Vzdělávací dlouhodobé kurzy - Seminaria

Menu

Vícedenní kurz

Obec jako zřizovatel příspěvkové organizace

Komplexní průvodce právem, ekonomikou a oblastmi spolupráce pohledem zřizovatele příspěvkové organizace.

Prakticky každá obec je zřizovatelem minimálně jedné příspěvkové organizace  a musí se tedy z principu podílet na jejím řízení. Kooperace mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací bývá často problematická díky různorodosti zájmů, kompetencí a omezení finančních zdrojů. A možná někdy jako zřizovatel obtížně rozlišujete, kdy je relevantní intervence do chodu organizace. Kurz vás provede právní odpovědností ÚSC v roli zřizovatele, ale i ekonomickým řízením vámi zřízených subjektů.

Místo: Praha

Termín: 31. 8. 2022 - 2. 9. 2022

Více zde

Vícedenní kurz

Vedoucí školní jídelny profesionálně

Kurz upozorní na aktuální legislativní novinky a na nejčastější problémy, se kterými se školní jídelny potýkají, a nabídne řadu řešení.

Vedoucí školní jídelny se denně dostává do složitých situací, které vyžadují znalosti legislativy, managementu, ekonomiky, personalistiky, kvality, zbožíznalství, výživy, bezpečnosti, hygieny a dalších oblastí. Na rozdíl od jiných provozů, kde je na každou oblast samostatný expert, musí to vedoucí jídelny obsáhnout v jedné osobě. Kurz vás navede, jak problematické situace včas rozpoznat, jak se v podobných situacích rychle zorientovat a jak je správně řešit.

Místo: Praha

Termín: 9. 9. 2022 - 7. 10. 2022

Více zde

Vícedenní kurz

Vedoucí školní družiny

Komplexní průvodce ekonomikou, právem a organizací školní družiny.

Provoz školní družiny zahrnuje velké množství agend, které musí dobrá vedoucí bezchybně ovládat. Organizace družiny vyžaduje kvalitní znalost právních předpisů na pomezí školského a rodinného práva, náhled na financování jejího provozu i znalosti v rámci vychovatelství včetně problematiky krizového chování či práce s inkludovanými dětmi. Umožněte své vedoucí vychovatelce účast na kurzu, kde získá užitečné nástroje pro vysokou profesionalitu na této pozici.

Místo: Praha

Termín: 15. 9. 2022 - 5. 10. 2022

Více zde

Nahoru