Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Proběhlo

Jak financovat péči o památky – možnosti a úskalí

Příležitosti a omezení při hledání prostředků na záchranu či údržbu kulturního dědictví.

Kolik prostředků, z jakých zdrojů a na jaké druhy památek lze získat? Téma, které zajímá snad všechny starosty. Jedno univerzální řešení neexistuje, možností je ale celá řada. Na semináři vám poskytneme užitečné zdroje informací, kde a jak je možné o finance žádat. Představeny budou také inspirativní příklady z praxe týkající se jak velkých, tak i malých památek.

Místo: Online

Termín: Úterý, 17. 5. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak na novou informatiku podle revize RVP ZV

Doporučení, návody a ukázky výukových aktivit posilujících informatické myšlení.

Požadavky spojené s revizí RVP ZV, konkrétně s širším zapojením informatiky do výuky, vzbudily často obavy a nejistotu, jak v praxi postupovat. Tedy jak přiměřeně hravou a srozumitelnou formou přivést děti k základům programování, posílit jejich digitální kompetence a gramotnost. A také, jaké aktivity se hodí pro menší děti prvního stupně a co lze nabídnout starším dětem. Náš webinář není zaměřen na teorii, ale na konkrétní návody a doporučení, které jsou prověřeny praxí lektorky.

Místo: Online

Termín: 12. 5. 2022 - 16. 5. 2022

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Manažer kybernetické bezpečnosti ve veřejné organizaci

IT bezpečnost není o systémech, ale o správném nastavení procesů, řádně vedené dokumentaci a řízení rizik.

Kybernetické útoky na zdravotnické a další subjekty prokázaly, že veřejné instituce nejsou dostatečně chráněny proti útokům, jejichž počty každoročně vzrůstají. Zavirované sítě, blokované počítače, žádosti o výkupné jsou výsledkem podcenění rizik a nedostatečného nastavení úrovně zabezpečení. Přesvědčíme vás, že můžete významně zapracovat na IT bezpečnosti vaší organizace bez velkých nákladů a investic.

Místo: Online

Termín: 11. 5. 2022 - 13. 5. 2022

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Vzorce Excelu pro pokročilé

Přeskočte metodu pokus – omyl a ovládněte pravidla pro pokročilou práci se vzorci Excelu.

Práce v kanceláři generuje množství situací, kdy je potřeba vytvářet nejrůznější výpočty, porovnání či ověření informací. S pokročilou znalostí funkcionalit vzorců Excelu se tyto úkoly dají zvládnout rychle a efektivně. Na semináři vás seznámíme s ucelenou množinou návodů pro práci s nejužitečnějšími vzorci v Excelu.

Místo: Online

Termín: 11. 5. 2022 - 13. 5. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Transferové ceny – správné nastavení a obhajitelnost

Jak správně nastavit transferové ceny a připravit se na jejich kontrolu finanční správou.

Nejsou to jen nadnárodní společnosti se svými českými pobočkami, které jsou v hledáčku finanční správy. Jsou to i čistě tuzemské společnosti se svými dceřinkami, provozovnami či odštěpnými závody. Těch všech se dotýká agenda převodních cen. Ukážeme vám, jak transferové ceny správně nastavit a jak k nim zpracovat dokumentaci včetně zahrnutí aktuálních požadavků.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 12. 5. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak správně nastavit provizní systém pro obchodníky

Provize jako nástroj podpory motivace a stability vašeho obchodního týmu.

Odměňování obchodníků je vždy náročnou disciplínou. Provizní systém, který bude motivovat k prodeji a bude zároveň stabilizovat obchodní tým, je kritickou součástí vedení obchodníků. Stejně jako nastavení transparentních a objektivních cílů a jejich vyhodnocování. Ukážeme vám, jak nastavit systém odměňování tak, aby vaši obchodníci byli skutečně motivováni a vykazovali žádoucí výsledky.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 12. 5. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak řídit vztahy s dodavateli v nákupu

Snižovat rizika plynoucí se závislosti na dodavatelích vyžaduje systematický přístup.

Myslíte si, že ceny vašich dodavatelů by měly jít dolů a kvalita jejich dodávek nahoru? Umějí vaši nákupčí dobře vybírat, třídit a hodnotit dodavatele, a tak si připravit lepší vyjednávací pozici pro zajištění požadovaných obchodních podmínek? Efektivita nákupních činností významně ovlivňuje cashflow i profitabilitu. Nabízíme vám účinné metody a doporučení pro lepší řízení vztahů s dodavateli v nákupu.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 12. 5. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Digitalizace a automatizace účetnictví prakticky

Aneb hladký přechod od papírové účtárny k moderní on-line kanceláři.

Účetnictví prochází v poslední době masivními změnami směřujícími k vyššímu využívání digitalizace a tzv. bezpapírové účtárny. Kdo dosud váhal, je nyní pod tlakem okolností nucen narychlo převádět doklady do digitální podoby a automatizovat většinu účetních procesů. Poradíme vám, jak hladce vplout do praxe online účetní kanceláře za stávajících legislativních podmínek i případných technických omezení.

Místo: Online

Termín: Středa, 11. 5. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Tvorba a čerpání FKSP a dalších fondů v příspěvkových organizacích

Jak tvořit a čerpat fondy v příspěvkové organizaci v souladu s rozpočtovými pravidly.

Pro příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky i pro příspěvkové organizace zřízené státem je důležité správně nakládat s finančními prostředky všech peněžních fondů, které jsou podle platných právních předpisů oba typy příspěvkových organizací povinny zřídit. Nabízíme vám shrnutí klíčových požadavků a doporučených postupů pro jejich tvorbu i použití včetně informací o důležité novele účinné od letošního dubna.

Místo: Online

Termín: Středa, 11. 5. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Dotace na fotovoltaickou elektrárnu – jak připravit projekt

Pokud vlastníte budovy, využijte právě teď nabídku nových dotací na solární panely až do 35 % nákladů.

Už dlouho nebyl vhodnější čas realizovat projekt fotovoltaické elektrárny než teď, kdy stát nabízí dotace ve výši několika miliard korun. Zaměříme se na aktuální možnosti financování a realizace projektů na fotovoltaické elektrárny a doporučíme, jak připravit úspěšný projekt od A po Z.

Místo: Online

Termín: Středa, 11. 5. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak se vyhnout chybám při zveřejňování smluv

Kontroly stále odhalují neplatně zveřejněné smlouvy. Chybí přílohy, metadata, chybuje se v použití formátu.

Přinášíme vám souhrnný přehled možných závad a jejich následků při zveřejňování smluv v registru. Chybějící dodatky smluv a přílohy, nevhodný formát či „křivé skeny papíru“ patří k nejčastějším pochybením. Využijte praktická doporučení od jednoho z předních odborníků a vyhněte se zbytečným problémům a sankcím.

Místo: Online

Termín: Úterý, 10. 5. 2022

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Průřez Microsoft 365

Zorientujte se ve 13 aplikacích Microsoft 365 (Office 365) a využívejte je naplno.

Pokud vlastníte licenci Microsoft 365 (dříve Office 365), máte k dispozici obrovské množství aplikací, které spolu komunikují, fungují a jsou tak schopny usnadnit práci a kooperaci celého firemního týmu, zvláště v dnešní době vzdálené online spolupráce. V rámci kurzu pochopíte souvislosti mezi všemi 13 aplikacemi a získané znalosti můžete využít jako odrazový můstek pro další efektivnější využití své licence Microsoft 365.

Místo: Online

Termín: 1. 4. 2022 - 6. 5. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Odpovědnost statutára firmy aktuálně

Pozor na spoluodpovědnost za škodu způsobenou ostatními statutáry a jaký je aktuální výklad souběhu funkcí statutárů.

Při výkonu funkce jednatele, předsedy nebo člena představenstva ručíte za případnou škodu vlastním osobním majetkem. K tomu nedávno přibyl judikát o sdílení odpovědnosti za ostatní statutáry – za jimi způsobené chyby a škody. Další výzvu pro statutární zástupce představují legislativní změny v novelizovaném ZOK a evergreenem zůstává otázka souběhu funkcí. Nabízíme užitečný přehled a odpovědi na vaše otázky z praxe

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 5. 5. 2022

Více zde

Online konference

Proběhlo

Klíče k řešení bytové krize ve městech a obcích

Akutní zhoršení dostupnosti bydlení je zásadní výzvou pro místní samosprávy – jak postupovat a co vše zohlednit.

Koupě či pronájem bytu se stává už i pro střední třídu takřka nedostupnou záležitostí. A to nejen v Praze, středních Čechách nebo v Brně. Zajištění dostupnosti bydlení tak dnes patří k horkým tématům místních samospráv. Jak systémově přistupovat k jednání s developery, promýšlet urbanistický rozvoj sídel, řešit rozmach turistického bydlení či uspokojit poptávku po sociálním bydlení? O tom všem během jednoho konferenčního dne.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 5. 5. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Pracovní doba aktuálně v roce 2022

Jak při evidenci pracovní doby vyhovět potřebám vaší organizace a zároveň splnit nároky aktuální legislativy.

Volná pracovní doba, pracovní cesty, flexibilní úvazky, home office, přesčasy či pohotovost – nic z toho nezbavuje zaměstnavatele povinnosti rozvrhovat a evidovat zaměstnancům veškerou pracovní dobu. Jak tedy při evidenci pracovní doby vyhovět současné situaci i specifickým potřebám vaší organizace a nenechat se přitom nachytat poučeným zaměstnancem, odbory nebo inspektorátem práce?

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 5. 5. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Vkládání a úpravy smluv v registru smluv krok za krokem

Praktický nácvik vkládání smluv, jejich úprav a výmazu z registru smluv specificky pro potřeby škol.

Praxe ukazuje, že základní úkony vkládání smluv do registru, jejich opravy a úpravy stále představují pro řadu škol kámen úrazu. Pojďme si prakticky ukázat, jak se vkládá smlouva do registru smluv – od posouzení toho, zda smlouva podléhá zveřejnění, přes anonymizaci, až po samotné vložení. Krok za krokem s ukázkami a praktickými tipy.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 5. 5. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Čeština v úřední praxi – rychlé zlepšení

Bezchybný pravopis a slušný jazykový styl úředníků vypovídá o kultuře vašeho úřadu či instituce.

Chcete-li, aby se vaši úředníci vyjadřovali v textech správně a kultivovaně, nelze se ani náhodou spoléhat jen na automatické opravy. Řada jevů, které činí potíže i při školní výuce nebo se jejich kodifikace často měnila (velká a malá písmena, cizí slova, čárky ve větách apod.), dokáže pozlobit i zkušeného. Soustředíme se na všechny obvyklé nedostatky v písemném projevu našeho úředního stavu.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 5. 5. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Mimořádně nízká nabídková cena ve veřejných zakázkách

Jak posuzovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu s ohledem na praxi ÚOHS a judikáty soudů.

Identifikace mimořádně nízké nabídkové ceny (MNNC) je zodpovědností zadavatele. V případě, že ji v nabídce dodavatele určí, musí žádat o její zdůvodnění. Vyloučit dodavatele ale bývá v těchto případech komplikované, až riskantní. Zaměříme se proto na úskalí a rizika spojená s mimořádně nízkou nabídkovou cenou, rozebereme související rozhodovací praxi a zmíníme i druhou stranu mince – aktuální prudký nárůst cen v nabídkách.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 5. 5. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Omezování fluktuace zaměstnanců s využitím manažerských nástrojů

Jak a co dělat, aby od nás kvalitní a kvalifikovaní pracovníci neodcházeli.

Lidé nejsou a nebudou. Zaměstnanci se stále hůře shánějí, mají stále větší požadavky, náboru jsou kladeny stále komplikovanější překážky. Za těchto okolností je klíčové nejen shánět nové zaměstnance, ale především udržet a motivovat ty stávající. Náš seminář je o tom, jak za pomocí manažerských nástrojů, a tedy s minimem přímých finančních výdajů, stabilizovat a udržet fluktuaci zaměstnanců.

Místo: Online

Termín: Středa, 4. 5. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Hygiena ve školní jídelně aktuálně

Přehledný souhrn hygienických požadavků pro školní stravovací provozy.

Školní jídelny se řadí mezi potravinářské podniky, které spadají do dozorové kompetence orgánů ochrany veřejného zdraví. Na semináři si ujasníte pravidla pro bezpečnou přípravu pokrmů a zásady osobní a provozní hygieny v praxi. Ověříte si, zda postupujete v souladu s potravinovým právem a vyhnete se možným sankcím.

Místo: Online

Termín: Úterý, 3. 5. 2022

Více zde

Nahoru