Menu

Konference: Pláč firem českých

T I S K O V Á   Z P R Á V A

Praha, 15. května 2019

Celostátní konference

Pláč firem českých: zaměstnanci nad zlato

Nezaměstnanost se od začátku roku pohybuje blízko 2 % a čeští zaměstnavatelé bijí na poplach. Kde vzít tisíce lidí? Společnost Seminaria proto přichází s aktuální konferencí Pláč firem českých: zaměstnanci nad zlato, pod záštitou MPO ČR, která se bude konat 5. 6. 2019 v Praze. Mezi vystupujícími bude zástupce ministerstva a další odborníci přímo z praxe.

Kritický nedostatek zaměstnanců do budoucna zůstává největší brzdou rozvoje firem i organizací. Zaměstnanci tak získali dojem, že si mohou neomezeně diktovat podmínky a roztáčet mzdovou spirálu. Zaměstnavatelé však hledají a postupně nachází nové cesty z této patové situace.

Ministerstvo průmyslu a obchodu nabízí možnost využít projekty ekonomické migrace, jež se zaměřují převážně na Ukrajinu, Srbsko, Mongolsko a Filipíny. Ale ani vláda v tomto ohledu nespí a připravuje podpůrné programy, jejichž cílem je nalákat do ČR kvalifikované zaměstnance a zajistit tak potřebnou pracovní sílu. Jenže zahraniční zaměstnanci vyžadují větší administrativu a také plnění řadu povinností, které mohou být pro personální úsek velmi zatěžující. Konference tak přináší aktuální stav a výhled do budoucna.

Velmi diskutované téma jsou představy a požadavky zaměstnanců generace Y a Z, jejichž základním prvkem je vyvážený soukromý a profesní život neboli work – life balance. Jak je to ale z pohledu zákoníku práce a jakým způsobem to nastavit tak, aby to pro zaměstnavatele bylo výhodné? Těmto otázkám se bude věnovat doktorka Lucie Kalašová.

Sociologický pohled na současnou situaci přinese Vojtěch Bednář a nabídne opatření pro omezení fluktuace a co dělat proto, aby u nás zaměstnanci zůstávali. Kritický nedostatek zaměstnanců lze v některých případech obejít využitím chatbotů a virtuálních asistentů. Ale i to má svá úskalí a omezení.

Konference Pláč firem českých: zaměstnanci nad zlato nabídne řadu cest, kde zaměstnance hledat, jak stávající personál stabilizovat, případně kým a jak jej nahradit. Je určena zejména pro personální manažery, HR specialisty, ředitele či jednatele soukromých firem a veřejných organizací.

Další informace o konferenci naleznete na našich webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Rozvoralová
marketingový manažer
T: 734 825 836
E: lucie.rozvoralova@seminaria.cz

Nahoru