Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Vícedenní kurz

Manažer kybernetické bezpečnosti

IT bezpečnost není o systémech, ale o správném nastavení procesů, řádně vedené dokumentaci a řízení rizik.

Kybernetické útoky na zdravotnické a další subjekty prokázaly, že nejen veřejné instituce, ale ani firmy nejsou dostatečně chráněny proti útokům, jejichž počty každoročně vzrůstají. Zavirované sítě, blokované počítače, žádosti o výkupné jsou výsledkem podcenění rizik a nedostatečného nastavení úrovně zabezpečení. Přesvědčíme vás, že můžete významně zapracovat na IT bezpečnosti vaší organizace bez velkých nákladů a investic.

Místo: Praha

Termín: 24. 9. 2021 - 5. 11. 2021

Více zde

Online seminář

Pojištění proti rizikům ve zdravotnictví v kostce

Jak efektivně zabezpečit právní rizika spojená s provozem zdravotnických zařízení.

Právní rizika při poskytování zdravotnických služeb je možné účinně redukovat pojištěním. Kromě povinných pojištění se vyplatí využít řady dobrovolných pojištění, jejichž přehled vám nabízíme. Zaměříme se na konkrétní příklady výluk a způsobů řešení pojištění odpovědnosti ve zdravotnictví a doporučíme vhodný postup v různých případech, s nimiž se v praxi setkáváte.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 4. 11. 2021

Více zde

Online seminář

Bezpečnost a ochrana zdraví ve  zdravotnictví

Zorientujte se v povinnostech BOZP ve zdravotnických zařízeních a získejte praktické rady.

Pro zaměstnavatele, a nejen pro ně, může být někdy velmi obtížné vyznat se v právních a ostatních předpisech souvisejících s bezpečností práce, zejména pro specifické segmenty jako je zdravotnictví. Shrneme pro vás aktuální zákonné povinnosti v oblasti bezpečnosti práce ve zdravotnických zařízeních a na příkladech vysvětlíme, jak je dodržovat v praxi.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 11. 11. 2021

Více zde

Online seminář

DPH ve zdravotnictví – specifika a řešení

Průvodce aplikací DPH ve světě poskytovatelů zdravotních služeb a prodejců zdravotního zboží.

Účtujete-li DPH v organizacích poskytujících zdravotnické služby nebo obchodujících se zdravotnickým zbožím, týká se vás řada specifických ustanovení zákona o DPH. V praxi se ale setkáváte i s paletou různých situací, které nemají jednoznačné řešení. Nabízíme vám odpovědi na nejčastější otázky spojené s aplikací DPH ve zdravotnictví včetně aktuálních důsledků pandemie a s výhledem na další období.  

Místo: Online

Termín: Úterý, 30. 11. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Poskytovatel versus zdravotní pojišťovna aktuálně

Smluvní vztahy a úhradové podmínky se zaměřením na poskytovatele ambulantní specializované péče a domácí péče.

Pro poskytovatele zdravotních služeb je zajištění funkčního vztahu se zdravotními pojišťovnami klíčové. Na co je nutné se připravit při změnách smluvního vztahu nebo před jeho uzavřením? Jak správně vykazovat služby a úkony a co očekávat při kontrolách? A především – jak se změnily úhradové podmínky pro poskytovatele ambulantní péče v roce 2021 a na co se připravit v roce 2022? Získejte odpovědi od experta.

Místo: Praha

Termín: Středa, 1. 12. 2021

Více zde

Online kurz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů v době (post)covidové

Nové skutečnosti a povinnosti, ochrana citlivých údajů v novém kontextu – vše pro re-audit GDPR ve vaší organizaci.

Doba „covidová“ přinesla obrovské změny i do oblasti zpracování osobních údajů. Dočasná krizová opatření se stala novým standardem. Běžně jsme začali komunikovat online a pracovat z domova, často bez dostatečného zabezpečení. Po návratu na pracoviště vyvstaly otázky, jak naložit s informacemi z testování zaměstnanců, případně informacemi o očkování zaměstnanců. Zajistěte si souhrnný přehled, co vše a jak nově ošetřit v souladu se zákonem i s aktuálními judikáty a výklady ÚOOÚ.

Místo: Online

Termín: 8. 12. 2021 - 10. 12. 2021

Více zde

Nahoru