Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Proběhlo

Čárové kódy a další metody značení skladových položek

Profesionálně zvládnuté značení materiálových toků při skladování šetří čas i peníze – stačí vědět jak na to.

Základem úspěchu provozování skladu nebo e-shopu je „chytrá“ evidence položek a jejich pohybu, která šetří čas a peníze vám i vašim zákazníkům. Používáte čárové nebo QR kódy? Zvažujete kódování do RFID čipu? Nabízíme vám přehled aktuálních metod evidence skladových položek s ohledem na vaše specifické potřeby. Oceníte doporučení a osvědčené tipy z praxe.

Místo: Online

Termín: Středa, 22. 9. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Náležitosti smlouvy o stavební dílo ve veřejných zakázkách

Jak správně nastavit smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem.

Dobře připravený smluvní vztah mezi zadavatelem a dodavatelem stavební zakázky je alfou a omegou úspěchu zadávacího procesu. Abyste předešli haváriím, které tyto zakázky protahují, prodražují nebo dokonce ohrožují celé zadávací řízení, projděte s námi krok za krokem všechny fáze přípravy smlouvy o stavební dílo. Zdůrazníme možnosti změn smlouvy, jimž se u těchto zakázek jde jen zřídka vyhnout, ale je třeba, aby byly v mezích přípustnosti.  

Místo: Praha

Termín: Úterý, 21. 9. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Anonymizace údajů a ochrana obchodního tajemství v registru smluv

Odpovědi na nejčastější otázky spojené s anonymizací při zveřejňování smluv v registru.

Anonymizace osobních údajů a ochrana informací ve smlouvách jsou obvyklým zdrojem nejasností při aplikaci zákona o registru smluv v praxi. Povinné subjekty často neví, co je potřeba „začernit“, co ponechat v textu smlouvy a co musí být v metadatech, jinak smlouva neplatí. Využijte praktická doporučení od jednoho z předních odborníků a vyhněte se zbytečným problémům a sankcím.

Místo: Online

Termín: Úterý, 21. 9. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Plánování pracovních směn – aktuálně v roce 2021

Čím vším je zaměstnavatel při určování pracovních směn omezen a co může využít?

Zaměstnavatelé nezřídka plánují pracovní směny tak, že se vystavují postihu inspekce práce, nebo se naopak zbytečně omezují. Lze plánovat směny dohodářům, mladistvým zaměstnancům, těhotným ženám či osobám se zdravotním postižením? Jaká rizika přináší plánování směnných provozů? A jak se do plánování pracovních směn promítla novelizace zákoníku práce od 1. 1. 2021?

Místo: Praha

Termín: Pondělí, 20. 9. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Financování pedagogické intervence nově

V roce 2021 se významně změnil způsob financování pedagogické intervence, jak reagovat v praxi?

Ve školách se potýkáte s úpravami požadavků na poskytování pedagogické intervence, a to zejména na její financování. Došlo k rapidním změnám ve vykazování pedagogické intervence ve výkaze P1c-01, který je stěžejní pro získání finančních prostředků pro každou školu. Provedeme vás aktuálními změnami s důrazem na jejich ryze praktické důsledky.

Místo: Online

Termín: Pondělí, 20. 9. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak nastavit chytrý systém vzdělávání zaměstnanců pro rok 2022

Vzdělávat zaměstnance má smysl, ale ne chaoticky – naplánujte si včas systém vzdělávání pro příští rok.

Přemýšlíte o tom, jak a v čem nabídnout zaměstnancům něco navíc a přitom rozvíjet jejich schopnosti a kapacitu ve prospěch podniku? Odpovědí může být restart či inteligentní modernizace vašeho systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Doporučíme vám vhodné strategie vzdělávání a rozvoje pro různé skupiny zaměstnanců i praktické nástroje k měření efektivity systému podnikového vzdělávání.

Místo: Online

Termín: Pondělí, 20. 9. 2021

Více zde

Vícedenní kurz

Proběhlo

Expert vedení skladu

Profesionální řízení materiálových a informačních toků ve skladu je dnes zásadní konkurenční výhodou.

Řízení skladu zásadně ovlivňuje nejen náklady společnosti, ale především spokojenost zákazníka a tím i celkovou výkonovou efektivitu firmy. Řízení skladu však není jen o příjmu a výdeji, ale především o správném označování zboží, adresování jednotlivých položek, dynamických paletových místech, o vhodném použití WMS, cyklických inventurách a každodenním plánováním požadavků a zdrojů. Naučte se optimálně řídit a kontrolovat sklad tak, jak se osvědčuje v praxi u těch nejlepších.

Místo: Brno

Termín: 15. 9. 2021 - 17. 9. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Jak správně sestavit rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022

… aneb jak z rozpočtu vytvořit účinný nástroj (nejen) finančního řízení svěřené příspěvkové organizace.

Jste-li ředitel či ekonom, potřebujete rozpočet dobře sestavit dle metodických požadavků a zároveň si ho vhodně přizpůsobit i pro budoucí controlling jeho plnění. Zároveň chcete do jeho přípravy zapojit další vedoucí manažery a posílit tak jejich roli při plnění rozpočtu ve vazbě na strategické cíle organizace. Na semináři získáte praktické návody pro sestavení rozpočtu na nový finanční rok a také know-how jak rozpočet využít jako prostředek koordinace a řízení ve vaší organizaci.

Místo: Praha

Termín: Čtvrtek, 16. 9. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Autovraky v obci – co s nimi

Jak je dostat z ulic a veřejných prostranství a jak s nimi následně naložit – možnosti a povinnosti dle aktuální legislativy.

Odstraňování autovraků nacházejících se v katastru obce patří k činnostem, které řeší prakticky každá obec. Autovraky umístěné v rozporu se zákonem mohou ohrozit nebo poškodit životní prostředí, zabírají zbytečně parkovací místa, komplikují dopravu a narušují vzhled obce. Seminář nabízí shrnutí klíčových legislativních požadavků a postupů pro jejich odstraňování.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 16. 9. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Náležitosti smlouvy o stavební dílo ve veřejných zakázkách

Jak správně nastavit smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem.

Dobře připravený smluvní vztah mezi zadavatelem a dodavatelem stavební zakázky je alfou a omegou úspěchu zadávacího procesu. Abyste předešli haváriím, které tyto zakázky protahují, prodražují nebo dokonce ohrožují celé zadávací řízení, projděte s námi krok za krokem všechny fáze přípravy smlouvy o stavební dílo. Zdůrazníme možnosti změn smlouvy, jimž se u těchto zakázek jde jen zřídka vyhnout, ale je třeba, aby byly v mezích přípustnosti.  

Místo: Brno

Termín: Čtvrtek, 16. 9. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak rozvrhovat pracovní dobu v organizacích veřejného sektoru

Při rozvrhování a evidenci pracovní doby chcete vyhovět potřebám vaší organizace a zároveň splnit nároky aktuální legislativy.

Pružná pracovní doba, pracovní cesty, flexibilní úvazky, home office, přesčasy či pohotovost – nic z toho nezbavuje zaměstnavatele povinnosti rozvrhovat a evidovat zaměstnancům veškerou pracovní dobu. Jak tedy při rozvrhování a evidenci pracovní doby vyhovět současné situaci i specifickým potřebám vaší organizace a nenechat se přitom nachytat poučeným zaměstnancem, odbory nebo inspektorátem práce? Náš webinář nabízí praktické odpovědi.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 16. 9. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

GDPR ve školách v době postkoronavirové

Ochrana osobních údajů nejen při online výuce a jak řešit dilema mezi GDPR a ochranou zdraví.

Školní rok 2021/2022 už snad neproběhne online, přesto stále čelíte mnoha nestandardním opatřením v důsledku pandemie – od pilotního zavádění kombinované výuky po vyžadované testování žáků i zaměstnanců. Kde všude lze narazit na GDPR? Ochrana osobních údajů je spojena s online nástroji, které budete i nadále využívat, a samozřejmě i s opatřeními na ochranu zdraví. Nabízíme vám odpovědi na nejčastější otázky, které v tomto ohledu řešíte.

Místo: Praha

Termín: Čtvrtek, 16. 9. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Pracovní úrazy, kategorizace prací a pracovně lékařská služba

Praktické návody pro řešení pracovních úrazů, aktuality v kategorizaci prací a pracovně lékařské služby.

Ani při nejlepším způsobu řízení BOZP není možné vyloučit vznik pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Na tyto nežádoucí události je dobré se předem připravit. Seznámíme vás se zákonnými povinnostmi a doporučíme konkrétní kroky, jak postupovat, abyste se vyhnuli případným sankcím a pracovněprávní sporům se zaměstnanci.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 16. 9. 2021

Více zde

Odborná konference

Proběhlo

Dotace EU pro veřejný sektor: období 2021–2027

Buďte ve správný čas na správném místě! Dozvíte se vše o nových dotačních programech pro obce, kraje a příspěvkové organizace.

Plánujete ve své obci, regionu nebo příspěvkové organizaci projektové záměry, pro jejichž realizaci byste potřebovali využít prostředků z fondů EU? Nejste si jisti, zda se váš projektový záměr může o dotaci ucházet? Udělejte si jasno o dotačních možnostech v novém programovém období 2021–2027, ať jste připraveni!

Místo: Praha

Termín: Středa, 15. 9. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Opravné doklady DPH a jejich záludnosti

Získejte orientaci v použití opravných daňových dokladů v návaznosti na různé typy oprav základu daně.

Uplatňování DPH v praxi je obvykle spojeno s opravami základu daně a s využitím opravných dokladů.  Vzniká přitom řada otázek a nejasností, protože se potýkáte nejen se standardními opravami, ale i s mnoha specifickými případy. Problémy často činí časové souvislosti oprav a jejich správné promítnutí do daňových dokladů a do daňového přiznání a kontrolního hlášení.  Vytvořte si pevný základ pro správnou aplikaci DPH podle aktuálního právního stavu.

Místo: Praha

Termín: Středa, 15. 9. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak pochopit výkaz zisku a ztráty – pro neekonomy

Nevystudovali jste ekonomickou školu, přesto se potřebujete orientovat ve výsledovce – základním dokumentu každé firmy.

Jste ředitel, majitel, statutár nebo manažer na neekonomické pozici a rádi byste se naučili dokonale číst ve výkazu zisku a ztráty (tzv. výsledovce) společnosti? Tento základní účetní dokument není ani náhodou jen formalitou. Z výsledovky zjistíte vše o výkonu a ziskovosti společnosti, a to nejenom vlastní, ale také o společnostech svých partnerů, dodavatelů či konkurentů.  Zaměříme se na pochopení logiky výsledovky, na význam jednotlivých řádků, sloupců a na souvislosti mezi nimi.

Místo: Online

Termín: Úterý, 14. 9. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Plánování pracovních směn – aktuálně v roce 2021

Čím vším je zaměstnavatel při určování pracovních směn omezen a co může využít?

Zaměstnavatelé nezřídka plánují pracovní směny tak, že se vystavují postihu inspekce práce, nebo se naopak zbytečně omezují. Lze plánovat směny dohodářům, mladistvým zaměstnancům, těhotným ženám či osobám se zdravotním postižením? Jaká rizika přináší plánování směnných provozů? A jak se do plánování pracovních směn promítla novelizace zákoníku práce od 1. 1. 2021?

Místo: Brno

Termín: Úterý, 14. 9. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Opravné doklady DPH a jejich záludnosti

Získejte orientaci v použití opravných daňových dokladů v návaznosti na různé typy oprav základu daně.

Uplatňování DPH v praxi je obvykle spojeno s opravami základu daně a s využitím opravných dokladů.  Vzniká přitom řada otázek a nejasností, protože se potýkáte nejen se standardními opravami, ale i s mnoha specifickými případy. Problémy často činí časové souvislosti oprav a jejich správné promítnutí do daňových dokladů a do daňového přiznání a kontrolního hlášení.  Vytvořte si pevný základ pro správnou aplikaci DPH podle aktuálního právního stavu.

Místo: Brno

Termín: Úterý, 14. 9. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak správně vypočítat spotřební koš – teorie a praxe

Praktický návod na výpočet spotřebního koše, ve kterém žádná kontrola nenajde chybu.

Spotřební koš je závazný legislativní nástroj pro pravidelné měsíční hodnocení kvality školní stravy. Jeho používání provází řada nejasností a přitom je pravidelně sledován kontrolními orgány. Seznamte se s kritickými místy výpočtu spotřebního koše a s pravidly, podle kterých se jednotlivé potraviny zařazují do jeho skupin.

Místo: Online

Termín: Úterý, 14. 9. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Tvorba a čerpání FKSP a dalších fondů po novele od 1. 4. 2021

Jak tvořit a čerpat fondy v příspěvkové organizaci v souladu s rozpočtovými pravidly.

Pro příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky i pro příspěvkové organizace zřízené státem je důležité správně nakládat s finančními prostředky všech peněžních fondů, které jsou podle platných právních předpisů oba typy příspěvkových organizací povinny zřídit. Nabízíme vám shrnutí klíčových požadavků a doporučených postupů pro jejich tvorbu i použití včetně informací o důležité novele účinné od letošního dubna.

Místo: Online

Termín: Pondělí, 13. 9. 2021

Více zde

Nahoru