Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online kurz

Financování zdravotní péče

Nezbytné penzum znalostí pro správné finanční řízení zdravotnického zařízení.

Financování zdravotní péče je regulováno přísným legislativním rámcem. Tržní mechanismy zde fungují omezeně a zdravotnická zařízení se často dostávají do finančních problémů. Profesionální ekonom ve zdravotnictví musí skloubit znalost legislativy, podnikové ekonomiky a detailní orientaci v systému zdravotní péče. V rámci kurzu vám poskytneme nutné informace pro kvalifikované finanční řízení vašeho zdravotnického zařízení.

Místo: Online

Termín: 6. 10. 2022 - 20. 10. 2022

Více zde

Online seminář

Řízení a management změn v sociálních službách

Zvládejte profesionálně a s přehledem nové nároky na řízení v sociálních službách.

Řízení lidí, procesů a finančních toků je náročná disciplína a v sociálních službách to platí dvojnásob. Navíc všeobecná společenská nestabilita přináší víc než dřív potřebu změn a inovací, na něž není nikdo nikdy dost připraven. Získejte aktuální a praktická doporučení pro vyšší efektivitu vašich řídicích procesů při zachování finanční rentability a kvality služeb.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 13. 10. 2022

Více zde

Online seminář

Jak zvládnout vyjednávání s odbory

Pravidla úspěšné komunikace s odborovou organizací zaměstnavatele.

Vyjednávání s odbory je obtížná disciplína, kterou ne každý zaměstnavatel zvládne. Hladké komunikaci výrazně napomůže, když obě strany znají a respektují svá práva a povinnosti. Objasníme vám, o čem s odbory komunikovat musíte, v jakém rozsahu, a kdy už jsou požadavky odborářů neoprávněné. To vše na praktických příkladech.

Místo: Online

Termín: Úterý, 18. 10. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Náležitosti povinné zdravotnické dokumentace

Požadavky vedení zdravotnické dokumentace a jejich aplikace v praxi poskytovatelů zdravotních služeb.

Požadavky na vedení zdravotnické dokumentace jsou předepsány zákonem o zdravotních službách i občanským zákoníkem. Tyto záznamy jsou klíčové nejen pro dokumentaci léčby pacientů, ale z hlediska poskytovatelů jsou i důležitým nástrojem ochrany a obrany. Nedostatky ve vedení zdravotnické dokumentace jdou v případě sporu k tíži poskytovatele, proto se vyplatí ověřit si, zda máte vše pod kontrolou.

Místo: Praha

Termín: Středa, 19. 10. 2022

Více zde

Online kurz

Referent správy majetku

Péče řádného hospodáře vyžaduje zodpovědné nakládání s majetkem. Chcete mít jistotu, že to váš člověk dělá správně?

Konečnou odpovědnost za hospodaření s majetkem nese vedení organizace. A právě referent správy majetku je tou klíčovou osobou, která musí garantovat statutárnímu zástupci, že náročnou agendu správy majetku bezpečně ovládá.  Namátkou: jak spravovat majetek se znalostí právních a účetních předpisů, jak s majetkem disponovat, jak ho zařazovat, udržovat, vyřazovat, prodávat a kdy likvidovat. Získejte jistotu správného postupu a vyšlete svého referenta majetku na expertní kurz.

Místo: Online

Termín: 20. 10. 2022 - 15. 11. 2022

Více zde

Online seminář

Směrnice NIS 2 – koho se týká a jak ji aplikovat v praxi

Nově zavedená pravidla EU pro řešení kybernetické bezpečnosti v organizacích.

V posledních letech dramaticky vzrostl počet kybernetických útoků na státní organizace i soukromé subjekty. Odpovědí na tento neblahý trend je nová Strategie kybernetické bezpečnosti EU (NIS 2). Směrnice, která přináší mnoho změn v oblasti zajišťování kybernetické bezpečnosti, se dotkne odhadem 6000 českých firem a organizací. Osvětlíme vám, koho přesně se nová pravidla týkají a jak je aplikovat v praxi.

Místo: Online

Termín: Středa, 2. 11. 2022

Více zde

Online seminář

Kyberbezpečnost a evropská směrnice NIS2 ve zdravotnictví

…aneb čeká nás druhé GDPR? Jak se připravit na nové výzvy v kyberbezpečnosti.

Základy nastavení kyberbezpečnosti zavedla v roce 2016 směrnice NIS1. Nyní přichází nová směrnice NIS2 s řadou dalších požadavků, a především se zásadním rozšířením subjektů, kterých se povinnosti dotknou. Implementace směrnice do národní legislativy se očekává už v tomto roce. Nabízíme vám přehled nových povinností, který doplníme praktickými příklady a doporučením na míru poskytovatelům zdravotních služeb.

Místo: Online

Termín: Středa, 9. 11. 2022

Více zde

Online seminář

Vykazování úkonů odbornosti 913 zdravotním pojišťovnám

Jak postupovat při vykazování úkonů odbornosti 913 v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Zdroje z veřejného zdravotního pojištění zajišťují mj. náklady na zdravotní péči a další rozvoj pobytového zařízení sociálních služeb (PZSS). Jak správně, a přitom efektivně, vykazovat úkony odbornosti 913 zdravotním pojišťovnám? Nabízíme vám shrnutí aktuálních požadavků a řadu doporučení z praxe.

Místo: Online

Termín: Středa, 9. 11. 2022

Více zde

Nahoru