Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online Seminář

Kontrola ÚOOÚ - jak ji úspěšně zvládnout

Jak se připravit na kontrolu ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů a předejít zbytečným sankcím.

Nařízení GDPR zásadním způsobem změnilo vnímání ochrany osobních údajů. V jeho důsledku také prudce vzrostl počet podnětů na prošetření porušení povinností v této oblasti. To logicky vede i ke zvýšení počtu kontrol, zvýšení jejich nároků i k nárůstu výše finančních sankcí. Připravíme vás na kontrolu Úřadu pro ochranu osobních údajů tak, aby, pokud nastane, proběhla bez komplikací a nevedla k udělení sankce.

Místo: Online

Termín: Středa, 8. 7. 2020

Více zde

Online Seminář

Infozákon – aktuální problémy při vyřizování žádostí

Praktické postupy, které usnadní vyřízení žádostí a předejdou sporům či odvolání k nadřízenému orgánu.

Při vyřizování žádostí o informace stále panuje řada nejasností. Dochází ke sporům se žadateli, povinný subjekt se ztrácí v tom, zda má informace složitě vyhledat nebo dokonce vytvořit, zda je zpoplatnit, anebo raději paušálně odmítnout. Využijte praktická doporučení od jednoho z předních odborníků a vyhněte se zbytečným problémům a sankcím.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 9. 7. 2020

Více zde

Online Seminář

Ochrana spotřebitele – hromadné žaloby a další změny

Dopady nové legislativy na vaše podnikání, aneb jak se vyhnout hromadným žalobám a vysokým pokutám.

Ochrana spotřebitele je aktuálně významně posilována řadou legislativních změn – novelami zákonů i novými evropskými předpisy. Vám tyto změny přinášejí zejména vyšší rizika: mj. pokuty ve výši 4 % ročního obratu, hromadné žaloby a neplatnost smluv. Přehledně shrneme, jaký je obsah připravovaných změn, jak se na ně připravit a jak se vyhnout pokutám i dalším rizikům.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 9. 7. 2020

Více zde

Online Kurz

Jak se připravit na kontrolu čerpání dotace

Kontrola čerpání dotace může přijít z mnoha institucí, nejen přímo od poskytovatele – připravte se na ni.

Čerpání z fondů EU je spojeno s rizikem nedodržení komplikovaných administrativních požadavků. Na tato pochybení se soustřeďují kontroly poskytovatele i dalších oprávněných orgánů. Abyste při kontrolách uspěli, dbejte nejen na důslednou přípravu, ale také na sledování a plnění dotačního projektu v čase realizace. Nabízíme vám praxí ověřená doporučení včetně toho, jak řešit aktuální dopady koronakrize na realizaci běžících projektů.

Místo: Online

Termín: 14. 7. 2020 - 15. 7. 2020

Více zde

Online Seminář

Jak řešit pracovní úrazy a nemoci z povolání

Získejte ucelený přehled o povinnostech zaměstnavatele při řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Ani při nejlepším způsobu řízení BOZP není možné vyloučit vznik pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Na tyto nežádoucí události je dobré se předem připravit. Seznámíme vás se všemi zákonnými povinnostmi a doporučíme konkrétní kroky, jak postupovat, abyste se vyhnuli případným sankcím a pracovněprávní sporům se zaměstnanci.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 16. 7. 2020

Více zde

Online Seminář

Předpokládaná hodnota a dělení veřejné zakázky

Jak správně stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a jak postupovat při jejím případném dělení.

Při zadávání veřejné zakázky není výjimkou chybovat už při prvním kroku, kdy máte správně stanovit její předpokládanou hodnotu. Ta potom určuje nastavení celého zadávacího procesu i povinnosti všech účastníků. Nahlédneme do zákonných požadavků spojených se stanovením předpokládané hodnoty a soustředíme se na praktické postupy u různých typů zakázek a při rozdělování veřejných zakázek na části nebo samostatná řízení.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 16. 7. 2020

Více zde

Online Seminář

Datové schránky pro firmy – aktuální využití

Jak a k čemu lze využít datovou schránku jako nástroj efektivní komunikace nejen s úřady.

Datová schránka se v průběhu pandemie stala významným nástrojem pro komunikaci s úřady a dalšími organizacemi. Řada firem měla možnost ověřit si její funkčnost a efektivitu. To dokládá i rapidní nárůst zájmu o zřízení nových datových schránek o desítky procent. Kurz vás seznámí nejen s fungováním datových schránek, ale upozorní především na požadavky pro správnou a právně závaznou komunikaci.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 16. 7. 2020

Více zde

Online Seminář

Veřejné zakázky ve stavebnictví – nástrahy realizace

Co vše ohlídat, pokud jste zadavatel veřejné zakázky na stavební dílo, při samotné realizaci.

Nejen příprava, ale především samotná realizace veřejné zakázky na stavební dílo klade na zadavatele nemalé časové i odborné nároky. Často se stává, že se hned v začátcích podcení příprava kvalitní smlouvy a následně se nevěnuje pozornost detailům vlastní realizace stavební zakázky. Přitom právě samotný průběh stavebních prací by měl zadavatel v kontextu smlouvy a zadání průběžně kontrolovat tak, aby se vyhnul nesrovnalostem při jejich předání.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 16. 7. 2020

Více zde

Online Seminář

Nový zákon o právu na digitální služby

Jaká práva a povinnosti upravuje nový zákon zvaný digitální ústava.

V lednu tohoto roku byl ve Sbírce zákonů vyhlášen dlouho očekávaný zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby známý též jako Digitální ústava. Zákon umožní efektivnější přístup k digitálním datům o každém podnikateli či občanovi, a to všemi oprávněnými úřady. Upravuje práva osob na poskytnutí digitálních služeb a povinnost orgánů veřejné moci na tomto kooperovat a digitální úkony akceptovat. Začněte se připravovat už dnes.

Místo: Online

Termín: Pátek, 17. 7. 2020

Více zde

Online Kurz

Elektronická spisová služba

Pro ty, kteří musí spravovat dokumenty v intencích nejnovější závazné legislativy, a navíc v elektronické podobě.

Nedávná zkušenost karanténních opatření nutí všechny organizace bezpečně využívat nástroje pro elektronickou správu dokumentů. Seznámíme vás s problematikou vedení spisové služby u organizací veřejného sektoru, a to s důrazem na elektronizaci těchto agend. Praktická doporučení vám pomohou předejít možným následkům nesprávného úředního postupu, který je s nástupem elektronizace veřejné správy bohužel velmi rozšířen.

Místo: Online

Termín: 20. 7. 2020 - 24. 7. 2020

Více zde

Online Seminář

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Práva a povinnosti zaměstnavatelů zaměstnávajících zdravotně postižené osoby.

Mnozí zaměstnavatelé se stále vyhýbají zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tápou v právech a povinnostech, které jim ze zaměstnávání či naopak nezaměstnávání těchto osob vyplývají. Nevědí, jak správně plnit povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením, a často si ani nejsou jisti, kdo je zdravotně postiženou osobou. Na semináři získáte kompletní informace a navíc možnost klást dotazy zkušené lektorce.

Místo: Online

Termín: Úterý, 21. 7. 2020

Více zde

Online Seminář

Microsoft Teams: jak řídit tým na dálku ještě lépe

Návod, jak používat jednu z nejefektivnějších aplikací pro spolupráci vzdálených zaměstnanců.

Práce na dálku byla v nedávných týdnech nutností, nadále však zůstává příležitostí, která i do budoucna bude šetřit čas a peníze. Díky Microsoft Teams můžete pracovat kdykoli jako tým, sdílet dokumenty, komunikovat se zaměstnanci či klienty.  Chcete-li se rychle zorientovat v možnostech, které Microsoft Teams nabízí, náš webinář vám nabídne praktický návod.

Místo: Online

Termín: Středa, 22. 7. 2020

Více zde

Online Seminář

Epidemický / pandemický plán pro zdravotní a sociální služby

Nemáme to za sebou – připravte se na 2. vlnu nebo nové výskyty infekčních onemocnění koncepčně.

Je čas zhodnotit průběh pandemie a aktualizovat pandemické plány pro jejich lepší využití ve vaší organizaci. Jedině tak budete dobře připraveni na další vlnu či nové výskyty infekcí, budete schopni lépe omezovat škody a zabráníte ohrožení pacientů, klientů a personálu. Upozorníme zejména na to, co musí správný pandemický plán zahrnovat specificky v nemocnicích, zdravotnických zařízeních, domovech seniorů a dalších organizacích s rizikovými klienty.

Místo: Online

Termín: Středa, 22. 7. 2020

Více zde

Online Kurz

Technické zhodnocení majetku – návodně

Posoudit, zda se jedná o opravu majetku nebo technické zhodnocení, není snadné. Dopady nesprávného rozhodnutí jsou však závažné.

Vyměnili jste ve firmě staré vybavení za nové? A teď pozor – jedná se o technické zhodnocení majetku, nebo o jeho opravu? Oba pojmy od sebe často dělí jen tenká hranice, ale z účetního a daňového hlediska se jedná o dvě zcela odlišné záležitosti. Ukážeme vám, jak správně posoudit rekonstrukci, modernizaci či stavební úpravy, a provedeme vás jejich účetními a daňovými dopady.

Místo: Online

Termín: 23. 7. 2020 - 28. 7. 2020

Více zde

Otevřený seminář

Monitoring zaměstnanců versus ochrana jejich soukromí

Jaké jsou zákonné limity pro sledování zaměstnanců a co hrozí za jejich porušení.

Při monitoringu zaměstnanců, jakkoli je právem zaměstnavatele, se můžete snadno dostat do střetu s právy zaměstnanců na soukromí a ochranu osobních údajů. Jak si s tím poradit, když kromě zákoníku práce je třeba, abyste se orientovali i v řadě dalších předpisů? Na praktických příkladech si ukážeme vše podstatné pro legislativně oprávněný, a přitom efektivní monitoring zaměstnanců.

Místo: Praha

Termín: Čtvrtek, 23. 7. 2020

Více zde

Otevřený seminář

Inventarizace - jak ji správně provést

Jak se připravit na inventarizaci majetku a závazků podle aktuálně platných předpisů.

Inventarizace je nezbytnou součástí kontrolního systému každé veřejné instituce, přitom pochybení v této oblasti patří k nejčastějším nálezům kontrolních orgánů. Poradíme, jak se připravit na nadcházející inventury majetku v návaznosti na novelu inventarizační vyhlášky. Neopomeneme zmínit správné sestavení plánu inventur, povinnosti členů inventarizačních komisí i jak správně provést tzv. zjednodušenou inventuru.

Místo: Praha

Termín: Čtvrtek, 30. 7. 2020

Více zde

Online Kurz

Podnikové finance pro neekonomické manažery

Nevystudovali jste ekonomickou školu, ale potřebujete rychle rozumět tomu, o čem mluví váš finanční ředitel.

Jste nefinančním manažerem? Přesto cítíte deficit znalostí v podnikových financích, protože jste nestudovali ekonomii? Nejste si jisti v jednotlivých finančních pojmech? Nevadí! Právě na tomto kurzu si vytvoříte ucelený přehled o významu klíčových finančních dokumentů – Výkazu zisku a ztráty, Rozvahy a Výkazu o finančních tocích. Pochopíte nejen souvislosti mezi nimi, ale i to, co vše z nich lze zjistit o finančním zdraví firmy!

Místo: Online

Termín: 3. 8. 2020 - 7. 8. 2020

Více zde

Kombinovaný kurz

Certifikovaný firemní prodejce – obchodní dovednosti pro pokročilé

Efektivnější prodejci znamenají růst výkonů pro firmu. Třídenní kurz nabrousí dovednosti vašich obchodníků.

Třídenní vzdělávací program zdaleka není určen jen začátečníkům, ale i zavedeným obchodníkům, kteří se chtějí odlišit od těch průměrných. A to tím, že si ověří své vlastní prodejní postupy a vyzkouší nové postupy s výjimečným školitelem, osvojí si řadu taktik prověřených praxí a získají překvapivé impulzy k maximalizaci svých prodejních výsledků a tím i obchodních výkonů celé firmy.

Místo: Praha

Termín: 5. 8. 2020 - 7. 8. 2020

Více zde

Online Kurz

Velká novela ZOK a její praktické důsledky

Novela zákona o obchodních korporacích přináší zásadní změny pro s.r.o. i akciové společnosti.

Rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích nabude účinnosti 1. 1. 2021 a přináší velké množství změn, které ovlivní každodenní chod všech společností. Připravte se včas, neznalost neomlouvá a může v budoucnu negativně zasáhnout vaše podnikání. Kromě shrnutí legislativních změn nabídneme konkrétní doporučení pro vaši praxi.

Místo: Online

Termín: 5. 8. 2020 - 6. 8. 2020

Více zde

Otevřený seminář

Jak řídit vztahy s dodavateli v nákupu

Snižovat rizika plynoucí se závislosti na dodavatelích vyžaduje systematický přístup.

Myslíte si, že ceny vašich dodavatelů by měly jít dolů a kvalita jejich dodávek nahoru? Umějí vaši nákupčí dobře vyjednávat s dodavateli, dosahovat lepších cen a dodacích podmínek? Přitom efektivita nákupních činností významně ovlivňuje cashflow a profitabilitu. Nabízíme vám účinné metody a doporučení pro lepší řízení vztahu s dodavateli v nákupu.

Místo: Brno

Termín: Středa, 5. 8. 2020

Více zde

Nahoru