Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Proběhlo

Doplňková ekonomická činnost školy

…jako významný zdroj nadnormativních prostředků pro rozvoj i vaší školy.

Chcete-li zatraktivnit a modernizovat výuku, budovu školy i její provoz, nevystačíte si obvykle se svěřenými finančními prostředky. Nadnormativní zdroje financování z vlastní doplňkové ekonomické činnosti jsou příležitostí, kterou může využít každá škola. Podmínkou je dobrá orientace v aktuálních legislativních pravidlech a správná realizace. Nabízíme vám k tomu praktická doporučení a řadu příkladů.

Místo: Online

Termín: Středa, 23. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Čárové kódy, QR kódy a další značení skladových položek

Profesionálně zvládnuté značení materiálových toků při skladování šetří čas i peníze – stačí vědět jak na to.

Základem úspěchu provozování skladu nebo e-shopu je „chytrá“ evidence položek a jejich pohybu, která šetří čas a peníze vám i vašim zákazníkům. Používáte čárové nebo QR kódy? Zvažujete kódování do RFID čipu? Nabízíme vám přehled aktuálních metod evidence skladových položek s ohledem na vaše specifické potřeby. Oceníte doporučení a osvědčené tipy z praxe.

Místo: Online

Termín: Středa, 23. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Archivace podnikové dokumentace ve vazbě na GDPR

Životní cyklus dokumentace ve firmách ve světle nařízení o ochraně osobních údajů GDPR.

V každé organizaci vzniká a obíhá velké množství dokumentů, jejichž správa a skladování kladou vysoké nároky na prostor a čas. Součástí této dokumentace jsou i osobní údaje zaměstnanců, zákazníků či partnerů, které podléhají předpisům o ochraně osobních údajů. Objasníme vám jak postupovat při archivaci dokumentů, abyste zajistili ochranu své činnosti a současně dostáli všem zákonným požadavkům.

Místo: Online

Termín: Středa, 23. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Náležitosti povinné zdravotnické dokumentace

Legislativní požadavky vedení zdravotnické dokumentace a jejich aplikace v praxi poskytovatelů zdravotních služeb.

Požadavky na vedení zdravotnické dokumentace jsou předepsány zákonem o zdravotních službách i občanským zákoníkem. Tyto záznamy jsou klíčové nejen pro dokumentaci léčby pacientů, ale z hlediska poskytovatelů jsou i důležitým nástrojem ochrany a obrany. Nedostatky ve vedení zdravotnické dokumentace jdou v případě sporu k tíži poskytovatele, proto se vyplatí ověřit si, zda máte vše pod kontrolou.

Místo: Online

Termín: Úterý, 22. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Školní stravování – legislativa, provoz a financování

Právní předpisy a financování školního stravování jako na talíři.

Vedoucí školních jídelen se denně dostávají do složitých situací. Jejich řešení vyžaduje komplexní znalosti z oblasti stravování a výživy, hygieny, ekonomiky a účetnictví, pracovního práva i BOZP. Pomůžeme vám zorientovat se v příslušných právních předpisech a financování a poradíme, jak nabyté znalosti aplikovat v praxi.

Místo: Online

Termín: Úterý, 22. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Excelové vzorce pro začátečníky a mírně pokročilé

Přeskočte metodu pokus-omyl a ovládněte pravidla práce se vzorci Excelu.

Práce v kanceláři generuje množství situací, kdy je potřeba vytvářet nejrůznější výpočty, porovnání či ověření informací. Se znalostí základních funkcionalit vzorců Excelu se tyto úkoly dají zvládnout rychle a efektivně. Na semináři vás seznámíme s ucelenou množinou tipů a triků pro práci s nejužitečnějšími vzorci v Excelu.

Místo: Online

Termín: Úterý, 22. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak na trolly, hatery a agresory na sociálních sítích

Kritika a negace se na sociálních sítích šíří jako požár, jak ho nerozfoukat, ale sfouknout?

Komunikace na sociálních sítích vyžaduje zvláštní obezřetnost při reakcích na záměrně poškozující příspěvky a komentáře. Těm se nelze nikdy vyhnout, naopak se rychle šíří. Co na trolly, hatery a agresory platí? Kdy se vyplatí je ignorovat a kdy je naopak nutné razantně zakročit? Ptejte se zkušeného znalce online prostoru a komunikace na sociálních sítích.

Místo: Online

Termín: Pondělí, 21. 3. 2022

Více zde

Vícedenní kurz

Proběhlo

Personální práce ve veřejném sektoru

Jak postupovat při řízení, kontrole, odměňování a motivaci zaměstnanců v rámci právních limitů veřejného sektoru.

Vedení personální agendy patří k náročným činnostem, které jsou legislativně vymezeny, specificky pak ve veřejném sektoru. Tato agenda zahrnuje nejen vedení a organizování práce zaměstnanců, ale také její kontrolu. Do procesů v oblasti personalistiky navíc zasahují i legislativní změny mimo oblast pracovního práva, proto je potřeba všechny postupy vnímat v celkovém kontextu. V zájmu zaměstnavatele je jednat v rámci zákonných mantinelů, a přitom akceschopně.

Místo: Praha

Termín: 11. 2. 2022 - 18. 3. 2022

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Projektovým manažerem za 3 dny

Rozšiřte si kvalifikaci – naučte se využívat profesionální nástroje projektového managementu.

Stojí před vámi výzva v podobě vytvoření jedinečného produktu, služby či výstupu? Pak řešíte projekt. Řízení projektů se významně liší od rutinního řízení. V našem kurzu se interaktivní formou seznámíte s metodologií projektového managementu a užitečnými technikami potřebnými pro efektivní zvládnutí projektů.

Místo: Online

Termín: 16. 3. 2022 - 18. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak vést dělnické kolektivy – dovednosti pro mistry

Ověřené nástroje pro efektivní řízení a motivaci pracovníků s limitovaným stupněm vzdělání.

Dělnické kolektivy se vyznačují fluktuací, bojují s nedostatkem pracovní disciplíny a motivace. Na mistry jsou přitom kladeny vysoké nároky – od odborné zdatnosti přes empatii k individuálním možnostem podřízených až po lídrovské schopnosti vést a dosahovat stanovených cílů na svém úseku. Trénink těchto specifických dovedností nabízí náš seminář.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 17. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak pracovat s dětmi s poruchami chování v MŠ

Poruchy chování u dětí předškolního věku – jak je odhalit a jak s nimi pracovat.

Ranná diagnostika specifických poruch chování a včasná intervence mají zásadní význam pro další práci s dítětem i jeho rodiči. Pedagogové mateřských škol hrají v tomto procesu stěžejní roli. Seznámíme vás s nejčastějšími typy poruch chování, objasníme vám symptomatologii těchto poruch a kritéria pro jejich diagnostiku. Získáte i praktické tipy, jak pracovat s dětmi se SPCH v prostředí mateřské školy.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 17. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak komunikovat s masmédii jménem vaší veřejné instituce

Potřebujete v médiích zviditelnit svou obec, úřad, příspěvkovou organizaci, či projekt? Řekneme vám, jak na to.

Máte jako úřad nebo instituce nové projekty, zajímavé plány, nebo čelíte problémům a kritice? To vše jsou naléhavé důvody k cílevědomé komunikaci s veřejností. Sebelepší výsledky mohou být přehlíženy a podceňovány a naopak – pozornost zaujmou dezinformační útoky a negativní kampaně. Obsah a nástroje vztahů s veřejností se rychle mění, a proto vám nabízíme aktuální zkušenosti a tipy od významného experta v oblasti public relations.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 17. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Energetické dotace a jak připravit projekt na úspory

V době zdivočelých cen za energie je ideální příležitost připravit projekt na úsporu energií a získat finanční podporu.

Už dlouho nebyl vhodnější čas zaměřit se na úspory energií než teď, kdy ceny energií raketově rostou a nikdy se již nevrátí zcela zpět. Zaměříme se na aktuální možnosti financování energetických projektů např. na fotovoltaické panely, elektromobilitu, energeticky úsporná opatření na budovách a technologiích, rekonstrukci starých objektů, hospodaření s vodou, či recyklaci odpadu. Doporučíme, jak připravit úspěšný energetický projekt a minimalizovat rizika ve fázi jeho realizace.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 17. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Výkaz cash flow a jeho nástrahy z účetního hlediska

Peněžní toky, jejich struktura a správné vykazování i řízení z účetního pohledu.  

Peněžní toky neboli cash flow jsou nedílnou součástí účetní agendy. Nesete odpovědnost za jejich správné zobrazení v účetnictví, ale často jste přímo či nepřímo zapojeni i do jejich řízení. Zaměříme se praktickým způsobem nejen na kategorie peněžních příjmů a výdajů, ale i na vysvětlení podstaty a významu výkazu cash flow. Vše prakticky aplikujeme v návodné případové studii.  

Místo: Online

Termín: Středa, 16. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Školní družina a externí kroužky – přínosy a rizika

Organizace pedagogické práce ve školní družině a jak s ní souvisejí externí zájmové kroužky.

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání. Otázka zní, zda do ní patří i realizace externích kroužků? Z pohledu rodičů je odpověď často jednoznačná, ale v praxi narážíte na mnoho nejasností a otázek. Nejdůležitější se týká odpovědnosti za zajištění bezpečnosti a zdraví dítěte v průběhu kroužku. Je tedy realizace kroužků v rámci pedagogické práce ve školní družině přínosem nebo naopak rizikem?

Místo: Online

Termín: Středa, 16. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Náhrady za změny územního plánu

Lze se účinně bránit žalobám ze strany investorů? Ano, obce mají často víc šancí na úspěch, než si myslí.

Pokud se změní územní plán a výstavba neproběhne z nejrůznějších důvodů podle plánu, investoři přijdou na obec s požadavkem na úhradu milionových škod za „zmařené investice“. Situace, které se každá obec obává. Právní úprava i rozhodovací praxe soudů je komplikovaná, nicméně právo je často na straně samospráv. Na semináři se dozvíte, co dělat, když obci hrozí soudy s developery o náhrady škod.

Místo: Online

Termín: Úterý, 15. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Anonymizace údajů a ochrana obchodního tajemství v registru smluv

Odpovědi na nejčastější otázky spojené s anonymizací při zveřejňování smluv v registru.

Anonymizace osobních údajů a ochrana informací ve smlouvách jsou obvyklým zdrojem nejasností při aplikaci zákona o registru smluv v praxi. Povinné subjekty často neví, co je potřeba „začernit“, co ponechat v textu smlouvy a co musí být v metadatech, jinak smlouva neplatí. Využijte praktická doporučení od jednoho z předních odborníků a vyhněte se zbytečným problémům a sankcím.

Místo: Online

Termín: Úterý, 15. 3. 2022

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Třídní učitel v kostce

Kompetence a dovednosti – povinnosti a dokumentace – organizační záležitosti – třídní klima a prevence rizikových jevů.

Práce třídního učitele vyžaduje zvládnutí velké škály agend i vysokou psychosociální zralost pro práci se třídou. Máte-li ve své sborovně méně pokročilé třídní učitele nebo učitele, kteří se na třídnictví teprve chystají, pak bude kurz pro ně ideálním vstupním školením. Cílem kurzu je poskytnout souhrnné informace o všech povinnostech a zároveň podpořit dovednosti, které se od skutečně úspěšného a vyspělého třídního učitele očekávají.

Místo: Online

Termín: 4. 2. 2022 - 14. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Vedlejší hospodářská činnost ÚSC a příspěvkových organizací

Problémy s vykazováním VHČ – legislativní požadavky a praktické postupy pro rok 2022.

V územním samosprávném celku, příspěvkové či neziskové organizaci můžete k financování některých aktivit využít finanční prostředky z vlastního podnikání, ovšem pouze za přesně stanovených legislativních podmínek. Nabízíme vám shrnutí klíčových požadavků a doporučených postupů pro realizaci vedlejší hospodářské činnosti v rámci vašeho úřadu nebo příspěvkové organizace.

Místo: Online

Termín: Pondělí, 14. 3. 2022

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Access – odrazový můstek pro databáze

Pomocí Accessu využijete svá data na maximum a přesně tak, jak potřebujete.

Databázový systém Access je méně známou aplikací Microsoft, která má však velmi dobré využití při práci s rozsáhlým množstvím dat. Umožňuje propojit tabulky relacemi snáze než v Excelu a prostřednictvím tzv. dotazů umí analyzovat obsah databáze „na míru“ vašim potřebám. Ve třech dnech vás seznámíme s touto méně známou, ale o to výkonnější aplikací kancelářského balíku Office Pro Plus včetně obecných principů databázových systémů.

Místo: Online

Termín: 28. 1. 2022 - 11. 3. 2022

Více zde

Nahoru