Menu

Konference: Pláč firem českých_2

T I S K O V Á   Z P R Á V A

Praha, 7. června 2019

Celostátní konference

Pláč firem českých: zaměstnanci nad zlato

Ve středu 5. června 2019 proběhla konference na téma Pláč firem českých: zaměstnanci nad zlato od společnosti Seminaria a pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. Mezi přednášejícím byl i mimo jiné zástupce náměstka ministra a ředitel odboru evropského a mezinárodního práva Lukáš Prokeš

Právě Lukáš Prokeš se zaměřil na možnost využití projektů ekonomické migrace, které se zaměřují zejména na Ukrajinu, Srbsko, Filipíny a Mongolsko. Zároveň poodhalil, jaké programy jsou aktuálně připravovány. Jejich smyslem je přilákat do České republiky i kvalifikované zaměstnance.

Zaměstnávání cizinců s sebou nese několik rizik, ať už to jsou zaměstnanci z EU či z třetích zemí. Na konferenci zazněli důležitosti pracovního a cizineckého práva, pojištění sociálního zabezpečení v rámci EU i mimo EU. Velmi diskutované v dnešní době a zejména do budoucnosti je i řešení zaměstnávání cizinců z Velké Británie a Severního Irska. Tuto dočasnou úpravu řeší zákon 74/2019 Sb.

Zajímavého příspěvku se ujal Miloš Rathouský ze Svazu průmyslu a dopravy ČR s predikcí pracovního trhu. Všeobecné znalosti brzy nebudou stačit na uplatnění na trhu práce, proto již nyní vznikají projekty, jež podporují sami zaměstnavatelé pro zlepšení kvalifikace zaměstnanců. Střední kvalifikace bude postupně nahrazena roboty, ovšem prozatím je lidská práce levnější. S čím se však uživatelé internetu mohou čím dál častěji setkávat jsou chatboti – ovšem na první pohled nelze poznat, zda se jedná o robota, či na druhé straně sedí živá osoba.

Work – life balance úzce souvisí i s fluktuací zaměstnanců. Peníze v dnešní době nejsou tím jediným faktorem, který může udržet pracovníky ve společnosti. Dnešní doba si žádá vyváženost mezi osobním a profesním životem. Převážně je tomu tak u mladé generace, kteří chtějí cestovat, ale zároveň si vydělat peníze. Jak však dosáhnout té správné rovnováhy, aby se zaměstnavatel nepohyboval na hraně zákona uvedla ve svém příspěvku Lucie Kalašová.

Cílem konference bylo seznámit účastníky s tím, co ministerstvo připravuje pro zaměstnávání cizinců, jak zastavit fluktuaci pracovníků či jak nastavit work – life balance, aby byl výhodný pro obě strany.

Další informace o konferenci naleznete na našich webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Rozvoralová
marketingový manažer
T: 734 825 836
E: lucie.rozvoralova@seminaria.cz

 

Nahoru