Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Flexibilní pracovní úvazky aktuálně a s výhledem na rok 2023  

Současná úprava a chystané změny flexibilních pracovních úvazků a home office.

Česká republika musí do letošního srpna transponovat do právního řádu dvě evropské směrnice, jejichž úprava ovlivní zejména některé částečné pracovní úvazky, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a další alternativní formy zaměstnání. Velmi aktuální je i výkon práce na dálku, tzv. home office, jehož novelizace se rovněž připravuje.

Místo: Online

Termín: Středa, 24. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Jak zvládnout na úřadě agresivního klienta

Vyzbrojte se účinnými technikami, jak se agresí nenechat zahnat do kouta.

Doba poznamenaná nejistotami přináší pocity ohrožení. Agrese je pak jednou z typických forem obranné reakce. Úředníci jsou frustrováni, pokud neovládají techniky, jak agresivitu snášet a jak jí čelit.  Zaměříme se proto na účinné techniky, jak pomoci vašim úředníkům zvládnout kontakt s agresorem, a přitom zvládnout vlastní emoce. Vyzkoušíme si, jak regulovat vnitřní napětí a udržet komunikaci bez útoku či sebeponížení.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 25. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Cenotvorba – jak kalkulovat ceny

Jak zjišťovat a využívat informace o nákladech, maržích a očekávaném zisku produktů pro tvorbu správné ceny.

Nabízet a prodávat výrobky a služby, které mají největší přínos pro zisk podniku – to je hlavní úkol obchodních a finančních manažerů v každé firmě. Rozumíme ale správně tomu, jak spolu souvisí informace o nákladech, cenách, maržích a zisku nabízených výkonů? Anebo se spoléháme na pocity? I když seminář bude o číslech, řešením není složitá matematika, ale pochopení veličin, jejichž výsledkem je správné stanovení ceny.

Místo: Online

Termín: Pátek, 26. 8. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Právní minimum pro poskytovatele zdravotních služeb

Přehled práv poskytovatele a pacienta v kontextu zákona i praxe zdravotnických zařízení.

Provoz zdravotnických zařízení a poskytování zdravotních služeb jsou spojeny s vysokou mírou právního rizika. Nejde jen o zdravotní výkony a související odpovědnost, ale také o zásahy do práv pacientů. Nabízíme přehledné informace o mantinelech právní odpovědnosti ve zdravotnictví včetně konkrétních příkladů z praxe a doporučení preventivních opatření.

Místo: Praha

Termín: Úterý, 30. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Problémy při účtování v cizích měnách a kurzové rozdíly

K jakému okamžiku a jakým kurzem správně přepočítat cizí měnu na české koruny.

Účtování položek v cizích měnách je nedílnou součástí práce účetních oddělení. Je s ním však spojena celá řada praktických otázek: K jakému okamžiku musíme provést přepočet na českou měnu? Jaký kurz pro přepočet použít? Kdy vzniká kurzový rozdíl? Je to kurzový rozdíl realizovaný nebo nerealizovaný? Na tyto otázky odpoví náš praktický webinář.

Místo: Online

Termín: Úterý, 30. 8. 2022

Více zde

Vícedenní kurz

Obec jako zřizovatel příspěvkové organizace

Komplexní průvodce právem, ekonomikou a oblastmi spolupráce pohledem zřizovatele příspěvkové organizace.

Prakticky každá obec je zřizovatelem minimálně jedné příspěvkové organizace  a musí se tedy z principu podílet na jejím řízení. Kooperace mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací bývá často problematická díky různorodosti zájmů, kompetencí a omezení finančních zdrojů. A možná někdy jako zřizovatel obtížně rozlišujete, kdy je relevantní intervence do chodu organizace. Kurz vás provede právní odpovědností ÚSC v roli zřizovatele, ale i ekonomickým řízením vámi zřízených subjektů.

Místo: Praha

Termín: 31. 8. 2022 - 2. 9. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Jak vyjednávat o ceně v nákupu

Budovat dlouhodobé vztahy s dodavateli, a přitom získat výhodné ceny – jak to skloubit?

Každý nákupčí usiluje dlouhodobě o to, aby ceny dodavatelů rostly co nejméně a kvalita dodávek stoupala. Klíčem je efektivní vyjednávání o ceně, které je v současné době narušených dodavatelských řetězců velmi náročné. Přesto existují stále platná pravidla, s nimiž můžete dosáhnout udržitelných cen i spolehlivých dodacích podmínek a tím pozitivně ovlivnit vaše cashflow. Na tato pravidla a metody se zaměříme na našem semináři.

Místo: Brno

Termín: Středa, 31. 8. 2022

Více zde

Online kurz

Elektronická spisová služba

Pro ty, kteří musí spravovat dokumenty v intencích nejnovější závazné legislativy v elektronické podobě.

Novela zákona o spisové službě a archivnictví ukládá povinnost postupně převést spisovou službu do elektronické podoby. To nutí všechny organizace veřejného sektoru včas a kvalitně se seznámit s problematikou vedení spisové služby s důrazem na elektronizaci těchto agend. Praktická doporučení vám pomohou předejít možným následkům nesprávného úředního postupu, který je s nástupem elektronizace veřejné správy bohužel velmi rozšířen.

Místo: Online

Termín: 7. 9. 2022 - 9. 9. 2022

Více zde

Online seminář

Žáci cizinci – jak je začlenit do českého vzdělávání

Osvědčené postupy při integraci žáků cizinců, resp. žáků s odlišným mateřským jazykem.

Počet dětí cizinců v českých školách neustále roste. Vzhledem k aktuální situaci lze očekávat, že tento trend nabere významně na síle. K úspěšnému začlenění a vzdělávání dětí cizinců je nezbytné, aby, kromě těchto žáků, dostali adekvátní podporu i jejich učitelé. Seminář vám poskytne základní vhled do problematiky včetně konkrétních návodů, jak si poradit v náročných situacích a kde hledat důležité informace.

Místo: Online

Termín: Středa, 7. 9. 2022

Více zde

Vícedenní kurz

Vedoucí školní jídelny profesionálně

Kurz upozorní na aktuální legislativní novinky a na nejčastější problémy, se kterými se školní jídelny potýkají, a nabídne řadu řešení.

Vedoucí školní jídelny se denně dostává do složitých situací, které vyžadují znalosti legislativy, managementu, ekonomiky, personalistiky, kvality, zbožíznalství, výživy, bezpečnosti, hygieny a dalších oblastí. Na rozdíl od jiných provozů, kde je na každou oblast samostatný expert, musí to vedoucí jídelny obsáhnout v jedné osobě. Kurz vás navede, jak problematické situace včas rozpoznat, jak se v podobných situacích rychle zorientovat a jak je správně řešit.

Místo: Praha

Termín: 9. 9. 2022 - 7. 10. 2022

Více zde

Online seminář

PHmaxy a finanční výkaznictví ve školách

Přehled finančního výkaznictví ve školách, které stále činí potíže.

Reforma financování přišla s novými pojmy PHmax, normativy nepedagogů i novými výkazy P1c-01 a P1d-01. Umět se orientovat ve všech podrobnostech může být oříšek, proto vám přinášíme návodný seminář.  Dotkneme se také aktuálních změn ve vykazování pedagogické intervence v P1c-01 a změn ve výši příplatku za třídnictví.

Místo: Online

Termín: Úterý, 13. 9. 2022

Více zde

Online seminář

Nové Šablony pro školy – OP JAK

Čerstvé informace o nově otevřených výzvách, z nichž může i vaše škola získat významné finanční prostředky.  

Minulé dotační období probíhalo ve školách ve znamení Šablon, v novém dotačním období, které reálně začíná se zpožděním až v tomto roce, tomu nebude jinak. Nenechte ležet ladem významné finanční prostředky z dotačního programu OP JAK a seznamte se s aktuálními příležitostmi na míru vaší škole. Nejen ti zkušenější z vašich řad ocení srovnání s Šablonami z OP VVV a vypíchnutí rozdílů a novinek.  

Místo: Online

Termín: Úterý, 13. 9. 2022

Více zde

Online kurz

Logopedické minimum pro mateřské školy

Jako učitelky – osvojte si nezbytné základy logopedické prevence.

Mateřská škola je často prvním místem, kde se u dětí odhalí nedostatky ve vývoji řeči. Protože nejste vyškolené logopedky, pak si většinou nejste jisty v posouzení komunikačních dovedností dítěte, ani ve vhodných způsobech, jak pomoci dětem k nápravě v možnostech třídního kolektivu dětí v MŠ. Na kurzu získáte praktické návody, jak podpořit rozvoj řečových dovedností předškoláků, a dozvíte se, jak pracovat s dětmi s poruchami výslovnosti a komunikace již v předškolním věku.

Místo: Online

Termín: 14. 9. 2022 - 16. 9. 2022

Více zde

Vícedenní kurz

Vedoucí školní družiny

Komplexní průvodce ekonomikou, právem a organizací školní družiny.

Provoz školní družiny zahrnuje velké množství agend, které musí dobrá vedoucí bezchybně ovládat. Organizace družiny vyžaduje kvalitní znalost právních předpisů na pomezí školského a rodinného práva, náhled na financování jejího provozu i znalosti v rámci vychovatelství včetně problematiky krizového chování či práce s inkludovanými dětmi. Umožněte své vedoucí vychovatelce účast na kurzu, kde získá užitečné nástroje pro vysokou profesionalitu na této pozici.

Místo: Praha

Termín: 15. 9. 2022 - 5. 10. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Tvorba rozpočtu školy pro rok 2023

Zdroje financování, typy nákladů – vše, co potřebujete pro přípravu rozpočtu školy.

Jako ředitel nebo ekonom školy se potřebujete dobře orientovat ve struktuře financování školy, a to zejména při tvorbě rozpočtu. Tento manažerský úkol vyžaduje ekonomické a účetní znalosti i oporu zkušeností s řízením školy. Srozumitelnou a přístupnou formou shrneme hlavní předpoklady pro sestavení realistického rozpočtu školy. Seminář vychází z praktických zkušeností lektorky, které ocení zejména méně zkušení ředitelé, ekonomové a účetní škol.

Místo: Praha

Termín: Čtvrtek, 15. 9. 2022

Více zde

Online seminář

Daňová optimalizace prakticky – tipy a doporučení

Právě nastává čas ověřit si aktuální možnosti snížení daňového základu za rok 2022.

Snižovat daňové zatížení je cílem každého podnikatele, ale vždy je třeba postupovat v souladu se zákonem. Ďábel se skrývá v detailu a mezi péčí správného hospodáře a pokusem o daňový únik může být tenká linie. Nabízíme vám praktický sumář aktuálních možností legální daňové optimalizace a dostatečný prostor pro vaše dotazy z praxe.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 15. 9. 2022

Více zde

Online seminář

Cyklostezky: plánování, financování a realizace

Jak budovat a rozvíjet funkční a bezpečné dopravní sítě pro cyklisty na území vašeho ÚSC.

Česká republika jednoznačně zažívá cyklistický boom. Opatření během lockdownu navíc způsobila, že lidé ve městech i mimo ně začali ve větší míře používat jízdní kolo. Rozmach cyklistiky však upozornil na řadu nedostatků v infrastruktuře, které je potřeba napravit. Poradíme vám, jak konkrétními kroky podpořit rozvoj bezpečné sítě cyklostezek a dálkových cyklotras ve vašem regionu.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 15. 9. 2022

Více zde

Online kurz

Pracovní právo ve školách – návody a řešení

Jak ve škole zvládnout specifické otázky pracovního práva a o co opřít svá rozhodnutí.

Škola je svojí právní formou, funkcí a provozem velmi specifickou organizací. To se odráží i v pracovněprávní problematice. Jako ředitel školy máte vymezený manévrovací prostor nejen zákoníkem práce, ale řadou závazných školských předpisů. Jak se ve všem dobře orientovat, a přitom dostát personálním potřebám vaší školy? Kurz vás provede řešením nejčastějších problémů z praxe a poradí, kde hledat zákonnou oporu pro nestandardní situace.

Místo: Online

Termín: 20. 9. 2022 - 18. 10. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Autoevaluace v mateřské škole krok za krokem

Autoevaluace není zbytečná povinnost, ale plánovaný proces, který pomůže zvýšit kvalitu vzdělávání.

Mateřské školy mají zákonnou povinnost provádět autoevaluaci. Implementace funkčního hodnoticího systému patří mezi nejnáročnější činnosti ředitelek škol a jejich pedagogických týmů. Pomůžeme vám nastavit účinné mechanismy vlastního hodnocení školy a ukážeme, jak systematicky a komplexně vyhodnocovat stav podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání.

Místo: Praha

Termín: Úterý, 20. 9. 2022

Více zde

Online seminář

Výběr a změna poddodavatele veřejné zakázky

Možnosti změn poddodavatele podle aktuální legislativy z pohledu zadavatele i dodavatele.

Změny ve veřejných zakázkách jsou vždy zdrojem rizika ve vtahu k plnění zakázky. Častým zdrojem chyb je změna poddodavatele, ať už jde o náročnější případ s prokazováním jeho kvalifikace nebo bez prokazování. Poddodavatelé veřejných zakázek jsou nyní v hledáčku kontrolních mechanismů i v souvislosti se sankcemi EU vůči Rusku a Bělorusku. Zaměříme se na možnosti výběru a změn poddodavatelů zakázek podle platné legislativy i související rozhodovací praxe.  

Místo: Online

Termín: Úterý, 20. 9. 2022

Více zde

Nahoru