Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Proběhlo

Jak vést nadané žáky a rozvíjet jejich talent

Rozvoj nadání žáků – nové výzkumy versus současná praxe ve školách.

V současné době je ve školách velká pozornost věnována podpoře žáků se specifickými poruchami učení a pozornosti. Často se přitom zapomíná na rozvoj těch nadaných a talentovaných. Na semináři vám zprostředkujeme aktuální trendy rozvoje nadání dětí, ale připomeneme i tradiční a generacemi osvědčené metody. Získáte konkrétní užitečné rady, které budete moci ihned uplatnit ve své praxi.

Místo: Online

Termín: Úterý, 31. 5. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Technické zhodnocení majetku – návodně

Posoudit, zda se jedná o opravu majetku nebo technické zhodnocení, není snadné. Dopady nesprávného rozhodnutí jsou však závažné.

Vyměnili jste ve firmě staré vybavení za nové? A teď pozor – jedná se o technické zhodnocení majetku, nebo o jeho opravu? Oba pojmy od sebe často dělí jen tenká hranice, ale z účetního a daňového hlediska se jedná o dvě zcela odlišné záležitosti. Ukážeme vám, jak správně posoudit rekonstrukci, modernizaci či stavební úpravy, a provedeme vás jejich účetními a daňovými dopady.

Místo: Online

Termín: Úterý, 31. 5. 2022

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Hospodářka školy

Komplexní průvodce administrativou, evidencí, inventarizací, personalistikou a účetnictvím pro hospodářky.

Pro plynulý provoz školy je dobrá hospodářka školy nepostradatelná, přitom tato pozice vyžaduje náročnou kombinaci celé řady znalostí. Musí být schopna dohlížet na provoz, zajišťovat opravy a revize, komunikovat s úřady a institucemi. A čím kvalitnější má znalosti, tím více uleví vám – ředitelům škol – vždyť je vaší provozní pravou rukou. Vyšlete svou hospodářku na kurz, kde získá užitečné návody a nástroje pro vysokou profesionalitu na této pozici.

Místo: Online

Termín: 5. 5. 2022 - 27. 5. 2022

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Specialista logistiky

Perfektně zvládnuté řízení materiálových a informačních toků jako významná konkurenční výhoda pro vaši společnost.

V globální ekonomice hraje logistika zcela zásadní roli. Její nastavení ve firmě určuje z velké části její konkurenceschopnost. Přeprava, skladování, manipulace a další logistické procesy musí nejen perfektně fungovat, ale musí také být co nejefektivnější. I vy můžete minimalizovat činnosti nepřinášející hodnotu, také u vás lze procesy zjednodušit a tím najít nečekané úspory. Jak na to, zjistíte na tomto kurzu.

Místo: Online

Termín: 25. 5. 2022 - 27. 5. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Kontrolní systém a hospitační činnost ve škole

Jak zavést funkční kontrolní systém a jak efektivně provádět hospitační činnost.

Kontrolní činnost je významnou povinností ředitele, případně dalších vedoucích pracovníků školy. Zároveň patří k nejproblematičtějším, jak opakovaně potvrzují výstupy z kontrol ČŠI. Nevhodně prováděné kontroly a hospitace mají negativní vliv na atmosféru i vztahy na pracovišti. Nabízíme osvědčené postupy jak nastavit kontrolní systém a realizovat hospitace od jejich přípravy až po vyhodnocení.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 26. 5. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Pracovní doba ve školách – rozvrhování a evidence

Průvodce nastavením pracovní doby ve školství u pedagogických i nepedagogických pracovníků.

Otázky pracovní doby jsou častou třecí plochou mezi vedoucími a řadovými pracovníky ve školách a školských zařízeních. Je potřeba respektovat legislativní požadavky a zároveň zohlednit praktické důsledky na chod školy. Navíc se podstatně liší rozvrhování a evidence pracovní doby pedagogických a nepedagogických pracovníků. A jaké novinky přinesla novela zákoníku práce? Nabízíme vám doporučení a příklady dobré praxe.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 26. 5. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Kalkulace výrobních nákladů znalostně

Jak zjišťovat, zpracovávat a využívat informace o nákladech produktů a zakázek.

Zdaleka ne každá kalkulace sestavená s nejlepšími úmysly finančním manažerem nebo ekonomem je užitečná. Výrobní ředitelé mají totiž svoje nákladová čísla, a ještě jiná čísla má ředitel obchodu, který potřebuje stanovit konečnou prodejní cenu. Jaká čísla jsou ta správná, kdo je má ve firmě mít a kdo to má umět spočítat? Jak tedy správně zkalkulovat výrobní náklady? Nabízíme doporučení správného postupu.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 26. 5. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak vést výběrové řízení na pozici úředníka v ÚSC

Povinné náležitosti i doporučené postupy pro výběr nejlepšího kandidáta na pozici úředníka.

Pracovní pozice úředníka územního samosprávného celku má ve srovnání s jiným běžným zaměstnancem svá specifika. Jaká to jsou a jakým způsobem lze obsadit pracovní místo úředníka? Doporučíme, jak správně postupovat při obsazení pracovního místa úředníka, jak vést pracovní pohovor a jak vybrat co nejvhodnějšího kandidáta.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 26. 5. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Tvorba ŠVP školní družiny

Jak vytvořit a nastavit školní vzdělávací program školní družiny od A po Z.

Školní družina jako poskytovatel zájmového vzdělání musí mít zpracován školní vzdělávací program, ale vodítka pro jeho tvorbu často chybí. Ucelenou, a přitom interaktivní a praktickou formou vám předložíme návody pro tvorbu ŠVP školní družiny s ohledem na legislativní požadavky, ale především tak, aby byl ŠVP družiny účelně propojen se ŠVP školy a dobře sloužil jako podklad pro praktické řízení školní družiny.

Místo: Praha

Termín: Středa, 25. 5. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Náhrada škody způsobené při výkonu povolání

Za co zaměstnanec odpovídá a kdy je povinen uhradit škodu? Kdy musí naopak zaměstnavatel zaměstnanci nahradit škodu?

Způsobit škodu v zaměstnání je velmi snadné, aniž by to bylo úmyslem zaměstnance či zaměstnavatele. Stačí lidská nepozornost, neopatrnost, nešikovnost a problém je na světě. Provedeme vás základními souvislostmi odpovědnosti za škodu a povinnosti k náhradě škody, přidáme tipy, jak eliminovat možná rizika, a doporučíme, jak postupovat v případě vymáhání náhrady.

Místo: Online

Termín: Středa, 25. 5. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Zaměstnávání cizinců aktuálně v roce 2022

Jak úspěšně zvládnout nábor zahraničních pracovníků a splnit veškeré povinnosti včetně odvodů daní a pojistného.

Zaměstnávání cizinců a jejich nábor nebyl nikdy administrativně jednoduchý. Loni vše stěžovala různá epidemiologická opatření a omezený chod orgánů státní správy, nyní zase velký nápor uprchlíků z Ukrajiny. Jak je tedy možné co nejjednodušeji zaměstnat cizince? Nabízíme vám přehled aktuálních povinností vůči příslušným úřadům včetně informací o vládních programech, které relokaci zahraničních zaměstnanců umožňují.

Místo: Online

Termín: Úterý, 24. 5. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak nově učit informatiku na ZŠ – rady a tipy

Praktické zkušenosti s novým pojetím výuky informatiky na základních školách.

Změny RVP se zásadním způsobem promítly do výuky informatiky na základních školách. Smyslem tzv. Nové informatiky je především rozvoj informatického myšlení, tedy vyhledávání informací, jejich třídění a vyhodnocování. Jak tyto cíle převést do praxe? Na semináři budeme sdílet příklady dobré praxe, ukážeme vám postupy a metody, které se osvědčují, a naopak.

Místo: Online

Termín: Úterý, 24. 5. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak pracovat s žáky s dyslexií – praktické tipy

Zásady kvalitní reedukace a konkrétní možnosti práce s žáky s dyslexií.

Ačkoli přesný počet není znám, odhaduje se, že asi 10 % českých dětí trpí nějakým typem specifické poruchy učení (SPU). Dyslexie je přitom nejčastější z nich. Práce s dyslektickými žáky vyžaduje odlišný přístup pedagoga i specifické pomůcky. Poradíme vám, jak s nimi systematicky pracovat a jak jim poskytnout pedagogickou i psychosociální podporu.

Místo: Online

Termín: Pondělí, 23. 5. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Spolupráce školy, rodičů a OSPOD – jak na to

Škola, rodiče a OSPOD by měli fungovat jako rovnocenní partneři, přesto jejich spolupráce často vázne. Víme, jak to změnit.

Nedostatečná informovanost a vzájemná nedůvěra jsou nejčastějšími důvody nepochopení mezi školou, rodiči a pracovníky orgánů sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Pomůžeme vám zorientovat se v právech a povinnostech těchto subjektů a nastavit si efektivní pravidla vzájemné komunikace a spolupráce.

Místo: Praha

Termín: Čtvrtek, 19. 5. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Kamerové systémy a monitoring dle GDPR

Povinnosti zaměstnavatelů a provozovatelů kamerových systémů versus práva těch, kteří jsou sledováni.

Využívání kamerových systémů je žádoucí zejména z bezpečnostních důvodů, ale vždy je třeba respektovat platné právní předpisy včetně GDPR. Obzvlášť citlivý a rizikový je monitoring zaměstnanců, a to nejen kamerovými systémy, ale i dalšími technickými způsoby, které se uplatňují například při práci z domova. Na praktických příkladech ukážeme vše podstatné pro legislativně oprávněný, a přitom efektivní monitoring zaměstnanců i návštěvníků budov.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 19. 5. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Kontrola příspěvkových organizací zřizovatelem

Práva a povinnosti příspěvkové organizace při kontrolách zřizovatele dle aktuálních předpisů.

Je třeba, abyste jako příspěvková organizace počítali s kontrolami ze strany zřizovatele – jsou jeho zákonnou povinností. Obě strany však musí respektovat příslušné právní předpisy, a to zejména formu sdělení o výsledku kontrol či způsob odstranění zjištěných nedostatků. Nabízíme vám shrnutí těchto pravidel a zároveň užitečné tipy a praktické vzory souvisejících písemností.

Místo: Online

Termín: Středa, 18. 5. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak na kryptoměny v účetnictví a daních

Aktuální legislativní požadavky a praktická doporučení pro nakládání s kryptoaktivy v účetnictví a daních.

Pro účetní a finanční manažery je setkání s kryptoměnami buď již denní realitou nebo jen otázkou času. Jejich využití souvisí mimo jiné s aktuální nestabilitou finančních trhů, kdy je třeba diverzifikovat rizika. Proto oceníte praktický přehled aktuálních i připravovaných regulací a souvisejících postupů, jak s kryptoaktivy zacházet v účetnictví a z hlediska daňových povinností.  

Místo: Online

Termín: Středa, 18. 5. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak stanovit mzdu a jak vyjednávat o mzdě

Zásady efektivního odměňování zaměstnanců a pravidla vyjednávání o mzdě.

Při úpravě mzdy a poskytování různých forem bonusů a zaměstnaneckých výhod u jednotlivých zaměstnavatelů stále dochází k řadě chyb a omylů, které pramení z neznalosti nebo špatné aplikace příslušné právní úpravy. Seznámíme vás se základními pravidly ve sféře odměňování včetně jejich aplikace na praktických příkladech.

Místo: Online

Termín: Středa, 18. 5. 2022

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Manažer kybernetické bezpečnosti

IT bezpečnost není o systémech, ale o správném nastavení procesů, řádně vedené dokumentaci a řízení rizik.

Kybernetické útoky na zdravotnické a další subjekty prokázaly, že nejen veřejné instituce, ale ani firmy nejsou dostatečně chráněny proti útokům, jejichž počty každoročně vzrůstají. Zavirované sítě, blokované počítače, žádosti o výkupné jsou výsledkem podcenění rizik a nedostatečného nastavení úrovně zabezpečení. Přesvědčíme vás, že můžete významně zapracovat na IT bezpečnosti vaší organizace bez velkých nákladů a investic.

Místo: Online

Termín: 7. 4. 2022 - 17. 5. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak správně účtovat a zdanit dlouhodobý majetek

Aktuální legislativní požadavky a praktická doporučení pro finančně odpovědné zacházení s majetkem.

Životní cyklus hmotného i nehmotného majetku ve firmě je provázen řadou účetních operací, které podléhají závazným legislativním úpravám. Shrneme vše podstatné z pohledu účetnictví i zdanění hmotného i nehmotného majetku a soustředíme se na typické chyby, jejichž důsledkem může být zkreslení hospodářského výsledku nebo nesprávně odvedená daň.  

Místo: Online

Termín: Úterý, 17. 5. 2022

Více zde

Nahoru