Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online kurz

Reporting a controlling pro inteligentní firmu

Co nezměříte, nemůžete ani efektivně řídit pro splnění cíle. Nechte se inspirovat vedoucím katedry manažerského účetnictví VŠE jak na to.

Šestitýdenní vzdělávací program je určen pracovníkům na manažerských pozicích, kteří vyhodnocují finanční situaci a výkonnost firmy nebo svěřeného úseku. Přitom, a to je nejdůležitější, chtějí nejen dobře porozumět obsahu reportovaných informací, ale také na jejich základě inteligentně řídit a správně se rozhodovat. Ve velmi krátké době zvládnete tuto náročnou disciplínu díky ideální kombinaci online seminářů a distančního studia.

Místo: Online

Termín: 9. 12. 2022 - 27. 1. 2023

Více zde

Online kurz

Stavbyvedoucí – řízení stavby profesionálně

Vaši stavbyvedoucí u nás získají přehled o všech povinnostech a odpovědnostech, které mají na stavbách.

Pozice stavbyvedoucího vyžaduje řadu specializovaných znalostí. Nad rámec odborného řízení stavby její stavbyvedoucí zodpovídá rovněž za dodržování bezpečnosti práce, smluvních podmínek projektu, finančních kalkulací, za řízení víceprací či za vztahy se zaměstnanci, dodavateli a investorem. Na kurzu vybavíme vaše stavbyvedoucí znalostmi o všech důležitých aspektech a mantinelech jejich práce, které se na stavebních fakultách a průmyslovkách neučí.

Místo: Online

Termín: 19. 1. 2023 - 16. 2. 2023

Více zde

Online kurz

Školní kariérový poradce

Profesionální kariérové poradenství jako plnohodnotná součást vzdělávání žáků již od základní školy.

Současné kariérové poradenství je dynamický obor, který již zdaleka není jen o vyplňování přihlášek na střední školu. Cest, jak ve škole realizovat témata Osobnostní a sociální výchova či Člověk a svět práce, je mnoho a měly by zahrnovat práci s reflexí žáků samotných a schopnost orientace ve světě práce. Na kurzu si ukážeme, jak na to, a to formou skupinovou i individuální, za pomocí školního kariérového poradce i dalších členů pedagogického sboru včetně zapojení rodičů a externích odborník

Místo: Online

Termín: 26. 1. 2023 - 9. 2. 2023

Více zde

Online kurz

Průřez Microsoft 365

Zorientujte se ve 13 aplikacích Microsoft 365 (Office 365) a využívejte je naplno.

Pokud vlastníte licenci Microsoft 365 (dříve Office 365), máte k dispozici obrovské množství aplikací, které spolu komunikují, fungují a jsou tak schopny usnadnit práci a kooperaci celého firemního týmu, zvláště v dnešní době vzdálené online spolupráce. V rámci kurzu pochopíte souvislosti mezi všemi 13 aplikacemi a získané znalosti můžete využít jako odrazový můstek pro další efektivnější využití své licence Microsoft 365.

Místo: Online

Termín: 27. 1. 2023 - 10. 3. 2023

Více zde

Online kurz

Profesionální asistent/ka ředitele

Jak silná má být pravá ruka Vašeho sekretariátu.

Asistentka (nebo také office manažer či sekretářka) je převodní pákou mezi ředitelem na straně jedné, zaměstnanci firmy na straně druhé a dodavateli či zákazníky na straně třetí. Poskytněte této své pravé ruce profi nástroje, které jí dodají jistotu v běžných i nestandardních situacích. Váš asistent či asistentka na kurzu získá návody, jak třídit a prioritizovat množství úkolů, komunikovat napříč organizací i s klienty a nepodlehnout stresu. A to vše za podpory chytrých SW nástrojů.

Místo: Online

Termín: 27. 1. 2023 - 24. 2. 2023

Více zde

Online seminář

Nové Šablony pro školy – OP JAK

Nově otevřené výzvy, z nichž může i vaše škola získat významné finanční prostředky.  

I nové dotační období probíhá ve školách ve znamení Šablon. Nenechte ležet ladem významné finanční prostředky z dotačního programu OP JAK a seznamte se s aktuálními příležitostmi na míru vaší škole. Nejen ti zkušenější z vašich řad ocení srovnání s Šablonami z OP VVV a vypíchnutí rozdílů a novinek.  

Místo: Online

Termín: Úterý, 31. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Jak řešit konflikty mezi pedagogy

Prevence, řešení konfliktů a co změnit, aby k nim nedocházelo.

Konflikty v pracovním kolektivu, i pedagogickém nejsou ničím výjimečným. Představují běžnou, avšak nepříjemnou situaci, kterou je potřeba se zabývat. Jak se zachovat, když jsme součástí takového konfliktu, nebo když jsme v postavení, kdy jej musíme řešit? Poskytneme vám přehledné, praktické a smysluplné návody, které ihned využijete ve školní praxi.

Místo: Online

Termín: Středa, 1. 2. 2023

Více zde

Online kurz

Specialista pro digitalizaci veřejné správy

Důležité informace pro přípravu a přechod na digitalizaci i pro váš úřad.

Digitalizace veřejné správy je pomalá, ale i díky pandemii konečně nabírá na rychlosti.  Legislativní ukotvení představuje zákon o právu na digitální služby, známý též jako Digitální ústava. Ta zavádí pro veřejnou správu jednoznačné povinnosti a je jisté, že všechny agendy se budou v průběhu několika let digitalizovat. Protože se „začalo už včera“, zajistěte si včas souhrnné detailní informace a návody i pro váš úřad s expertem.

Místo: Online

Termín: 2. 2. 2023 - 16. 3. 2023

Více zde

Online seminář

Finanční kontrola ve veřejné správě prakticky

Přehled aktuálních požadavků a doporučení k nastavení systému vnitřní kontroly.

K procesům finanční kontroly ve veřejné správě dlouhodobě chybí jasná a přehledná vodítka. Související zákony počínaje novelizovaným zákonem č. 320/2001 Sb. obsahují řadu nejednoznačných a příliš obecných ustanovení, která nedávají odpovědi na řadu otázek. Nabízíme vám praktický výklad aktuálních požadavků včetně konkrétních doporučení pro nastavení systému vnitřní kontroly. Dostatečný prostor věnujeme návodným příkladům a vašim dotazům z praxe.

Místo: Online

Termín: Pondělí, 6. 2. 2023

Více zde

Online seminář

Microsoft Word: úprava rozsáhlého dokumentu

Word je první volbou, pokud tvoříte rozsáhlejší strukturované dokumenty. Seznamte se s užitečnými vychytávkami pro vaši praxi.

Při tvorbě dokumentů o několika málo stranách není nutné podrobně znát řadu užitečných funkcí, které Word nabízí. Ovšem s rostoucím objemem zapsaných informací je snadné se v nastavení a změnách doslova „utopit“. Poznejte nejdůležitější nastavení a nástroje, pomocí kterých pro vás bude snadné efektivně tvořit či upravovat dokumenty o desítkách či stovkách stran.

Místo: Online

Termín: Úterý, 7. 2. 2023

Více zde

Online seminář

Nejčastěji používané typy smluv ve školách

Na co si dát pozor při uzavírání smluv – přehledně, prakticky a s příklady.

Školy a školská zařízení v rámci své činnosti vstupují do celé řady závazkových právních vztahů. Představíme vám nejvýznamnější typy smluv – kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o technické podpoře, smlouvy spojené s rekonstrukcí či organizací školních výjezdů a výletů. Objasníme proces jejich uzavírání, plnění z nich i způsoby jejich ukončení.

Místo: Online

Termín: Úterý, 7. 2. 2023

Více zde

Online seminář

Vysílání pracovníků do zahraničí v roce 2023

Daňové, sociální a právní souvislosti vysílání pracovníků a změny pravidel v mezinárodní silniční dopravě.

Důsledky revidované směrnice EU o vysílání pracovníků mohou výrazně ovlivnit vaše náklady i administrativní zátěž spojenou s vysíláním pracovníků. Shrneme přehledně povinnosti, které vám ukládá mezinárodní i české právo, účetní a sociální systémy platné v současnosti i změny, které nastaly od 30. července 2020. Budeme se věnovat i změnám pravidel pro přeshraniční poskytování služeb v silniční dopravě platným od února 2022.

Místo: Online

Termín: Středa, 8. 2. 2023

Více zde

Online seminář

Objevte kouzlo kontingenčních tabulek a grafů

Naučte se třídit a analyzovat informace uložené v tabulkách Excelu efektivně.

Kontingenční tabulky a grafy představují jeden z nejmocnějších nástrojů pro účinnou analýzu a třídění velkého množství dat. Stačí mít k dispozici jednu či více databázových tabulek, nastavit několik parametrů a žasnout nad výsledky, které byste jiným způsobem získali výrazně složitější cestou. Seznámíme vás přehledně s možnostmi těchto excelových funkcí.

Místo: Online

Termín: Středa, 8. 2. 2023

Více zde

Online seminář

Nové dotační příležitosti pro firmy v roce 2023

Nenechte si ujít finanční prostředky z nových dotačních programů, které jsou k dispozici právě teď.

I v roce 2023 můžete k finančnímu pokrytí rozvoje vašich podnikatelských aktivit využít prostředky z dotačních programů nového období. Jedná se v první řadě o velmi aktuální úspory energií, ale zajímavé příležitosti nabízí nový OP TAK také k pokrytí nákladů na digitalizaci, robotizaci a automatizaci. Získejte přehled o nových možnostech i doporučení na míru vašim potřebám.

Místo: Online

Termín: Středa, 8. 2. 2023

Více zde

Online seminář

Kontrola ÚOOÚ – jak ji úspěšně zvládnout

Předejděte sankcím díky přehledu nejnovějších požadavků včetně novely zákona o elektronických komunikacích.

K požadavkům GDPR, které zásadním způsobem změnily vnímání ochrany osobních údajů, přibyly nedávno nové nároky na elektronický marketing a cookies. Nárůst podnětů na prošetření porušení povinností při nakládání s osobními údaji vede ke zvýšení počtu kontrol i finančních sankcí. Obě agendy spadají do kontrolní pravomoci Úřadu pro ochranu osobních údajů a my vás připravíme na kontrolu tak, aby proběhla bez komplikací a abyste minimalizovali riziko penalizace.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 9. 2. 2023

Více zde

Online seminář

Práva a povinnosti zaměstnanců školní družiny

Formální i neformální vymezení práv a povinností vychovatelů školní družiny hraje významnou roli v jejím fungování.

Vychovatel školní družiny je z formálního hlediska pedagogickým pracovníkem s právy a povinnostmi vymezenými školskou legislativou. Přesto v praxi školy narážíte na nejasnosti při nastavování přímé či nepřímé pedagogické činnosti a jejím konkrétním vymezení. Další z řady interaktivních webinářů zaměřených na praxi školní družiny vám přináší užitečné návody a doporučení.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 9. 2. 2023

Více zde

Online seminář

Jak učit informatiku na ZŠ – rady a tipy

Praktické zkušenosti s novým pojetím výuky informatiky na základních školách.

Změny RVP se zásadním způsobem promítly do výuky informatiky na základních školách. Smyslem tzv. Nové informatiky je především rozvoj informatického myšlení, tedy vyhledávání informací, jejich třídění a vyhodnocování. Jak tyto cíle převést do praxe? Na semináři ukážeme, které pomůcky se osvědčily a které nikoliv a jak propojovat informatiku s dalšími předměty.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 9. 2. 2023

Více zde

Online seminář

Jak žádat o náhradu škody při pochybení finančního úřadu

V jakých případech a jakým způsobem požadovat odškodnění za pochybení nebo nezákonný postup finančního úřadu.

Kroky finančního úřadu směrem k daňovému subjektu mohou být v některých případech chybné či dokonce nezákonné. Daňovému subjektu tak mohou způsobit i značné škody. Neoprávněnému jednání finančního úřadu se postižený daňový subjekt může účinně bránit a získat finanční kompenzaci nebo náhradu. Na semináři zjistíte, která pochybení finančních úřadů jsou nejčastější, jaké nároky v takové situaci jako daňový subjekt máte a jakým způsobem se těchto nároků domoci.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 9. 2. 2023

Více zde

Online kurz

Zákon o obcích v praxi

Praktický komplexní průvodce řízením obce pro radní, zastupitele a úředníky.

Zákon o obcích je hlavním legislativním nástrojem, kterým se musí řídit každá obec, její vedení i úředníci. Jde o komplexní zákonnou normu, která upravuje celou řadu situací pro řízení a správu obce. Pro adekvátní postupy a relevantní rozhodnutí je třeba znát všechny výklady a detaily zákona. Cílem kurzu je prohloubení znalostí zákona o obcích a důraz bude kladen na řešení praktických problémů a na aplikaci zákona v praxi.

Místo: Online

Termín: 10. 2. 2023 - 10. 3. 2023

Více zde

Online seminář

Nakládání s odpady ve školní jídelně aktuálně

Jak správně třídit a likvidovat odpady ve školní jídelně v souladu s platnou legislativou.

Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., který s účinností od 1. ledna 2021 nahradil starý zákon i jeho prováděcí předpisy, zavedl drobné úpravy, ale i některé zásadní novinky. Na semináři shrneme změny, které přináší nový zákon, a připomeneme, jak správně likvidovat zbytky jídel a další odpady ve školní jídelně.

Místo: Online

Termín: Pátek, 10. 2. 2023

Více zde

Nahoru