Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Jak osekat personální náklady bez výpovědí

Rychlé snížení nákladů na zaměstnance vám pomůže vyhnout se nežádoucímu propouštění.

Velké množství firem čelí v důsledku covid krize poklesu poptávky po svých výrobcích a službách. V takové chvíli přichází na řadu optimalizace personálních nákladů. Jako první řešení se nabízí snížení počtu zaměstnanců. Je ale propuštění jedinou alternativou? Zdaleka ne. Získejte přehled o veškerých možnostech, které máte k dispozici.

Místo: Online

Termín: Středa, 5. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Revize RVP – posílení výuky ICT

Jak se prakticky připravit na postupné posilování výuky ICT podle aktuální revize RVP.

Revize RVP ZV na základě aktuálního opatření MŠMT postavila školy před úkol upravit ŠVP dle nových požadavků. Projdeme si společně dlouho očekávanou revizi z pohledu ředitele školy – objasníme důvody, cíle a změny, které nás čekají.  Ukážeme praktické možnosti a konkrétní příklady úpravy ŠVP na základní škole.

Místo: Online

Termín: Středa, 5. 5. 2021

Více zde

Online seminář

PR komunikace pro krizovou dobu

Zásady a rizika krizové komunikace, aneb poučení z covidového vývoje.

V krizové situaci rozhoduje prvních 24 hodin veřejného zájmu. Pokud je nezvládneme, zaděláváme si na zbytečné a vleklé problémy. Klíčové otázky jsou: kdy zveřejnit náš problém, v jakém rozsahu a kdo by měl na veřejnosti v takové situaci vystupovat. Platnost těchto zásad obnažila aktuální covidová krize. Nabízíme vám živý výklad, řadu příkladů z praxe a doporučení od zkušeného experta PR komunikace.

Místo: Online

Termín: Úterý, 11. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Jak řídit IT projekt – pravidla a specifika

Běžné projektové znalosti pro řízení IT projektů nestačí. Osvojte si pravidla a specifika pro tento typ projektů.

Týká se to každé organizace – všichni řešíme celou řadu IT projektů v oblasti HW a SW řešení nebo cloudových služeb. Na nesprávně řízených IT projektech však lze utratit zbytečné množství peněz (obvykle zcela mimo rozpočet) a strávit podstatně více času, než je nutné.  A výsledek často neodpovídá očekávání, ceně ani pracnosti.  Existují však metodiky a přístupy, které byly vyvinuty právě pro řízení IT projektů a mohou účinně pomoci.

Místo: Online

Termín: Středa, 12. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Tvorba a čerpání FKSP a dalších fondů v příspěvkové organizaci

Jak tvořit a čerpat fondy v příspěvkové organizaci v souladu s rozpočtovými pravidly.

Pro příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky i pro příspěvkové organizace zřízené státem je důležité správně nakládat s finančními prostředky všech peněžních fondů, které jsou podle platných právních předpisů oba typy příspěvkových organizací povinny zřídit. Nabízíme vám shrnutí klíčových požadavků a doporučených postupů pro jejich tvorbu i použití.

Místo: Online

Termín: Středa, 12. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Infozákon – aktuální změny a nejnovější judikatura

Praktické postupy, které usnadní vyřízení žádostí ve světle posledních novel a překvapivých rozsudků.

Jako povinný subjekt často tápete, zda máte informace složitě vyhledat nebo dokonce vytvořit, zda je zpoplatnit, anebo paušálně odmítnout. Při vyřizování žádostí o informace i proto dochází ke sporům se žadateli. Infozákon navíc prošel v poslední době několika novelizacemi a další se připravují. Využijte praktická doporučení od jednoho z předních odborníků a vyhněte se zbytečným problémům a sankcím.

Místo: Online

Termín: Středa, 12. 5. 2021

Více zde

Online kurz

Referent veřejných zakázek

Získejte odbornost a staňte se ceněným zaměstnancem, který ovládá celý proces zadání a realizace veřejné zakázky.

Každá veřejná organizace zadáním veřejné zakázky vstupuje na tenký led vysoce odpovědné a právně upravené agendy, která je navíc přísně kontrolována i sankcionována. Pokud nechce být vaše organizace u každé zakázky závislá na drahých právních kancelářích, je užitečné vyškolit si vlastního interního odborníka, který při zadávání a realizaci VZ obstará samostatně a spolehlivě všechny nebo většinu potřebných úkonů.

Místo: Online

Termín: 14. 5. 2021 - 25. 6. 2021

Více zde

Online seminář

Spisová služba a archivace dokumentů ve škole

Jak si udělat pořádek v dokumentech a dostát všem zákonným povinnostem.

Práce s dokumenty je nejméně oblíbenou, avšak nezbytnou součástí každodenního života školy. Přitom musí ve všech fázích probíhat v souladu s archivní legislativou i s nařízením GDPR. Ukážeme vám, jak oběh dokumentů přizpůsobit provozním podmínkám školy tak, aby byl efektivní a zabíral co nejméně času.

Místo: Online

Termín: Pátek, 14. 5. 2021

Více zde

Online seminář

DPH při dovozu a vývozu – nová pravidla e-commerce

Připravte se na nová pravidla pro e-shopy a řadu změn v DPH při dovozu a vývozu od 1. 7. 2021.

Dopad změn v DPH od 1. 7. 2021, které na základě účinnosti nových evropských předpisů regulují elektronické obchodování, pocítí tuzemští obchodníci, dovozci zboží pro účely vlastního podnikání i spotřebitelé. Nabízíme vám praktický přehled důsledků těchto úprav pro vaši účetní i obchodní praxi. Zdůrazníme i nové celní postupy, které se změnami úzce souvisejí.

Místo: Online

Termín: Úterý, 18. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Pracovní doba ve školách – rozvrhování a evidence

Průvodce nastavením pracovní doby ve školství u pedagogických i nepedagogických pracovníků.

Otázky pracovní doby jsou častou třecí plochou mezi vedoucími a řadovými pracovníky ve školách a školských zařízeních. Je potřeba respektovat legislativní požadavky a zároveň zohlednit praktické důsledky na chod školy. Navíc se podstatně liší rozvrhování a evidence pracovní doby pedagogických a nepedagogických pracovníků. A jaké novinky přinesla novela zákoníku práce? Nabízíme vám doporučení a příklady dobré praxe.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 20. 5. 2021

Více zde

Online kurz

Manažer výroby – plánování, organizace, řízení

Mít celý výrobní proces v každém okamžiku pevně pod kontrolou a přitom být schopen flexibilních zásahů – to je výzva.

Efektivně plánovat a řídit výrobu patří k nejnáročnějším činnostem ve výrobní firmě. Požadavky zákazníků se stále více individualizují a nároky na přesnost dodávek v excelentní kvalitě i sjednaném čase rostou. To vše platí dvojnásob v době krize, která si žádá maximální flexibilitu, efektivitu a časté, těžko předvídatelné změny. Novým výzvám lze čelit ovládnutím osvědčených i nových metod a nástrojů, které se v rámci kurzu naučíte používat pro zvýšení efektivity a spolehlivosti vaší výroby.

Místo: Online

Termín: 21. 5. 2021 - 2. 7. 2021

Více zde

Online kurz

Efektivní správa nemovitostí – facility management

Profesionální facility management zvládnete ve čtyřech týdnech.

Nekompetentní řízení provozu nemovitostí přináší zbytečné náklady a blokuje kvalitní chod firem, úřadů a dalších organizací. Již dávno nejde o běžnou správu budov – profesionální facility manažer řídí, plánuje, kontroluje a průběžně zvyšuje komfort uživatelů a hodnotu nemovitosti při zohledňování nejekonomičtějších řešení.

Místo: Online

Termín: 21. 5. 2021 - 18. 6. 2021

Více zde

Online kurz

Právní terminologie v angličtině

Jak správně vykládat a překládat právní termíny v oblasti práva společností a smluv.

Vzhledem k nekompatibilitě kontinentálního a common law práva je pro české právníky, bez ohledu na jejich jazykovou úroveň, obtížné porozumět významu celé řady termínů v anglicky psaných smlouvách a právních dokumentech. Špatné pochopení a interpretace pak mohou vést od nedorozumění až po vážné situace včetně žalob. Na příkladech textů a dokumentů z obou právních prostředí si ukážeme, jak k právní terminologii v angličtině přistupovat.

Místo: Online

Termín: 26. 5. 2021 - 28. 5. 2021

Více zde

Online kurz

Vedoucí údržby

Zanedbání údržby je jako „levná půjčka na drahou opravu“.

Nerespektování zásad údržby a metod technické diagnostiky vede k výrazným ekonomickým a energetickým ztrátám, výpadkům výroby a zbytečnému opotřebení zařízení. Správná aplikace údržbářských systémů je důležitá pro každý zdravý průmyslový podnik a přináší s sebou řadu výhod. Na kurzu si ujasníme nejčastější úskalí a chyby z praxe a najdeme řadu chytrých řešení.

Místo: Online

Termín: 26. 5. 2021 - 28. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Kontrolní systém a hospitační činnost ve škole

Jak zavést funkční kontrolní systém a jak efektivně provádět hospitační činnost.

Kontrolní činnost je významnou povinností ředitele, případně dalších vedoucích pracovníků školy. Zároveň patří k nejproblematičtějším, jak opakovaně potvrzují výstupy z kontrol ČŠI. Nevhodně prováděné kontroly a hospitace mají negativní vliv na atmosféru i vztahy na pracovišti. Nabízíme osvědčené postupy jak nastavit kontrolní systém a realizovat hospitace od jejich přípravy až po vyhodnocení.

Místo: Online

Termín: Středa, 26. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Zaměstnávání cizinců – aktuálně v roce 2021

Jak úspěšně zvládnout nábor zahraničních pracovníků a splnit veškeré povinnosti včetně odvodů daní a pojistného.

Zaměstnávání cizinců a jejich nábor nebyl nikdy administrativně jednoduchý. Nyní vše stěžují různá epidemiologická opatření a omezený chod orgánů státní správy. Je tedy vůbec ještě možné zaměstnat cizince? Nabízíme vám přehled aktuálních povinností vůči příslušným úřadům včetně informací o vládních programech, které relokaci zahraničních zaměstnanců umožňují.

Místo: Online

Termín: Středa, 26. 5. 2021

Více zde

Online konference

IT bezpečnost ve škole

Rychlé otevření škol do kyberprostoru otevřelo řadu rizik – ujasněme si, kde hrozí.

Školy prošly v posledním roce bleskovou adaptací na online prostředí, kdy prioritou bylo zajištění online výuky a nikoli IT bezpečnost. V průběhu distanční výuky pak řada škol čelila kyberútokům nebo různým formám bezpečnostní nejistoty. Konference nabídne sumář kritických míst školní infrastruktury, na která je potřeba se nově zaměřit, i návody, jak to udělat bez velkých investic a co možná nejrychleji.

Místo: Online

Termín: Středa, 26. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Správa budov – facility management ve veřejném sektoru

Osvědčené tipy, jak snížit náklady na provoz a zvýšit celkovou produktivitu správy budovy.

Úspěšně zvládnutý facility management vede k efektivnější správě nemovitého majetku – šetří celkové náklady a řeší důležité i „drobné“ každodenní potřeby zaměstnanců. Nabídneme vám vodítka k bezpečné aplikaci aktuální legislativy a přidáme nástroje pro ekonomicky efektivní správu tak, aby facility management všestranně podporoval hlavní účel působnosti vaší organizace.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 27. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Jak řídit zásoby profesionálně

Zvládnuté řízení materiálových a informačních toků zásob ve skladu je vaší konkurenční výhodou.

Bez kvalitního řízení zásob se neobejde žádný výrobní ani obchodní podnik, pro e-shopy je logistika zásob přímo klíčová. Navíc mají náklady spojené se zásobami přímý vliv na marži a zisk.  Nabízíme vám přehlednou orientaci v problematice řízení zásob včetně jejich finančních aspektů a poskytneme praktické návody na základě mnoha ilustrativních příkladů.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 27. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Hodnoticí kritéria ve vazbě na kvalitu ve veřejných zakázkách

Jak správně nastavit hodnoticí kritéria a získat tak nejvýhodnější nabídku.

Hodnocení podaných nabídek v zadávacím procesu je procesem velmi citlivým na správné nastavení kritérií – nepřesnosti a chyby vedou ke špatnému výběru nebo, v krajním případě, až ke zrušení celého řízení. Přehledně shrneme zákonem stanovené požadavky a možnosti nastavení hodnoticích kritérií včetně hojně diskutovaných kvalitativních kritérií. Ukážeme, jak kritéria správně, a přitom výhodně formulovat v zadávací dokumentaci.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 27. 5. 2021

Více zde

Nahoru