Menu

Konference: Zabezpečení školy

T I S K O V Á   Z P R Á V A

Praha, 30. října 2017

Celostátní konference

Zabezpečení školy – bezpečí žáků na prvním místě

V úterý, 28. 11. 2017 se pod taktovkou společnosti Seminaria koná celostátní konference na téma Zabezpečení školy – bezpečí žáků na prvním místě. Bezpečnost v Evropě je nyní velké téma. Největší bezpečnostní riziko je na nechráněných místech s vysokou koncentrací osob a řada incidentů se v posledních letech udála právě ve školských zařízeních, kde za zajištění bezpečnosti odpovídá ředitel.

Konference je tedy určena zejména pro zástupce vedení mateřských, základních i středních škol a rovněž zástupce zřizovatelů na úrovni odborů školství. Na odborné akci vystoupí mimo jiné Tomáš Koníček z odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR a Libor Sladký, prezident Asociace bezpečná škola, která je taktéž partnerem konference.

Většina škol v České republice není dostatečně zabezpečena u vstupu do budovy, a to nejen z hlediska technických a stavebních úprav, ale i z pohledu organizace a režimových opatření. Řada rizikových situací a „pachatelů“ se totiž generuje z řad studentů, tedy lidí, kteří jsou ve škole legálně.

Na tuto situaci reaguje nová závazná norma ČSN 734400 či Ministerstvo vnitra s preventivními programy. Přednášející se budou věnovat vazbě mezi posouzením školy, režimem a technikou, bez které žádné zabezpečení nefunguje. Bude věnována pozornost celému procesu řízení bezpečnosti i chybám, které se v něm nejčastěji vyskytují.

Konference bude orientována velice prakticky – všichni prezentující jsou v úzkém kontaktu s řadou škol, jejich řediteli i zřizovateli. Jitka Sladká a Milan Fára představí projekt „Ozbrojený útočník ve škole“, který na situace reálně připravuje. Projekt řeší, jak snížit pravděpodobnost výskytu hrozby a jak na situaci vhodně a účinně reagovat, a tím zmírnit její dopady.

Hlavním cílem konference Zabezpečení školy – bezpečí žáků na prvním místě je poskytnout přehled informací, co všechno může nebo by mělo vedení školy pro zabezpečení školního prostředí udělat.   

Další informace o konferenci naleznete na našich webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Brzáková
marketingový manažer

T: 734 825 836
E: lucie.brzakova@seminaria.cz

Nahoru