Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Bezpečnost práce na staveništi prakticky

Aktuální přehled zákonných povinností v oblasti bezpečnosti práce na stavbách pro rok 2021.

Stavebnictví dlouhodobě patří mezi nejrizikovější odvětví. Pracovní úrazy při stavebních pracích nejsou ničím výjimečným. Jen za rok 2019 se ve stavebnictví stalo 2807 pracovních úrazů, z toho 16 smrtelných. Vyšší podíl smrtelných nehod se vyskytuje pouze ve zpracovatelském průmyslu a dopravě. Seznámím vaše stavbyvedoucí se všemi aktuálními povinnostmi i novinkami, které se chystají.

Místo: Online

Termín: Středa, 24. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Přijímání do ZŠ a MŠ – pravidla správního řízení

Jaké jsou náležitosti a typická úskalí správního řízení v ZŠ a MŠ – s důrazem na přijímací proces.

Rozhodování o přijetí do ZŠ a MŠ a související aplikace správního řádu je nutnou, ale přitom časově i administrativně náročnou (a často kontroverzní) povinností ředitele školy. Do hry dnes čím dál více vstupují oprávněné či neoprávněné požadavky zákonných zástupců dětí nebo otázky související s inkluzí. Soustředíme se na praktickou aplikaci legislativních pravidel a na konkrétní doporučení s odkazem na mnoho praktických příkladů.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 25. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Červená kniha FIDIC – vybrané aspekty v praxi

Praktické otázky a aspekty realizace staveb za využití Červené knihy FIDIC (Red Book).

Smluvní podmínky FIDIC patří v současnosti mezi nejrozšířenější smluvní standardy v oboru stavebnictví. Ačkoliv je veškerá problematika s nimi související velice aktuální, často se lze v praxi setkat s neznalostí jejich institutů či absencí zkušeností s jejich užitím. Provedeme vás problematikou v ČR nejpoužívanější Červené knihy FIDIC od úplných základů až po praktické tipy, které využijete při realizaci stavby.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 25. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Změny v poplatcích za komunální odpad

Dopady nové legislativy do oblasti skládkovacího poplatku a do nastavení poplatků za komunální odpad.

Novely čtyř odpadových zákonů, které řeší mj. nakládání s odpady, obaly a vybranými výrobky s ukončenou životností, jsou nejen předmětem vášnivých diskusí, ale budou mít dopady pro obce zejména do oblasti poplatků. Představíme vám novinky jako tzv. recyklační slevu či nové nastavení poplatků za ukládání odpadů na skládky. Seznámíme vás rovněž s tzv. změnovým zákonem a novou úpravou poplatku za komunální odpad.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 25. 2. 2021

Více zde

Online kurz

Manažer kybernetické bezpečnosti

IT bezpečnost není o systémech, ale o správném nastavení procesů, řádně vedené dokumentaci a řízení rizik.

Kybernetické útoky na zdravotnické a další subjekty prokázaly, že nejen veřejné instituce, ale ani firmy nejsou dostatečně chráněny proti útokům, jejichž počty každoročně vzrůstají. Zavirované sítě, blokované počítače, žádosti o výkupné jsou výsledkem podcenění rizik a nedostatečného nastavení úrovně zabezpečení. Přesvědčíme vás, že můžete významně zapracovat na IT bezpečnosti vaší organizace bez velkých nákladů a investic.

Místo: Online

Termín: 26. 2. 2021 - 9. 4. 2021

Více zde

Online kurz

Pracovněprávní minimum pro výrobní mistry

Jako mistr jste i „zaměstnavatelem“, který musí vědět co, kdy a jak může po dělnících požadovat.

Jako mistr musíte být nejen odborníkem ve svém oboru, ale i manažerem, který organizuje, rozvrhuje a kontroluje práci svých dělníků. Proto je pro vás nezbytné orientovat se dobře i v základech pracovního práva: namátkou vědět, kdy zaměstnanci určovat práci, kdy je ho možné povolat k práci o víkendu, jak správně odměňovat a využít motivační funkce mzdy. Či naopak – jakým způsobem sankcionovat zaměstnance a kdy je pokuta možné nebo nutné řešení.

Místo: Online

Termín: 26. 2. 2021 - 26. 3. 2021

Více zde

Online kurz

Technik odpadového hospodářství ve firmě

Aneb co nového do agendy odpadového hospodářství přináší zcela aktuální „odpadový balíček“.

Nový zákon o odpadech měl přinést snížení administrativy při nakládání s odpady, ale v některých případech je opak pravdou. Nová legislativa navíc obsahuje řadu zásadních novinek, které platí již nyní, od ledna 2021. Jde např. o zákaz skládkování odpadů s výhřevností nad 6,5 MJ/kg nebo o povinnost uzavřít smlouvu s provozovatelem zařízení v případě vzniku komunálních, stavebních či demoličních odpadů. Seznamte se proto ve vlastním zájmu včas s novou legislativou.

Místo: Online

Termín: 3. 3. 2021 - 5. 3. 2021

Více zde

Online kurz

Expert vedení skladu

Profesionální řízení materiálových a informačních toků ve skladu je dnes zásadní konkurenční výhodou.

Řízení skladu zásadně ovlivňuje nejen náklady společnosti, ale především spokojenost zákazníka a tím i celkovou výkonovou efektivitu firmy. Řízení skladu však není jen o příjmu a výdeji, ale především o správném označování zboží, adresování jednotlivých položek, dynamických paletových místech, o vhodném použití WMS, cyklických inventurách a každodenním plánováním požadavků a zdrojů. Naučte se optimálně řídit a kontrolovat sklad tak, jak se osvědčuje v praxi u těch nejlepších.

Místo: Online

Termín: 3. 3. 2021 - 5. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Obec jako řádný hospodář při správě nemovitostí

Právní požadavky versus praxe při správě nemovitých věcí v obcích.  

Vlastnictví nemovitostí a nakládání s nimi je vysoce náročná disciplína. Obce jsou navíc vázány řadou specifických právních požadavků. Jejich znalosti jsou při správě nemovitostí klíčem k omezení rizik – a to nejen bezprostředních, ale především dlouhodobých. Nabízíme vám přehled toho podstatného, co jako správný hospodář potřebujete znát, včetně praktických příkladů a judikátů.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 4. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Nakládání s obaly a odpady 2021 – přehled zásadních změn

Nová legislativa a aktuální přehled nároků, které jsou kladeny na firmy v oblasti hospodaření s odpady a obaly.

Problematika obalů a odpadů se od ledna 2021 řídí zcela novou legislativou. Získejte přehled o nejnovějších zákonných povinnostech v oblasti nakládání s obaly a odpady, praktická doporučení k jejich dodržování i konkrétní kroky, jak se připravit na případné kontroly. Neznalost neomlouvá a veškerá pochybení jsou pokutována ve vysokých sazbách.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 4. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Jak správně rozdělit zisk dle novely ZOK

Praktické důsledky klíčové změny dělení zisku, kterou přinesla novela zákona o obchodních korporacích.

Úprava rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti doznaly novelou ZOK významných změn. Týkají se omezení při rozdělování zisku, nakládání s vlastními zdroji společnosti vč. příplatků, vyplácení záloh na podíl na zisku, či poskytování jiných plnění ve prospěch společníků. Znalost aktuálních pravidel se vyplatí, sankce za porušení jsou nekompromisní.

Místo: Online

Termín: Úterý, 9. 3. 2021

Více zde

Online seminář

GDPR ve školách v době koronavirové

Ochrana osobních údajů při online výuce a jak řešit dilema mezi GDPR a ochranou zdraví.

Na školy se valí řada nových úkolů spojených s online výukou, což zahrnuje i nové požadavky na ochranu osobních údajů. Kde všude lze při online komunikaci narazit na GDPR? V případě obnovené prezenční, případně kombinované výuky se setkáte s dilematem, jak ochránit zdraví žáků a nepřekročit jejich zákonné právo na ochranu osobních údajů. Nabízíme vám odpovědi na nejčastější otázky, které v tomto ohledu řešíte.

Místo: Online

Termín: Úterý, 9. 3. 2021

Více zde

Online kurz

Právní minimum pro účetní

Smluvní vztahy, odpovědnost, základní právní předpisy, aneb co vše z práva potřebuje dobrá účetní znát.

Do praxe účetní zasahuje dlouhá řada právních předpisů, které nejsou součástí finančního práva, ale postupy účtování dílčích položek a případů mohou významně ovlivnit. Kurz vám vnese jasno do nejdůležitějších právních oblastí a institutů, které jsou s prací účetních či daňovým poradenstvím spojeny. Vše bude doplněno příklady z praxe, tipy a návody, jak se v právním světě vyznat, čeho se vyvarovat a kde případně hledat pomoc.

Místo: Online

Termín: 10. 3. 2021 - 14. 4. 2021

Více zde

Online konference

Dotace pro soukromý sektor: nové období 2021–2027

Získejte jako první informace o zcela nových dotačních programech pro podniky.

Jste společnost a uvažujete o podpoře vašich podnikatelských záměrů z fondů EU v období 2021–2027? Nemáte čas a chuť probírat se mnoha dokumenty, abyste zjistili, zda se vaše projektové záměry budou moci ucházet o dotace? Nabízíme vám přehlednou formou podané informace o možnostech pro podnikatelský sektor v novém dotačním období, které se právě rozjíždí. Štěstí přeje připraveným. Buďte těmi připravenými i vy!

Místo: Online

Termín: Středa, 10. 3. 2021

Více zde

Online kurz

Asistentka advokátní kanceláře

Jak silná má být pravá ruka vaší advokátní praxe.

Profesionální asistentka erudovaná v oboru práva a orientovaná v právním prostředí je nezbytnou součástí každé dobře fungující advokátní kanceláře. Aby mohla být oporou celému týmu advokátů, musí disponovat vynikající orientací v chodu a potřebách advokátní praxe. Neztrácejte vlastní drahocenný čas – náš kurz zajistí proškolení vaší asistentky či office manažerky specificky pro výkon práce v advokátní kanceláři.

Místo: Online

Termín: 12. 3. 2021 - 16. 4. 2021

Více zde

Online kurz

Vedoucí školní jídelny profesionálně

Cílem kurzu je upozornit na nejčastější problémy, se kterými se školní jídelny potýkají, a získat návody, jak je řešit.

Vedoucí školní jídelny se denně dostává do složitých situací, které vyžadují znalosti legislativy, managementu, ekonomiky, personalistiky, kvality, zbožíznalství, výživy, bezpečnosti, hygieny a dalších oblastí. Na rozdíl od jiných provozů, kde je na každou oblast samostatný expert, musí to vedoucí jídelny obsáhnout v jedné osobě. Kurz vás navede, jak problematické situace včas rozpoznat, jak se v podobných situacích rychle zorientovat a jak je správně řešit.

Místo: Online

Termín: 12. 3. 2021 - 16. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Jak účtovat a vykazovat dotace ve veřejném sektoru

Účetní a daňové náležitosti čerpání dotací u organizací veřejného sektoru.

Jako organizace veřejného sektoru jste příjemcem různých typů dotací. Pro správné zaúčtování čerpaných dotací potřebujete znát rozpočtová pravidla, účetní a daňové předpisy, legislativu související se zveřejňováním dotací a mnoho dalších zákonů. Seminář přehledně shrne všechny účetní a daňové souvislosti spojené s čerpáním dotací.

Místo: Online

Termín: Pondělí, 15. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Vysílání pracovníků do zahraničí v roce 2021

Aktuální daňové, sociální a právní souvislosti včetně revize směrnice EU a české novely zákona o zaměstnanosti.

Důsledky revidované směrnice EU o vysílání pracovníků mohou výrazně ovlivnit vaše náklady i administrativní zátěž spojenou s vysíláním pracovníků. Shrneme přehledně povinnosti, které vaší společnosti ukládá mezinárodní i české právo (včetně aktuálních změn při ohlašování zaměstnanců vyslaných do ČR či do jiných zemí EU), účetní a sociální systémy platné v současnosti i změny, které nastaly od 30. července 2020.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 18. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Spisová služba a archivace dokumentů ve škole

Jak si udělat pořádek v dokumentech a dostát všem zákonným povinnostem.

Práce s dokumenty je nejméně oblíbenou, avšak nezbytnou součástí každodenního života školy. Přitom musí ve všech fázích probíhat v souladu s archivní legislativou i s nařízením GDPR. Ukážeme vám, jak oběh dokumentů přizpůsobit provozním podmínkám školy tak, aby byl efektivní a zabíral co nejméně času.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 18. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Nefinanční motivace zaměstnanců – jde to

Jak udržet motivaci a loajalitu zaměstnanců v obtížných dobách.

Jsou vaši zaměstnanci přetížení, nebo naopak nedostatečně vytížení v důsledku současné situace a hledáte způsoby, jak je motivovat? Krátí se rozpočty, je potřeba hledat úspory a o zvyšování mezd nemůže být řeč? Je celá řada možností, jak motivovat s využitím stávajících zdrojů a smysluplnějším využitím toho, co už máme. V našem semináři si řekneme, jak na to.

Místo: Online

Termín: Středa, 24. 3. 2021

Více zde

Nahoru