Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Cenotvorba – jak kalkulovat ceny

Jak zjišťovat a využívat informace o nákladech, maržích a očekávaném zisku produktů pro tvorbu správné ceny.

Nabízet a prodávat výrobky a služby, které mají největší přínos pro zisk podniku – to je hlavní úkol obchodních a finančních manažerů v každé firmě. Rozumíme ale správně tomu, jak spolu souvisí informace o nákladech, cenách, maržích a zisku nabízených výkonů? Anebo se spoléháme na pocity? I když seminář bude o číslech, řešením není složitá matematika, ale pochopení veličin, jejichž výsledkem je správné stanovení ceny.

Místo: Online

Termín: Pátek, 26. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Problémy při účtování v cizích měnách a kurzové rozdíly

K jakému okamžiku a jakým kurzem správně přepočítat cizí měnu na české koruny.

Účtování položek v cizích měnách je nedílnou součástí práce účetních oddělení. Je s ním však spojena celá řada praktických otázek: K jakému okamžiku musíme provést přepočet na českou měnu? Jaký kurz pro přepočet použít? Kdy vzniká kurzový rozdíl? Je to kurzový rozdíl realizovaný nebo nerealizovaný? Na tyto otázky odpoví náš praktický webinář.

Místo: Online

Termín: Úterý, 30. 8. 2022

Více zde

Online kurz

Elektronická spisová služba

Pro ty, kteří musí spravovat dokumenty v intencích nejnovější závazné legislativy v elektronické podobě.

Novela zákona o spisové službě a archivnictví ukládá povinnost postupně převést spisovou službu do elektronické podoby. To nutí všechny organizace veřejného sektoru včas a kvalitně se seznámit s problematikou vedení spisové služby s důrazem na elektronizaci těchto agend. Praktická doporučení vám pomohou předejít možným následkům nesprávného úředního postupu, který je s nástupem elektronizace veřejné správy bohužel velmi rozšířen.

Místo: Online

Termín: 7. 9. 2022 - 9. 9. 2022

Více zde

Online seminář

Žáci cizinci – jak je začlenit do českého vzdělávání

Osvědčené postupy při integraci žáků cizinců, resp. žáků s odlišným mateřským jazykem.

Počet dětí cizinců v českých školách neustále roste. Vzhledem k aktuální situaci lze očekávat, že tento trend nabere významně na síle. K úspěšnému začlenění a vzdělávání dětí cizinců je nezbytné, aby, kromě těchto žáků, dostali adekvátní podporu i jejich učitelé. Seminář vám poskytne základní vhled do problematiky včetně konkrétních návodů, jak si poradit v náročných situacích a kde hledat důležité informace.

Místo: Online

Termín: Středa, 7. 9. 2022

Více zde

Online seminář

PHmaxy a finanční výkaznictví ve školách

Přehled finančního výkaznictví ve školách, které stále činí potíže.

Reforma financování přišla s novými pojmy PHmax, normativy nepedagogů i novými výkazy P1c-01 a P1d-01. Umět se orientovat ve všech podrobnostech může být oříšek, proto vám přinášíme návodný seminář.  Dotkneme se také aktuálních změn ve vykazování pedagogické intervence v P1c-01 a změn ve výši příplatku za třídnictví.

Místo: Online

Termín: Úterý, 13. 9. 2022

Více zde

Online seminář

Nové Šablony pro školy – OP JAK

Čerstvé informace o nově otevřených výzvách, z nichž může i vaše škola získat významné finanční prostředky.  

Minulé dotační období probíhalo ve školách ve znamení Šablon, v novém dotačním období, které reálně začíná se zpožděním až v tomto roce, tomu nebude jinak. Nenechte ležet ladem významné finanční prostředky z dotačního programu OP JAK a seznamte se s aktuálními příležitostmi na míru vaší škole. Nejen ti zkušenější z vašich řad ocení srovnání s Šablonami z OP VVV a vypíchnutí rozdílů a novinek.  

Místo: Online

Termín: Úterý, 13. 9. 2022

Více zde

Online kurz

Logopedické minimum pro mateřské školy

Jako učitelky – osvojte si nezbytné základy logopedické prevence.

Mateřská škola je často prvním místem, kde se u dětí odhalí nedostatky ve vývoji řeči. Protože nejste vyškolené logopedky, pak si většinou nejste jisty v posouzení komunikačních dovedností dítěte, ani ve vhodných způsobech, jak pomoci dětem k nápravě v možnostech třídního kolektivu dětí v MŠ. Na kurzu získáte praktické návody, jak podpořit rozvoj řečových dovedností předškoláků, a dozvíte se, jak pracovat s dětmi s poruchami výslovnosti a komunikace již v předškolním věku.

Místo: Online

Termín: 14. 9. 2022 - 16. 9. 2022

Více zde

Online seminář

Daňová optimalizace prakticky – tipy a doporučení

Právě nastává čas ověřit si aktuální možnosti snížení daňového základu za rok 2022.

Snižovat daňové zatížení je cílem každého podnikatele, ale vždy je třeba postupovat v souladu se zákonem. Ďábel se skrývá v detailu a mezi péčí správného hospodáře a pokusem o daňový únik může být tenká linie. Nabízíme vám praktický sumář aktuálních možností legální daňové optimalizace a dostatečný prostor pro vaše dotazy z praxe.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 15. 9. 2022

Více zde

Online seminář

Cyklostezky: plánování, financování a realizace

Jak budovat a rozvíjet funkční a bezpečné dopravní sítě pro cyklisty na území vašeho ÚSC.

Česká republika jednoznačně zažívá cyklistický boom. Opatření během lockdownu navíc způsobila, že lidé ve městech i mimo ně začali ve větší míře používat jízdní kolo. Rozmach cyklistiky však upozornil na řadu nedostatků v infrastruktuře, které je potřeba napravit. Poradíme vám, jak konkrétními kroky podpořit rozvoj bezpečné sítě cyklostezek a dálkových cyklotras ve vašem regionu.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 15. 9. 2022

Více zde

Online kurz

Pracovní právo ve školách – návody a řešení

Jak ve škole zvládnout specifické otázky pracovního práva a o co opřít svá rozhodnutí.

Škola je svojí právní formou, funkcí a provozem velmi specifickou organizací. To se odráží i v pracovněprávní problematice. Jako ředitel školy máte vymezený manévrovací prostor nejen zákoníkem práce, ale řadou závazných školských předpisů. Jak se ve všem dobře orientovat, a přitom dostát personálním potřebám vaší školy? Kurz vás provede řešením nejčastějších problémů z praxe a poradí, kde hledat zákonnou oporu pro nestandardní situace.

Místo: Online

Termín: 20. 9. 2022 - 18. 10. 2022

Více zde

Online seminář

Výběr a změna poddodavatele veřejné zakázky

Možnosti změn poddodavatele podle aktuální legislativy z pohledu zadavatele i dodavatele.

Změny ve veřejných zakázkách jsou vždy zdrojem rizika ve vtahu k plnění zakázky. Častým zdrojem chyb je změna poddodavatele, ať už jde o náročnější případ s prokazováním jeho kvalifikace nebo bez prokazování. Poddodavatelé veřejných zakázek jsou nyní v hledáčku kontrolních mechanismů i v souvislosti se sankcemi EU vůči Rusku a Bělorusku. Zaměříme se na možnosti výběru a změn poddodavatelů zakázek podle platné legislativy i související rozhodovací praxe.  

Místo: Online

Termín: Úterý, 20. 9. 2022

Více zde

Nahoru