Menu

Konference: Veřejné zakázky po půl roce

T I S K O V Á   Z P R Á V A

Praha, 20. března 2017

Celostátní konference

Veřejné zakázky: půl roku s novým zákonem v zádech

Ve středu, 29. 3. 2017, se bude v Praze konat celostátní konference s názvem Veřejné zakázky: půl roku s novým zákonem v zádech. Akci pořádá společnost Seminaria a koná se pod záštitou Asociace pro veřejné zakázky a Svazu měst a obcí ČR. Mezi účastníky konference mimo jiné vystoupí zástupce z Ministerstva pro místní rozvoj, které je tvůrcem nového zákona, metodik a předpisů k veřejným zakázkám.

Dlouho očekávané se stalo skutečností – metodiky a prováděcí předpisy k zákonu o zadávání veřejných zakázek jsou na světě. Základním bodem této problematiky jsou informace, jakým způsobem upravují povinné postupy pro zadavatele veřejných zakázek, jak definují praxi při výběru dodavatelů a při realizaci zakázky.

Ačkoliv od účinnosti ZZVZ uplynulo pouze půl roku, přesto se již začínají do rozhodovací praxe promítat nové postupy Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Právě na konferenci se můžete seznámit s užitečnými informacemi o změnách v praxi ÚOHS.

Nový zákon zavedl několik nových institutů, které mohou být nejen problematické, ale i diskriminační. Jedná se o změny v prokazování vlastnictví, právní formy účastníka a v neposlední řadě i o rezignaci státu na svou roli „garanta“ řízení z pohledu přezkumu. Tyto otázky dnes řeší nejen zadavatelé, ale i uchazeči v oblasti IT zakázek.

Velké změny nastaly také v procesu zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví. Podle nového zákona je zakázána podstatná změna závazku bez provedení nového zadávacího řízení. Další změny přináší zákon v zadávání „víceprací“. Důležité jsou základní rozdíly oproti původní úpravě, úskalí a rizika nových postupů.

Konference Veřejné zakázky: půl roku s novým zákonem v zádech je určena všem zadavatelům a dodavatelům veřejných zakázek, administrátorům, právníkům i všem, kteří přicházejí do styku s veřejnými zakázkami v rámci svých pracovních agend.

Další informace o konferenci naleznete na našich webových stránkách www.seminaria.cz.

Ing. Jana Bobková
marketing manažer

T: 734 825 836
E: jana.bobkova@seminaria.cz

Nahoru