedení bez otřesů.

Nastává doba, kdy porevoluční zakladatelé firem a vedoucí manažeři hledají cestu, jak vybrat a připravit svého nástupce a předat mu či jí řízení společnosti. V každé organizaci jde o dlouhodobý projekt, který je třeba promyšleně připravit.  Představíme vám osvědčené nástroje výběru i přípravy nástupníků. Soustředíme se také na způsob komunikace personálních změn uvnitř i vně firmy.

Místo: Online

Termín: Úterý, 28. 6. 2022

Více zde

Online seminář

Jak řešit bezdomovectví na úrovni obce

Efektivní nástroje pro prevenci a řešení bytové nouze jednotlivců i celých rodin včetně státní podpory a dotací.

Od roku 1989 stoupá počet lidí v bytové nouzi i lidí, kteří zcela ztratí bydlení. Jejich podpoře a hledání způsobů, jak tento problém komplexně řešit se věnuje celá řada neziskových organizací. Situace však trápí zejména vedení měst a obcí, na jejichž území se bezdomovectví vyskytuje. Provedeme vás přehledně problematikou bezdomovectví a nastíníme možná řešení včetně státní podpory a dotačních možností.

Místo: Online

Termín: Úterý, 28. 6. 2022

Více zde

Online kurz

Obchodní terminologie v angličtině

Pro ty, kteří se potřebují domluvit na obchodních online schůzkách, osobních jednáních a potřebují jazykově správné prezentace.

Angličtina je v obchodním prostředí považována téměř za samozřejmost. Dnešní online komunikace je ještě náročnější než osobní schůzky, protože odhalí mezery v anglické obchodní terminologii ještě nemilosrdněji než osobní jednání. Pokud se chcete při obchodních jednáních v angličtině cítit komfortně, potřebujete nejen znalost správné slovní zásoby a idiomů, ale i komunikačních zvyklostí.

Místo: Online

Termín: 29. 6. 2022 - 1. 7. 2022

Více zde

Online seminář

Konflikty na pracovišti – AZ návody pro jejich řešení

Při řešení konfliktů na pracovišti nemusíte zbytečně objevovat kolo. Využijte zkušenosti autora bestselleru Konflikty ve firmách.

Jako personalista nebo ředitel se nevyhnete řešení nejrůznějších sporů: genderové či mezigenerační konflikty, hádky o peníze, vliv, autoritu, kompetence, revoltující podřízení či štvanice na šéfa. Konflikty na pracovišti byly, jsou a budou. Dobrá zpráva je, že jim lze účinně předcházet a úspěšně je řešit. Ukážeme vám jak na to: přehledně, srozumitelně a na praktických příkladech.

Místo: Online

Termín: Středa, 29. 6. 2022

Více zde

Online seminář

Twitter jako cesta vaší organizace k médiím a veřejnosti

Poznejte výhody i stinné stránky diskutované sociální sítě, kde byste neměli chybět.

Na každé sociální síti fungují jiné komunikační strategie. Chcete-li jako obec nebo veřejná organizace účinně a sebevědomě komunikovat na Twitteru, oceníte přehledné shrnutí možností, které Twitter nabízí, ale především praktická doporučení, díky nimž se vyhnete obvyklým přešlapům a slepým uličkám. Jako každá sociální síť, i Twitter je dobrý sluha, ale špatný pán.

Místo: Online

Termín: Úterý, 12. 7. 2022

Více zde

Online seminář

Excel a Word v rukách personalisty

Seznamte se se skvělými možnostmi obou programů, které můžete cíleně využít v personalistice.

Práce personalisty obnáší pestrou škálu administrativních úkonů – namátkou tvorbu pracovních smluv a dohod, přípravu výběrových řízení nebo sledování termínů. Excel a Word disponují funkcemi, které Vám mohou, při řízení personální agendy, výrazně usnadnit práci. Na praktických příkladech vám předvedeme nástroje pro práci s databázovými a kontingenčními tabulkami, grafy, smlouvami a revizemi, statistikami a reporty.

Místo: Online

Termín: Úterý, 12. 7. 2022

Více zde

Online seminář

Osvědčení digitálního úkonu v praxi

Nově zavedené právo uživatele digitální služby – význam a praktické dopady.

Právo na osvědčení digitálního úkonu bylo zavedeno na základě zákona o digitálních službách s účinností k 1. únoru 2022. Jedná se tedy o velmi aktuální a neprobádané téma. Orgán veřejné moci je nově povinen na žádost uživatele digitální služby osvědčit jím provedené elektronické úkony. Zjistěte, proč se vyplatí nechat si osvědčení vystavit, jaké kroky podniknout k jeho získání nebo jaké by osvědčení mělo splňovat náležitosti.

Místo: Online

Termín: Úterý, 12. 7. 2022

Více zde

Online seminář

Povinné cíle třídění odpadu pro obce a jak je plnit

Dopady nového zákona o odpadech, aneb jak dosáhnout na nastavené cíle tříděného komunálního odpadu v praxi.

Nový zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy zavedly nejen nové pojmy, ale zejména nové povinnosti pro hospodaření s komunálním odpadem. Obsahuje i konkrétní sankce za jejich neplnění, které mohou být pro obecní rozpočty velmi nepříjemné. Na semináři se seznámíte s povinnostmi obcí ve vztahu k třídění odpadu a zjistíte, jak je plnit bez rizika sankcí, včetně přípravy příslušných vyhlášek obce a praktických návodů.

Místo: Online

Termín: Úterý, 12. 7. 2022

Více zde

Online kurz

Makra v Excelu

Excel obsahuje mnoho funkcí, ale někdy to nestačí – naučte se doprogramovat vlastní funkcionalitu, je to snadné.

Při práci v Excelu, ale i jiných aplikacích se každý z vás občas nevyhne rutinním činnostem a úkonům, které vás zbytečně okrádají o čas. Co kdyby vám každotýdenní zpracování reportu trvalo místo 1 hodiny pouze 1 minutu? Ano, je to možné. Stačí si jen uvědomit posloupnost jednotlivých činností, definovat proměnlivé skutečnosti a na základě toho poskládat výsledné makro.

Místo: Online

Termín: 13. 7. 2022 - 15. 7. 2022

Více zde

Online seminář

Řešení krizových situací na sociálních sítích

Výbušné situace na sítích a jak si s nimi efektivně a bez následků poradit.

Sociální sítě jsou dobrý sluha, ale špatný pán. Při propagaci vaší firmy či organizace se bez nich dnes těžko obejdete, ale stejně rychle se šíří i kritické komentáře a příspěvky, které mohou vaší pověsti škodit. Co máte udělat pro zachování klidu a dobré image? Jak reagovat na nepříjemné dotazy a požadavky? Jak mít pod kontrolou, co se o vaší organizaci říká?

Místo: Online

Termín: Středa, 13. 7. 2022

Více zde

Online seminář

Jak pochopit výkaz zisku a ztráty – pro neekonomy

Nevystudovali jste ekonomickou školu, přesto se potřebujete orientovat ve výsledovce – základním dokumentu každé firmy.

Jste ředitel, majitel, statutár nebo manažer na neekonomické pozici a rádi byste se naučili dokonale číst ve výkazu zisku a ztráty (tzv. výsledovce) společnosti? Tento základní účetní dokument není ani náhodou jen formalitou. Z výsledovky zjistíte vše o výkonu a ziskovosti společnosti, a to nejenom vlastní, ale také o společnostech svých partnerů, dodavatelů či konkurentů.  Zaměříme se na pochopení logiky výsledovky, na význam jednotlivých řádků, sloupců a na souvislosti mezi nimi.

Místo: Online

Termín: Středa, 13. 7. 2022

Více zde

Online seminář

Nový stavební zákon – dopady na investory z veřejného sektoru

Příprava staveb v současných podmínkách z pohledu investora.

Příprava staveb je za současných podmínek obtížnější než kdykoliv dřív. I přes všechny nejistoty bude nyní postupně uváděn do praxe schválený nový stavební zákon. Navíc přichází digitalizace řízení a procesů ve stavebnictví. Doporučíme, jak se na změny nejlépe připravit a jak vybalancovat náročné přechodné období s ohledem na specifika investorů z veřejného sektoru.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 14. 7. 2022

Více zde

Online seminář

Daňová úskalí elektromobility

Jak nejlépe využít podpory elektromobility i v oblasti daňové a neztratit se v labyrintu předpisů.

S rostoucím využitím elektromobility se rychle vyvíjí a mění i oblast jejího zdaňování. Seznámíme vás se současnou právní úpravou a upozorníme vás zejména na nejnovější změny v příslušných zákonech a jejich výkladech, které byly přijaté v posledních měsících. Seminář vás během tří hodin srozumitelně nasměruje ke správné a zároveň ekonomicky výhodné aplikaci těchto daňových předpisů v praxi.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 14. 7. 2022

Více zde

Online seminář

Odměňování a tarify v příspěvkové organizaci

Příspěvkové organizace mají svoje specifika, a to i v odměňování. Jak si s nimi poradit?

Příspěvkové organizace obvykle nakládají s omezenými a předem danými rozpočty. Jak postupovat při stanovení platů, mezd a dalších forem odměny tak, aby nedošlo k jednání v rozporu s péčí řádného hospodáře? Jak se vypořádat s tarify – mají závazný nebo doporučující charakter? Objasníme, jak správně zaměstnanci určit výši platu a jaké možnosti motivačních složek a odměn za práci v příspěvkové organizaci lze využít.

Místo: Online

Termín: Úterý, 19. 7. 2022

Více zde

Online seminář

Specifika veřejných zakázek na advokátní služby

Jaké máte jako zadavatel možnosti výběru advokátní kanceláře správně a bez rizika.

Poptáváte-li právní a advokátní služby, dostáváte se jako zadavatel do nejistoty, kdy je možné je objednat u osvědčených odborníků napřímo bez nutnosti realizovat zdlouhavé zadávací řízení. Přehledně rozlišíme tyto případy a v případě nutnosti realizace zadávacího řízení nabídneme příklady inovativních přístupů, jak do zadávacích podmínek správně implementovat cenu a hodnocení kvality právních služeb.

Místo: Online

Termín: Úterý, 19. 7. 2022

Více zde

Online seminář

Kácení dřevin v obci

Aneb co vše musíte vědět pro řešení problematiky mimolesních dřevin ve městech a obcích.

Správa dřevin na území obce je složitá agenda. Kromě kácení, ochrany a péče zahrnuje i řešení ekologických zájmů, různorodých sporů občanů a bezpečnostní rizika. Vyžaduje tak znalost a aplikaci celé řady právních předpisů. Seminář je připraven jako příručka pro zaměstnance obecního úřadu, kteří řeší problematiku mimolesních dřevin. Seznámí se s aktuálními předpisy v praxi obecního úřadu, včetně přípravy tiskopisů příslušných správních řízení.

Místo: Online

Termín: Úterý, 19. 7. 2022

Více zde

Online kurz

Projektovým manažerem za 3 dny

Rozšiřte si kvalifikaci – naučte se využívat profesionální nástroje projektového managementu.

Stojí před vámi výzva v podobě vytvoření jedinečného produktu, služby či výstupu? Pak řešíte projekt. Řízení projektů se významně liší od rutinního řízení. V našem kurzu se interaktivní formou seznámíte s metodologií projektového managementu a užitečnými technikami potřebnými pro efektivní zvládnutí projektů.

Místo: Online

Termín: 20. 7. 2022 - 22. 7. 2022

Více zde

Online seminář

GDPR souhlasy – rozlišování účelů zpracování

Jak se vyhnout obvyklým nešvarům při získávání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je natolik klíčovým pojmem nařízení GDPR, že je nezřídka v rozporu s právem nadužíván. Častým prohřeškem je také nerespektování rozlišování účelu zpracování souhlasů. Shrneme všechny aktuální náležitosti spojené se souhlasem v GDPR a nahlédneme i do pokynů vydaných k této problematice Evropským sborem pro ochranu osobních údajů.

Místo: Online

Termín: Středa, 20. 7. 2022

Více zde

Nahoru