Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online kurz

Podnikový energetik – chytré řízení spotřeby energií

Využijte nástroje pro řízení úspory podnikových energií v kontextu technických možností, legislativních požadavků a finančních pobídek.

Profese podnikového energetika je často opomíjená, přitom odborník hodný toho jména může firmě soustavně přinášet rozsáhlé úspory jak v rámci samotných nákladů na energie, tak i v rámci výrobních či personálních nákladů. V kurzu se seznámíte nejen se všemi povinnostmi dle aktuální energetické legislativy, ale získáte též konkrétní návody na aplikaci energetických úspor včetně užitečných tipů na finanční pobídky.

Místo: Online

Termín: 9. 4. 2021 - 21. 5. 2021

Více zde

Online kurz

Vedoucí školní družiny

Komplexní průvodce právem, ekonomikou a organizací školní družiny.

Provoz školní družiny zahrnuje velké množství agend, které musí dobrá vedoucí bezchybně ovládat. Organizace družiny vyžaduje kvalitní znalost právních předpisů na pomezí školského a rodinného práva, náhled na financování jejího provozu i znalosti v rámci vychovatelství včetně problematiky krizového chování či práce s inkludovanými dětmi. Umožněte své vedoucí vychovatelce účast na kurzu, kde získá užitečné nástroje pro vysokou profesionalitu na této pozici.

Místo: Online

Termín: 15. 4. 2021 - 27. 5. 2021

Více zde

Online kurz

Manažer sociálních sítí 2021

Chcete umět spravovat sociální sítě, anebo vědět jak úkolovat ty, kteří je mají spravovat pro vás?

Facebook je médium, které denně používá 6 milionů Čechů. Otvírá se tak obrovský prostor pro prezentaci výrobků a služeb. Na paty mu zároveň dýchá rostoucí popularita Instagramu. Protože se pravidla na sítích dynamicky mění, je třeba pracovat s aktuálními informacemi. Získejte know-how, jak na Facebooku a Instagramu v roce 2021 účinně komunikovat vaši značku, produkty či jak řešit s klienty jejich náměty i stížnosti. To vše na kurzu zvládnete přehledně, prakticky a zábavnou formou.

Místo: Online

Termín: 16. 4. 2021 - 28. 5. 2021

Více zde

Online kurz

Analýza dat v aplikacích Excel, Access a Power BI

Použijte pro analýzu svých dat profesionální nástroje Microsoftu.

Data, která organizace sbírají a ukládají, jsou často velmi dobře využitelná pro inteligentní analýzy. Aby však mohly přinášet potřebné a užitečné informace, je k tomu nutné znát pokročilé nástroje Microsoft Excel, Microsoft Access a Microsoft Power BI. Na kurzu se nejen detailně seznámíte s jejich možnostmi a rozdíly, ale naučíte se je prakticky používat.

Místo: Online

Termín: 16. 4. 2021 - 28. 5. 2021

Více zde

Online kurz

Právo v praxi ředitelky mateřské školy

Zorientujte se v nejčastějších právních otázkách, které řešíte při řízení mateřské školy.

Funkce ředitelky mateřské školy přináší množství různorodých situací, přičemž na většinu z nich pamatují právní předpisy. Bohužel, ne vždy je lze odhadnout selským rozumem. Vaše pravomoci jsou široké, ale vztahy ke škole, jejím zaměstnancům, žákům a rodičům jsou legislativou přesně vymezené a jejich překročení sankcionované. Kurz vás provede komplexem právních předpisů pro bezpečný výkon ředitelské funkce.

Místo: Online

Termín: 22. 4. 2021 - 3. 6. 2021

Více zde

Online kurz

Podnikové finance pro neekonomické manažery

Sice jste nevystudovali ekonomickou školu, ale potřebujete rozumět tomu, o čem mluví váš finanční ředitel.

Jste šéfem firmy nebo manažerem nefinančního úseku a cítíte deficit znalostí v podnikových financích? Ano, nestudovali jste přece ekonomii. Proto si také nejste jisti, jak rozumět jednotlivým ekonomickým a finančním pojmům. Nevadí! Právě na tomto kurzu si vytvoříte ucelený přehled o třech pilířích podnikové ekonomiky – výkazu zisku a ztráty, rozvaze a výkazu o finančních tocích. Pochopíte nejen souvislosti mezi nimi, ale i to, co vše z nich lze zjistit o finančním zdraví firmy.

Místo: Online

Termín: 23. 4. 2021 - 4. 6. 2021

Více zde

Online kurz

ICT metodik pro chytrou školu

Jak připravit školu, pedagogy i žáky pomocí moderních technologií na výzvy dnešních dnů i 21. století.

Aktuální situace ve školách klade na pozici ICT koordinátora či metodika obrovské nároky, často přesahující dosavadní standardní náplň. Pokud se chcete všech požadavků zhostit co nejlépe, pak potřebujete ucelené a komplexní know-how. A právě proto je pro vás připraven kurz nabitý praktickými zkušenostmi z českých i zahraničních škol.

Místo: Online

Termín: 26. 4. 2021 - 31. 5. 2021

Více zde

Online kurz

Specialista pro digitalizaci veřejné správy

Důležité informace pro přípravu a přechod na digitalizaci i pro váš úřad.

Digitalizace veřejné správy je pomalá, ale i díky pandemii konečně nabírá na rychlosti.  Legislativní ukotvení představuje zákon o právu na digitální služby, známý též jako Digitální ústava. Ta zavádí pro veřejnou správu jednoznačné povinnosti a je jisté, že všechny agendy se budou v průběhu několika let digitalizovat. Protože se „začalo už včera“, zajistěte si včas souhrnné detailní informace a návody i pro váš úřad s expertem.

Místo: Online

Termín: 30. 4. 2021 - 11. 6. 2021

Více zde

Online seminář

Umělá inteligence – právní limity využití v praxi

Výhody a rizika zavádění umělé inteligence, aneb jak postupovat v souladu s platnou právní úpravou.

Při využití technologií založených na umělé inteligenci je nutné respektovat limity dané stávajícími regulacemi, od ochrany práva jednotlivců až po kyberbezpečnost. Připravovaná legislativní opatření na evropské úrovni navíc přinesou zpřísnění těchto limitů. Nabízíme vám přehled aktuálních i připravovaných předpisů a regulací, které mají souvislost s využitím umělé inteligence ve vašich firemních procesech.

Místo: Online

Termín: Středa, 12. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Jak řídit IT projekt – pravidla a specifika

Běžné projektové znalosti pro řízení IT projektů nestačí. Osvojte si pravidla a specifika pro tento typ projektů.

Týká se to každé organizace – všichni řešíme celou řadu IT projektů v oblasti HW a SW řešení nebo cloudových služeb. Na nesprávně řízených IT projektech však lze utratit zbytečné množství peněz (obvykle zcela mimo rozpočet) a strávit podstatně více času, než je nutné.  A výsledek často neodpovídá očekávání, ceně ani pracnosti.  Existují však metodiky a přístupy, které byly vyvinuty právě pro řízení IT projektů a mohou účinně pomoci.

Místo: Online

Termín: Středa, 12. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Tvorba a čerpání FKSP a dalších fondů v příspěvkové organizaci

Jak tvořit a čerpat fondy v příspěvkové organizaci v souladu s rozpočtovými pravidly.

Pro příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky i pro příspěvkové organizace zřízené státem je důležité správně nakládat s finančními prostředky všech peněžních fondů, které jsou podle platných právních předpisů oba typy příspěvkových organizací povinny zřídit. Nabízíme vám shrnutí klíčových požadavků a doporučených postupů pro jejich tvorbu i použití.

Místo: Online

Termín: Středa, 12. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Infozákon – aktuální změny a nejnovější judikatura

Praktické postupy, které usnadní vyřízení žádostí ve světle posledních novel a překvapivých rozsudků.

Jako povinný subjekt často tápete, zda máte informace složitě vyhledat nebo dokonce vytvořit, zda je zpoplatnit, anebo paušálně odmítnout. Při vyřizování žádostí o informace i proto dochází ke sporům se žadateli. Infozákon navíc prošel v poslední době několika novelizacemi a další se připravují. Využijte praktická doporučení od jednoho z předních odborníků a vyhněte se zbytečným problémům a sankcím.

Místo: Online

Termín: Středa, 12. 5. 2021

Více zde

Online kurz

Referent veřejných zakázek

Získejte odbornost a staňte se ceněným zaměstnancem, který ovládá celý proces zadání a realizace veřejné zakázky.

Každá veřejná organizace zadáním veřejné zakázky vstupuje na tenký led vysoce odpovědné a právně upravené agendy, která je navíc přísně kontrolována i sankcionována. Pokud nechce být vaše organizace u každé zakázky závislá na drahých právních kancelářích, je užitečné vyškolit si vlastního interního odborníka, který při zadávání a realizaci VZ obstará samostatně a spolehlivě všechny nebo většinu potřebných úkonů.

Místo: Online

Termín: 14. 5. 2021 - 25. 6. 2021

Více zde

Online seminář

Spisová služba a archivace dokumentů ve škole

Jak si udělat pořádek v dokumentech a dostát všem zákonným povinnostem.

Práce s dokumenty je nejméně oblíbenou, avšak nezbytnou součástí každodenního života školy. Přitom musí ve všech fázích probíhat v souladu s archivní legislativou i s nařízením GDPR. Ukážeme vám, jak oběh dokumentů přizpůsobit provozním podmínkám školy tak, aby byl efektivní a zabíral co nejméně času.

Místo: Online

Termín: Pátek, 14. 5. 2021

Více zde

Online seminář

DPH při dovozu a vývozu – nová pravidla e-commerce

Připravte se na nová pravidla pro e-shopy a řadu změn v DPH při dovozu a vývozu od 1. 7. 2021.

Dopad změn v DPH od 1. 7. 2021, které na základě účinnosti nových evropských předpisů regulují elektronické obchodování, pocítí tuzemští obchodníci, dovozci zboží pro účely vlastního podnikání i spotřebitelé. Nabízíme vám praktický přehled důsledků těchto úprav pro vaši účetní i obchodní praxi. Zdůrazníme i nové celní postupy, které se změnami úzce souvisejí.

Místo: Online

Termín: Úterý, 18. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Evidence skutečných majitelů – nový zákon od 1. 6. 2021

Jaké nové povinnosti a sankce přináší dlouho očekávaný nový zákon.

Zákon o evidenci skutečných majitelů je hojně diskutovanou legislativní novinkou roku 2021. Spolu s dalšími souvisejícími novými předpisy transponuje do českého právního řádu 5. AML směrnici (proti praní špinavých peněz).  Přehledně vyložíme, jaké nové povinnosti jsou s těmito legislativními novinkami spojeny a jaké sankce hrozí při jejich neplnění nebo porušení.  

Místo: Online

Termín: Úterý, 18. 5. 2021

Více zde

Online seminář

BOZP – nové povinnosti zaměstnavatelů v roce 2021

Získejte aktuální přehled o zákonných povinnostech v oblasti BOZP včetně novinek pro rok 2021.

Oblastní inspektoráty práce loni provedly přes 6 tisíc kontrol v oblasti zajištění BOZP a uložily pokuty v souhrnné výši 29 mil. korun. Abyste se vyhnuli problémům s Inspekcí práce, seznámíme vás se všemi aktuálními povinnostmi i novinkami pro tento rok. Namátkou se změnami v zákoně o ochraně veřejného zdraví, změnami v nakládání s nebezpečnými chemickými látkami nebo s aktuálním návrhem zákona o vyhrazených technických zařízeních.

Místo: Online

Termín: Středa, 19. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Pracovní doba ve školách – rozvrhování a evidence

Průvodce nastavením pracovní doby ve školství u pedagogických i nepedagogických pracovníků.

Otázky pracovní doby jsou častou třecí plochou mezi vedoucími a řadovými pracovníky ve školách a školských zařízeních. Je potřeba respektovat legislativní požadavky a zároveň zohlednit praktické důsledky na chod školy. Navíc se podstatně liší rozvrhování a evidence pracovní doby pedagogických a nepedagogických pracovníků. A jaké novinky přinesla novela zákoníku práce? Nabízíme vám doporučení a příklady dobré praxe.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 20. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Trestněprávní odpovědnost úředníka ÚSC v příkladech

Jak omezit riziko nesprávného úředního postupu a trestněprávní odpovědnosti.

Jako úřední osoba vykonáváte soubor pravomocí, které jsou stanoveny právními předpisy. Překročení nebo porušení těchto pravomocí a předpisů může v některých případech být kvalifikováno jako trestný čin. Kdy a za jakých podmínek? Na to odpoví praktickou a interaktivní formou náš seminář.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 20. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Lean management a metoda Kaizen

Eliminujte plýtvání zavedením štíhlých systémů.

Uspět ve vysoce konkurenčním prostředí vyžaduje nejen kvalitní produkt, ale zejména neustálé zvyšování efektivity procesů ve výrobě i řízení. Prověřené metody Lean managementu a Kaizen účinně omezují plýtvání, spoří čas i pracovní úsilí a postupnými kroky přispívají k vyššímu zisku. Dopřejte upgrade svým strategickým a operativním pracovním postupům.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 20. 5. 2021

Více zde

Nahoru