Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Vícedenní kurz

Referent správy majetku

Péče řádného hospodáře vyžaduje zodpovědné nakládání s majetkem. Chcete mít jistotu, že to váš člověk dělá správně?

Konečnou odpovědnost za hospodaření s majetkem nese vedení organizace. A právě referent správy majetku je tou klíčovou osobou, která musí garantovat statutárnímu zástupci, že náročnou agendu správy majetku bezpečně ovládá.  Namátkou: jak spravovat majetek se znalostí právních a účetních předpisů, jak s majetkem disponovat, jak ho zařazovat, udržovat, vyřazovat, prodávat a kdy likvidovat. Získejte jistotu správného postupu a vyšlete svého referenta majetku na expertní kurz.

Místo: Brno

Termín: 20. 5. 2022 - 17. 6. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Vy jako poskytovatel versus zdravotní pojišťovna aktuálně

Smluvní vztahy a úhradové podmínky se zaměřením na poskytovatele ambulantní specializované péče a domácí péče.

Pro poskytovatele zdravotních služeb je zajištění funkčního vztahu se zdravotními pojišťovnami klíčové. Na co je nutné se připravit při změnách smluvního vztahu nebo před jeho uzavřením? Jak správně vykazovat služby a výkony a co očekávat při kontrolách? Jak se změnily úhradové podmínky pro poskytovatele ambulantní péče v roce 2022 a jaký je výhled pro rok 2023? Získejte odpovědi od experta.

Místo: Praha

Termín: Středa, 1. 6. 2022

Více zde

Online seminář

Kybernetické hrozby 2022 – jak se aktivně bránit

IT bezpečnost není o systémech, ale o správném nastavení procesů a řádně vedené dokumentaci.

Množící se kybernetické útoky na veřejné instituce i soukromé firmy poukazují na nedostatečnou ochranu proti kyberhrozbám. Zavirované sítě, blokované počítače, žádosti o výkupné jsou výsledkem podcenění rizik a nízké úrovně zabezpečení. Přesvědčíme vás, že můžete významně zapracovat na IT bezpečnosti vaší organizace bez velkých nákladů a investic.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 16. 6. 2022

Více zde

Online kurz

Referent veřejných zakázek

Získejte odbornost a staňte se ceněným zaměstnancem, který ovládá celý proces zadání a realizace veřejné zakázky.

Každá veřejná organizace zadáním veřejné zakázky vstupuje na tenký led vysoce odpovědné a právně upravené agendy, která je navíc přísně kontrolována i sankcionována. Pokud nechce být vaše organizace u každé zakázky závislá na drahých právních kancelářích, je užitečné vyškolit si vlastního interního odborníka, který při zadávání a realizaci VZ obstará samostatně a spolehlivě všechny nebo většinu potřebných úkonů.

Místo: Online

Termín: 24. 6. 2022 - 22. 7. 2022

Více zde

Nahoru