Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online kurz

Reporting a controlling  pro inteligentní firmu

Co nezměříte, nemůžete ani efektivně řídit pro splnění cíle. Nechte se inspirovat vedoucím katedry manažerského účetnictví VŠE jak na to.

Šestitýdenní vzdělávací program je určen pracovníkům na manažerských pozicích, kteří vyhodnocují finanční situaci a výkonnost firmy nebo svěřeného úseku. Přitom – a to je nejdůležitější - chtějí nejen dobře porozumět obsahu reportovaných informací, ale také na jejich základě inteligentně řídit a správně se rozhodovat. Ve velmi krátké době zvládnete tuto náročnou disciplínu díky ideální kombinaci online seminářů a distančního studia.

Místo: Online

Termín: 1. 2. 2021 - 12. 3. 2021

Více zde

Online kurz

Finanční řízení školy

Finanční zdroje školy jsou většinou velmi omezené, a navíc svázané různými typy pravidel – ujistěte se, že s nimi hospodaříte správně.

Jako ředitel školy se potřebujete perfektně orientovat ve struktuře financování vaší školy. Ve vaší kompetenci je rozhodovat o finančních prostředcích získaných prostřednictvím MŠMT i po reformě 2020, o správném rozdělení a užití prostředků ve fondech včetně FKSP, o správném zacházení s dotacemi i o získávání financí v rámci doplňkové činnosti. Kurz vás s pomocí praktických příkladů provede možnými úskalími, se kterými se můžete v praxi setkat.

Místo: Online

Termín: 4. 2. 2021 - 18. 3. 2021

Více zde

Online kurz

Finanční řízení příspěvkové organizace

Profesionální nástroje pro finanční management – optimální správa svěřeného příspěvku a dalších finančních zdrojů.

Pro efektivní fungování organizace je nezbytné porozumět zákonitostem finančního řízení. V případě příspěvkové organizace je třeba optimálně využít nejen finanční zdroje, které jsou k dispozici od zřizovatele, ale také generovat maximum zdrojů dodatečných, a to vše provázat s plněním vytčených strategických cílů. Cílem kurzu je seznámit účastníky s výhodami profesionálního finančního řízení právě ve specifické oblasti příspěvkových organizací.

Místo: Online

Termín: 19. 2. 2021 - 29. 3. 2021

Více zde

Online kurz

Manažer kybernetické bezpečnosti

IT bezpečnost není o systémech, ale o správném nastavení procesů, řádně vedené dokumentaci a řízení rizik.

Kybernetické útoky na zdravotnické a další subjekty prokázaly, že nejen veřejné instituce, ale ani firmy nejsou dostatečně chráněny proti útokům, jejichž počty každoročně vzrůstají. Zavirované sítě, blokované počítače, žádosti o výkupné jsou výsledkem podcenění rizik a nedostatečného nastavení úrovně zabezpečení. Přesvědčíme vás, že můžete významně zapracovat na IT bezpečnosti vaší organizace bez velkých nákladů a investic.

Místo: Online

Termín: 26. 2. 2021 - 9. 4. 2021

Více zde

Online kurz

Pracovněprávní minimum pro výrobní mistry

Jako mistr jste i „zaměstnavatelem“, který musí vědět co, kdy a jak může po dělnících požadovat.

Jako mistr musíte být nejen odborníkem ve svém oboru, ale i manažerem, který organizuje, rozvrhuje a kontroluje práci svých dělníků. Proto je pro vás nezbytné orientovat se dobře i v základech pracovního práva: namátkou vědět, kdy zaměstnanci určovat práci, kdy je ho možné povolat k práci o víkendu, jak správně odměňovat a využít motivační funkce mzdy. Či naopak – jakým způsobem sankcionovat zaměstnance a kdy je pokuta možné nebo nutné řešení.

Místo: Online

Termín: 26. 2. 2021 - 26. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Jak správně rozdělit zisk dle novely ZOK

Praktické důsledky klíčové změny dělení zisku, kterou přinesla novela zákona o obchodních korporacích.

Úprava rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti doznaly novelou ZOK významných změn. Týkají se omezení při rozdělování zisku, nakládání s vlastními zdroji společnosti vč. příplatků, vyplácení záloh na podíl na zisku, či poskytování jiných plnění ve prospěch společníků. Znalost aktuálních pravidel se vyplatí, sankce za porušení jsou nekompromisní.

Místo: Online

Termín: Úterý, 9. 3. 2021

Více zde

Online seminář

GDPR ve školách v době koronavirové

Ochrana osobních údajů při online výuce a jak řešit dilema mezi GDPR a ochranou zdraví.

Na školy se valí řada nových úkolů spojených s online výukou, což zahrnuje i nové požadavky na ochranu osobních údajů. Kde všude lze při online komunikaci narazit na GDPR? V případě obnovené prezenční, případně kombinované výuky se setkáte s dilematem, jak ochránit zdraví žáků a nepřekročit jejich zákonné právo na ochranu osobních údajů. Nabízíme vám odpovědi na nejčastější otázky, které v tomto ohledu řešíte.

Místo: Online

Termín: Úterý, 9. 3. 2021

Více zde

Online kurz

Právní minimum pro účetní

Smluvní vztahy, odpovědnost, základní právní předpisy, aneb co vše z práva potřebuje dobrá účetní znát.

Do praxe účetní zasahuje dlouhá řada právních předpisů, které nejsou součástí finančního práva, ale postupy účtování dílčích položek a případů mohou významně ovlivnit. Kurz vám vnese jasno do nejdůležitějších právních oblastí a institutů, které jsou s prací účetních či daňovým poradenstvím spojeny. Vše bude doplněno příklady z praxe, tipy a návody, jak se v právním světě vyznat, čeho se vyvarovat a kde případně hledat pomoc.

Místo: Online

Termín: 10. 3. 2021 - 14. 4. 2021

Více zde

Online konference

Dotace pro soukromý sektor: nové období 2021–2027

Získejte jako první informace o zcela nových dotačních programech pro podniky.

Jste společnost a uvažujete o podpoře vašich podnikatelských záměrů z fondů EU v období 2021–2027? Nemáte čas a chuť probírat se mnoha dokumenty, abyste zjistili, zda se vaše projektové záměry budou moci ucházet o dotace? Nabízíme vám přehlednou formou podané informace o možnostech pro podnikatelský sektor v novém dotačním období, které se právě rozjíždí. Štěstí přeje připraveným. Buďte těmi připravenými i vy!

Místo: Online

Termín: Středa, 10. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Daň z příjmu aktuálně v roce 2021

Nejen medializované zrušení superhrubé mzdy, ale mnoho dalších změn přinesl v dani z příjmu rok 2021.

Daňový balíček v roce 2021 přináší zrušení superhrubé mzdy, zavedení peněžitého příspěvku na stravování, změny v daňovém odepisování majetku, zavedení paušální daně a mnoho dalšího. Srozumitelně shrneme schválené i připravované změny daně z příjmu včetně jejich načasování a zdůrazníme jejich dopady do vaší praxe.  

Místo: Online

Termín: Středa, 10. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Poskytovatel versus zdravotní pojišťovna aktuálně

Smluvní vztahy a úhradové podmínky aktuálně v roce 2021 a v souvislosti s COVID-19.

Pro poskytovatele zdravotních služeb je zajištění funkčního vztahu se zdravotními pojišťovnami klíčové. Na co je nutné se připravit při změnách smluvního vztahu nebo před jeho uzavřením? Jak správně vykazovat služby a úkony a co očekávat při kontrolách? A především – jak se změnily úhradové podmínky v roce 2021? Získejte odpovědi od experta.

Místo: Online

Termín: Středa, 10. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Vyřazování majetku v praxi

Jak na prodej či likvidaci majetku ve veřejných organizacích bez rizika postihů.

Fyzické nakládání s majetkem, a tedy i jeho vyřazování je vymezeno řadou právních a účetních předpisů a jednoznačnými postupy. Konečnou odpovědnost nese vedení organizace. Musíte mít jistotu, že zodpovědní zaměstnanci mají příslušné znalosti a že v případě kontroly na úseku správy majetku nedojde k vážným problémům. Na semináři si ověříte, zda ve vaší organizaci při vyřazování majetku postupujete správně.

Místo: Online

Termín: Středa, 10. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Právní minimum pro stavbyvedoucí

Jak zvládnout náročnou pozici stavbyvedoucího a dodržet zákonné povinnosti i smluvní vztahy.

Pozice stavbyvedoucího vyžaduje řadu specializovaných znalostí. Nad rámec odborného řízení stavby odpovídá stavbyvedoucí za dodržování smluvních podmínek projektu a veškerých povinností vztahujících se k realizaci stavby, jako je ochrana zdraví, ochrana životního prostředí apod. Neznalost práva neomlouvá a každé porušení povinnosti jde nejen za stavbyvedoucím, ale v podobě sankcí dopadne na celou firmu.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 11. 3. 2021

Více zde

Online kurz

Asistentka advokátní kanceláře

Jak silná má být pravá ruka vaší advokátní praxe.

Profesionální asistentka erudovaná v oboru práva a orientovaná v právním prostředí je nezbytnou součástí každé dobře fungující advokátní kanceláře. Aby mohla být oporou celému týmu advokátů, musí disponovat vynikající orientací v chodu a potřebách advokátní praxe. Neztrácejte vlastní drahocenný čas – náš kurz zajistí proškolení vaší asistentky či office manažerky specificky pro výkon práce v advokátní kanceláři.

Místo: Online

Termín: 12. 3. 2021 - 16. 4. 2021

Více zde

Online kurz

Vedoucí školní jídelny profesionálně

Cílem kurzu je upozornit na nejčastější problémy, se kterými se školní jídelny potýkají, a získat návody, jak je řešit.

Vedoucí školní jídelny se denně dostává do složitých situací, které vyžadují znalosti legislativy, managementu, ekonomiky, personalistiky, kvality, zbožíznalství, výživy, bezpečnosti, hygieny a dalších oblastí. Na rozdíl od jiných provozů, kde je na každou oblast samostatný expert, musí to vedoucí jídelny obsáhnout v jedné osobě. Kurz vás navede, jak problematické situace včas rozpoznat, jak se v podobných situacích rychle zorientovat a jak je správně řešit.

Místo: Online

Termín: 12. 3. 2021 - 16. 4. 2021

Více zde

Online kurz

Odpadové hospodářství v obci

Připravte se včas na nové požadavky oběhového hospodářství a získejte i ekonomické benefity.

Nová odpadová legislativa vytváří tlak na města a obce v oblasti hospodaření s komunálními odpady, a to směrem odklonit jej od skládkování. Jak na to a jaké strategie zvolit? V rámci kurzu budou mít zástupci obcí možnost analyzovat situaci svého hospodaření s odpady. Budou tak schopni lépe zacílit kroky, na které je třeba se soustředit. Čím dříve, tím lépe.

Místo: Online

Termín: 12. 3. 2021 - 29. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Jak účtovat a vykazovat dotace ve veřejném sektoru

Účetní a daňové náležitosti čerpání dotací u organizací veřejného sektoru.

Jako organizace veřejného sektoru jste příjemcem různých typů dotací. Pro správné zaúčtování čerpaných dotací potřebujete znát rozpočtová pravidla, účetní a daňové předpisy, legislativu související se zveřejňováním dotací a mnoho dalších zákonů. Seminář přehledně shrne všechny účetní a daňové souvislosti spojené s čerpáním dotací.

Místo: Online

Termín: Pondělí, 15. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Opravné doklady DPH a jejich záludnosti

Získejte orientaci v použití opravných daňových dokladů v návaznosti na různé typy oprav základu daně.

Uplatňování DPH v praxi je obvykle spojeno s opravami základu daně a s využitím opravných dokladů.  Vzniká přitom řada otázek a nejasností, protože se potýkáte nejen se standardními opravami, ale i s mnoha specifickými případy. Problémy často činí časové souvislosti oprav a jejich správné promítnutí do daňových dokladů a do daňového přiznání a kontrolního hlášení.  Vytvořte si pevný základ pro správnou aplikaci DPH podle právního stavu platného v roce 2021.

Místo: Online

Termín: Úterý, 16. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Aktuality v odpovědnosti statutárního zástupce 2021

Nebezpečí spoluodpovědnosti za škodu způsobenou ostatními statutáry a jak je tomu dnes se souběhem funkcí statutárů.

Při výkonu funkce jednatele, předsedy nebo člena představenstva ručíte za případnou škodu vlastním majetkem, k tomu nedávno přibyl judikát o sdílení odpovědnosti za ostatní statutáry. Nové výzvy pro statutární zástupce představuje současná pandemie i legislativní změny v novelizovaném ZOK, evergreenem zůstává otázka souběhu funkcí. Nabízíme užitečný přehled a odpovědi na vaše otázky z praxe.

Místo: Online

Termín: Úterý, 16. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Uzavírání smluv na dálku – výhody a omezení elektronických smluv

Jaký vliv má elektronická forma smluvního ujednání na platnost smlouvy a práva obou stran.

Pandemická krize donutila řadu firem přesunout svá obchodní jednání do online prostředí a uzavírat smlouvy elektronicky. Smlouvy v elektronické podobě sice dokáží nahradit papírovou formu i vlastnoruční podpis, ale vyplatí se znát všechny parametry pro zachování jejich platnosti a také počítat s riziky, která jsou s uzavíráním smluv na dálku spojena.  

Místo: Online

Termín: Úterý, 16. 3. 2021

Více zde

Nahoru