Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Proběhlo

Kartelové dohody ve veřejných zakázkách – bid rigging

Kdy lze vyloučit účastníka zadávacího řízení podle § 48 odst. 6 ZZVZ.

Uzavření kartelové dohody, ať už v minulosti či v souvislosti s konkrétní veřejnou zakázkou, je jedním z důvodů pro vyloučení účastníka zadávacího řízení. Tyto nedovolené dohody (tzv. bid rigging) mohou veřejné zakázky prodražit až o 60 %. Ukážeme, jak tyto dohody identifikovat, kdy je možné účastníka řízení vyloučit a jak v případě kartelových dohod krok za krokem postupovat s ohledem na související rizika.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 9. 9. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Google Učebna – tipy a triky pro pokročilé

Rychlokurz pro pedagogy, kteří již bezpečně ovládají základní funkce Google Učebny, ale chtějí toho umět mnohem víc.

Během distanční výuky si většina pedagogů vyzkoušela práci s Google Učebnou. Teď je na čase posunout se od zadávání úkolů a sdílení materiálů k pokročilejším možnostem této aplikace. Poukážeme na aktuální novinky v systémech Učebna a Meet a poradíme vám, jak z nich dostat mnohem víc než dosud pro vaši efektivnější práci.

Místo: Online

Termín: Úterý, 7. 9. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Zaměstnanecké benefity pod vlivem pandemie

Práce už nikdy nebude stejná – a ani zaměstnanecké benefity nezůstanou vůči změnám imunní.

Někteří zaměstnavatelé v reakci na první vlny pandemie pozastavili nebo minimalizovali poskytování zaměstnaneckých benefitů. Nyní, kdy se vracíme k „normálu“, se mnohé benefity naopak ukazují jako velmi podstatné, například péče o finanční jistotu nebo doplňková péče o zdraví. Navíc nové styly práce přinášejí zcela nové typy benefitů. Jak na to správně reagovat a jak uzpůsobit nabídku benefitů aktuální situaci?

Místo: Online

Termín: Pátek, 3. 9. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Náležitosti povinné zdravotnické dokumentace

Legislativní požadavky vedení zdravotnické dokumentace a jejich aplikace v praxi poskytovatelů zdravotních služeb.

Požadavky na vedení zdravotnické dokumentace jsou předepsány zákonem o zdravotních službách i občanským zákoníkem. Tyto záznamy jsou klíčové nejen pro dokumentaci léčby pacientů, ale z hlediska poskytovatelů jsou i důležitým nástrojem ochrany a obrany. Nedostatky ve vedení zdravotnické dokumentace jdou v případě sporu k tíži poskytovatele, proto se vyplatí ověřit si, zda máte vše pod kontrolou.

Místo: Praha

Termín: Čtvrtek, 2. 9. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Smart radnice

Jak správně a navíc efektivně elektronizovat agendy územních samospráv.

Digitalizace či elektronizace agend ÚSC je dnes často skloňovaným a prosazovaným tématem. Co je ale podstatné: využitím moderních technologií při správě věcí veřejných by mělo dojít zejména k tomu, že agendy budou k občanům přátelštější, dostupnější, celkově efektivnější, rychlejší a levnější. Na semináři zdůrazníme zejména to, jaké možnosti elektronizace jako samospráva máte a poukážeme na konkrétní problémové situace z praxe a jejich řešení.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 2. 9. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak postavit obchodně-marketingový plán pro rok 2022

Právě teď je ideální čas na přípravu ambiciózního, a přitom realistického a měřitelného marketingového plánu.

Kdo je vaším aktuálním zákazníkem, jak se v průběhu posledního roku změnilo jeho nákupní chování a jakou konkurenční výhodu mu nabízíte? Jaké informace můžete a musíte vyhodnocovat, abyste správně nastavili obchodní a marketingové cíle? Odpovědí nejen na tyto otázky je kvalitně připravený obchodně-marketingový plán. Očekáváte-li v roce 2022 obchodní úspěch, naplánujte, jak se k němu dostat.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 2. 9. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Nakládání s chemickými látkami v roce 2021

Aktuální přehled nároků na firmy – jak správně používat, skladovat a likvidovat chemické látky a směsi.

Problematika nakládání s chemickými látkami podléhá celé řadě předpisů (bezpečnost, ochrana ŽP, posuzování rizik). Získejte ucelený přehled o aktuálních zákonných povinnostech v oblasti používání, skladování a likvidace chemických látek a směsí a vyhněte se možným sankcím ze strany kontrolních orgánů.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 2. 9. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Nefinanční motivace není prázdný pojem

Jak zajistit spokojenost zaměstnanců aneb nefinanční motivace v praxi.

Zajistit spokojenost zaměstnanců v době, kdy se krátí rozpočty a je potřeba hledat úspory, není právě jednoduché. Naštěstí existuje celá řada možností, jak motivovat s využitím stávajících zdrojů. Poradíme vám, jak zjistit motivační faktory a jak je vhodně kombinovat, aby byli zaměstnanci dlouhodobě spokojeni. Seminář kombinuje teoretické poznatky s praktickými příklady z praxe.

Místo: Online

Termín: Úterý, 31. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Kontroly veřejných zakázek a jak se na ně připravit

Praktické návody, jak projít kontrolou veřejných zakázek včetně zakázek na dotované projekty.

Aplikace stávajícího zákona č. 134/2016 Sb. přináší řadu problémů, které se mohou projevit právě při kontrole veřejné zakázky. Specifické požadavky a zároveň i rizika jsou spojeny se zakázkami u dotovaných projektů, kdy může kontrola skončit až odebráním dotace. Nabízíme vám zkušenosti z různých typů kontrol veřejných zakázek a praktické příklady.

Místo: Online

Termín: Pondělí, 30. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Otevíráme školní jídelnu v době pandemické

Souhrn hygienických požadavků pro školní stravovací provozy i s ohledem na COVID-19.

Školní jídelny procházejí v rámci COVID-19 opakovanými odstávkami provozu. Pokaždé, když je provoz znovu obnoven, je potřeba zrevidovat a přenastavit veškerá hygienická opatření. Na semináři si ujasníte bezpečné postupy při přípravě pokrmů a zásady osobní a provozní hygieny v praxi. Zároveň porovnáme dopady hygienických opatření v souvislosti s výskytem koronaviru s běžnými standardy a zavedenou praxí.

Místo: Online

Termín: Pondělí, 30. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Cenotvorba – jak kalkulovat ceny

Jak zjišťovat a využívat informace o nákladech, maržích a očekávaném zisku produktů pro tvorbu správné ceny.

Nabízet a prodávat výrobky a služby, které mají největší přínos pro zisk podniku – to je hlavní úkol obchodních a finančních manažerů v každé firmě. Rozumíme ale správně tomu, jak spolu souvisí informace o nákladech, cenách, maržích a zisku nabízených výkonů? Anebo se spoléháme na pocity? I když seminář bude o číslech, řešením není složitá matematika, ale pochopení veličin, jejichž výsledkem je správné stanovení ceny.

Místo: Online

Termín: Pátek, 27. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Celní sazebník – jak se v něm vyznat

Jak mu rozumět, jak ho používat, a to zejména s ohledem na správnost postupů při určení sazebního zařazení zboží.

Celní sazebník je rozsáhlý a složitý unijní právní předpis, ovšem dobrá orientace v jeho střevech je nezbytná pro bezproblémové celní řízení. Seznámíme vás s unijní i tuzemskou legislativou upravující problematiku celního sazebníku a sazebního zařazování zboží. Jsou klíčové nejenom pro bezchybné uplatnění celních sazeb a tedy pro snížení rizika následného doměření cla či jiných souvisejících poplatků, ale i pro další oblasti jako Intrastat či daně. Vše s expertem z Generálního ředitelství cel.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 26. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak zvládnout na úřadě agresivního klienta

Vyzbrojte se účinnými technikami, jak se agresí nenechat zahnat do kouta.

Doba poznamenaná epidemií a ekonomickou nejistotou přináší pocity ohrožení. Agrese je pak jednou z typických forem obranné reakce. Úředníci jsou frustrováni, pokud neovládají techniky, jak agresivitu snášet a jak jí čelit.  Zaměříme se proto na účinné techniky, jak pomoci vašim úředníkům zvládnout kontakt s agresorem, a přitom zvládnout vlastní emoce. Vyzkoušíme si, jak regulovat vnitřní napětí a udržet komunikaci bez útoku či sebeponížení.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 26. 8. 2021

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Power BI – chytrá analýza dat

Toto je Business Intelligence – použijte pro analýzu svých dat inovativní nástroj Microsoft Power BI.

Jistě jste již slyšeli o využití Business Intelligence. Jak na to v praxi? Data, která organizace sbírají a ukládají, jsou velmi dobře využitelná pro podrobné číselné i grafické analýzy.  A právě k tomu je ideální znát a umět využívat pokročilý nástroj Microsoft Power BI a jeho funkce. Na kurzu se nejen detailně seznámíte s možnostmi aplikace Microsoft Power BI, ale naučíte se ji prakticky používat.

Místo: Online

Termín: 23. 8. 2021 - 25. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak řídit vztahy s dodavateli v nákupu

Snižovat rizika plynoucí se závislosti na dodavatelích vyžaduje systematický přístup.

Umějí vaši nákupčí dobře vyjednávat s dodavateli, dosahovat lepších cen a dodacích podmínek? Přitom efektivita nákupních činností významně ovlivňuje cashflow a profitabilitu. Nabízíme vám účinné metody a doporučení pro lepší řízení vztahu s dodavateli v nákupu.

Místo: Online

Termín: Středa, 25. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Odpisování majetku ve veřejném sektoru – možnosti a úskalí

Komplexní rozbor problematiky odpisů hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní a účetnictví.

Odpisování majetku má výrazný dopad na majetkovou pozici obcí, příspěvkových organizací i dalších organizací veřejného sektoru s dlouhodobým vlivem na výsledky jejich hospodaření. Provedeme vás úskalími této disciplíny od vymezení odpisovaného majetku přes správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů až po rozbor účetních a daňových souvislostí. Nezapomeneme ani na aktuální či připravované novinky v této oblasti.

Místo: Online

Termín: Středa, 25. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Odměňování ve veřejném sektoru – úskalí a možnosti

Umíte správně určit výši platu a využíváte naplno všech možností motivačních složek pro své zaměstnance?

Odměňování zaměstnanců ve veřejném sektoru je svázáno řadou pravidel a není tak samozřejmé, jako v soukromém sektoru. Objasníme vám, jak správně zaměstnanci určit výši platu, jaké možnosti motivačních složek a odměn za práci lze v platovém sektoru využít a jak je to s dalšími platovými složkami, např. osobním příplatkem (ohodnocením).  

Místo: Online

Termín: Úterý, 24. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Měsíční účetní závěrka v otázkách a odpovědích

Co zkontroluji dobře po skončení měsíce, nebudu muset dohánět na konci účetního období.

Každá lépe vedená organizace připravuje, kromě povinných účetních závěrek, účetní závěrku na konci každého měsíce. Průběžná kontrola se vyplatí, nicméně aby byla účelná a ušetřila vám čas, je třeba k ní přistoupit systematicky. Nabízíme vám užitečné tipy prověřené praxí, co při přípravě měsíční účetní závěrky neopomenout, na co se soustředit a kde hledat obvyklé chyby.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 19. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Zveřejňování ceny veřejné zakázky v registru smluv

Kdy a jakým způsobem správně zveřejnit cenu veřejné zakázky v registru smluv.

Jako zadavatel veřejných zakázek a zároveň subjekt povinný zveřejňovat smlouvy v registru smluv stojíte často před nejasnostmi, které jsou spojeny se zveřejňováním ceny zakázky. Problémy činí často už stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, mnoho otazníků je také nad různými specifickými případy, kdy je cena rozložena v čase nebo není ve smlouvě jasně uvedena.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 19. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Prevence povodní v obcích – jak minimalizovat škody

Jak efektivně předcházet ničivým následkům povodní a jak se připravit na mimořádné události.

Povodně jsou v České republice častým problémem, se kterým musí bojovat nejen složky Integrovaného záchranného systému, ale také obce ve své působnosti. Seminář shrne zákonné povinnosti obcí v souvislosti s prevencí povodní a doporučí konkrétní kroky pro zmírnění jejich následků. Dozvíte se také, jak se připravit i na jiné mimořádné události a krizové situace.

Místo: Online

Termín: Středa, 18. 8. 2021

Více zde

Nahoru