Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Proběhlo

Cenotvorba – jak kalkulovat ceny

Jak zjišťovat a využívat informace o nákladech, maržích a očekávaném zisku produktů pro tvorbu správné ceny.

Nabízet a prodávat výrobky a služby, které mají největší přínos pro zisk podniku – to je hlavní úkol obchodních a finančních manažerů v každé firmě. Rozumíme ale správně tomu, jak spolu souvisí informace o nákladech, cenách, maržích a zisku nabízených výkonů? Anebo se spoléháme na pocity? I když seminář bude o číslech, řešením není složitá matematika, ale pochopení veličin, jejichž výsledkem je správné stanovení ceny.

Místo: Online

Termín: Pátek, 26. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak zvládnout na úřadě agresivního klienta

Vyzbrojte se účinnými technikami, jak se agresí nenechat zahnat do kouta.

Doba poznamenaná nejistotami přináší pocity ohrožení. Agrese je pak jednou z typických forem obranné reakce. Úředníci jsou frustrováni, pokud neovládají techniky, jak agresivitu snášet a jak jí čelit.  Zaměříme se proto na účinné techniky, jak pomoci vašim úředníkům zvládnout kontakt s agresorem, a přitom zvládnout vlastní emoce. Vyzkoušíme si, jak regulovat vnitřní napětí a udržet komunikaci bez útoku či sebeponížení.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 25. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak na řízení úkolů a projektů s nástroji Office 365

Tak tohle se bude hodit každému – objevte nástroje Office 365 pro sledování úkolů a řízení projektů.

Práce manažerů, ekonomů, ale i asistentek a podpůrného administrativního personálu se neobejde bez pravidelné evidence úkolů a řízení menších či větších projektů. Málokdo přitom tuší, že užitečné a efektivní nástroje má doslova pod nosem. Seznamte se s vybranými aplikacemi Office 365 a využijte naplno jejich potenciál v oblasti úkolů, plánování a řízení projektů.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 25. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Flexibilní pracovní úvazky aktuálně a s výhledem na rok 2023  

Současná úprava a chystané změny flexibilních pracovních úvazků a home office.

Česká republika musí v horizontu měsíců transponovat do právního řádu dvě evropské směrnice, jejichž úprava ovlivní zejména některé částečné pracovní úvazky, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a další alternativní formy zaměstnání. Velmi aktuální je i výkon práce na dálku, tzv. home office, jehož novelizace se rovněž připravuje.

Místo: Online

Termín: Středa, 24. 8. 2022

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Power BI – chytrá analýza dat

Toto je Business Intelligence – použijte pro analýzu svých dat inovativní nástroj Microsoft Power BI.

Jistě jste již slyšeli o využití Business Intelligence. Jak na to v praxi? Data, která organizace sbírají a ukládají, jsou velmi dobře využitelná pro podrobné číselné i grafické analýzy.  A právě k tomu je ideální znát a umět využívat pokročilý nástroj Microsoft Power BI a jeho funkce. Na kurzu se nejen detailně seznámíte s možnostmi aplikace Microsoft Power BI, ale naučíte se ji prakticky používat.

Místo: Online

Termín: 22. 8. 2022 - 24. 8. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Minikurz rétoriky

Poslouchají mě vůbec? Workshop pro vedoucí pracovníky plný praktických cvičení.

Jako vedoucí pracovník libovolné organizace musíte umět předstoupit před skupinu lidí, něco sdělit, o něčem přesvědčit nebo něco nařídit. Jsou to vaši podřízení, kolegové či klienti. Pokud jste zažili pocit, že ztrácíte jejich pozornost, skáčou vám do řeči, máte trému a nevíte, jak pokračovat, pak je právě pro vás tento seminář plný praktických návodů od špičkového lektora.

Místo: Praha

Termín: Úterý, 23. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Anonymizace údajů a ochrana obchodního tajemství v registru smluv

Odpovědi na nejčastější otázky spojené s anonymizací při zveřejňování smluv v registru.

Anonymizace osobních údajů a ochrana informací ve smlouvách jsou obvyklým zdrojem nejasností při aplikaci zákona o registru smluv v praxi. Povinné subjekty často neví, co je potřeba „začernit“, co ponechat v textu smlouvy a co musí být v metadatech, jinak smlouva neplatí. Využijte praktická doporučení od jednoho z předních odborníků a vyhněte se zbytečným problémům a sankcím.

Místo: Online

Termín: Úterý, 23. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Ukončení a zahájení volebního období zastupitelstva

Praktické informace a právní rámec ukončení a zahájení volebního období zastupitelstva obce v souvislosti s komunálními volbami.

Ukončení stávajícího a zahájení nového volebního období je náročný proces a pro zachování kontinuity obecních záměrů a provozu obecních agend je potřeba jej zvládnout bez chyb. S blížícími se komunálními volbami vám přinášíme webinář, na kterém získáte praktické informace a rady pro politiky i úředníky, jak se s ustavením nového vedení vypořádat.

Místo: Online

Termín: Úterý, 23. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Datové schránky z pohledu veřejné správy

Jak na doručování prostřednictvím Informačního systému datových schránek.

Datová schránka se v průběhu koronavirové pandemie stala nepostradatelným nástrojem pro komunikaci. Práce se systémem ISDS se pro úřady a další organizace stala naprostou nezbytností. Tématem semináře budou informace o doručování a zejména shrnutí správného úředního postupu při doručování. Věnovat se budeme praktickým zkušenostem a nejčastějším obstrukčním jednání ze stran adresátů.

Místo: Online

Termín: Úterý, 23. 8. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

DPH u nemovitostí a ve stavebnictví aktuálně

Specifika DPH ve výstavbě, při dodání, převodech, nájmu a správě nemovitých věcí.

Zabýváte-li se výstavbou, správou nebo prodejem nemovitých věcí, týká se vás řada specifických ustanovení zákona o DPH. Ovšem v praxi se můžete setkat s paletou různých situací, které nemají jednoznačné řešení. Nabízíme vám odpovědi na nejčastější otázky spojené s aplikací DPH u nemovitých věcí a ve výstavbě. Výklad doplníme návodnými příklady z praxe a judikáty českých i evropských soudů.

Místo: Praha

Termín: Čtvrtek, 18. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Vyřazování majetku v praxi

Jak na prodej či likvidaci majetku ve veřejných organizacích bez rizika postihů.

Fyzické nakládání s majetkem, a tedy i jeho vyřazování, je vymezeno řadou právních a účetních předpisů a jednoznačnými postupy. Konečnou odpovědnost nese vedení organizace. Musíte mít jistotu, že zodpovědní zaměstnanci mají příslušné znalosti a že v případě kontroly na úseku správy majetku nedojde k vážným problémům. Na semináři si ověříte, zda ve vaší organizaci při vyřazování majetku postupujete správně.

Místo: Online

Termín: Středa, 17. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Monitoring zaměstnanců versus ochrana jejich soukromí

Jaké jsou zákonné limity pro sledování zaměstnanců a co hrozí za jejich porušení.

Při monitoringu zaměstnanců, jakkoli je právem zaměstnavatele, se můžete snadno dostat do střetu s právy zaměstnanců na soukromí a ochranu osobních údajů. Poradíme, jak se zorientovat v zákoníku práce a dalších souvisejících předpisech. Zaměříme se také na aktuální téma monitoringu zaměstnanců při výkonu práce z domova.

Místo: Online

Termín: Středa, 17. 8. 2022

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Celní deklarant specialista

Expertní znalosti pro pracovníky, v jejichž gesci je celní problematika dovozu i vývozu.

Pokud je vaše společnost aktivní v importu, exportu nebo obojím, je nezbytné mít pracovníka dobře orientovaného v celní agendě. Ten musí ovládat celou řadu specifických právních a finančních předpisů včetně výkladů Generálního ředitelství cel. Kurz účastníky seznámí s tuzemskou i unijní legislativou, provede je celým procesem celního řízení a shrne problematiku sazebního zařazení zboží pro správné vyměření celních poplatků.

Místo: Online

Termín: 10. 8. 2022 - 12. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Daňová a účetní specifika marketingu a reklamy

Získejte přehled o daňové uznatelnosti marketingových nákladů spojených s účtováním reklamy a propagace.

Marketingové a reklamní náklady jsou významnou součástí nákladů každé firmy. Mají ale svá daňová a účetní specifika, která se vyplatí znát. Kde lze oprávněně ušetřit a co už je za hranou zákona? Které marketingové náklady jsou daňově uznatelné? Finanční úřady po tzv. marketingových nákladech „jdou“ na prvním místě – jaké podklady je tedy třeba připravit pro finanční kontrolu?  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 11. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Kategorizace prací aktuálně v roce 2022

Pravidla a důsledky zařazování pracovních pozic do příslušných kategorií.

Zařazování pracovních pozic do kategorií dle rizikovosti, úrovně zátěže prací a pracovního prostředí patří k základním povinnostem každého zaměstnavatele. Seznámíme vás přehledně s právními normami a povinnostmi, které z nich pro zaměstnavatele vyplývají. Výklad doplníme poznatky a příklady z praxe.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 11. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Osobní složka zaměstnance ve veřejném sektoru

Jak vést správně osobní složku zaměstnance pro kvalitní výkon personální i mzdové agendy.

Správná organizace osobních složek pomůže nejen při plněních zákonných povinností zaměstnavatele, ale využijete ji při řízení zaměstnanců, jejich odměňování nebo vzdělávání.  Obsah osobní složky je pak zcela zásadní, když dojde na jakékoliv pracovněprávní spory. Zaměříme se na povinné a doporučené náležitosti osobní složky zaměstnance veřejného sektoru a podíváme se i na souvislosti s GDPR.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 11. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Kontrola ÚOOÚ – jak ji úspěšně zvládnout

Předejděte zbytečným sankcím díky přehledu nejnovějších požadavků včetně novely ZoEK.

K požadavkům GDPR, které zásadním způsobem změnily vnímání ochrany osobních údajů, přibyly nedávno nové nároky na elektronický marketing a cookies. Nárůst podnětů na prošetření porušení povinností při nakládání s osobními údaji vede ke zvýšení počtu kontrol i finančních sankcí. Obě agendy spadají do kontrolní pravomoci Úřadu pro ochranu osobních údajů a my vás připravíme na kontrolu tak, aby proběhla bez komplikací a abyste minimalizovali riziko penalizace.

Místo: Online

Termín: Úterý, 9. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Objevte kouzlo kontingenčních tabulek a grafů

Naučte se třídit a analyzovat informace uložené v tabulkách Excelu efektivně.

Kontingenční tabulky a grafy představují jeden z nejmocnějších nástrojů pro účinnou analýzu a třídění velkého množství dat. Stačí mít k dispozici jednu či více databázových tabulek, nastavit několik parametrů a žasnout nad výsledky, které byste jiným způsobem získali výrazně složitější cestou. Seznámíme vás přehledně s možnostmi těchto excelových funkcí.

Místo: Online

Termín: Úterý, 9. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Volby a jejich regulace v periodikách a na webu měst a obcí

Jak řešit otázky politické soutěže a voleb v tištěném zpravodaji, na webu, sociálních sítích a v médiích obce a kraje.

Vydávání radničních a krajských periodik tištěných či on-line podléhá závazné právní regulaci – tiskovému zákonu, svobodné soutěži politických sil, svobodě projevu a zákazu cenzury. V době volební kampaně do radnic a části Senátu navíc platí další pravidla. Seznámíme vás s nimi a poskytneme konkrétní doporučení pro vydávání dobrého a občany oceňovaného periodika.

Místo: Online

Termín: Úterý, 9. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Nakládání s obecními pozemky – nejčastější problémy

Jaká úskalí přináší dispozice s obecními nemovitostmi, konkrétně s pozemky a čeho je třeba se vyvarovat.

Obce podléhají při nakládání se svým majetkem přísnému režimu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Zvláštní úpravu pak mají zejména nemovité věci a to především pozemky. Při smluvních vztazích je však obec postavena na roveň se svým kontrahentem a právní poměry se tak řídí jak právem veřejným, tak i právem soukromým. Na semináři vás provedeme touto důležitou částí obecní agendy a poukážeme na časté problémy praxe, se kterými se můžete při správě obecních pozemků setkat.

Místo: Online

Termín: Úterý, 9. 8. 2022

Více zde

Nahoru