Menu

Konference: Zaměstnanecké akcie a opční plány_2

T I S K O V Á   Z P R Á V A

Praha, 23. března 2018

Celostátní konference

Zaměstnanecké akcie a opční plány

Společnost Seminaria uspořádala 21. března 2018 konferenci na téma Zaměstnanecké akcie a opční plány. Na odborné akci vystoupili daňoví a právní experti specializující se právě na tento typ benefitu. Partnerem konference byl Klub personalistů ČR.

Zvýšení motivace managementu a zaměstnanců prostřednictvím opčních programů je aktuálním tématem a řada společností implementuje tzv. „zaměstnanecké akcie“ do svých odměňovacích schémat. Majetkový opční plán umožňuje účastníkům plánu podílet se na růstu hodnoty společnosti a výrazně zvyšuje jejich motivaci ve vztahu k hospodářským výsledkům.

V úvodu konference vystoupil Jan Krejsa s příspěvkem k základním aspektům zavádění manažerských opčních plánů do systému benefitů firmy. Největší část příspěvku byla věnována základním formám, kterými jsou reálné podíly, stínové podíly a inominátní cenné papíry, které mohou firmy nabídnout členům managementu.

Na úvod plynule navázal příspěvek k zaměstnaneckým akciím ve velkých akciových společnostech, kde Jan Vozár poskytl spoustu zajímavých případů se zaměstnaneckými akciemi, které se v České republice reálně staly. Po něm vystoupil Jakub Císař se zaměřením na zaměstnanecké opce pro malé a střední firmy.

Velmi očekávaným příspěvkem celé konference, bylo vystoupení paní Gabriely Ivanco ze společnosti Mazars. Ve svém příspěvku se zaměřila na daňové souvislosti různých forem podílnictví, kdy a komu vzniká daňová povinnost, následně jakým způsobem se provádí zdanění a rovněž, jaké jsou odvodové povinnosti v souvislosti se sociálním a zdravotním pojištěním.

Konferenci Zaměstnanecké akcie a opční plány zakončil opět Jan Krejsa s praktickým workshopem a s bohatou diskuzí, kde si účastníci konference utřídili získané informace k zavádění zaměstnaneckých opčních plánů.

Další informace o akci naleznete na webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Rozvoralová
marketingový manažer

T: 734 825 836
E: lucie.rozvoralova@seminaria.cz

Nahoru