Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Proběhlo

Jak správně vypočítat spotřební koš – teorie a praxe

Praktický návod na výpočet spotřebního koše, ve kterém žádná kontrola nenajde chybu.

Spotřební koš je závazný legislativní nástroj pro pravidelné měsíční hodnocení kvality školní stravy. Jeho používání provází řada nejasností a přitom je pravidelně sledován kontrolními orgány. Seznamte se s kritickými místy výpočtu spotřebního koše a s pravidly, podle kterých se jednotlivé potraviny zařazují do jeho skupin.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 14. 1. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Řešení krizových situací na sociálních sítích

Výbušné situace vzniklé na vašich profilech na sociálních sítích nejen v době pandemické.

Ať už jste firma, úřad nebo organizace, jste nyní nuceni zavádět nestandardní a většinou nepopulární opatření. Ta se nemusí líbit vašim zákazníkům, zaměstnancům či veřejnosti a pokud je tolerují dnes, zítra to již nemusí platit. Jistě se pak najdou lidé, kteří Vám to budou chtít „osladit“ na vašem profilu na Facebooku. Co máte udělat pro zachování klidu a dobré image? Jak reagovat na nepříjemné dotazy a požadavky? Jak mít pod kontrolou, co se o vás říká?

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 14. 1. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Vy jako poskytovatel versus zdravotní pojišťovna aktuálně

Smluvní vztahy a úhradové podmínky v souvislosti s Covid-19 a pro rok 2021.

Pro poskytovatele zdravotních služeb je zajištění funkčního vztahu se zdravotními pojišťovnami klíčové. Na co je nutné se připravit při změnách smluvního vztahu nebo před jeho uzavřením? Jak správně vykazovat služby a úkony a co očekávat při kontrolách? A především – jak se změnily úhradové podmínky v souvislosti s COVID-19 a co přináší rok 2021? Získejte odpovědi od experta.

Místo: Online

Termín: Středa, 13. 1. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Směrnice DAC 6 a ATAD – připravte se na rok 2021

Přehledný výklad aktuálních požadavků spojených s implementací evropských směrnic k mezinárodní daňové správě.

Implementace evropských směrnic spojených s mezinárodní správou daní a s ochranou před daňovými úniky – DAC 6 a ATAD – byla významně ovlivněna všeobecným chaosem spojeným s pandemií COVID-19.  Rada EU vydala v roce 2020 v souvislosti se zdržením implementace novelu směrnice COVID-19 DAC. Došlo tak mj. k posunu termínů účinnosti a k dalším úpravám. Nabízíme vám přehled všech aktuálních změn od zkušeného experta.  

Místo: Online

Termín: Středa, 13. 1. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Doručování písemností podle novely zákoníku práce

Jaké změny přinesla novela zákoníku práce v doručování písemností? A dotkly se i elektronického doručování?

Problematická právní úprava doručování písemností v zákoníku práce byla s účinností od 30. 7. 2020 novelizována. Odstranila zásadní nedostatky, zejména v oblasti využití služeb provozovatele poštovních služeb při doručování zaměstnanci. Ta měla často za následek neúčinné doručení písemnosti se všemi negativními důsledky pro zaměstnavatele. Jiné nedostatky však v právní úpravě přetrvávají a elektronické doručování je stále spíše teorií.

Místo: Online

Termín: Středa, 13. 1. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

GDPR souhlasy – rozlišování účelů zpracování

Jak se vyhnout obvyklým nešvarům při získávání souhlasu se zpracováním osobních údajů a nové pokyny EU.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je natolik klíčovým pojmem nařízení GDPR, že je nezřídka v rozporu s právem nadužíván. Častým prohřeškem je také nerespektování rozlišování účelu zpracování souhlasů. Shrneme úspornou a praktickou formou všechny aktuální náležitosti spojené se souhlasem v GDPR a nahlédneme i do zcela nových pokynů vydaných k této problematice v letošním roce Evropským sborem pro ochranu osobních údajů.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 7. 1. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Roční hodnocení zaměstnanců efektivněji

Hodnoticí pohovor jako nástroj pro udržení motivace a loajality zaměstnanců v obtížných dobách.

Nesprávně nastavený hodnoticí systém může snižovat angažovanost a loajalitu zaměstnanců. Často stačí drobné změny a zaměstnanci se znovu cítí motivováni k lepším výkonům. Získejte praktické tipy, jak za současné krizové situace maximálně zefektivnit vaše metody hodnocení zaměstnanců tak, aby hrály ve váš prospěch.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 17. 12. 2020

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Novela zákoníku práce – co z toho plyne pro školy

Průvodce novelizovaným zákoníkem práce se zaměřením na školy a školská zařízení.

Od 1. 1. 2021 bude v plném rozsahu účinná zásadní novela zákoníku práce, která přináší významné změny. Novela upravuje institut sdíleného pracovního místa, pravidla počítání dovolené, pracovní volno s náhradou mzdy a další změny. To se ve velké míře dotkne i škol a školských zařízení. Jak se tedy na dané změny ve školách připravit a jak je správně aplikovat?

Místo: Online

Termín: Středa, 16. 12. 2020

Více zde

Vícedenní kurz

Proběhlo

Finanční plánování pro inteligentní firmu

Sestavení finančního plánu má přesná pravidla. Bez precizních znalostí bude firma plout náhodně - jako loď bez mapy a kompasu.

Problém finančního plánování je v tom, že různé podniky si vykládají obsah finančního plánu velmi různě. Často přitom nerespektují základní pravidla. V takovém případě nemůže být jejich finanční plán oporou rozhodování ani oporou řízení podniku. Finanční plánování je systematická disciplína technického rázu, při níž je třeba dodržovat principy a řadu propojení. Tuto náročnou disciplínu zvládnete díky intenzivnímu třídennímu studiu se špičkovým odborníkem.

Místo: Praha

Termín: 2. 10. 2020 - 11. 12. 2020

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Zaměstnávání cizinců v době koronaviru

Jak úspěšně zvládnout nábor zahraničních pracovníků v době epidemiologických opatření.

Zaměstnávání cizinců a jejich nábor nebyl nikdy administrativně jednoduchý. Nyní vše stěžují různá epidemiologická opatření a omezený chod orgánů státní správy. Je tedy vůbec ještě možné zaměstnat cizince? Nabízíme vám přehled aktuálních povinností vůči příslušným úřadům včetně informací o vládních programech, které relokaci zahraničních zaměstnanců umožní.

Místo: Online

Termín: Středa, 9. 12. 2020

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Zákon o dani z příjmu – aktuality a změny pro rok 2021

Nejen medializované zrušení superhrubé mzdy, ale celá řada dalších úprav a změn přichází s nadcházejícím rokem 2021.

Součástí aktuálního daňového balíčku pro rok 2021 je návrh na zrušení superhrubé mzdy, zavedení peněžitého příspěvku na stravování, změny v daňovém odepisování majetku a další změny. Dále se diskutuje zavedení paušální daně a mnoho dalších témat. Srozumitelně shrneme schválená i plánovaná opatření včetně jejich načasování a zdůrazníme jejich dopady do vaší praxe.  

Místo: Online

Termín: Středa, 9. 12. 2020

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Změny společenských smluv a stanov dle novely ZOK

Novela zákona o obchodních korporacích přináší nové požadavky v náležitostech společenských smluv a stanov společností.

Rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích s účinností od 1. 1. 2021 mimo jiné ukládá společnostem povinnost přizpůsobit společenské smlouvy a stanovy aktualizované právní úpravě. Připravte se včas, neznalost neomlouvá a nedostatky v obsahu zakladatelských právních jednání mohou následně negativně dopadnout na vaše podnikání.

Místo: Online

Termín: Středa, 9. 12. 2020

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Infozákon – aktuální změny a nejnovější judikatura

Praktické postupy, které usnadní vyřízení žádostí ve světle poslední novely a překvapivých rozsudků.

Při vyřizování žádostí o informace dochází ke sporům se žadateli. Povinný subjekt se často ztrácí v tom, zda má informace složitě vyhledat nebo dokonce vytvořit, zda je zpoplatnit, anebo paušálně odmítnout. Mění se výklad k informacím o platech a odměnách, k právu zastupitelů, k poskytování právních či znaleckých posudků a auditů. Využijte praktická doporučení od jednoho z předních odborníků a vyhněte se zbytečným problémům a sankcím.

Místo: Online

Termín: Úterý, 8. 12. 2020

Více zde

Online kurz

Proběhlo

DPH – novely zákona pro rok 2021

Dopady koronakrize na DPH, revoluční změny pro e-shopy v roce 2021 a další novinky.

Řada úprav DPH v roce 2021 bude reagovat na probíhající koronakrizi. Už od ledna budou finanční úřady při kontrolních postupech vyplácet zálohy na nadměrný odpočet. Revoluční změnou od července 2021 budou nová pravidla pro e-shopy a poskytování přeshraničních služeb vůči osobám nepovinným k dani. Shrneme aktuální situaci a soustředíme se na změny v DPH v roce 2021.

Místo: Online

Termín: Úterý, 8. 12. 2020

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Citlivé osobní údaje ve firmě v době Covid-19

Zpracování a ochrana osobních údajů v čase koronavirové pandemie z pohledu zaměstnavatelů.

Jako zaměstnavatelé dnes řešíte v kontextu COVID-19 nečekané výzvy v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů. Souvisí to s nutností zpracovávat zvláštní kategorie osobních údajů zaměstnanců, jako jsou údaje o zdravotním stavu, nebo s nutností převodu zaměstnanců na home office. Ale pozor – i nyní, v době pandemie je nutné postupovat v souladu s legislativou a minimalizovat zásah do soukromí zaměstnanců.

Místo: Online

Termín: Úterý, 8. 12. 2020

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Elektronický podpis, elektronická pečeť a časové razítko

Praktické rady, kdy a jak je použít, ověřit a bezpečně uchovat.

Současná situace nutí všechny organizace rychle se vypořádat s problémy, které přináší elektronická správa dokumentů. Základem je detailní znalost elektronických ověřovacích prvků jako je elektronický podpis, elektronická pečeť a časové razítko. Na semináři si ověříte, zda postupujete správně při jejich použití, detekci, kontrole, vyhodnocení a následném dlouhodobém zachování právní platnosti. Problematiku shrneme ve světle aktuální právní úpravy i z hlediska nejčastějších chyb z praxe.

Místo: Online

Termín: Úterý, 8. 12. 2020

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Manažer sociálních sítí 2021

Chcete umět spravovat sociální sítě, anebo vědět jak úkolovat ty, kteří je mají spravovat pro vás?

Facebook je médium, které denně používá 6 milionů Čechů. Otvírá se tak obrovský prostor pro prezentaci výrobků a služeb. Na paty mu zároveň dýchá rostoucí popularita Instagramu. Protože se pravidla na sítích dynamicky mění, je třeba pracovat s aktuálními informacemi. Získejte know-how, jak na Facebooku a Instagramu v roce 2021 účinně komunikovat vaši značku, produkty či jak řešit s klienty jejich náměty i stížnosti. To vše na kurzu zvládnete přehledně, prakticky a zábavnou formou.

Místo: Online

Termín: 5. 11. 2020 - 4. 12. 2020

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Brexit – radikální změny v exportu a importu

Už žádné přechodné období, připravte se na změny v obchodování s Velkou Británií již od 1. ledna 2021.

Je čím dál pravděpodobnější, že do konce roku nebude vyjednán ani předpokládaný základ budoucího partnerství EU s Velkou Británií, tj. dohoda o volném obchodu. Velká Británie se tedy pro členy EU stane z hodiny na hodinu běžnou třetí zemí. Nic z toho, na co jste jako importéři a exportéři zvyklí dnes, nebude platit. Na jaké důsledky v oblasti cel, nepřímých daní, celních formalit a logistiky je třeba se připravit?

Místo: Online

Termín: Pátek, 4. 12. 2020

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Dovolená po novele zákoníku práce – jak ji správně vypočítat

Od 1. 1. 2021 dojde k zásadní změně v úpravě dovolené. Jak se bude od příštího roku počítat nárok na dovolenou?

Největší změnou dlouho očekávané novely zákoníku práce je bezesporu nová koncepce dovolené. Pro zaměstnavatele představuje řadu dílčích úkolů, se kterými se musejí v nadcházejících měsících vypořádat, aby od nového roku byli schopni správně určit nárok na dovolenou svých zaměstnanců. Odměnou jim bude vyřešení nedostatků původní úpravy, které v praxi činily potíže.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 3. 12. 2020

Více zde

Online konference

Proběhlo

Nový stavební zákon: 1 úřad - 1 řízení - 1 razítko

Nový systém • změny kompetencí • jiné povolovací procesy • dopady na územní plánování • digitalizace.

Nový stavební zákon, který má vstoupit v platnost na jaře 2021, přinese řadu radikálních změn pro všechny aktéry stavebních řízení i realizátory stavebních zakázek. Ruší dosavadní povolovací procesy a zásadně mění systém veřejnosprávních kompetencí ve stavebních řízeních. Cílem je jejich zjednodušení a zrychlení tak, aby ČR nebyla na chvostu se svou schopností stavby realizovat. Budou všechna očekávání naplněna?

Místo: Online

Termín: Středa, 2. 12. 2020

Více zde

Nahoru