Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Proběhlo

Jak začlenit děti z Ukrajiny do škol z pohledu práva i praxe

Ptejte se na dopady rychle přijatých zákonů a nových i připravovaných metodik do praxe škol.

Uprchlická vlna z Ukrajiny představuje i pro školy novou náročnou situaci, s níž je třeba se rychle a flexibilně vyrovnat. Vodítkem mohou být nově přijaté zákony a metodiky, orientace v nich ale není vždy jednoduchá. Nabízíme vám přehled aktuálně platných i připravovaných opatření pro integraci dětí ukrajinských uprchlíků s důrazem na jejich praktickou aplikaci v různých typech škol.

Místo: Online

Termín: Úterý, 3. 5. 2022

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Pracovní právo pro mzdové účetní a personalisty

To nejpodstatnější ze zákoníku práce pro mzdovou a personální praxi včetně zkušeností se změnami z poslední novely.

Znalost zákoníku práce je pro správné vedení mzdové a personální agendy zásadní. Do výpočtů mezd a další pracovněprávní agendy nedávno vstoupila další rozsáhlá novela zákoníku práce s celou řadou ustanovení.  V rámci kurzu vás provedeme jednotlivými dotčenými oblastmi a prakticky procvičíme všechny výpočty, které se týkají mzdové oblasti.

Místo: Online

Termín: 23. 3. 2022 - 29. 4. 2022

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Finanční řízení příspěvkové organizace

Profesionální nástroje pro finanční management – optimální správa svěřeného příspěvku a dalších finančních zdrojů v intencích zákona.

Pro efektivní fungování organizace je nutné porozumět zákonitostem finančního řízení, ale i legislativním požadavkům specifickým pro ekonomiku příspěvkových organizací. Kurz se proto zaměřuje nejen na optimální využití finančních zdrojů od zřizovatele, generování zdrojů dodatečných, kalkulace a systémy plánů a rozpočtů. Klade velký důraz na sladění těchto agend s legislativními požadavky, a to za pomoci praktických příkladů pro různé typy organizací dle oboru činnosti či zvyklostí zřizovatele.

Místo: Online

Termín: 25. 3. 2022 - 29. 4. 2022

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Preventista šikany ve škole

Šikana a kyberšikana dnes – předcházejte a řešte ji se znalostí účinných postupů.

Šikana a kyberšikana jsou bohužel standardními jevy, kterými se zabývá prakticky každá škola i třída. I proto by měl být na škole vyškolený profesionál, který bude řídit prevenci a bude umět incidenty profesionálně řešit. Existuje řada ověřených nástrojů, jak šikaně předcházet, identifikovat ji a zvládat. Na kurzu získáte maximální znalosti k tématu, naučíte se používat účinné postupy, prodiskutujete své autentické zkušenosti a získáte k nim zpětnou vazbu.

Místo: Online

Termín: 18. 3. 2022 - 29. 4. 2022

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Finanční řízení školy

Finanční zdroje školy jsou většinou velmi omezené, a navíc svázané různými typy pravidel – ujistěte se, že s nimi hospodaříte správně.

Jako ředitel školy se potřebujete perfektně orientovat ve struktuře financování vaší školy. Ve vaší kompetenci je rozhodovat o finančních prostředcích získaných prostřednictvím MŠMT i po reformě 2020, o správném rozdělení a užití prostředků ve fondech včetně FKSP, o správném zacházení s dotacemi i o získávání financí v rámci doplňkové činnosti. Kurz vás s pomocí praktických příkladů provede možnými úskalími, se kterými se můžete v praxi setkat.

Místo: Online

Termín: 14. 4. 2022 - 28. 4. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Daňová a účetní specifika marketingu a reklamy

Získejte přehled o daňové uznatelnosti marketingových nákladů spojených s účtováním reklamy a propagace.

Marketingové a reklamní náklady jsou významnou součástí nákladů každé firmy. Mají ale svá daňová a účetní specifika, která se vyplatí znát. Kde lze oprávněně ušetřit a co už je za hranou zákona? Které marketingové náklady jsou daňově uznatelné? Finanční úřady po tzv. marketingových nákladech „jdou“ na prvním místě – jaké podklady je tedy třeba připravit pro finanční kontrolu?  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 28. 4. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Odpovědnost statutára firmy aktuálně

Pozor na spoluodpovědnost za škodu způsobenou ostatními statutáry a jaký je aktuální výklad souběhu funkcí statutárů.

Při výkonu funkce jednatele, předsedy nebo člena představenstva ručíte za případnou škodu vlastním osobním majetkem. K tomu nedávno přibyl judikát o sdílení odpovědnosti za ostatní statutáry – za jimi způsobené chyby a škody. Další výzvu pro statutární zástupce představují legislativní změny v novelizovaném ZOK a evergreenem zůstává otázka souběhu funkcí. Nabízíme užitečný přehled a odpovědi na vaše otázky z praxe

Místo: Brno

Termín: Čtvrtek, 28. 4. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak na toulavá a opuštěná zvířata v obci

Toulavá a opuštěná zvířata v obci – problémy a jejich řešení z pohledu právních předpisů a praxe.

Problémů, které obce řeší v souvislosti s toulavými a opuštěnými zvířaty je nespočet. Namátkou: jak postihnout občana, který neučinil opatření proti úniku zvířat, jak postihnout toho, kdo zvíře opustil, nebo toho, kdo nevedl psa na vodítku? Dále je nutné řešit, jak má nebo může obec s toulavým nebo opuštěným zvířetem nakládat. Odpovědi je třeba hledat zejména v zákoně na ochranu zvířat proti týrání a v občanském zákoníku.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 28. 4. 2022

Více zde

Online konference

Proběhlo

Dotace pro soukromý sektor: nové období 2021–2027

Získejte mezi prvními informace o zcela nových dotačních programech pro podniky.

Jste společnost a uvažujete o podpoře vašich podnikatelských záměrů z fondů EU v období 2021–2027? Nemáte čas a chuť probírat se mnoha dokumenty, abyste zjistili, zda se vaše projektové záměry budou moci ucházet o dotace? Nabízíme vám přehlednou formou informace o možnostech pro podnikatelský sektor v novém dotačním období, které se právě rozjíždí. Štěstí přeje připraveným. Buďte těmi připravenými i vy!

Místo: Online

Termín: Středa, 27. 4. 2022

Více zde

Online kurz

Proběhlo

AutoCAD pro začátečníky a mírně pokročilé

AutoCAD je tradičním pomocníkem projektantů a konstruktérů již 40 let – poznejte výhody práce s tímto osvědčeným programem i vy.

Ať jste z oboru stavebnictví, strojírenství, elektro, nábytkářství či mnoha dalších, bývá AutoCAD první volbou při zpracování jakékoliv výkresové dokumentace. Jeho neuvěřitelná všestrannost a flexibilita účinně pomáhá zvládat rutinní činnosti snadno a rychle. Na kurzu se seznámíte s ucelenou množinou nejužitečnějších nástrojů pro základní ovládání AutoCADu – od nastavení prostředí a prvních čar, přes popisy a kótování až po finální tisk výkresové dokumentace.

Místo: Online

Termín: 25. 4. 2022 - 27. 4. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Evidence majetku ve veřejném sektoru

Majetek tvoří páteř každé organizace – nakládejte s ním zodpovědně a v souladu se zákonem.

Jako organizace veřejného sektoru vlastníte nebo spravujete dlouhodobý majetek, o který ze zákona musíte pečovat. Provedeme vás přehledně pravidly pro účtování o nabytí tohoto majetku, způsoby oceňování, odpisování a technického zhodnocení. Ukážeme, jak vytvářet fond investic / fond reprodukce majetku, vytvářet finanční zdroje a řešit situace, kdy peněžní prostředky neodpovídají výši odpisů, resp. fondům.

Místo: Online

Termín: Středa, 27. 4. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Práva a povinnosti zaměstnanců školní družiny

Formální i neformální vymezení práv a povinností vychovatelů školní družiny hraje významnou roli v jejím fungování.

Vychovatel školní družiny je z formálního hlediska pedagogickým pracovníkem s právy a povinnostmi vymezenými školskou legislativou. Přesto v praxi školy narážíte na nejasnosti při nastavování přímé či nepřímé pedagogické činnosti a jejím konkrétním vymezení. Další z řady interaktivních webinářů zaměřených na praxi školní družiny vám přináší užitečné návody a doporučení.

Místo: Online

Termín: Středa, 27. 4. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Nakládání s odpady ve zdravotnictví dle nové vyhlášky

Jak nakládat s odpady ve zdravotnických zařízeních ekonomicky a v souladu se zákonem.

Odpady ze zdravotnictví jsou druhem nebezpečného odpadu a nakládání s nimi podléhá přísné regulaci. V srpnu 2021 navíc nabyla účinnosti nová vyhláška, která změnila povinnosti ve vedení evidence a ohlašování odpadů. Získejte ucelený přehled o aktuálních zákonných povinnostech v oblasti soustřeďování a skladování zdravotnického odpadu a vyhněte se možným sankcím ze strany kontrolních orgánů.

Místo: Online

Termín: Úterý, 26. 4. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak se připravit na daňovou kontrolu

Praktická doporučení a tipy pro jednání s finančním úřadem při daňové kontrole.

Daňová kontrola může být zahájena kdykoliv pouhým doručením oznámení do datové schránky. Jak se na ni předem co nejlépe připravit a nebýt zaskočen? Jak postupovat po jejím zahájení, jakou zvolit procesní strategii a čeho se naopak vyvarovat? Co (ne)čekat od finančního úřadu? Nejen na tyto otázky odpoví praktický webinář.

Místo: Online

Termín: Úterý, 26. 4. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak pochopit rozvahu – pro neekonomy

Nevystudovali jste ekonomickou školu, přesto se potřebujete orientovat v rozvaze – základním dokumentu každé firmy.

Jste ředitel, majitel, statutár nebo manažer na neekonomické pozici a rádi byste se naučili dokonale číst v rozvaze společnosti? Tento základní účetní dokument není ani náhodou jen formalitou. Z rozvahy zjistíte vše o zdraví a stabilitě společnosti, a to nejenom vlastní, ale také o společnostech svých partnerů, dodavatelů či konkurentů.  Zaměříme se na pochopení logiky rozvahy, na význam jednotlivých řádků, sloupců a na souvislosti mezi nimi.

Místo: Online

Termín: Úterý, 26. 4. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Forecasting v nejisté době

Jak můžete zohlednit nová a aktuální rizika při finančním plánování.

Plánování a vytváření obchodních strategií nebylo dlouho tak obtížné a zatížené nejistotou jako v současné době. Rizika jsou všudypřítomná, ale přesto je možné je vyčíslit a zakomponovat do svých strategických a finančních plánů. Nabízíme vám užitečné nástroje a doporučené analytické postupy, které se právě teď hodí pro kvalitní forecasting.

Místo: Online

Termín: Úterý, 26. 4. 2022

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Profesionální asistent/ka ředitele firmy

Jak silná má být pravá ruka Vašeho sekretariátu.

Asistentka (nebo také office manažer či sekretářka) je převodní pákou mezi ředitelem na straně jedné, zaměstnanci firmy na straně druhé a dodavateli či zákazníky na straně třetí. Poskytněte této své pravé ruce profi nástroje, které jí dodají jistotu v běžných i nestandardních situacích. Váš asistent či asistentka na kurzu získá návody, jak třídit a prioritizovat množství úkolů, komunikovat napříč firmou i s klienty a nepodlehnout stresu. A to vše za podpory chytrých SW nástrojů.

Místo: Online

Termín: 4. 4. 2022 - 25. 4. 2022

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Dotační specialista v obci

Bez člověka, který se dobře a rychle orientuje v různorodých dotačních výzvách, se už obce a města neobejdou.

Dotace jsou pro obce a města důležitým finančním zdrojem pro realizaci projektů, ať již jde o budování nebo opravu infrastruktury, rozvojové projekty, přípravu na oběhové hospodářství nebo nově na udržitelnou energetiku.  V opačném směru je často obec subjektem, který dotaci poskytuje žadatelům, a očekává za to přínosy ve svém regionu. Proto se vyplatí mít na úřadě vyškoleného odborníka, který se v dotacích pohybuje jako „ryba ve vodě“.

Místo: Online

Termín: 20. 4. 2022 - 22. 4. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Specifika zaměstnávání nepedagogických pracovníků

Nepedagogičtí pracovníci v kostce – pracovní doba, financování, odměňování.

Nedostatek nepedagogických pracovníků je dlouhodobým problémem českého školství. Jedním z důvodů je jejich nízké platové ohodnocení v porovnání s pedagogy, které vyplývá z odlišných pracovněprávních podmínek. Na semináři nahlédneme na specifika zaměstnávání nepedagogického personálu včetně jejich odměňování.

Místo: Online

Termín: Pátek, 22. 4. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Povinná dokumentace ve školách

Souhrn požadavků na vedení povinné školní dokumentace a doporučení z praxe.

Správně a řádně vedená povinná dokumentace vám nejen pomůže, ale bude zároveň i vaší oporou při kontrolách České školní inspekce a dalších kontrolních orgánů. Nabídneme vám přehled aktuální legislativy včetně novely školského zákona o distančním vzdělávání a připojíme řadu tipů z praxe ředitele školy i ústředního školního inspektora v jedné osobě renomovaného lektora.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 21. 4. 2022

Více zde

Nahoru