Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Proběhlo

Strategický plán rozvoje školy – jak na to

Dobře promyšlený strategický plán rozvoje je vaším kompasem v době plné nejistot.

Řízení školy je dnes bohužel značně zatíženo administrativou a operativními činnostmi. Dobrý ředitel ale potřebuje i dlouhodobý strategický plán, kam a jak svou školu rozvíjet. Na vaší cestě k úspěchu nemusíte ztrácet čas odbočkami, které nikam nevedou. Získejte doporučení od zkušeného ředitele – matadora, který vám poradí, jak se dostat k cíli a připravit kvalitní strategický plán.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 19. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak pochopit výkaz zisku a ztráty – pro neekonomy

Nevystudovali jste ekonomickou školu, přesto se potřebujete orientovat ve výsledovce – základním dokumentu každé firmy.

Jste ředitel, majitel, statutár nebo manažer na neekonomické pozici a rádi byste se naučili dokonale číst ve výkazu zisku a ztráty (tzv. výsledovce) společnosti? Tento základní účetní dokument není ani náhodou jen formalitou. Z výsledovky zjistíte vše o výkonu a ziskovosti společnosti, a to nejenom vlastní, ale také o společnostech svých partnerů, dodavatelů či konkurentů.  Zaměříme se na pochopení logiky výsledovky, na význam jednotlivých řádků, sloupců a na souvislosti mezi nimi.

Místo: Online

Termín: Středa, 18. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Řešení krizových situací na sociálních sítích

Výbušné situace na sítích a jak si s nimi efektivně a bez následků poradit.

Sociální sítě jsou dobrý sluha, ale špatný pán. Při propagaci vaší firmy či organizace se bez nich dnes těžko obejdete, ale stejně rychle se šíří i kritické komentáře a příspěvky, které mohou vaší pověsti škodit. Co máte udělat pro zachování klidu a dobré image? Jak reagovat na nepříjemné dotazy a požadavky? Jak mít pod kontrolou, co se o vaší organizaci říká?

Místo: Online

Termín: Úterý, 17. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Spolupráce učitele a asistenta při výuce dětí s ADHD

Praktický online workshop nabitý zkušenostmi s výukou dětí s poruchami chování.

Výuka dětí s poruchami chování je pro učitele vždy výzvou. Asistent pedagoga by měl v této situaci pomoci, ale byla jeho činnost opravdu přínosná, vyžaduje to pečlivou přípravu a dobré nastavení spolupráce.  Na co si dát obzvlášť pozor při zapojení asistenta pedagoga u dětí s ADHD? Seminář vám poskytne doporučení založená na dlouholeté pedagogické praxi lektorky.

Místo: Online

Termín: Úterý, 17. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2022

Přehled povinností spojených se sestavením řádné účetní závěrky a řešení nejčastějších problémů.

Řádná účetní závěrka u příspěvkových organizací se může jevit jako rutinní operace. Podcenění jednotlivých úkonů však může představovat riziko pro účetní i pro celou organizaci. Poskytneme vám ucelený přehled aktuálních předpisů pro sestavení vaší účetní závěrky za rok 2022. Současně vám nabídneme možná řešení souvisejících problémů a komplikací.

Místo: Online

Termín: Pondělí, 16. 1. 2023

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Zástupce ředitele školy

Komplexní průvodce školským právem, povinnou dokumentací a finančním řízením školy, na míru zástupcům.

Funkce zástupce ředitele školy přináší množství různorodých situací a agend. A i přesto, že jako zástupce za všechny agendy nemáte konečnou odpovědnost, pro samostatné plnění dílčích úkolů musíte mít dobré a všestranné znalosti obdobně jako ředitel. Kurz vás provede komplexem práva, financování školy a její organizace jako celku tak, abyste byl plnohodnotným spolupracovníkem svého ředitele.

Místo: Online

Termín: 1. 12. 2022 - 13. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Spotřební koš od A do Z

Praktický návod pro vedení spotřebního koše ve školní jídelně.

Spotřební koš je závazný legislativní nástroj pro pravidelné měsíční hodnocení kvality školní stravy. Jeho používání provází řada nejasností a přitom je pravidelně sledován kontrolními orgány. Seznamte se s kritickými místy výpočtu spotřebního koše a s pravidly, podle kterých se jednotlivé potraviny zařazují do jeho skupin.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 12. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Nefinanční motivace pedagogů v praxi

Nepeněžní motivace jako klíč k lepším výkonům i vnitřní spokojenosti pedagogů.

Není tajemstvím, že peněz ve školství je omezeně. Naštěstí už dnes víme, že motivace finančními odměnami má jen krátkodobý a málo efektivní dopad na výkon pracovníků. Na semináři se zamyslíme, co člověka obecně motivuje a odkud učitelé čerpají svoji vnitřní motivaci. Ukážeme si, jak tyto vnitřní zdroje učitelů z pozice vedení posilovat, které odměny „nic“ nestojí a jaké benefity připadají do úvahy.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 12. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Trestněprávní odpovědnost starosty, radních a zastupitelů

Jak účinně omezit riziko trestněprávní odpovědnosti při výkonu veřejné funkce, aneb úskalí zákona o obcích.

Jako člen zastupitelstva nebo přímo jako starosta, místostarosta či radní máte nejen pravomoc rozhodovat o dění v obci, ale také odpovědnost za učiněná rozhodnutí a realizované kroky. Nedodržení pravomocí rozdělených mezi jednotlivé orgány obce může přitom znamenat trestní postih až do výše několika let odnětí svobody. Zaměříme se na stěžejní části zákona o obcích a dalších legislativních předpisů, díky jejichž znalosti můžete snížit rizika nesprávného postupu.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 12. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Vy jako poskytovatel versus zdravotní pojišťovna aktuálně

Smluvní vztahy a úhradové podmínky se zaměřením na poskytovatele ambulantní specializované péče a domácí péče.

Pro poskytovatele zdravotních služeb je zajištění funkčního vztahu se zdravotními pojišťovnami klíčové. Na co je nutné se připravit při změnách smluvního vztahu nebo před jeho uzavřením? Jak správně vykazovat služby a výkony a co očekávat při kontrolách? Jak se mění úhradové podmínky pro poskytovatele ambulantní péče a domácí zdravotní péče v roce 2023? Získejte odpovědi od experta.

Místo: Online

Termín: Středa, 11. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Hlášení do ISPOP v roce 2023 krok za krokem

Aktuální předpisy a přehled povinností při plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Kontroly ukazují, že řada subjektů stále tápe v ohlašovacích povinnostech v oblasti ŽP a opakovaně chybuje v podávání ročního hlášení prostřednictvím systému ISPOP. Získejte přehled o aktuálních ohlašovacích povinnostech daných legislativou, praktická doporučení pro práci se systémem a tipy, jak se připravit na případné kontroly.

Místo: Online

Termín: Středa, 11. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak jednat s problémovými zaměstnanci

Nejčastější problémy se zaměstnanci – jak je správně a efektivně řešit.

Každý zaměstnavatel dříve či později narazí na problematického nebo neschopného zaměstnance a řeší otázku, jak vůči takovému zaměstnanci postupovat. Vnímání zaměstnance jako problematického totiž může být ryze subjektivní záležitostí a bez jasných skutkových tvrzení podložených důkazy není vhodné přijímat žádné zásadní právní kroky. I v této oblasti totiž platí přísloví "dvakrát měř, jednou řež".

Místo: Online

Termín: Středa, 11. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Zakázky malého rozsahu podle aktuální metodiky  

Cílem metodiky z dílny MMR a neziskovek je přinést tomuto typu zakázek úsporu papírování a vyšší právní jistotu.

Malými zakázkami se jako zadavatelé zabýváte téměř denně, teprve krátce máte však k dispozici metodiku, která určuje, kdy má v malých zakázkách probíhat soutěž a kdy lze zadávat tzv. „z ruky“. Navíc získáte doporučení, jak zjednodušit stávající vnitřní směrnice. Nabízíme vám přehledné informace o těchto pravidlech přímo od jejich spoluautora Tomáše Ducháčka.

Místo: Online

Termín: Úterý, 10. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Autovraky v obci – co s nimi

Jak je dostat z ulic a veřejných prostranství a jak s nimi následně naložit – možnosti a povinnosti dle aktuální legislativy.

Autovraky umístěné v rozporu se zákonem mohou ohrozit nebo poškodit životní prostředí, zabírají zbytečně parkovací místa, komplikují dopravu
a narušují vzhled obce. Seminář nabízí shrnutí klíčových legislativních požadavků
a postupů pro jejich odstraňování, včetně důležité novely zákona o pozemních komunikacích č. 365/2021 Sb., účinné od 1. ledna 2022.

Místo: Online

Termín: Úterý, 10. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Příprava na účetní závěrku ve firmě za rok 2022

„Kontrolní seznam“ na co nezapomenout při sestavování a zveřejňování účetní závěrky firmy.

Sestavení účetní závěrky se neobejde bez dobře naplánovaných a provedených uzávěrkových operací. Ověřte si s expertem, zda bezchybně ovládáte proces plánování, realizace a zveřejnění účetní závěrky tak, abyste bez potíží dodrželi veškeré věcné i formální požadavky českých účetních předpisů.    

Místo: Online

Termín: Úterý, 10. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak sestavit účetní závěrku školy za rok 2022

Nejčastější účetní problémy spojené s řádnou účetní závěrkou ve školách a jejich řešení.

Řádná účetní závěrka u škol a školských zařízení se může jevit jako rutinní sekvence úkolů a činností, ale takový postup je pro ekonomy a účetní těchto příspěvkových organizací rizikový. Na mnoha modelových příkladech ukážeme možnosti řešení problémových situací a významný prostor necháme pro sdílení vašich konkrétních problémů.

Místo: Online

Termín: Úterý, 10. 1. 2023

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Právo v praxi starostů, radních a zastupitelů

Základy právních znalostí pro nové starosty, radní a zastupitele, aneb jak se nedostat do tepláků.

Přijmout veřejnou funkci starosty či radního s sebou nenese jen prestiž. Přináší také mnoho nových a různorodých agend, etickou a především právní odpovědnost za učiněná rozhodnutí. Kurz vás provede komplexem právních předpisů, které musí znát každý uvolněný i neuvolněný zastupitel. Seznámí vás s širokým okruhem povinností a práv a upozorní na rizika různých právních situací, která jsou s výkonem veřejné funkce spojena.

Místo: Online

Termín: 1. 12. 2022 - 6. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Proběhlo

GDPR souhlasy – rozlišování účelů zpracování

Jak se vyhnout obvyklým nešvarům při získávání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je natolik klíčovým pojmem nařízení GDPR, že je nezřídka v rozporu s právem nadužíván. Častým prohřeškem je také nerespektování rozlišování účelu zpracování souhlasů. Shrneme všechny aktuální náležitosti spojené se souhlasem v GDPR a nahlédneme i do pokynů vydaných k této problematice Evropským sborem pro ochranu osobních údajů.

Místo: Online

Termín: Středa, 4. 1. 2023

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Photoshop pro marketingové specialisty

Zanechte sledování tutoriálů a naučte se ve Photoshopu to, co opravdu potřebujete.

V oblasti marketingu jsou pro úspěch rozhodující vizuály na profesionální grafické úrovni. Photoshop je nejčastěji využívaným nástrojem, který vám v tom pomůže, usnadní práci s grafikou a fotografiemi a umožní pružně a rychle návrhy upravovat. V kurzu se naučíte vše od výroby letáků, retuš fotek, přes práci s textem až po tvorbu fotomontáží. A to vše budete umět připravit jak pro web a sociální sítě, tak i pro tisk. Když víte, jak na to, je to otázka několika minut.

Místo: Online

Termín: 29. 11. 2022 - 3. 1. 2023

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Ředitel příspěvkové organizace

Komplexní průvodce profesionálním řízením příspěvkové organizace.

Příspěvkové organizace mají specifické právní postavení, od kterého se odvíjí i specifické požadavky na její manažerské vedení. Ředitel příspěvkové organizace musí mít hluboké znalosti právních předpisů, kterými se fungování organizace řídí, musí ovládat finanční řízení pro tento typ organizace, management týmu, a ještě k tomu úspěšně kooperovat se zřizovatelem. Kurz se proto komplexně zabývá právem, ekonomikou a vztahy se zřizovatelem.

Místo: Online

Termín: 25. 11. 2022 - 16. 12. 2022

Více zde

Nahoru