Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online kurz

Referent veřejných zakázek

Získejte odbornost a staňte se ceněným zaměstnancem, který ovládá celý proces zadání a realizace veřejné zakázky.

Každá veřejná organizace zadáním veřejné zakázky vstupuje na tenký led vysoce odpovědné a právně upravené agendy, která je navíc přísně kontrolována i sankcionována. Pokud nechce být vaše organizace u každé zakázky závislá na drahých právních kancelářích, je užitečné vyškolit si vlastního interního odborníka, který při zadávání a realizaci VZ obstará samostatně a spolehlivě všechny nebo většinu potřebných úkonů.

Místo: Online

Termín: 14. 5. 2021 - 25. 6. 2021

Více zde

Online kurz

Manažer výroby – plánování, organizace, řízení

Mít celý výrobní proces v každém okamžiku pevně pod kontrolou a přitom být schopen flexibilních zásahů – to je výzva.

Efektivně plánovat a řídit výrobu patří k nejnáročnějším činnostem ve výrobní firmě. Požadavky zákazníků se stále více individualizují a nároky na přesnost dodávek v excelentní kvalitě i sjednaném čase rostou. To vše platí dvojnásob v době krize, která si žádá maximální flexibilitu, efektivitu a časté, těžko předvídatelné změny. Novým výzvám lze čelit ovládnutím osvědčených i nových metod a nástrojů, které se v rámci kurzu naučíte používat pro zvýšení efektivity a spolehlivosti vaší výroby.

Místo: Online

Termín: 21. 5. 2021 - 2. 7. 2021

Více zde

Online kurz

Online marketing úspěšně

Jak nastartovat úspěšný marketing, zvýšit počet návštěvníků na vašem webu a jak návštěvníky proměňovat v zákazníky.

Reklama na internetu tvoří nejrychleji rostoucí část marketingového mixu firem. Nezůstaneme ale jen u sestavení online marketingové strategie, ale zaměříme se zejména na její realizaci a vyladění strategie v praxi. Budeme vylepšovat web pomocí SEO technik a měřit efektivitu kampaní v různých online kanálech. Zaměříme se také na nejčastější úskalí spolupráce firem s marketingovými externisty a marketingovými agenturami.

Místo: Online

Termín: 28. 5. 2021 - 25. 6. 2021

Více zde

Online kurz

Průřez Microsoft 365

Zorientujte se ve 13 aplikacích Microsoft 365 (Office 365) a využívejte je naplno.

Pokud vlastníte licenci Microsoft 365 (dříve Office 365), máte k dispozici obrovské množství aplikací, které spolu komunikují, fungují a jsou tak schopny usnadnit práci a kooperaci celého firemního týmu, zvláště v dnešní době vzdálené online spolupráce. V rámci kurzu pochopíte souvislosti mezi všemi 13 aplikacemi a získané znalosti můžete využít jako odrazový můstek pro další efektivnější využití své licence Microsoft 365.

Místo: Online

Termín: 31. 5. 2021 - 28. 6. 2021

Více zde

Online kurz

Hospodářka školy

Komplexní průvodce administrativou, evidencí, inventarizací, personalistikou a účetnictvím pro hospodářky.

Pro plynulý provoz školy je dobrá hospodářka školy nepostradatelná, přitom tato pozice vyžaduje náročnou kombinaci celé řady znalostí. Musí být schopna dohlížet na provoz, zajišťovat opravy a revize, komunikovat s úřady a institucemi. A čím kvalitnější má znalosti, tím více uleví vám – ředitelům škol – vždyť je vaší provozní pravou rukou. Vyšlete svou hospodářku na kurz, kde získá užitečné návody a nástroje pro vysokou profesionalitu na této pozici.

Místo: Online

Termín: 3. 6. 2021 - 24. 6. 2021

Více zde

Online kurz

Dotační specialista ve škole

Pokud chcete využívat dotace naplno, je třeba mít interního pracovníka, který to s nimi bude umět.

Dotace z EU jsou pro školy jedinou možností, jak podstatně vylepšit svůj rozpočet a financovat potřebné projekty. Orientace v požadavcích dotačních programů a jejich administrace je však pro školy další, již neúnosnou zátěží. Řešením je proškolený interní zaměstnanec, který bude umět zformulovat potřeby do podoby projektu, podat dobře zpracovanou žádost o dotaci a bezpečně projít náročnou administrací. Je prostě praktické takového zaměstnance ve škole mít.

Místo: Online

Termín: 11. 6. 2021 - 25. 6. 2021

Více zde

Online seminář

Konflikty na pracovišti – AZ návody pro jejich řešení

Při řešení konfliktů na pracovišti nemusíte zbytečně objevovat kolo. Využijte zkušenosti autora bestselleru Konflikty ve firmách.

Jako personalista nebo ředitel se nevyhnete řešení nejrůznějších sporů: genderové či mezigenerační konflikty, hádky o peníze, vliv, autoritu, kompetence, revoltující podřízení či štvanice na šéfa. Konflikty na pracovišti byly, jsou a budou. Dobrá zpráva je, že jim lze účinně předcházet a úspěšně je řešit. Ukážeme vám jak na to: přehledně, srozumitelně a na praktických příkladech.

Místo: Online

Termín: Úterý, 22. 6. 2021

Více zde

Online seminář

Místní komunikace v obci – jak je provozovat

Obec jako vlastník místních komunikací – povinnosti, nejčastější problémy a jejich řešení.

Z vlastnictví místních komunikací plynou pro obce významné povinnosti, ale také práva. Aby to nebylo jednoduché, oboje se řídí jak právem veřejným, tak i soukromým. Na semináři vás provedeme touto důležitou částí obecní agendy a poukážeme na řešení celé řady problémů, se kterými se můžete při správě místních komunikací setkat.

Místo: Online

Termín: Úterý, 22. 6. 2021

Více zde

Online kurz

Krizové řízení ve městech a obcích

I po zvládnutí boje s Covidem budou přicházet další mimořádné situace, které musí zvládnout ÚSC v první linii.

Pandemie dramaticky dopadla na řízení územních samosprávných celků. Kraje, města a obce řešily krizové situace v první linii. Přitom se jednoznačně potvrdilo, že krizové řízení je jedna z nejvýznamnějších odpovědností samosprávy. Představujeme vám kurz, který je koncepčně zaměřen nejen na pandemii, ale i na zvládání povodní, sucha, požárů, havárií a širokého okruhu dalších mimořádných událostí.

Místo: Online

Termín: 23. 6. 2021 - 25. 6. 2021

Více zde

Online seminář

Analytické nástroje webu v praxi

Využijte potenciál Google Analytics a dalších analytických nástrojů k lepšímu pochopení potřeb vašich zákazníků.

Říká se „poznej svého nepřítele“. Důkladně poznat a pochopit zákazníka je však ještě důležitější. Poskytneme vám znalosti pro získání dat a užitečných informací z analytických nástrojů webu. Zaměříme se především na Google Analytics a Google nástroje, ale budeme se věnovat i dalším nástrojům, např. Smartlooku, který vám umožní sledovat „teplotní mapy“ webu.

Místo: Online

Termín: Středa, 23. 6. 2021

Více zde

Online seminář

GDPR v každodenní praxi personalisty

Aplikace nařízení GDPR a specifika českého zákona o zpracování osobních údajů v pracovněprávní agendě.

Každý personalista denně přichází do styku s osobními údaji zaměstnanců a zároveň odpovídá za toky těchto údajů v organizaci. Dohlíží na veškeré procesy při nakládání s osobními údaji, ať už k nim má přístup jen on sám, mzdová účtárna, IT oddělení, šéfové jednotlivých oddělení či externí zpracovatelé. Využijte našich doporučení a vyhněte se sankcím v případě kontroly.

Místo: Online

Termín: Pátek, 25. 6. 2021

Více zde

Online seminář

E-shop: jeho marketing a aktuální daňové změny od 1. 7. 2021

Jak v dnešní záplavě e-shopů vylepšit marketing právě toho vašeho. Včetně informací k aktuálním změnám účtování DPH.

Vytvořit e-shop dnes zvládne každý během několika kliknutí. Od první objednávky ke skutečnému zisku však řada e-shopů vůbec nedojde. Jak tedy uspět na trhu proti velkým hráčům? Pomůže vám jednoduchá marketingová strategie, originální obsah a důsledné měření výsledků. A nezapomeňte na změny v účtování DPH už od července tohoto roku!

Místo: Online

Termín: Úterý, 29. 6. 2021

Více zde

Online seminář

Bitcoin a další kryptoměny ve firemní praxi

Fenoménu kryptoměn se v budoucnu asi nevyhnete, tak ho využijte ve prospěch vaší společnosti.

O kryptoměnách se v současné době mluví zejména v souvislosti s jejich cenou, přitom ta zdaleka není jediným, co je na nich zajímavé. Nabízíme vám praktický návod, jak se i vaše společnost může na této technologické revoluci podílet a udržet s ní krok. Ukážeme, jak kryptoměny používat, zabezpečit a jak se vyhnout podvodným projektům. Zmíníme také předpokládaný budoucí vývoj ve využití kryptoměn.

Místo: Online

Termín: Úterý, 29. 6. 2021

Více zde

Online seminář

Konverze dokumentů a změny datových formátů

Jak na automatizovanou i manuální konverzi dokumentů a jaké formáty jsou třeba pro skartační řízení.

Současná situace nutí všechny organizace bezpečně využívat elektronickou správu dokumentů a e-archivaci. Základem je znalost, jak převádět dokumenty do a z elektronických formátů tak, aby vždy odpovídaly legislativním požadavkům. Provedeme vás problematikou (ne)autorizované konverze dokumentů a (ne)autorizované změny datových formátů s různou právní silou. Praktické rady vám pomohou předejít možným následkům nesprávného úředního postupu.

Místo: Online

Termín: Úterý, 29. 6. 2021

Více zde

Online seminář

Nástupnictví ve firmě – 7 klíčů k předání žezla

Jak správně vybrat a připravit nástupníka, aby mohl převzít vrcholové vedení bez otřesů.

Nastává doba, kdy porevoluční zakladatelé firem a vedoucí manažeři hledají cestu, jak vybrat a připravit svého nástupce a předat mu či jí řízení společnosti. V každé organizaci jde o dlouhodobý projekt, který je třeba promyšleně připravit.  Představíme vám osvědčené nástroje výběru i přípravy nástupníků. Soustředíme se také na způsob komunikace personálních změn uvnitř i vně firmy.

Místo: Online

Termín: Úterý, 29. 6. 2021

Více zde

Online seminář

Osobní složka zaměstnance ve veřejném sektoru

Jak vést správně osobní složku zaměstnance pro kvalitní výkon personální i mzdové agendy.

Správná organizace osobních složek pomůže nejen při plněních zákonných povinností zaměstnavatele, ale využijete ji při řízení zaměstnanců, jejich odměňování nebo vzdělávání.  Obsah osobní složky je pak zcela zásadní, když dojde na jakékoliv pracovněprávní spory. Zaměříme se na povinné i doporučené náležitosti osobní složky zaměstnance veřejného sektoru.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 1. 7. 2021

Více zde

Online seminář

Změny v poplatcích za komunální odpad

Dopady nové legislativy do oblasti skládkovacího poplatku a do nastavení poplatků za komunální odpad.

Novely čtyř odpadových zákonů, které řeší mj. nakládání s odpady, obaly a vybranými výrobky s ukončenou životností, jsou nejen předmětem vášnivých diskusí, ale mají dopady pro obce zejména do oblasti poplatků. Představíme vám novinky jako tzv. recyklační slevu či nové nastavení poplatků za ukládání odpadů na skládky. Seznámíme vás rovněž s tzv. změnovým zákonem a novou úpravou poplatku za komunální odpad.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 1. 7. 2021

Více zde

Online seminář

Účetní terminologie v angličtině

Pro všechny, kdo prezentují finanční a účetní výstupy zahraničním vlastníkům a jejich manažerům v anglickém jazyce.

Každý zahraniční vlastník a zahraniční finanční manažer očekává účetní reporting v anglickém jazyce. Kromě toho předpokládá od účetního či ekonoma schopnost komentovat i klasifikovat náklady a výnosy z pohledu finančního i manažerského účetnictví a také jejich vztah k daním. Potřebujete-li si osvojit nebo vylepšit účetní angličtinu s důrazem na účetní závěrku včetně jejích jednotlivých fází, pak je tento jednodenní online seminář určen právě vám.

Místo: Online

Termín: Pondělí, 12. 7. 2021

Více zde

Online seminář

Jak vytvořit a používat pandemický plán ve firmě

Pandemický plán jako bezpečný jízdní řád pro nestandardní situace a hrozby.

Současná turbulentní doba přináší množství bezpečnostních výzev. Pandemie koronaviru naplno prověřila připravenost států i komerčních subjektů na nenadálé hrozby a tato situace se může kdykoliv opakovat. Spuštění předem připraveného kvalitního krizového plánu je zásadním krokem k minimalizaci škod a dopadů negativních událostí.

Místo: Online

Termín: Úterý, 13. 7. 2021

Více zde

Online seminář

Řešení krizových situací na sociálních sítích

Výbušné situace vzniklé na vašich profilech na sociálních sítích nejen v době pandemické.

V krizové době nebo pod tlakem okolností musíte přikročit k nestandardním nebo nepopulárním opatřením. Pokud je vaši zákazníci, zaměstnanci nebo veřejnost tolerují dnes, zítra to nemusí platit. Jistě se pak najdou lidé, kteří vám to budou chtít „osladit“ na vašem profilu na Facebooku. Co máte udělat pro zachování klidu a dobré image? Jak reagovat na nepříjemné dotazy a požadavky? Jak mít pod kontrolou, co se o vás říká?

Místo: Online

Termín: Úterý, 13. 7. 2021

Více zde

Nahoru