Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online kurz

Referent veřejných zakázek

Staňte se odborníkem, který ovládá celý proces zadání a realizace veřejné zakázky včetně novinek plynoucích z novely.

Každá veřejná organizace zadáním veřejné zakázky vstupuje na tenký led vysoce odpovědné a zákonem střežené agendy, která je navíc důkladně kontrolována i sankcionována. Pokud nechce být vaše organizace u každé zakázky závislá na drahých právních kancelářích, je užitečné vyškolit si vlastního interního odborníka, který při zadávání a realizaci VZ obstará samostatně a spolehlivě všechny nebo většinu potřebných úkonů.

Místo: Online

Termín: 17. 2. 2023 - 17. 3. 2023

Více zde

Online kurz

Specialista kyberbezpečnosti ve zdravotnictví

Jak zabezpečit IT infrastrukturu nemocnic a ochránit citlivá data pacientů.

Kybernetické útoky na zdravotnické subjekty prokázaly, že tyto organizace nejsou dostatečně chráněny proti útokům, jejichž počty každoročně vzrůstají. Zavirované sítě, blokované počítače, žádosti o výkupné jsou výsledkem podcenění rizik a nedostatečného nastavení úrovně zabezpečení. Přesvědčíme vás, že můžete významně zapracovat na IT bezpečnosti vaší zdravotnické organizace bez velkých nákladů a investic.

Místo: Online

Termín: 23. 2. 2023 - 23. 3. 2023

Více zde

Online seminář

Jak na elektronizaci dokumentů ve zdravotnictví prakticky

Elektronizace zdravotnictví vede k mnohem lepší komunikaci mezi zdravotníky a pacientem – klíčová je však správná praxe.

Zákon o elektronizaci zdravotnictví postupně zavádí pro všechna zdravotnická zařízení povinnost vést dokumentaci v digitalizované podobě. Zdravotnická dokumentace však obsahuje informace citlivé z mnoha hledisek, a tak při jejich digitalizaci panuje spíše opatrný přístup. Seminář zodpoví řadu aktuálních otázek, pomůže se v této oblasti dobře zorientovat a umožní vám nastavit interní procesy tak, aby byla minimalizována všechna známá rizika.

Místo: Online

Termín: Středa, 1. 3. 2023

Více zde

Nahoru