Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Poplatek za zhodnocení pozemku po připojení na vodovod nebo kanalizaci

Jak nastavit místní poplatky za zhodnocení stavebního pozemku – problémy a řešení.

Rezidenční výstavba znamená pro obec nejen nové obyvatele, ale také řadu problémů. Mezi ty významné patří značné náklady na rozšiřování vodovodu a kanalizace. Na semináři shrneme, jaké překážky jsou před obce kladeny a jak předcházet problémům s místními poplatky za zhodnocení stavebního pozemku. Dozvíte se také o dalších možnostech, jak získat finanční prostředky na infrastrukturu od stavebníků.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 28. 7. 2022

Více zde

Online seminář

Zakázky malého rozsahu podle aktuální metodiky  

Cílem metodiky z dílny MMR a neziskovek je přinést tomuto typu zakázek úsporu papírování a vyšší právní jistotu.

Malými zakázkami se jako zadavatelé zabýváte téměř denně, teprve krátce máte však k dispozici metodiku, která určuje, kdy má v malých zakázkách probíhat soutěž a kdy lze zadávat tzv. „z ruky“. Navíc získáte doporučení, jak zjednodušit stávající vnitřní směrnice. Nabízíme vám přehledné informace o těchto pravidlech přímo od jejich spoluautora Tomáše Ducháčka.

Místo: Online

Termín: Úterý, 2. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Efektivní využití Excelu pro obchodníky

Excel je pravou rukou dobrého obchodníka. Seznamte se s užitečnými nástroji a vychytávkami pro vaši praxi.

Jak vybrat v excelu to nejužitečnější pro vaši obchodní praxi? Seznámíme vás s funkcemi a výpočty, které výrazně zefektivní tvorbu nabídek a sledování marží. Na praktických příkladech se naučíte a následně i důkladně procvičíte nástroje pro výpočty, efektivní analýzu dat, tvorbu složitějších přehledů a modelů, které oceníte vy i vaši nadřízení.

Místo: Online

Termín: Úterý, 2. 8. 2022

Více zde

Online kurz

Tvorba emailových newsletterů od A do Z

Jak na emailové kampaně, aby se zákazníci neodhlašovali, ale klikali, a ještě navíc kupovali.

E-mailing je stále velmi účinným nástrojem online marketingu, který vám může pravidelně přinášet žádoucí konverze v podobě objednávek, prokliků na web či doporučení. Na kurzu zjistíte, jak s e-mailingem správně začít nebo jak jej posunout o level výš. A také kde je nutné respektovat legislativní meze, které se stále zpřísňují na evropské i české úrovni. Shrneme nejčerstvější tipy pro správu databáze kontaktů a zdůrazníme, co konkrétně nesmí v newsletteru chybět a na co naopak musíte zapomenout.

Místo: Online

Termín: 3. 8. 2022 - 5. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Konkurenční doložka – její náležitosti a použití

Jak správně sjednat a ukončit konkurenční doložku bez rizika postihu.

Konkurenční doložka je v pracovněprávních vztazích velmi populární. Avšak při sjednání a následně při ukončování konkurenční doložky číhají na zaměstnavatele četné nástrahy. V případě, kdy zaměstnavatel přesně neví, co všechno může zaměstnanci zakázat, na co má zaměstnanec nárok a jak konkurenční doložku správně ukončit, může to pro něho znamenat nezanedbatelný náklad.

Místo: Online

Termín: Středa, 3. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Elektronický podpis – jak ho správně používat

Elektronický podpis: použití, detekce, kontrola, vyhodnocení a zachování právní platnosti.

V důsledku koronavirové pandemie i s postupující elektronizací obecně jsou organizace nuceny rychle se vypořádat s problémy, které přináší elektronická podoba dokumentů. Základem je detailní znalost elektronických ověřovacích prvků a možností projevu vůle vůči konkrétnímu dokumentu. Ústředním tématem je proto elektronický podpis. Na semináři si ověříte, zda ho používáte správně.

Místo: Online

Termín: Středa, 3. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Veřejné zakázky a raketový růst cen ve stavebnictví

První pomoc pro zadavatele: jak pružně reagovat na nečekaný nárůst cen nejen na stavebním trhu.

Zadavatelé veřejných zakázek na stavební práce musí řešit nečekané a často velmi složité situace, které bezprostředně souvisejí s bezprecedentním nárůstem cen materiálů, zboží, výrobků a komodit. Doporučíme, jak máte postupovat v této nestandardní době, abyste neporušili zákon a současně dosáhli úspěšné realizace stavebního díla.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 4. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Jak získat sledující na Instagramu a proměnit je v zákazníky

Účinná strategie na využití Instagramu pro zvýšení prodeje a budování značky.

Dominantním hráčem sociálních sítí je stále Facebook, cílovou skupinu do 30 let však už dnes musíte hledat jinde – na Instagramu. A recept na úspěch je tu zcela jiný než na Facebooku. Chcete, aby váš obsah na Instagramu uživatele zaujal na první pohled a měl kromě zvýšení počtu followerů také další měřitelné výsledky? Nabízíme užitečné nástroje a doporučení od dvojice marketérů – zkušeného stratéga a kreativní instagramové specialistky.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 4. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Kontrola ÚOOÚ – jak ji úspěšně zvládnout

Předejděte zbytečným sankcím díky přehledu nejnovějších požadavků včetně novely ZoEK.

K požadavkům GDPR, které zásadním způsobem změnily vnímání ochrany osobních údajů, přibyly nedávno nové nároky na elektronický marketing a cookies. Nárůst podnětů na prošetření porušení povinností při nakládání s osobními údaji vede ke zvýšení počtu kontrol i finančních sankcí. Obě agendy spadají do kontrolní pravomoci Úřadu pro ochranu osobních údajů a my vás připravíme na kontrolu tak, aby proběhla bez komplikací a abyste minimalizovali riziko penalizace.

Místo: Online

Termín: Úterý, 9. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Objevte kouzlo kontingenčních tabulek a grafů

Naučte se třídit a analyzovat informace uložené v tabulkách Excelu efektivně.

Kontingenční tabulky a grafy představují jeden z nejmocnějších nástrojů pro účinnou analýzu a třídění velkého množství dat. Stačí mít k dispozici jednu či více databázových tabulek, nastavit několik parametrů a žasnout nad výsledky, které byste jiným způsobem získali výrazně složitější cestou. Seznámíme vás přehledně s možnostmi těchto excelových funkcí.

Místo: Online

Termín: Úterý, 9. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Volby a jejich regulace v médiích radnic

Jak řešit otázky politické soutěže a voleb v tištěném zpravodaji, na webu, sociálních sítích a v médiích obce a kraje.

Vydávání radničních a krajských periodik tištěných či on-line podléhá závazné právní regulaci – tiskovému zákonu, svobodné soutěži politických sil, svobodě projevu a zákazu cenzury. V době volební kampaně do radnic a části Senátu navíc platí další pravidla. Seznámíme vás s nimi a poskytneme konkrétní doporučení pro vydávání dobrého a občany oceňovaného periodika.

Místo: Online

Termín: Úterý, 9. 8. 2022

Více zde

Online kurz

Celní deklarant specialista

Expertní znalosti pro pracovníky, v jejichž gesci je celní problematika dovozu i vývozu.

Pokud je vaše společnost aktivní v importu, exportu nebo obojím, je nezbytné mít pracovníka dobře orientovaného v celní agendě. Ten musí ovládat celou řadu specifických právních a finančních předpisů včetně výkladů Generálního ředitelství cel. Kurz účastníky seznámí s tuzemskou i unijní legislativou, provede je celým procesem celního řízení a shrne problematiku sazebního zařazení zboží pro správné vyměření celních poplatků.

Místo: Online

Termín: 10. 8. 2022 - 12. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Daňová a účetní specifika marketingu a reklamy

Získejte přehled o daňové uznatelnosti marketingových nákladů spojených s účtováním reklamy a propagace.

Marketingové a reklamní náklady jsou významnou součástí nákladů každé firmy. Mají ale svá daňová a účetní specifika, která se vyplatí znát. Kde lze oprávněně ušetřit a co už je za hranou zákona? Které marketingové náklady jsou daňově uznatelné? Finanční úřady po tzv. marketingových nákladech „jdou“ na prvním místě – jaké podklady je tedy třeba připravit pro finanční kontrolu?  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 11. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Kategorizace prací aktuálně v roce 2022

Pravidla a důsledky zařazování pracovních pozic do příslušných kategorií.

Zařazování pracovních pozic do kategorií dle rizikovosti, úrovně zátěže prací a pracovního prostředí patří k základním povinnostem každého zaměstnavatele. Seznámíme vás přehledně s právními normami a povinnostmi, které z nich pro zaměstnavatele vyplývají. Výklad doplníme poznatky a příklady z praxe.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 11. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Osobní složka zaměstnance ve veřejném sektoru

Jak vést správně osobní složku zaměstnance pro kvalitní výkon personální i mzdové agendy.

Správná organizace osobních složek pomůže nejen při plněních zákonných povinností zaměstnavatele, ale využijete ji při řízení zaměstnanců, jejich odměňování nebo vzdělávání.  Obsah osobní složky je pak zcela zásadní, když dojde na jakékoliv pracovněprávní spory. Zaměříme se na povinné a doporučené náležitosti osobní složky zaměstnance veřejného sektoru a podíváme se i na souvislosti s GDPR.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 11. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Vyřazování majetku v praxi

Jak na prodej či likvidaci majetku ve veřejných organizacích bez rizika postihů.

Fyzické nakládání s majetkem, a tedy i jeho vyřazování, je vymezeno řadou právních a účetních předpisů a jednoznačnými postupy. Konečnou odpovědnost nese vedení organizace. Musíte mít jistotu, že zodpovědní zaměstnanci mají příslušné znalosti a že v případě kontroly na úseku správy majetku nedojde k vážným problémům. Na semináři si ověříte, zda ve vaší organizaci při vyřazování majetku postupujete správně.

Místo: Online

Termín: Středa, 17. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Monitoring zaměstnanců versus ochrana jejich soukromí

Jaké jsou zákonné limity pro sledování zaměstnanců a co hrozí za jejich porušení.

Při monitoringu zaměstnanců, jakkoli je právem zaměstnavatele, se můžete snadno dostat do střetu s právy zaměstnanců na soukromí a ochranu osobních údajů. Poradíme, jak se zorientovat v zákoníku práce a dalších souvisejících předpisech. Zaměříme se také na aktuální téma monitoringu zaměstnanců při výkonu práce z domova.

Místo: Online

Termín: Středa, 17. 8. 2022

Více zde

Otevřený seminář

DPH u nemovitostí a ve stavebnictví aktuálně

Specifika DPH ve výstavbě, při dodání, převodech, nájmu a správě nemovitých věcí.

Zabýváte-li se výstavbou, správou nebo prodejem nemovitých věcí, týká se vás řada specifických ustanovení zákona o DPH. Ovšem v praxi se můžete setkat s paletou různých situací, které nemají jednoznačné řešení. Nabízíme vám odpovědi na nejčastější otázky spojené s aplikací DPH u nemovitých věcí a ve výstavbě. Výklad doplníme návodnými příklady z praxe a judikáty českých i evropských soudů.

Místo: Praha

Termín: Čtvrtek, 18. 8. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Minikurz rétoriky

Poslouchají mě vůbec? Workshop pro vedoucí pracovníky plný praktických cvičení.

Jako vedoucí pracovník libovolné organizace musíte umět předstoupit před skupinu lidí, něco sdělit, o něčem přesvědčit nebo něco nařídit. Jsou to vaši podřízení, kolegové či klienti. Pokud jste zažili pocit, že ztrácíte jejich pozornost, skáčou vám do řeči, máte trému a nevíte, jak pokračovat, pak je právě pro vás tento seminář plný praktických návodů od špičkového lektora.

Místo: Praha

Termín: Úterý, 23. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Anonymizace údajů a ochrana obchodního tajemství v registru smluv

Odpovědi na nejčastější otázky spojené s anonymizací při zveřejňování smluv v registru.

Anonymizace osobních údajů a ochrana informací ve smlouvách jsou obvyklým zdrojem nejasností při aplikaci zákona o registru smluv v praxi. Povinné subjekty často neví, co je potřeba „začernit“, co ponechat v textu smlouvy a co musí být v metadatech, jinak smlouva neplatí. Využijte praktická doporučení od jednoho z předních odborníků a vyhněte se zbytečným problémům a sankcím.

Místo: Online

Termín: Úterý, 23. 8. 2022

Více zde

Nahoru