Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Vícedenní kurz

Tvorba harmonogramu stavby

Schopnost správně naplánovat časový vývoj u stavebních zakázek je nezbytný předpoklad úspěchu stavební firmy.

Příprava funkčního harmonogramu stavby je nezbytnou podmínkou pro finanční, časové a věcné sledování průběhu staveb a plnění všech závazků. Harmonogram stavby je řídicím nástrojem dodavatele, ale význam má i pro investora, zejména při slaďování dílčích požadavků. Na kurzu zjistíte, jaká data shromáždit, z čeho vycházet při modelování jednotlivých fází stavby a jak nastavit harmonogram co nejoptimálněji, a přitom realisticky.

Místo: Praha

Termín: 29. 1. 2021 - 12. 3. 2021

Více zde

Online kurz

Reporting a controlling  pro inteligentní firmu

Co nezměříte, nemůžete ani efektivně řídit pro splnění cíle. Nechte se inspirovat vedoucím katedry manažerského účetnictví VŠE jak na to.

Šestitýdenní vzdělávací program je určen pracovníkům na manažerských pozicích, kteří vyhodnocují finanční situaci a výkonnost firmy nebo svěřeného úseku. Přitom – a to je nejdůležitější - chtějí nejen dobře porozumět obsahu reportovaných informací, ale také na jejich základě inteligentně řídit a správně se rozhodovat. Ve velmi krátké době zvládnete tuto náročnou disciplínu díky ideální kombinaci online seminářů a distančního studia.

Místo: Online

Termín: 1. 2. 2021 - 12. 3. 2021

Více zde

Online kurz

Manažer kybernetické bezpečnosti

IT bezpečnost není o systémech, ale o správném nastavení procesů, řádně vedené dokumentaci a řízení rizik.

Kybernetické útoky na zdravotnické a další subjekty prokázaly, že nejen veřejné instituce, ale ani firmy nejsou dostatečně chráněny proti útokům, jejichž počty každoročně vzrůstají. Zavirované sítě, blokované počítače, žádosti o výkupné jsou výsledkem podcenění rizik a nedostatečného nastavení úrovně zabezpečení. Přesvědčíme vás, že můžete významně zapracovat na IT bezpečnosti vaší organizace bez velkých nákladů a investic.

Místo: Online

Termín: 26. 2. 2021 - 9. 4. 2021

Více zde

Online kurz

Pracovněprávní minimum pro výrobní mistry

Jako mistr jste i „zaměstnavatelem“, který musí vědět co, kdy a jak může po dělnících požadovat.

Jako mistr musíte být nejen odborníkem ve svém oboru, ale i manažerem, který organizuje, rozvrhuje a kontroluje práci svých dělníků. Proto je pro vás nezbytné orientovat se dobře i v základech pracovního práva: namátkou vědět, kdy zaměstnanci určovat práci, kdy je ho možné povolat k práci o víkendu, jak správně odměňovat a využít motivační funkce mzdy. Či naopak – jakým způsobem sankcionovat zaměstnance a kdy je pokuta možné nebo nutné řešení.

Místo: Online

Termín: 26. 2. 2021 - 26. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Jak správně rozdělit zisk dle novely ZOK

Praktické důsledky klíčové změny dělení zisku, kterou přinesla novela zákona o obchodních korporacích.

Úprava rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti doznaly novelou ZOK významných změn. Týkají se omezení při rozdělování zisku, nakládání s vlastními zdroji společnosti vč. příplatků, vyplácení záloh na podíl na zisku, či poskytování jiných plnění ve prospěch společníků. Znalost aktuálních pravidel se vyplatí, sankce za porušení jsou nekompromisní.

Místo: Online

Termín: Úterý, 9. 3. 2021

Více zde

Online kurz

Právní minimum pro účetní

Smluvní vztahy, odpovědnost, základní právní předpisy, aneb co vše z práva potřebuje dobrá účetní znát.

Do praxe účetní zasahuje dlouhá řada právních předpisů, které nejsou součástí finančního práva, ale postupy účtování dílčích položek a případů mohou významně ovlivnit. Kurz vám vnese jasno do nejdůležitějších právních oblastí a institutů, které jsou s prací účetních či daňovým poradenstvím spojeny. Vše bude doplněno příklady z praxe, tipy a návody, jak se v právním světě vyznat, čeho se vyvarovat a kde případně hledat pomoc.

Místo: Online

Termín: 10. 3. 2021 - 14. 4. 2021

Více zde

Online konference

Dotace pro soukromý sektor: nové období 2021–2027

Získejte jako první informace o zcela nových dotačních programech pro podniky.

Jste společnost a uvažujete o podpoře vašich podnikatelských záměrů z fondů EU v období 2021–2027? Nemáte čas a chuť probírat se mnoha dokumenty, abyste zjistili, zda se vaše projektové záměry budou moci ucházet o dotace? Nabízíme vám přehlednou formou podané informace o možnostech pro podnikatelský sektor v novém dotačním období, které se právě rozjíždí. Štěstí přeje připraveným. Buďte těmi připravenými i vy!

Místo: Online

Termín: Středa, 10. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Daň z příjmu aktuálně v roce 2021

Nejen medializované zrušení superhrubé mzdy, ale mnoho dalších změn přinesl v dani z příjmu rok 2021.

Daňový balíček v roce 2021 přináší zrušení superhrubé mzdy, zavedení peněžitého příspěvku na stravování, změny v daňovém odepisování majetku, zavedení paušální daně a mnoho dalšího. Srozumitelně shrneme schválené i připravované změny daně z příjmu včetně jejich načasování a zdůrazníme jejich dopady do vaší praxe.  

Místo: Online

Termín: Středa, 10. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Opravné doklady DPH a jejich záludnosti

Získejte orientaci v použití opravných daňových dokladů v návaznosti na různé typy oprav základu daně.

Uplatňování DPH v praxi je obvykle spojeno s opravami základu daně a s využitím opravných dokladů.  Vzniká přitom řada otázek a nejasností, protože se potýkáte nejen se standardními opravami, ale i s mnoha specifickými případy. Problémy často činí časové souvislosti oprav a jejich správné promítnutí do daňových dokladů a do daňového přiznání a kontrolního hlášení.  Vytvořte si pevný základ pro správnou aplikaci DPH podle právního stavu platného v roce 2021.

Místo: Online

Termín: Úterý, 16. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Aktuality v odpovědnosti statutárního zástupce 2021

Nebezpečí spoluodpovědnosti za škodu způsobenou ostatními statutáry a jak je tomu dnes se souběhem funkcí statutárů.

Při výkonu funkce jednatele, předsedy nebo člena představenstva ručíte za případnou škodu vlastním majetkem, k tomu nedávno přibyl judikát o sdílení odpovědnosti za ostatní statutáry. Nové výzvy pro statutární zástupce představuje současná pandemie i legislativní změny v novelizovaném ZOK, evergreenem zůstává otázka souběhu funkcí. Nabízíme užitečný přehled a odpovědi na vaše otázky z praxe.

Místo: Online

Termín: Úterý, 16. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Uzavírání smluv na dálku – výhody a omezení elektronických smluv

Jaký vliv má elektronická forma smluvního ujednání na platnost smlouvy a práva obou stran.

Pandemická krize donutila řadu firem přesunout svá obchodní jednání do online prostředí a uzavírat smlouvy elektronicky. Smlouvy v elektronické podobě sice dokáží nahradit papírovou formu i vlastnoruční podpis, ale vyplatí se znát všechny parametry pro zachování jejich platnosti a také počítat s riziky, která jsou s uzavíráním smluv na dálku spojena.  

Místo: Online

Termín: Úterý, 16. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Námitky v prodeji – jak je zvládat a překonávat

Získejte jistotu v překonávání běžných i neobvyklých námitek zákazníků.

Pohotová reakce na námitky kupujícího je základním pilířem úspěšného prodeje. Prvním krokem k jejich zvládnutí je změna přístupu. Naučíme vás vnímat námitky klientů nikoli jako odmítnutí, ale jako zájem o vaše produkty či služby. Ukážeme vám, jak si předem připravit argumenty a pak je v pravý čas použít. Po našem semináři budete námitky vítat.

Místo: Online

Termín: Úterý, 16. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Optimalizace webu v sedmi krocích

Jen dobře spravované webové stránky plní své cíle a vydělávají peníze. Poradíme vám, jak na to.

Kvalitně optimalizované webové stránky jsou v online světě základem úspěchu. Ideální web je rychlý, přehledný a snadno dohledatelný na Googlu i Seznamu. Čím je při jeho optimalizaci vhodné začít a jak poznáte, jestli web po úpravách opravdu funguje lépe? Zodpovíme vaše otázky a doporučíme, jak krok za krokem postupovat.

Místo: Online

Termín: Středa, 17. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Vysílání pracovníků do zahraničí v roce 2021

Aktuální daňové, sociální a právní souvislosti včetně revize směrnice EU a české novely zákona o zaměstnanosti.

Důsledky revidované směrnice EU o vysílání pracovníků mohou výrazně ovlivnit vaše náklady i administrativní zátěž spojenou s vysíláním pracovníků. Shrneme přehledně povinnosti, které vaší společnosti ukládá mezinárodní i české právo (včetně aktuálních změn při ohlašování zaměstnanců vyslaných do ČR či do jiných zemí EU), účetní a sociální systémy platné v současnosti i změny, které nastaly od 30. července 2020.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 18. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Oceňování zásob v účetnictví

Vymezení, evidence a oceňování zásob dle českých účetních předpisů a IFRS.

Zásoby představují klíčovou položku aktiv u mnoha podniků. Představíme základní požadavky mezinárodní i české úpravy zásob z hlediska jejich vymezení, evidence a oceňování. Zaměříme se i na specifika nedokončené výroby u dlouhodobých zakázek a na vybrané otázky řízení zásob z pohledu manažerského účetnictví.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 18. 3. 2021

Více zde

Online seminář

GDPR souhlasy – rozlišování účelů zpracování

Jak se vyhnout obvyklým nešvarům při získávání souhlasu se zpracováním osobních údajů a nové pokyny EU.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je natolik klíčovým pojmem nařízení GDPR, že je nezřídka v rozporu s právem nadužíván. Častým prohřeškem je také nerespektování rozlišování účelu zpracování souhlasů. Shrneme úspornou a praktickou formou všechny aktuální náležitosti spojené se souhlasem v GDPR a nahlédneme i do nových pokynů vydaných k této problematice Evropským sborem pro ochranu osobních údajů.  

Místo: Online

Termín: Úterý, 23. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Nefinanční motivace zaměstnanců – jde to

Jak udržet motivaci a loajalitu zaměstnanců v obtížných dobách.

Jsou vaši zaměstnanci přetížení, nebo naopak nedostatečně vytížení v důsledku současné situace a hledáte způsoby, jak je motivovat? Krátí se rozpočty, je potřeba hledat úspory a o zvyšování mezd nemůže být řeč? Je celá řada možností, jak motivovat s využitím stávajících zdrojů a smysluplnějším využitím toho, co už máme. V našem semináři si řekneme, jak na to.

Místo: Online

Termín: Středa, 24. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Efektivní využití Excelu pro obchodníky

Excel je pravou rukou dobrého obchodníka. Seznamte se s užitečnými nástroji a vychytávkami pro vaši praxi.

Jak vybrat v excelu to nejužitečnější pro vaši obchodní praxi? Seznámíme vás s funkcemi a výpočty, které výrazně zefektivní tvorbu nabídek a sledování marží. Na praktických příkladech se naučíte a následně i důkladně procvičíte nástroje pro výpočty, efektivní analýzu dat, tvorbu složitějších přehledů a modelů, které oceníte vy i vaši nadřízení.

Místo: Online

Termín: Středa, 24. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Švarcsystém a další formy nelegálního zaměstnávání

Aneb jak správně nastavit spolupráci nejen s externími dodavateli.

Při spolupráci se živnostníky je hranice mezi obchodněprávním vztahem a švarcsystémem často velmi tenká. Přitom veškeré nedostatky ve smluvní dokumentaci i praktickém fungování tohoto typu spolupráce jsou tvrdě sankcionovány. Švarcsystém navíc představuje pouze jednu z forem nelegálního zaměstnávání. Riziko hrozí i při zastřeném zprostředkování zaměstnání či zaměstnávání cizinců bez příslušných povolení.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 25. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Kalkulace výrobních nákladů znalostně

Jak zjišťovat, zpracovávat a využívat informace o nákladech produktů a zakázek.

Zdaleka ne každá kalkulace sestavená s nejlepšími úmysly finančním manažerem – ekonomem je užitečná. Výrobní ředitelé mají totiž svoje nákladová čísla a ještě jiná čísla má ředitel obchodu, který potřebuje stanovit konečnou prodejní cenu. Jaká čísla jsou ta správná, kdo je má ve firmě mít a kdo to má umět spočítat? Jak tedy správně zkalkulovat výrobní náklady? Nabízíme doporučení správného postupu.

Místo: Online

Termín: Pondělí, 29. 3. 2021

Více zde

Nahoru