Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Daň z příjmu aktuálně v roce 2021

Nejen medializované zrušení superhrubé mzdy, ale mnoho dalších změn přinesl v dani z příjmu rok 2021.

Daňový balíček v roce 2021 přináší zrušení superhrubé mzdy, zavedení peněžitého příspěvku na stravování, změny v daňovém odepisování majetku, zavedení paušální daně a mnoho dalšího. Srozumitelně shrneme schválené i připravované změny daně z příjmu včetně jejich načasování a zdůrazníme jejich dopady do vaší praxe.  

Místo: Online

Termín: Středa, 10. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Poskytovatel versus zdravotní pojišťovna aktuálně

Smluvní vztahy a úhradové podmínky aktuálně v roce 2021 a v souvislosti s COVID-19.

Pro poskytovatele zdravotních služeb je zajištění funkčního vztahu se zdravotními pojišťovnami klíčové. Na co je nutné se připravit při změnách smluvního vztahu nebo před jeho uzavřením? Jak správně vykazovat služby a úkony a co očekávat při kontrolách? A především – jak se změnily úhradové podmínky v roce 2021? Získejte odpovědi od experta.

Místo: Online

Termín: Středa, 10. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Vyřazování majetku v praxi

Jak na prodej či likvidaci majetku ve veřejných organizacích bez rizika postihů.

Fyzické nakládání s majetkem, a tedy i jeho vyřazování je vymezeno řadou právních a účetních předpisů a jednoznačnými postupy. Konečnou odpovědnost nese vedení organizace. Musíte mít jistotu, že zodpovědní zaměstnanci mají příslušné znalosti a že v případě kontroly na úseku správy majetku nedojde k vážným problémům. Na semináři si ověříte, zda ve vaší organizaci při vyřazování majetku postupujete správně.

Místo: Online

Termín: Středa, 10. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Právní minimum pro stavbyvedoucí

Jak zvládnout náročnou pozici stavbyvedoucího a dodržet zákonné povinnosti i smluvní vztahy.

Pozice stavbyvedoucího vyžaduje řadu specializovaných znalostí. Nad rámec odborného řízení stavby odpovídá stavbyvedoucí za dodržování smluvních podmínek projektu a veškerých povinností vztahujících se k realizaci stavby, jako je ochrana zdraví, ochrana životního prostředí apod. Neznalost práva neomlouvá a každé porušení povinnosti jde nejen za stavbyvedoucím, ale v podobě sankcí dopadne na celou firmu.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 11. 3. 2021

Více zde

Online kurz

Asistentka advokátní kanceláře

Jak silná má být pravá ruka vaší advokátní praxe.

Profesionální asistentka erudovaná v oboru práva a orientovaná v právním prostředí je nezbytnou součástí každé dobře fungující advokátní kanceláře. Aby mohla být oporou celému týmu advokátů, musí disponovat vynikající orientací v chodu a potřebách advokátní praxe. Neztrácejte vlastní drahocenný čas – náš kurz zajistí proškolení vaší asistentky či office manažerky specificky pro výkon práce v advokátní kanceláři.

Místo: Online

Termín: 12. 3. 2021 - 16. 4. 2021

Více zde

Online kurz

Vedoucí školní jídelny profesionálně

Cílem kurzu je upozornit na nejčastější problémy, se kterými se školní jídelny potýkají, a získat návody, jak je řešit.

Vedoucí školní jídelny se denně dostává do složitých situací, které vyžadují znalosti legislativy, managementu, ekonomiky, personalistiky, kvality, zbožíznalství, výživy, bezpečnosti, hygieny a dalších oblastí. Na rozdíl od jiných provozů, kde je na každou oblast samostatný expert, musí to vedoucí jídelny obsáhnout v jedné osobě. Kurz vás navede, jak problematické situace včas rozpoznat, jak se v podobných situacích rychle zorientovat a jak je správně řešit.

Místo: Online

Termín: 12. 3. 2021 - 16. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Jak účtovat a vykazovat dotace ve veřejném sektoru

Účetní a daňové náležitosti čerpání dotací u organizací veřejného sektoru.

Jako organizace veřejného sektoru jste příjemcem různých typů dotací. Pro správné zaúčtování čerpaných dotací potřebujete znát rozpočtová pravidla, účetní a daňové předpisy, legislativu související se zveřejňováním dotací a mnoho dalších zákonů. Seminář přehledně shrne všechny účetní a daňové souvislosti spojené s čerpáním dotací.

Místo: Online

Termín: Pondělí, 15. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Opravné doklady DPH a jejich záludnosti

Získejte orientaci v použití opravných daňových dokladů v návaznosti na různé typy oprav základu daně.

Uplatňování DPH v praxi je obvykle spojeno s opravami základu daně a s využitím opravných dokladů.  Vzniká přitom řada otázek a nejasností, protože se potýkáte nejen se standardními opravami, ale i s mnoha specifickými případy. Problémy často činí časové souvislosti oprav a jejich správné promítnutí do daňových dokladů a do daňového přiznání a kontrolního hlášení.  Vytvořte si pevný základ pro správnou aplikaci DPH podle právního stavu platného v roce 2021.

Místo: Online

Termín: Úterý, 16. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Aktuality v odpovědnosti statutárního zástupce 2021

Nebezpečí spoluodpovědnosti za škodu způsobenou ostatními statutáry a jak je tomu dnes se souběhem funkcí statutárů.

Při výkonu funkce jednatele, předsedy nebo člena představenstva ručíte za případnou škodu vlastním majetkem, k tomu nedávno přibyl judikát o sdílení odpovědnosti za ostatní statutáry. Nové výzvy pro statutární zástupce představuje současná pandemie i legislativní změny v novelizovaném ZOK, evergreenem zůstává otázka souběhu funkcí. Nabízíme užitečný přehled a odpovědi na vaše otázky z praxe.

Místo: Online

Termín: Úterý, 16. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Uzavírání smluv na dálku – výhody a omezení elektronických smluv

Jaký vliv má elektronická forma smluvního ujednání na platnost smlouvy a práva obou stran.

Pandemická krize donutila řadu firem přesunout svá obchodní jednání do online prostředí a uzavírat smlouvy elektronicky. Smlouvy v elektronické podobě sice dokáží nahradit papírovou formu i vlastnoruční podpis, ale vyplatí se znát všechny parametry pro zachování jejich platnosti a také počítat s riziky, která jsou s uzavíráním smluv na dálku spojena.  

Místo: Online

Termín: Úterý, 16. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Námitky v prodeji – jak je zvládat a překonávat

Získejte jistotu v překonávání běžných i neobvyklých námitek zákazníků.

Pohotová reakce na námitky kupujícího je základním pilířem úspěšného prodeje. Prvním krokem k jejich zvládnutí je změna přístupu. Naučíme vás vnímat námitky klientů nikoli jako odmítnutí, ale jako zájem o vaše produkty či služby. Ukážeme vám, jak si předem připravit argumenty a pak je v pravý čas použít. Po našem semináři budete námitky vítat.

Místo: Online

Termín: Úterý, 16. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Schvalování účetní závěrky v obci

Současně se závěrečným účtem obce se schvaluje také účetní závěrka – připravte se včas.

Schvalování účetní závěrky obce by nemělo být pouhou formalitou, ale naopak zdrojem cenných informací o hospodaření obce. Zastupitelům obcí umí poskytnout skutečně komplexní pohled nejen na hospodaření za minulý rok, ale také na skutečnou aktuální finanční situaci obce. Účetní informace jsou pak vhodným podkladem pro přijímaná rozhodnutí, ale také významně snižují riziko nedodržení principu řádného hospodáře.

Místo: Online

Termín: Úterý, 16. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Financování pedagogické intervence nově

Od února 2021 se zásadně mění způsob financování pedagogické intervence, jak reagovat v praxi?

Ve školách se od 1. 2. 2021 potýkáte s podstatnými úpravami požadavků na poskytování pedagogické intervence, a to zejména na její financování. Dochází k rapidním změnám ve vykazování pedagogické intervence ve výkaze P1c-01, který je stěžejní pro získání finančních prostředků pro každou školu. Provedeme vás aktuálními změnami s důrazem na jejich ryze praktické důsledky.

Místo: Online

Termín: Středa, 17. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Monitoring projektů Šablony II a Šablony III ve stínu pandemie

Shrnující informace a doporučení pro úspěšné dokončení vašich dotačních projektů za ztížených podmínek.

Čerpáte-li finanční prostředky z dotací Šablony II nebo Šablony III, jistě vás zajímá, jak průběh čerpání a dokončení projektů ovlivňují dopady pandemie COVID-19. Před koncem dotačního období byly v rámci Šablon III zveřejněny ještě výzvy 02_20_080 a 02_20_081. Shrneme vše podstatné pro úspěšné dokončení vašich dotačních projektů.

Místo: Online

Termín: Středa, 17. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Optimalizace webu v sedmi krocích

Jen dobře spravované webové stránky plní své cíle a vydělávají peníze. Poradíme vám, jak na to.

Kvalitně optimalizované webové stránky jsou v online světě základem úspěchu. Ideální web je rychlý, přehledný a snadno dohledatelný na Googlu i Seznamu. Čím je při jeho optimalizaci vhodné začít a jak poznáte, jestli web po úpravách opravdu funguje lépe? Zodpovíme vaše otázky a doporučíme, jak krok za krokem postupovat.

Místo: Online

Termín: Středa, 17. 3. 2021

Více zde

Online kurz

Asistentka starosty

Jak silná má být pravá ruka vašeho úřadu.

Veřejná funkce starosty vyžaduje i kvalitní oporu v podobě schopné asistentky či vedoucí sekretariátu. Ta se musí orientovat ve struktuře veřejné správy a v základních právních předpisech, kterými se řídí celá řada agend vyřizovaných a projednávaných na vašem úřadě. Zároveň musí být znalá i protokolu a etikety v případě organizace různých jednání, návštěv, setkání či oslav. A to už je pěkná řádka dovedností. Ovládá je všechny i vaše asistentka?

Místo: Online

Termín: 18. 3. 2021 - 1. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Vysílání pracovníků do zahraničí v roce 2021

Aktuální daňové, sociální a právní souvislosti včetně revize směrnice EU a české novely zákona o zaměstnanosti.

Důsledky revidované směrnice EU o vysílání pracovníků mohou výrazně ovlivnit vaše náklady i administrativní zátěž spojenou s vysíláním pracovníků. Shrneme přehledně povinnosti, které vaší společnosti ukládá mezinárodní i české právo (včetně aktuálních změn při ohlašování zaměstnanců vyslaných do ČR či do jiných zemí EU), účetní a sociální systémy platné v současnosti i změny, které nastaly od 30. července 2020.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 18. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Spisová služba a archivace dokumentů ve škole

Jak si udělat pořádek v dokumentech a dostát všem zákonným povinnostem.

Práce s dokumenty je nejméně oblíbenou, avšak nezbytnou součástí každodenního života školy. Přitom musí ve všech fázích probíhat v souladu s archivní legislativou i s nařízením GDPR. Ukážeme vám, jak oběh dokumentů přizpůsobit provozním podmínkám školy tak, aby byl efektivní a zabíral co nejméně času.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 18. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Veřejné zakázky na dodávky IT v praxi

Možnosti obrany dodavatele a další specifika veřejných zakázek v oblasti IT.

E-shop na dálniční známky, zdravotní registrační systémy – to je jen mediální „špička ledovce“ problémů se zakázkami v oblasti IT. Ale i menší zakázky v oblasti informačních technologií patří k obtížným a velmi riskantním pro obě strany zadávacího procesu. Nabízí současná zadávací praxe dostatečnou flexibilitu, aby v soutěži mohla zvítězit opravdu ta nejlepší nabídka? Ptejte se na slovo vzatého odborníka.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 18. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Oceňování zásob v účetnictví

Vymezení, evidence a oceňování zásob dle českých účetních předpisů a IFRS.

Zásoby představují klíčovou položku aktiv u mnoha podniků. Představíme základní požadavky mezinárodní i české úpravy zásob z hlediska jejich vymezení, evidence a oceňování. Zaměříme se i na specifika nedokončené výroby u dlouhodobých zakázek a na vybrané otázky řízení zásob z pohledu manažerského účetnictví.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 18. 3. 2021

Více zde

Nahoru