Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online kurz

Specialista pro digitalizaci veřejné správy

Důležité informace pro přípravu a přechod na digitalizaci i pro váš úřad.

Digitalizace veřejné správy je pomalá, ale i díky pandemii konečně nabírá na rychlosti.  Legislativní ukotvení představuje zákon o právu na digitální služby, známý též jako Digitální ústava. Ta zavádí pro veřejnou správu jednoznačné povinnosti a je jisté, že všechny agendy se budou v průběhu několika let digitalizovat. Protože se „začalo už včera“, zajistěte si včas souhrnné detailní informace a návody i pro váš úřad s expertem.

Místo: Online

Termín: 2. 2. 2023 - 16. 3. 2023

Více zde

Online seminář

Finanční kontrola ve veřejné správě prakticky

Přehled aktuálních požadavků a doporučení k nastavení systému vnitřní kontroly.

K procesům finanční kontroly ve veřejné správě dlouhodobě chybí jasná a přehledná vodítka. Související zákony počínaje novelizovaným zákonem č. 320/2001 Sb. obsahují řadu nejednoznačných a příliš obecných ustanovení, která nedávají odpovědi na řadu otázek. Nabízíme vám praktický výklad aktuálních požadavků včetně konkrétních doporučení pro nastavení systému vnitřní kontroly. Dostatečný prostor věnujeme návodným příkladům a vašim dotazům z praxe.

Místo: Online

Termín: Pondělí, 6. 2. 2023

Více zde

Online seminář

Objevte kouzlo kontingenčních tabulek a grafů

Naučte se třídit a analyzovat informace uložené v tabulkách Excelu efektivně.

Kontingenční tabulky a grafy představují jeden z nejmocnějších nástrojů pro účinnou analýzu a třídění velkého množství dat. Stačí mít k dispozici jednu či více databázových tabulek, nastavit několik parametrů a žasnout nad výsledky, které byste jiným způsobem získali výrazně složitější cestou. Seznámíme vás přehledně s možnostmi těchto excelových funkcí.

Místo: Online

Termín: Středa, 8. 2. 2023

Více zde

Online seminář

Infozákon – zásadní novelizace 2023

Jak se změní praktické postupy při vyřizování různých typů žádostí? Dlouho očekávané změny přicházejí.

Aktuální velká novelizace 241/2022 Sb. převratně mění postupy při vyřizování žádostí o informace. Nová ustanovení odpovídají nyní jasně na to, kdy je třeba informace vyhledat, kdy nově vytvořit, zda je zpoplatnit a kdy paušálně odmítnout. Dále se revolučně mění poskytování informací o platech a odměnách. Konečně se též zavádí výslovná ochrana před kverulačními žádostmi. Nenechte si ujít metodickou interpretaci a praktická doporučení od spoluautora novelizace.

Místo: Online

Termín: Úterý, 14. 2. 2023

Více zde

Online seminář

Pokladna ve veřejném sektoru v roce 2023

Jak organizovat a realizovat pokladní činnosti podle aktuálně platných předpisů.

Manipulace s hotovostí je u každého subjektu citlivou záležitostí, kterou je třeba provádět vždy podle platných právních předpisů. Týká se to i organizací veřejného sektoru, na jejichž potřeby se zaměříme. Komplexně projdeme problematické otázky spojené s manipulací s hotovostí od druhů pokladních dokladů, přes inventarizaci pokladny po vazbu pokladny na účetnictví.

Místo: Online

Termín: Středa, 15. 2. 2023

Více zde

Online seminář

Nákup energií – jak se orientovat v cenách

Praktická doporučení strategií pro váš nákup energií v turbulentní době.

Už více než dva roky se trh energií pod náporem vnějších okolností prudce mění. Co s tím, pokud vám právě skončila fixace? Uzavírat nové smlouvy i za nevýhodných podmínek z obavy dalšího nárůstu cen elektřiny a plynu? Nebo vsadit na spotové ceny a kalkulovat na pokles? Udělat správné rozhodnutí není snadné. Nabízíme vám praktická doporučení, na co se při hledání nových dodavatelů nebo možností úspor zaměřit, abyste omezili rizika a vyhnuli se „energošmejdům“.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 16. 2. 2023

Více zde

Online seminář

Výběr BIM projektanta ve veřejných zakázkách

Seznamte se s výhodami BIM a vyberte pro vaši zakázku toho nejlepšího projektanta.

Chcete-li pro váš stavební projekt vybrat kvalitního projektanta, měli byste se zaměřit na nový trend BIM neboli informační management staveb. Digitalizace stavebních zakázek je trendem současnosti, především vám ale jako zadavateli zajistí průběžný přehled o vývoji stavební zakázky a ušetří finanční prostředky za úpravy a vícepráce. Na konkrétních příkladech ukážeme výhody BIM, doporučíme, jak vybrat projektanta, a vše zasadíme do legislativního rámce veřejných zakázek.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 16. 2. 2023

Více zde

Online kurz

Referent veřejných zakázek

Staňte se odborníkem, který ovládá celý proces zadání a realizace veřejné zakázky včetně novinek plynoucích z novely.

Každá veřejná organizace zadáním veřejné zakázky vstupuje na tenký led vysoce odpovědné a zákonem střežené agendy, která je navíc důkladně kontrolována i sankcionována. Pokud nechce být vaše organizace u každé zakázky závislá na drahých právních kancelářích, je užitečné vyškolit si vlastního interního odborníka, který při zadávání a realizaci VZ obstará samostatně a spolehlivě všechny nebo většinu potřebných úkonů.

Místo: Online

Termín: 17. 2. 2023 - 17. 3. 2023

Více zde

Online seminář

Pracovnělékařské služby a kategorizace prací v roce 2023

Novinky v oblasti pracovnělékařské péče o zaměstnance aktuálně od 1. 1. 2023.

Zajištění pracovnělékařských služeb tvoří významnou část povinností každého zaměstnavatele. Jejich povaha a rozsah přitom závisí na charakteru činnosti zaměstnavatele a kategorizaci jednotlivých prací vykonávaných zaměstnanci. Poskytneme vám ucelený přehled v této oblasti pracovního práva a seznámíme vás se všemi změnami od ledna 2023.

Místo: Online

Termín: Středa, 22. 2. 2023

Více zde

Online seminář

Monitoring zaměstnanců versus ochrana jejich soukromí

Jaké jsou zákonné limity pro sledování zaměstnanců a co hrozí za jejich porušení.

Při monitoringu zaměstnanců, jakkoli je právem zaměstnavatele, se můžete snadno dostat do střetu s právy zaměstnanců na soukromí a ochranu osobních údajů. Poradíme, jak se zorientovat v zákoníku práce a dalších souvisejících předpisech. Zaměříme se také na aktuální téma monitoringu zaměstnanců při výkonu práce z domova.

Místo: Online

Termín: Středa, 22. 2. 2023

Více zde

Online seminář

Osobní složka zaměstnance ve veřejném sektoru

Jak vést správně osobní složku zaměstnance pro kvalitní výkon personální i mzdové agendy.

Správná organizace osobních složek pomůže nejen při plněních zákonných povinností zaměstnavatele, ale využijete ji při řízení zaměstnanců, jejich odměňování nebo vzdělávání.  Obsah osobní složky je pak zcela zásadní, když dojde na jakékoliv pracovněprávní spory. Zaměříme se na povinné a doporučené náležitosti osobní složky zaměstnance veřejného sektoru a podíváme se i na souvislosti s GDPR.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 23. 2. 2023

Více zde

Online seminář

Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Co přináší, aneb připravte se včas na rozsáhlé změny ve veřejných zakázkách.

Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek postupuje úspěšně poslaneckou sněmovnou a její účinnost se nyní očekává na přelomu jara a léta 2023. Novela přináší celou řadu významných změn s dopady do praxe dodavatelů i zadavatelů, na které se potřebujete včas připravit. Nenechte si ujít aktuální seminář s dostatečným prostorem pro všechny vaše dotazy.

Místo: Online

Termín: Středa, 1. 3. 2023

Více zde

Online seminář

Vyřazování majetku v praxi

Jak na prodej či likvidaci majetku ve veřejných organizacích bez rizika postihů.

Fyzické nakládání s majetkem, a tedy i jeho vyřazování, je vymezeno řadou právních a účetních předpisů a jednoznačnými postupy. Konečnou odpovědnost nese vedení organizace. Musíte mít jistotu, že zodpovědní zaměstnanci mají příslušné znalosti a že v případě kontroly na úseku správy majetku nedojde k vážným problémům. Na semináři si ověříte, zda ve vaší organizaci při vyřazování majetku postupujete správně.

Místo: Online

Termín: Středa, 8. 3. 2023

Více zde

Online seminář

Elektronický podpis, elektronická pečeť a časové razítko

Praktické rady, kdy a jak je použít, ověřit a bezpečně uchovat.

V důsledku koronavirové pandemie i s postupující elektronizací obecně jsou organizace nuceny rychle se vypořádat s problémy, které přináší elektronická podoba dokumentů. Základem je detailní znalost elektronických ověřovacích prvků, jako je elektronický podpis, elektronická pečeť a časové razítko. Na semináři si ověříte, zda postupujete správně při jejich použití a následném dlouhodobém zachování právní platnosti.

Místo: Online

Termín: Středa, 8. 3. 2023

Více zde

Online seminář

Příprava a povolování staveb dle nového stavebního zákona

Dopady nového stavebního zákona na plánování a přípravu investičních akcí.

Příprava staveb je obtížnější než kdykoliv dřív. Přes veškeré nejistoty je uváděn do praxe nový stavební zákon, přičemž pro investory vyhrazených staveb je nový postup závazný již od 1. 7. 2023. Současně roste tlak na digitalizaci řízení a procesů ve stavebnictví. Doporučíme, jak se na změny nejlépe připravit a jak vybalancovat náročné přechodné období, a to i s ohledem na specifika investorů z veřejného sektoru.  

Místo: Online

Termín: Středa, 8. 3. 2023

Více zde

Online seminář

Jak nastavit kvalifikační kritéria ve veřejné zakázce

Možnosti dodavatele při prokazování kvalifikace ve veřejné zakázce.

Stanovením kvalifikačních požadavků může zadavatel zásadně vymezit účast dodavatelů. Tím spíš je třeba postupovat striktně dle zákona, odchylka může vést ke zpochybnění férovosti celé soutěže. Přehledně shrneme zákonem stanovené limity kvalifikačních požadavků včetně připravovaných změn v aktuální novele ZZVZ a na příkladech z praxe doporučíme správné postupy.

Místo: Online

Termín: Úterý, 21. 3. 2023

Více zde

Online seminář

Odměňování ve veřejném sektoru – úskalí a možnosti

Umíte správně určit výši platu a využíváte naplno všech možností motivačních složek pro své zaměstnance?

Odměňování zaměstnanců ve veřejném sektoru je svázáno řadou pravidel a není tak samozřejmé jako v soukromém sektoru. Objasníme vám, jak správně zaměstnanci určit výši platu, jaké možnosti motivačních složek a odměn za práci lze v platovém sektoru využít a jak je to s dalšími platovými složkami, např. osobním příplatkem (ohodnocením). A samozřejmě zahrneme také aktuality vyplývající z předpokládané novely zákoníku práce.

Místo: Online

Termín: Úterý, 28. 3. 2023

Více zde

Nahoru