Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Proběhlo

Epidemický / pandemický plán pro zdravotní a sociální služby

Nemáme to za sebou – připravte se na další vlnu nebo nové výskyty infekčních onemocnění koncepčně.

Je čas zhodnotit průběh pandemie a aktualizovat pandemické plány pro jejich lepší využití ve vaší organizaci. Jedině tak budete dobře připraveni na další vlnu či nové výskyty infekcí, budete schopni lépe omezovat škody a zabráníte ohrožení pacientů, klientů a personálu. Upozorníme zejména na to, co musí správný pandemický plán zahrnovat specificky v nemocnicích, zdravotnických zařízeních, domovech seniorů a dalších organizacích s rizikovými klienty.

Místo: Online

Termín: Středa, 18. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak efektivně řídit pracovní porady

Využijte čas na poradách nejen k předávání informací, ale i k týmové spolupráci a motivaci.

Pracovní porady, zejména nejsou-li smysluplně řízeny, mají špatnou pověst ztráty času. Vy chcete čas na poradách využít efektivně a vytěžit z něj maximum. Ať se scházíte „naživo“ nebo v online prostředí, nabízíme vám užitečné tipy, které vám pomohou realizovat porady časově úsporně, a navíc s přidanou hodnotou vyšší motivace vašeho pracovního týmu.

Místo: Online

Termín: Úterý, 17. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Myšlenkové mapy pro manažerskou praxi

Ovládněte praktický nástroj pro kreativní třídění informací, plánování i rozhodování.

Už jste slyšeli o myšlenkových mapách? Zajímá vás, k čemu jsou dobré? Zahlcení informacemi v dnešní době znesnadňuje rozhodování. Tvorba myšlenkových map je ideální metodou pro nalezení priorit, utřídění myšlenek, ale i pro manažerské plánování, organizaci poznámek a jako základ pro reportování či sdílení výstupů s týmem. Podpořte svou kreativitu a využijte naplno svůj potenciál.

Místo: Online

Termín: Úterý, 17. 8. 2021

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Projektovým manažerem za 3 dny

Rozšiřte si kvalifikaci – naučte se využívat profesionální nástroje projektového managementu.

Stojí před vámi výzva v podobě vytvoření jedinečného produktu, služby či výstupu? Pak řešíte projekt. Řízení projektů se významně liší od rutinního řízení. V našem kurzu se interaktivní formou seznámíte s metodologií projektového managementu a užitečnými technikami potřebnými pro efektivní zvládnutí projektů.

Místo: Online

Termín: 11. 8. 2021 - 13. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Kontrola ÚOOÚ – jak ji úspěšně zvládnout

V roce 2020 evidoval úřad přes 3 000 stížností a uložil sankce přes 7 miliónů Kč.

Opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 způsobila v roce 2020 nejen nárůst obchodní komunikace v online podobě, ale v přímé souvislosti i navýšení počtu porušení pravidel GDPR a sankce v miliónech korun. Připravíme vás na kontrolu Úřadu pro ochranu osobních údajů tak, aby proběhla bez komplikací a abyste minimalizovali riziko penalizace.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 12. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Nový zákon o právu na digitální služby

Jaká práva a povinnosti upravuje nový zákon zvaný digitální ústava.

V lednu loňského roku byl ve Sbírce zákonů vyhlášen dlouho očekávaný zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby známý též jako Digitální ústava. Zákon umožňuje efektivnější přístup k digitálním datům o každém podnikateli či občanovi, a to všemi oprávněnými úřady. Upravuje práva osob na poskytnutí digitálních služeb a povinnost orgánů veřejné moci na tomto kooperovat a digitální úkony akceptovat.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 12. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Inventarizace – jak ji správně provést

Jak se připravit na inventarizaci majetku a závazků podle aktuálně platných předpisů.

Inventarizace je nezbytnou součástí kontrolního systému každé veřejné instituce, přitom pochybení v této oblasti patří k nejčastějším nálezům kontrolních orgánů. Poradíme, jak se připravit na nadcházející inventury majetku v návaznosti na novelu inventarizační vyhlášky. Neopomeneme zmínit správné sestavení plánu inventur, povinnosti členů inventarizačních komisí i jak správně provést tzv. zjednodušenou inventuru.

Místo: Online

Termín: Středa, 11. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Objevte kouzlo kontingenčních tabulek a grafů

Naučte se třídit a analyzovat informace uložené v tabulkách Excelu efektivně.

Kontingenční tabulky a grafy představují jeden z nejmocnějších nástrojů pro účinnou analýzu a třídění velkého množství dat. Stačí mít k dispozici jednu či více databázových tabulek, nastavit několik parametrů a žasnout nad výsledky, které byste jiným způsobem získali výrazně složitější cestou. Seznámíme vás přehledně s možnostmi těchto excelových funkcí.

Místo: Online

Termín: Středa, 11. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Čeština v úřední praxi – rychlé zlepšení

Bezchybný pravopis a slušný jazykový styl úředníků vypovídá o kultuře vašeho úřadu či instituce.

Chcete-li, aby se vaši úředníci vyjadřovali v textech správně a kultivovaně, nelze se ani náhodou spoléhat jen na automatické opravy. Řada jevů, které činí potíže i při školní výuce nebo se jejich kodifikace často měnila (velká a malá písmena, cizí slova, čárky ve větách apod.), dokáže pozlobit i zkušeného. Soustředíme se na všechny obvyklé nedostatky v písemném projevu našeho úředního stavu.

Místo: Online

Termín: Úterý, 10. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak připravit dotační projekt pro nové období 2021-2027

První výzvy nového programového období dotací EU jsou na značkách – získejte výhodu včasnou přípravou.

Začátek nového dotačního období byl zpožděn koronakrizí, o to rychlejší bude nástup nových výzev. Jakmile budou zveřejněny, na přípravu projektů a žádostí bude jen omezený čas. Získejte výhodu včasné přípravy, díky níž zvýšíte šanci na úspěch vašich dotačních žádostí. Nabízíme vám informace pro fázi přípravy i realizace projektu s ohledem na programové výzvy nového dotačního období.

Místo: Online

Termín: Úterý, 10. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Síla ženského leadershipu v praxi

Konkrétní tipy, jak naplno využít své schopnosti a stát se úspěšnou manažerkou.

V některých oborech je leadership stále ještě doménou mužů. Přesto se situace pozvolna mění a podíl žen na vedoucích pozicích vzrůstá. Jaká jsou specifika ženského leadershipu a jaké překážky musí ženy ve vedení denně překonávat? Odpovědi na tyto otázky přinese seminář, který vede lektorka se zkušenostmi ve vrcholovém vedení.

Místo: Online

Termín: Úterý, 10. 8. 2021

Více zde

Nahoru