Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Účtování DPH v obcích a příspěvkových organizacích

Legislativa a metodiky k DPH pro obce a příspěvkové organizace aktuálně.

Účtování DPH u veřejnoprávních neziskových organizací přináší specifické problémy. Kdo a v jakém případě je povinen se registrovat jako plátce DPH? Jaké aktuální metodiky můžete pro různé případy využít?  Jaké legislativní změny lze očekávat v nejbližší době? Nabízíme praktická doporučení a příklady od zkušené odbornice ze Specializovaného finančního úřadu.

Místo: Online

Termín: Úterý, 13. 6. 2023

Více zde

Online seminář

Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Novela prochází legislativním procesem a její účinnost se očekává ve druhé polovině roku 2023.

Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek míří do finále legislativního procesu. Novela přináší celou řadu významných změn s dopady do praxe dodavatelů i zadavatelů, na které se potřebujete včas připravit. Nenechte si ujít aktuální seminář s dostatečným prostorem pro všechny vaše dotazy.

Místo: Online

Termín: Středa, 14. 6. 2023

Více zde

Online seminář

Digitalizace a automatizace účetnictví prakticky

Aneb hladký přechod od papírové účtárny k moderní on-line kanceláři.

Účetnictví prochází v poslední době masivními změnami směřujícími k vyššímu využívání digitalizace a tzv. bezpapírové účtárny. Kdo dosud váhal, je nyní pod tlakem okolností nucen narychlo převádět doklady do digitální podoby a automatizovat většinu účetních procesů. Poradíme vám, jak hladce vplout do praxe online účetní kanceláře za stávajících legislativních podmínek i případných technických omezení.

Místo: Online

Termín: Středa, 14. 6. 2023

Více zde

Online seminář

Konverze dokumentů a změny datových formátů

Jak na automatizovanou i manuální konverzi dokumentů a jaké formáty jsou třeba pro skartační řízení.

Předpokladem pro elektronickou správu dokumentů a e-archivaci je perfektní znalost převodu dokumentů do a z elektronických formátů tak, aby vždy odpovídaly legislativním požadavkům. Provedeme vás problematikou (ne)autorizované konverze dokumentů a (ne)autorizované změny datových formátů s různou právní silou. Poukážeme také na možnost „Vidimace úřední desky“.

Místo: Online

Termín: Středa, 14. 6. 2023

Více zde

Online seminář

Jak vytvořit a vést IT dokumentaci v organizaci

Řádně vedená dokumentace IT procesů, softwaru a hardwaru je prevencí před kyberútokem a prvním předpokladem jakékoli léčby.

Množící se kybernetické útoky na nejrůznější subjekty prokazují, že neštěstí nechodí po horách, ale po IT systémech.  Řádná evidence IT postupů, procesů, smluv a počítačových licencí je klíčová pro přežití organizace v kritické situaci. Tou může být nejen hackerský útok, ale například i kontrola zacházení s osobními daty dle GDPR. Podíváme se také, jak se do vedení IT dokumentace promítne nová směrnice NIS2.

Místo: Online

Termín: Středa, 14. 6. 2023

Více zde

Online seminář

Jak administrovat dotační projekt v ISKP21+

Založení projektu a další práce s portálem ISKP21+ prakticky krok za krokem.  

Pro úspěšné získání dotace z evropských zdrojů a následnou administraci je nezbytné dobře zvládnout práci v prostředí monitorovacího systému ISKP21+. Tento portál není uživatelsky nejpřívětivější, proto oceníte přehledného průvodce jeho nástrahami.

Místo: Online

Termín: Úterý, 20. 6. 2023

Více zde

Online seminář

Náhrada škody způsobené při výkonu povolání

Za co zaměstnanec odpovídá a kdy je povinen uhradit škodu? Kdy musí naopak zaměstnavatel zaměstnanci nahradit škodu?

Způsobit škodu v zaměstnání je velmi snadné, aniž by to bylo úmyslem zaměstnance či zaměstnavatele. Stačí lidská nepozornost, neopatrnost, nešikovnost a problém je na světě. Provedeme vás základními souvislostmi odpovědnosti za škodu a povinnosti k náhradě škody, přidáme tipy, jak eliminovat možná rizika, a doporučíme, jak postupovat v případě vymáhání náhrady.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 22. 6. 2023

Více zde

Online seminář

Jak komunikací se zaměstnanci posilovat jejich motivaci

Pravidla interní komunikace a podpory zaměstnanců na všech úrovních organizace.

Většina zaměstnavatelů prochází náročným obdobím. Mnozí dosud čelí následkům pandemie, k tomu se přidává energetická krize a vysoká inflace. Ve snaze nalézt úspory nákladů a udržet organizaci v chodu se často zapomíná na to nejdůležitější – zaměstnance. Přitom právě v době napětí a nejistoty je důležité se zaměstnanci komunikovat a posilovat jejich motivaci. Na semináři si ukážeme, jak na to.

Místo: Online

Termín: Úterý, 27. 6. 2023

Více zde

Online seminář

Grafikem za jeden den

Jak jednoduše vytvořit vlastní infografiku, leták či obrázkový příspěvek na sociální sítě ve volně dostupném programu.

Pokud potřebujete občas vytvořit hezký letáček, plakát, nebo třeba jen zajímavě graficky ztvárněný příspěvek na Facebook, máte dvě možnosti: zaplatit externího grafika, anebo se naučit základy práce v některém uživatelsky přátelském grafickém programu, jako je třeba Photopea. Výhodou druhé varianty je nejen finanční úspora, ale i to, že můžete grafice vdechnout přesně to, co vaše záměry potřebují. A když víte, jak na to, zvládnete to sami během několika minut.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 29. 6. 2023

Více zde

Online seminář

Jak na řízení úkolů a projektů s nástroji Microsoft 365

Tak tohle se bude hodit každému – objevte nástroje Microsoft 365 pro sledování úkolů a řízení projektů.

Práce manažerů, ekonomů, ale i asistentek a podpůrného administrativního personálu se neobejde bez pravidelné evidence úkolů a řízení menších či větších projektů. Málokdo přitom tuší, že užitečné a efektivní nástroje má doslova pod nosem. Seznamte se s vybranými aplikacemi Microsoft 365 (dříve Office 365) a využijte naplno jejich potenciál v oblasti úkolů, plánování a řízení projektů.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 29. 6. 2023

Více zde

Online seminář

Jak efektivně řídit pracovní porady

Využijte čas na poradách nejen k předávání informací, ale i k týmové spolupráci a motivaci.

Pracovní porady, zejména nejsou-li smysluplně řízeny, mají špatnou pověst ztráty času. Vy chcete čas na poradách využít efektivně a vytěžit z něj maximum. Ať se scházíte „naživo“ nebo v online prostředí, nabízíme vám užitečné tipy, které vám pomohou realizovat porady časově úsporně, a navíc s přidanou hodnotou vyšší motivace vašeho pracovního týmu.

Místo: Online

Termín: Úterý, 11. 7. 2023

Více zde

Online seminář

Jak řídit IT projekt – pravidla a specifika

Běžné projektové znalosti pro řízení IT projektů nestačí. Osvojte si pravidla a specifika pro tento typ projektů.

Týká se to každé organizace – všichni řešíme celou řadu IT projektů v oblasti HW a SW řešení nebo cloudových služeb. Na nesprávně řízených IT projektech však lze utratit zbytečné množství peněz (obvykle zcela mimo rozpočet) a strávit podstatně více času, než je nutné.  A výsledek často neodpovídá očekávání, ceně ani pracnosti.  Existují však metodiky a přístupy, které byly vyvinuty právě pro řízení IT projektů a mohou účinně pomoci.

Místo: Online

Termín: Středa, 12. 7. 2023

Více zde

Online seminář

Změny smluv ve stavebních veřejných zakázkách

… s ohledem na inflaci i na aktuální úpravy zákona o zadávání veřejných zakázek.

Změny smluv v průběhu zadávacího řízení i samotné realizace byly pro zadavatele i dodavatele stavebních zakázek vždy oříškem. Tím spíš to platí v současné situaci nevyzpytatelných cenových pohybů. Jak se s tím vypořádat při přípravě a realizaci zadávacího řízení? Na mnoha příkladech z oblasti zakázek na stavební práce ukážeme možnosti změn smluv z legislativního i praktického hlediska.  

Místo: Online

Termín: Úterý, 18. 7. 2023

Více zde

Online seminář

Jak jednat s problémovými zaměstnanci

Nejčastější problémy se zaměstnanci – jak je správně a efektivně řešit.

Každý zaměstnavatel dříve či později narazí na problematického nebo neschopného zaměstnance a řeší otázku, jak vůči takovému zaměstnanci postupovat. Vnímání zaměstnance jako problematického totiž může být ryze subjektivní záležitostí a bez jasných skutkových tvrzení podložených důkazy není vhodné přijímat žádné zásadní právní kroky. I v této oblasti totiž platí přísloví "dvakrát měř, jednou řež".

Místo: Online

Termín: Úterý, 25. 7. 2023

Více zde

Online seminář

Příprava a povolování staveb dle nového stavebního zákona

Dopady nového stavebního zákona na plánování a přípravu investičních akcí.

Příprava staveb je obtížnější než kdykoliv dřív. Rekodifikace stavebního práva přináší změnu v povolování staveb, v postavení stavebních úřadů i ve způsobu vyřízení žádosti přes informační systémy veřejné správy. Nový stavební zákon také zavádí novou kategorizaci staveb a nastavuje rozdílné nabývání účinnosti u vybraných stavebních záměrů. Seznámíme vás přehledně se všemi změnami a poskytneme doporučení, jak vybalancovat náročné přechodné období.

Místo: Online

Termín: Úterý, 25. 7. 2023

Více zde

Online seminář

Kybernetické hrozby 2023 – jak se aktivně bránit

IT bezpečnost není o systémech, ale o správném nastavení procesů a řádně vedené dokumentaci.

Množící se kybernetické útoky na veřejné instituce poukazují na nedostatečnou ochranu proti kyberhrozbám. Zavirované sítě, blokované počítače, žádosti o výkupné jsou výsledkem podcenění rizik a nízké úrovně zabezpečení. Přesvědčíme vás, že můžete významně zapracovat na IT bezpečnosti vaší organizace bez velkých nákladů a investic.

Místo: Online

Termín: Středa, 26. 7. 2023

Více zde

Online seminář

Vyřazování majetku v praxi

Jak na prodej či likvidaci majetku ve veřejných organizacích bez rizika postihů.

Fyzické nakládání s majetkem, a tedy i jeho vyřazování, je vymezeno řadou právních a účetních předpisů a jednoznačnými postupy. Konečnou odpovědnost nese vedení organizace. Musíte mít jistotu, že zodpovědní zaměstnanci mají příslušné znalosti a že v případě kontroly na úseku správy majetku nedojde k vážným problémům. Na semináři si ověříte, zda ve vaší organizaci při vyřazování majetku postupujete správně.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 27. 7. 2023

Více zde

Online seminář

Monitoring zaměstnanců z technického IT pohledu

Přehled aktuálních trendů v monitoringu zaměstnanců z pohledu technologií.

Moderní technologie umožňují neustálý přehled o našem životě a činnostech. Jejich využití při sledování práce a výkonu zaměstnanců se tak nabízí. Jaké jsou současné IT možnosti monitoringu pracovníků? Ukážeme si, co dnes dokáže technika a zároveň zmíníme, kde technika může narazit na zákonné mantinely ochrany soukromí.

Místo: Online

Termín: Úterý, 1. 8. 2023

Více zde

Online seminář

Spisový řád a spisový a skartační plán – jak je vytvořit a používat

Praktický návod na vytvoření spisového řádu pro bezchybnou správu dokumentů ve vaší organizaci.

Spisový řád a jeho nedílná příloha spisový a skartační plán jsou stěžejní pro zajištění kvalitního výkonu spisové služby u veřejnoprávních subjektů. Jejich význam ještě vzrostl v souvislosti s povinnostmi dle nařízení GDPR a s postupujícím rozvojem e-Governmentu. Přijďte se inspirovat, jak má příslušný řád a plán vypadat a jak je používat v praxi.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 24. 8. 2023

Více zde

Nahoru