Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Proběhlo

Sestavování školních jídelníčků prakticky

Jak sestavit zdravý a pestrý jídelníček a vyhovět všem zákonným požadavkům.

Pro sestavování jídelníčku musí vedoucí školní jídelny vyhovět chutím a potřebám dětí i dospělých, doporučením nutričních specialistů i přísným požadavkům hygieny. Přitom je limitován/a vybavením kuchyně a přidělenými financemi. To jsou náročné a často protichůdné požadavky. Jak je skloubit a efektivně sestavit kvalitní jídelníček?

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 21. 4. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Správa hřbitova v obci – otázky a odpovědi

Aktuální legislativa, krajské metodiky a praktická doporučení.

Provoz pohřebiště spadá pod samostatnou působnost obcí a pod kontrolu krajů. Možná vás překvapí, že mnohé záležitosti, které jste dosud vykonávali, musí zajistit vlastník pozemku, nikoli provozovatel. Přesto zbývá řada povinností vyplývajících z novelizovaného zákona o pohřebnictví, kterým se nevyhnete. Výklad se zaměří na praktické otázky provozu hřbitova.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 21. 4. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

BOZP – nové povinnosti zaměstnavatelů v roce 2022

Získejte aktuální přehled o zákonných povinnostech v oblasti BOZP pro rok 2022.

Oblastní inspektoráty práce každoročně provedou tisíce kontrol v oblasti zajištění BOZP a uloží pokuty ve výši desítek milionů korun. Seznamte se s aktuálními povinnostmi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Namátkou se změnami v nakládání s chemickými látkami, s novým nařízením vlády o osobních ochranných pracovních prostředcích a s novým zákonem o vyhrazených technických zařízeních.

Místo: Brno

Termín: Čtvrtek, 21. 4. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Digitalizace HR agendy z právního pohledu

Jak v praxi překonat zastaralou legislativu a hladce přejít na digitální HR kancelář.

Digitalizace se v důsledku zastaralé legislativy často vyhýbá personálním oddělením. Je to smutný fakt, neboť HR úsek bývá zpravidla hlavním nositelem tématu digitalizace v organizacích. Navíc je ze své podstaty zatížen opakujícími se činnostmi a nadměrnou administrativou. Ukážeme vám možnosti, jak tento problém překonat a reálně zefektivnit fungování personalistiky její digitalizací.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 21. 4. 2022

Více zde

Online konference

Proběhlo

Dotace EU pro školy: nové období 2021–2027

Příprava zbrusu nových evropských dotací je v běhu – udělejte si přehled mezi prvními a naplánujte své projektové záměry.

Každá škola, tedy patrně i vaše potřebuje investice do infrastruktury, vybavení, modernizace. A určitě také přemýšlíte, jak zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím měkkých projektů. Rozpočty zřizovatelů na tyto plány většinou nestačí. Dotace EU vám nabízejí pro období 2021–2027 podporu široké škály školských projektů. Co nabízí nové operační programy, jaké typy projektů budou podporované a kde najdeme první výzvy?

Místo: Online

Termín: Středa, 20. 4. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Efektivní využití Excelu v účetní praxi

Účetní a Excel patří neodmyslitelně k sobě. Seznamte se s užitečnými nástroji pro vaši každodenní praxi.

Jak vybrat v Excelu z nabízených funkcí a výpočtů ty nejužitečnější pro vaši účetní a ekonomickou praxi? Seznámíme vás s různými typy účetních a ekonomických výpočtů, poradíme, jak zpracovávat a vyhodnocovat velké objemy dat, jak je analyzovat a tvořit sofistikované strukturované přehledy a modely, které ocení vedení vaší firmy.

Místo: Online

Termín: Středa, 20. 4. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

BOZP – nové povinnosti zaměstnavatelů v roce 2022

Získejte aktuální přehled o zákonných povinnostech v oblasti BOZP pro rok 2022.

Oblastní inspektoráty práce každoročně provedou tisíce kontrol v oblasti zajištění BOZP a uloží pokuty ve výši desítek milionů korun. Seznamte se s aktuálními povinnostmi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Namátkou se změnami v nakládání s chemickými látkami, s novým nařízením vlády o osobních ochranných pracovních prostředcích a s novým zákonem o vyhrazených technických zařízeních.

Místo: Praha

Termín: Středa, 20. 4. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Žáci cizinci – jak je začlenit do českého vzdělávání

Osvědčené postupy při integraci žáků cizinců, resp. žáků s odlišným mateřským jazykem.

Počet dětí cizinců v českých školách neustále roste. Vzhledem k aktuální situaci lze očekávat, že tento trend nabere významně na síle. K úspěšnému začlenění a vzdělávání dětí cizinců je nezbytné, aby, kromě těchto žáků, dostali adekvátní podporu i jejich učitelé. Seminář vám poskytne základní vhled do problematiky včetně konkrétních návodů, jak si poradit v náročných situacích a kde hledat důležité informace.

Místo: Online

Termín: Středa, 20. 4. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Účtování DPH v obcích a příspěvkových organizacích

Legislativa a metodiky k DPH pro obce a příspěvkové organizace aktuálně.

Účtování DPH u veřejnoprávních neziskových organizací přináší specifické problémy. Kdo a v jakém případě je povinen se registrovat jako plátce DPH? Jaké aktuální metodiky můžete pro různé případy využít?  Jaké legislativní změny lze očekávat v nejbližší době? Nabízíme praktická doporučení a příklady od zkušené odbornice ze Specializovaného finančního úřadu.

Místo: Online

Termín: Úterý, 19. 4. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Stravování ukrajinských dětí – otázky a odpovědi

Aktuální pravidla pro stravování dětí uprchlých z Ukrajiny ve školních jídelnách.

Přestože se v mnoha školních jídelnách už dnes stravují děti uprchlé z Ukrajiny, stále není jasné, jaká pravidla pro ně platí. Mají se vykazovat jako běžní školní strávníci? Je možné pro ně vařit bezplatně? A kdo to bude financovat? Pomůžeme vám zorientovat se v aktuální složité situaci a poradíme, jak postupovat v praxi.

Místo: Online

Termín: Úterý, 19. 4. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Spisová a archivní služba v roce 2022

Praktický návod na správu dokumentů ve vaší organizaci – správně, efektivně a v intencích nejnovější legislativy.

Spisová a archivní služba v organizacích veřejného sektoru často stojí na okraji zájmu vedení, přitom jde o náročnou práci vyžadující soustavný monitoring měnící se legislativy a pružné zavádění změn do každodenního chodu spisovny. Pomůžeme vám zorientovat se v moderních přístupech ve správě dokumentů, především s důrazem na postupující elektronizaci veřejného sektoru.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 14. 4. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak měřit konverze na webu a sociálních sítích

Jen co můžete měřit, můžete řídit. Proto investujte do znalostí, jak pochopit (ne)úspěšnost vašich online kampaní.

Každý marketér a podnikatel chce online kampaněmi získat co nejvíce konverzí (rozuměj, nejlépe objednávek) za co nejméně peněz. Co všechno ale mezi konverze patří a jak je měřit? Nabízíme vám sadu dovedností pro plánování kampaní a získávání užitečných informací z analytických nástrojů. Zaměříme se především na marketingové nástroje Googlu a Facebooku a ukážeme, jak se připravit na svět bez cookies.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 14. 4. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Spolupráce a komunikace ředitele školy se zřizovatelem

Nabízíme vám východiska, strategie i užitečné tipy pro úspěšnou spolupráci se zřizovatelem školy.

V záplavě různých povinností byste jako ředitelé neměli zapomínat, že zřizovatel je pro vás klíčovým partnerem a dobrá komunikace s ním rozhoduje o vašem úspěchu. O své zkušenosti z praxe se s vámi podělí kolega – sám úspěšný ředitel, který nastíní přehled žádoucích způsobů vzájemné komunikace a spolupráce se zřizovateli.

Místo: Online

Termín: Středa, 13. 4. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Opravné doklady DPH a jejich záludnosti

Získejte orientaci v použití opravných daňových dokladů v návaznosti na různé typy oprav základu daně.

Uplatňování DPH v praxi je obvykle spojeno s opravami základu daně a s využitím opravných dokladů.  Vzniká přitom řada otázek a nejasností, protože se potýkáte nejen se standardními opravami, ale i s mnoha specifickými případy. Problémy často činí časové souvislosti oprav a jejich správné promítnutí do daňových dokladů a do daňového přiznání a kontrolního hlášení.  Vytvořte si pevný základ pro správnou aplikaci DPH podle aktuálního právního stavu.

Místo: Online

Termín: Úterý, 12. 4. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Infozákon – jak se bránit zneužití zákona

Praktické postupy, které usnadní vyřízení žádostí, včetně aktuálních změn a rozsudků.  

Právo na poskytování informací dle zákona se dostalo v nedávné době na přední strany médií kvůli účelovým pokusům o jeho zneužití. Ale i ve standardních situacích se jako povinný subjekt často ptáte, zda máte informace složitě vyhledat nebo dokonce vytvořit, zda je zpoplatnit, anebo paušálně odmítnout. Důsledkem mohou být spory se žadateli. Nabízíme doporučené postupy podle stávajících pravidel i s ohledem na připravované změny a novelizace.  

Místo: Online

Termín: Úterý, 12. 4. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Cloud ve službách veřejného sektoru

Výhody a rizika využití cloudových technologií ve veřejném sektoru.

Zatímco v soukromých firmách je využití cloudu běžným standardem, ve státní správě a samosprávě své místo stále ještě hledá. Přitom zavádění cloudových řešení ve veřejném sektoru podporuje i Evropská unie. Seznámíme vás přehledně s aktuální legislativou a možnostmi, které cloud skýtá. Dozvíte se také, co je potřeba učinit před přechodem do cloudu.

Místo: Online

Termín: Úterý, 12. 4. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak připravit dotační projekt pro školy

Nové dotační období je na startu, získejte know-how pro přípravu kvalitního projektu.

První výzvy nového programového období nabíhají se zpožděním, ale tím méně času bude pro přípravu dotačního projektu. Budete-li pro vaši školu chtít využít finanční prostředky z nových šablon OP JAK nebo i dalších operačních programů, nabízíme vám aktuální tipy a doporučení pro přípravu úspěšného dotačního projektu od zkušené projektové manažerky a hodnotitelky projektů.  

Místo: Online

Termín: Úterý, 12. 4. 2022

Více zde

Vícedenní kurz

Proběhlo

Akvizice firmy

Právní a finanční aspekty – minimalizujte rizika a maximalizujte přínosy.

V posledních dvou letech stále roste objem akvizic. Pandemická krize tento trend ještě zvýšila a trh je v pohybu. Ať už jste v roli silného investora, který kupuje, nebo v roli prodávajícího, vždy chcete z transakce získat maximum. Na kurzu vás provedeme nejčastějšími způsoby řešení akvizičních operací, které umožňuje české právo, a také tím, jak celý proces řídit a mít pevně v rukou finančně i manažersky.

Místo: Praha

Termín: 25. 2. 2022 - 11. 4. 2022

Více zde

Vícedenní kurz

Proběhlo

Bezpečná školka

Jak zajistit bezpečný chod mateřské školy z právního, organizačního, hygienického i výchovného hlediska.

Na mateřské školy jsou z hlediska bezpečného provozu kladeny stále vyšší nároky. Přitom jejich vedení či pedagogický a další personál často postrádají aktuální informace a praktické znalosti, co vše je potřeba právě z hlediska bezpečnosti řešit. Náš kurz vám poskytne komplexní znalosti pro řešení každodenních situací z právního pohledu, i pro nastavení opatření, která zamezí nenadálým incidentům a problémům.

Místo: Praha

Termín: 4. 3. 2022 - 11. 4. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak připravit dotační projekt pro nové období 2021–2027

První výzvy nového programového období dotací EU přicházejí – získejte výhodu včasnou přípravou.

Nové výzvy k dotacím už jsou zveřejňovány a na přípravu projektů a žádostí bude jen omezený čas. Včasnou přípravou zvýšíte šanci na úspěch vašich dotačních žádostí. Nabízíme vám informace pro fázi přípravy i realizace projektu s ohledem na programové výzvy nového dotačního období. Oceníte bohaté zkušenosti lektorky z praxe projektové manažerky i hodnotitelky projektů EU.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 7. 4. 2022

Více zde

Nahoru