Vzdělávací dlouhodobé kurzy - Seminaria

Menu

Vícedenní kurz

Finanční řízení v příspěvkových organizacích

Profesionální nástroje pro finanční management – optimální správa svěřeného příspěvku a dalších finančních zdrojů v intencích zákona.

Pro efektivní fungování organizace je nutné porozumět zákonitostem finančního řízení, ale i legislativním požadavkům specifickým pro ekonomiku příspěvkových organizací. Kurz se proto zaměřuje nejen na optimální využití finančních zdrojů od zřizovatele, generování zdrojů dodatečných, kalkulace a systémy plánů a rozpočtů. Klade velký důraz na sladění těchto agend s legislativními požadavky, a to za pomoci praktických příkladů pro různé typy organizací dle oboru činnosti či zvyklostí zřizovatele.

Místo: Praha

Termín: 17. 3. 2023 - 28. 4. 2023

Více zde

Nahoru