Menu

Konference: Veřejné zakázky: rok s novým zákonem

T I S K O V Á   Z P R Á V A

Praha, 25. října 2017

Celostátní konference

Veřejné zakázky: 1 rok s novým zákonem v zádech

Ve středu, 1. 11. 2017, se bude v Praze konat celostátní konference s názvem Veřejné zakázky: 1 rok s novým zákonem v zádech pod taktovkou společnosti Seminaria. Mezi účastníky konference mimo jiné vystoupí zástupkyně z Ministerstva pro místní rozvoj, Markéta Adámková, vedoucí legislativního oddělení odboru práva veřejných zakázek a koncesí.

Ačkoliv od účinnosti ZZVZ uplynul pouze rok, přesto se již začínají do rozhodovací praxe promítat nové postupy Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Právě na konferenci se můžete seznámit s užitečnými informacemi o změnách v praxi ÚOHS.

Jednou z významných aktuálních novinek je například povinnost komunikovat během zadávacího řízení výhradně elektronicky, která dopadá jak na zadavatele, tak i dodavatele. Česká národní banka a centrální dodavatelé musí tuto povinnost splňovat již od 18. dubna 2017, zbývající zadavatelé (a jejich dodavatelé) se však musí také připravit, a to od data 18. října 2018.

Nový zákon zavedl několik nových institutů, které mohou být nejen problematické, ale i diskriminační. Jedná se o změny v prokazování vlastnictví, právní formy účastníka a v neposlední řadě i o rezignaci státu na svou roli „garanta“ řízení z pohledu přezkumu. Tyto otázky dnes řeší nejen zadavatelé, ale i uchazeči v oblasti IT zakázek.

Velké změny nastaly také v procesu zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví. Podle nového zákona je zakázána podstatná změna závazku bez provedení nového zadávacího řízení. Další změny přináší zákon v zadávání „víceprací“. Důležité jsou základní rozdíly oproti původní úpravě, úskalí a rizika nových postupů. Nový zákon například dovoluje zaměnit materiál za materiál nebo stavební práci za jinou stavební práci, pokud se však zachová či zlepší kvalita nebo cena.

Konference Veřejné zakázky: 1 rok s novým zákonem v zádech je určena všem zadavatelům a dodavatelům veřejných zakázek, administrátorům, právníkům i všem, kteří přicházejí do styku s veřejnými zakázkami v rámci svých pracovních agend.

Další informace o konferenci naleznete na našich webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Brzáková
marketingový manažer

T: 734 825 836
E: lucie.brzakova@seminaria.cz

 

Nahoru