Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online Seminář

Proběhlo

Jak řešit pracovní úrazy a nemoci z povolání

Získejte ucelený přehled o povinnostech zaměstnavatele při řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Ani při nejlepším způsobu řízení BOZP není možné vyloučit vznik pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Na tyto nežádoucí události je dobré se předem připravit. Seznámíme vás se všemi zákonnými povinnostmi a doporučíme konkrétní kroky, jak postupovat, abyste se vyhnuli případným sankcím a pracovněprávní sporům se zaměstnanci.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 16. 7. 2020

Více zde

Online Seminář

Proběhlo

Předpokládaná hodnota a dělení veřejné zakázky

Jak správně stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a jak postupovat při jejím případném dělení.

Při zadávání veřejné zakázky není výjimkou chybovat už při prvním kroku, kdy máte správně stanovit její předpokládanou hodnotu. Ta potom určuje nastavení celého zadávacího procesu i povinnosti všech účastníků. Nahlédneme do zákonných požadavků spojených se stanovením předpokládané hodnoty a soustředíme se na praktické postupy u různých typů zakázek a při rozdělování veřejných zakázek na části nebo samostatná řízení.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 16. 7. 2020

Více zde

Online Seminář

Proběhlo

Datové schránky pro firmy – aktuální využití

Jak a k čemu lze využít datovou schránku jako nástroj efektivní komunikace nejen s úřady.

Datová schránka se v průběhu pandemie stala významným nástrojem pro komunikaci s úřady a dalšími organizacemi. Řada firem měla možnost ověřit si její funkčnost a efektivitu. To dokládá i rapidní nárůst zájmu o zřízení nových datových schránek o desítky procent. Kurz vás seznámí nejen s fungováním datových schránek, ale upozorní především na požadavky pro správnou a právně závaznou komunikaci.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 16. 7. 2020

Více zde

Online Seminář

Proběhlo

Veřejné zakázky ve stavebnictví – nástrahy realizace

Co vše ohlídat, pokud jste zadavatel veřejné zakázky na stavební dílo, při samotné realizaci.

Nejen příprava, ale především samotná realizace veřejné zakázky na stavební dílo klade na zadavatele nemalé časové i odborné nároky. Často se stává, že se hned v začátcích podcení příprava kvalitní smlouvy a následně se nevěnuje pozornost detailům vlastní realizace stavební zakázky. Přitom právě samotný průběh stavebních prací by měl zadavatel v kontextu smlouvy a zadání průběžně kontrolovat tak, aby se vyhnul nesrovnalostem při jejich předání.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 16. 7. 2020

Více zde

Online Kurz

Proběhlo

Jak se připravit na kontrolu čerpání dotace

Kontrola čerpání dotace může přijít z mnoha institucí, nejen přímo od poskytovatele – připravte se na ni.

Čerpání z fondů EU je spojeno s rizikem nedodržení komplikovaných administrativních požadavků. Na tato pochybení se soustřeďují kontroly poskytovatele i dalších oprávněných orgánů. Abyste při kontrolách uspěli, dbejte nejen na důslednou přípravu, ale také na sledování a plnění dotačního projektu v čase realizace. Nabízíme vám praxí ověřená doporučení včetně toho, jak řešit aktuální dopady koronakrize na realizaci běžících projektů.

Místo: Online

Termín: 14. 7. 2020 - 15. 7. 2020

Více zde

Online Seminář

Proběhlo

Infozákon – aktuální problémy při vyřizování žádostí

Praktické postupy, které usnadní vyřízení žádostí a předejdou sporům či odvolání k nadřízenému orgánu.

Při vyřizování žádostí o informace stále panuje řada nejasností. Dochází ke sporům se žadateli, povinný subjekt se ztrácí v tom, zda má informace složitě vyhledat nebo dokonce vytvořit, zda je zpoplatnit, anebo raději paušálně odmítnout. Využijte praktická doporučení od jednoho z předních odborníků a vyhněte se zbytečným problémům a sankcím.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 9. 7. 2020

Více zde

Online Seminář

Proběhlo

Ochrana spotřebitele – hromadné žaloby a další změny

Dopady nové legislativy na vaše podnikání, aneb jak se vyhnout hromadným žalobám a vysokým pokutám.

Ochrana spotřebitele je aktuálně významně posilována řadou legislativních změn – novelami zákonů i novými evropskými předpisy. Vám tyto změny přinášejí zejména vyšší rizika: mj. pokuty ve výši 4 % ročního obratu, hromadné žaloby a neplatnost smluv. Přehledně shrneme, jaký je obsah připravovaných změn, jak se na ně připravit a jak se vyhnout pokutám i dalším rizikům.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 9. 7. 2020

Více zde

Online Seminář

Proběhlo

Kontrola ÚOOÚ - jak ji úspěšně zvládnout

Jak se připravit na kontrolu ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů a předejít zbytečným sankcím.

Nařízení GDPR zásadním způsobem změnilo vnímání ochrany osobních údajů. V jeho důsledku také prudce vzrostl počet podnětů na prošetření porušení povinností v této oblasti. To logicky vede i ke zvýšení počtu kontrol, zvýšení jejich nároků i k nárůstu výše finančních sankcí. Připravíme vás na kontrolu Úřadu pro ochranu osobních údajů tak, aby, pokud nastane, proběhla bez komplikací a nevedla k udělení sankce.

Místo: Online

Termín: Středa, 8. 7. 2020

Více zde

Online Kurz

Proběhlo

Náhrada škody způsobené při výkonu povolání

Za co zaměstnanec odpovídá a kdy je povinen uhradit škodu? Kdy musí naopak zaměstnavatel zaměstnanci nahradit škodu?

Způsobit škodu v zaměstnání je velmi snadné, aniž by to bylo úmyslem zaměstnance či zaměstnavatele. Stačí lidská nepozornost, neopatrnost, nešikovnost a problém je na světě. Provedeme vás základními souvislostmi odpovědnosti za škodu a povinnosti k náhradě škody, přidáme tipy, jak eliminovat možná rizika, a doporučíme, jak postupovat v případě vymáhání náhrady.

Místo: Online

Termín: Středa, 1. 7. 2020

Více zde

Online Seminář

Proběhlo

Smlouvy o dílo ve stavebnictví – bezpečně i za krize

Jak postavit smlouvu o dílo na stavební zakázku s pojistkami pro nepředvídané kritické situace jako třeba COVID-19.

Pandemie všem stranám stavebních zakázek ukázala, jak je pro hladký průběh stavby důležité co nejpřesněji vymezit vzájemná práva a povinnosti ve smlouvě o dílo. A to právě i s ohledem na nepředvídatelné situace, jako je nyní COVID-19. Je nutné myslet na mechanismy, které předejdou budoucím soudním sporům nebo vám je pomohou vyhrát, pokud k nim dojde.

Místo: Online

Termín: Úterý, 30. 6. 2020

Více zde

Online Seminář

Proběhlo

Flexibilní pracovní úvazky podle nového zákoníku práce

Aneb co nového očekávat u částečných úvazků a dalších alternativních forem zaměstnání.

Dlouho očekávaná novela zákoníku práce byla schválena Parlamentem ČR a částečně nabyde účinnosti již v červenci 2020. Zákoník práce bude nově upravovat částečné pracovní úvazky, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a další alternativní formy zaměstnání. Na úrovni evropské legislativy se rovněž chystají změny, které se významně dotknou flexibilních pracovních úvazků.

Místo: Online

Termín: Úterý, 30. 6. 2020

Více zde

Vícedenní kurz

Proběhlo

Vedoucí školní jídelny

Souhrn všeho, co by měla dobrá vedoucí školní jídelny ovládat.

Hladký provoz školní jídelny vyžaduje od její vedoucí náročnou kombinaci celé řady znalostí. Musí být schopna dohlížet na hygienu a bezpečnost stravovacího provozu, celou školní jídelnu řídit, a to i personálně, dohlížet na kvalitu stravy a bezpečně ovládat legislativu pro stravovací provozy. Vyšlete svou vedoucí školní jídelny na kurz, kde získá užitečné návody a nástroje pro vysokou profesionalitu na této pozici.

Místo: Praha

Termín: 12. 6. 2020 - 26. 6. 2020

Více zde

Online Kurz

Proběhlo

Plánování a řízení výroby v době krize

Pokročilé nástroje pro výrobní manažery s důrazem na výzvy dnešního, vysoce nestabilního trhu.

Efektivně plánovat a řídit výrobu patří k nejnáročnějším činnostem ve výrobní firmě. To platí dvojnásob v době současné krize, která si žádá maximální flexibilitu, efektivitu a schopnost reakce na nepředvídatelné změny. Novým výzvám lze čelit ovládnutím ověřených, ale také nových principů, poznatků a nástrojů, které si osvojíte především pro zvýšení pružnosti plánování a realizace výroby.

Místo: Online

Termín: 23. 6. 2020 - 26. 6. 2020

Více zde

Online Kurz

Proběhlo

Excel pro pokročilé – manažerské analýzy

Použijte pro analýzu svých dat profesionální nástroje MS Excel.

Data, která organizace sbírají a ukládají, jsou často velmi dobře využitelná pro inteligentní analýzy, které přináší potřebné a užitečné výstupy a informace. K tomu je však nutné znát pokročilé nástroje Microsoft Excel a jejich funkce. Na kurzu se nejen detailně seznámíte s jejich možnostmi, ale naučíte se je prakticky používat.

Místo: Online

Termín: 23. 6. 2020 - 26. 6. 2020

Více zde

Vícedenní kurz

Proběhlo

Stavbyvedoucí - řízení stavby profesionálně

Vaši stavbyvedoucí u nás získají přehled o všech povinnostech a odpovědnostech, které mají na stavbách.

Pozice stavbyvedoucího vyžaduje řadu specializovaných znalostí. Nad rámec odborného řízení stavby její stavbyvedoucí zodpovídá rovněž za dodržování bezpečnosti práce, smluvních podmínek projektu, finančních kalkulací, za řízení víceprací či za vztahy se zaměstnanci, dodavateli a investorem. Na kurzu vybavíme vaše stavbyvedoucí znalostmi o všech důležitých aspektech a mantinelech jejich práce, které se na stavebních fakultách a průmyslovkách neučí.

Místo: Praha

Termín: 21. 2. 2020 - 25. 6. 2020

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Spisový a skartační řád – jak ho vytvořit a používat

Praktický návod na vytvoření spisového a skartačního řádu pro bezchybnou správu dokumentů ve vaší organizaci.

Spisový a skartační řád je strategický dokument pro zajištění kvalitního výkonu spisové služby u veřejnoprávních subjektů. Spisový řád a jeho nedílná příloha spisový plán navíc nabývají na významu v souvislosti s povinnostmi dle nařízení GDPR i s pokračujícím rozvojem e-Governmentu. Pokud jsou dobře sestaveny, zajišťují efektivní a zcela bezpečnou manipulaci s dokumenty. Přijďte se inspirovat, jak má příslušný řád a plán vypadat a jak je používat v praxi.

Místo: Praha

Termín: Čtvrtek, 25. 6. 2020

Více zde

Online Kurz

Proběhlo

Asistentka advokátní kanceláře

Jak silná má být pravá ruka vaší advokátní praxe.

Profesionální asistentka erudovaná v oboru práva a orientovaná v právním prostředí je nezbytnou součástí každé dobře fungující advokátní kanceláře. Aby mohla být oporou celému týmu advokátů, musí disponovat vynikající orientací v chodu a potřebách advokátní praxe. Neztrácejte vlastní drahocenný čas – náš kurz zajistí proškolení vaší asistentky či office manažerky specificky pro výkon práce v advokátní kanceláři.

Místo: Online

Termín: 22. 6. 2020 - 25. 6. 2020

Více zde

Vícedenní kurz

Proběhlo

Stavbyvedoucí - řízení stavby profesionálně

Vaši stavbyvedoucí u nás získají přehled o všech povinnostech a odpovědnostech, které mají na stavbách.

Pozice stavbyvedoucího vyžaduje řadu specializovaných znalostí. Nad rámec odborného řízení stavby její stavbyvedoucí zodpovídá rovněž za dodržování bezpečnosti práce, smluvních podmínek projektu, finančních kalkulací, za řízení víceprací či za vztahy se zaměstnanci, dodavateli a investorem. Na kurzu vybavíme vaše stavbyvedoucí znalostmi o všech důležitých aspektech a mantinelech jejich práce, které se na stavebních fakultách a průmyslovkách neučí.

Místo: Praha

Termín: 10. 2. 2020 - 24. 6. 2020

Více zde

Online Kurz

Proběhlo

Kamerové systémy a monitoring dle GDPR

Povinnosti provozovatelů kamerových systémů versus práva těch, kteří jsou sledováni.

Využívání kamerových systémů je žádoucí zejména z bezpečnostních důvodů, ale vždy je třeba respektovat související nároky na ochranu osobních údajů. To platí zvláště po účinnosti nařízení GDPR. Na praktických příkladech ukážeme vše podstatné pro legislativně oprávněný, a přitom efektivní monitoring zaměstnanců i návštěvníků budov.

Místo: Online

Termín: 23. 6. 2020 - 24. 6. 2020

Více zde

Online Seminář

Proběhlo

Vyřazování majetku v praxi

Jak na prodej či likvidaci majetku ve veřejných organizacích bez rizika postihů.

Fyzické nakládání s majetkem, a tedy i jeho vyřazování je vymezeno řadou právních a účetních předpisů a jednoznačnými postupy. Konečnou odpovědnost nese vedení organizace. Musíte mít jistotu, že zodpovědní zaměstnanci mají příslušné znalosti a že v případě kontroly na úseku správy majetku nedojde k vážným problémům. Na semináři si ověříte, zda ve vaší organizaci při vyřazování majetku postupujete správně.

Místo: Online

Termín: Středa, 24. 6. 2020

Více zde

Nahoru