Menu

Firemní školení, kurzy a semináře

Odborná školení zaměstnanců už dávno nepatří pouze mezi nepříjemné povinnosti, které je nutné organizovat či absolvovat ze zákona.

Přínos pro zaměstnavatele i zaměstnance

SeminářPro firmy se stále častěji jedná o způsob, jak zvyšovat svoji efektivitu a náskok ve vysoce konkurenčním
ekonomickém prostředí
. V době, která se vyznačuje stále rychlejším nástupem technologických novinek, platí, že vítězí ten, kdo má náskok. Správně zvolená investice do osobního rozvoje zaměstnanců se tedy ve středně a dlouhodobé perspektivě rozhodně vyplatí.

Ze strany zaměstnanců je navíc odborné vzdělávání vnímané jako oblíbený nefinanční benefit. Podle šetření agentury Hays projevilo o osobní rozvoj zájem 59 % všech českých zaměstnanců. Kromě toho, že tak naplňují svoji přirozenou potřebu učit se nové věci, je to pro ně i signál, že s nimi zaměstnavatel dál počítá a že mají ve firmě šanci kariérního posunu.

Našim klientům nabízíme školení na následující témata:

Kromě všeobecně poptávaných kurzů zaměřených na jazykové vzdělání a práci s PC je tedy k dispozici celá škála specializovaných seminářů, které již souvisejí s pracovní náplní vybraného zaměstnance. Vedle jasně definovaných a nutných znalostí je také stále populární trénink tzv. soft skills, které jsou klíčové při jednání s kolegy či zákazníky. Podrobný program každého semináře je uveden v jeho popisku.

Specializovaná školení a semináře se navíc už dávno neodehrávají ve firemních zasedačkách pro desítky zaměstnanců z různých oddělení. Místo toho je běžným zvykem využívat kurzy, které vedou externí odborníci ve svém odvětví. Účastníci tak spolu s odborným výkladem získají i dostatek prostoru na praktická cvičení a zpětnou vazbu.

Co je pro naše semináře a kurzy typické? Všechny z nich jsou:

  • úzce specializované na vybraný problém
  • navázané na praxi a reálná témata
  • interaktivní
  • vedené experty ve svém oboru

Není tedy nutné mít strach z toho, že by účastník strávil den poslechem všeobecného základu a toho, jak se lektor snaží zběžně pokrýt jakékoliv široké téma. Naše odborné kurzy zaměstnance obohatí a motivují k lepším výkonům.

Všechny nabízené kurzy se věnují konkrétním a aktuálním tématům. Cílem totiž není pouze poskytnout nová fakta nebo zaměstnance naučit novým činnostem. Důležité je i vědět, jak správně uplatnit existující znalosti.

V naší nabídce najdete  následující formy školení:

Ve třetím případě se jedná o propojení prezenčního a distančního vzdělávání. Účastníci tak kromě několika celodenních seminářů věnují čas i samostudiu doporučených materiálů, na konci kurzu skládají zkoušku a získají certifikát.

Nahoru