Menu

Konference: Veřejné zakázky po půl roce_2

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 31. března 2017

Veřejné zakázky: půl roku s novým zákonem v zádech

Ve středu, 29. března pořádala společnost Seminaria celostátní konferenci Veřejné zakázky: půl roku s novým zákonem v zádech, pod záštitou Asociace pro veřejné zakázky a Svazu měst a obcí ČR.

Od účinnosti ZZVZ uplynulo pouze půl roku a zadavatelé i dodavatelé řeší neustále řadu problémů s aplikací nového zákona. Zástupkyně z Ministerstva pro místní rozvoj na konferenci představila některé novinky, mimo jiné i povinnost elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, která pro všechny subjekty bude platit od října 2018. Stále však neexistuje řešení problémů okolo originálů některých dokladů jako například potvrzení o bankovní jistině.

Praktický blok představil Jan Lašmanský, který upozornil účastníky na řadu nepřesností, které se objevují v nedávno vydaných metodikách.  „Vždy je nutné řídit se zejména zákonem, v metodikách je chybně uvedeno například vymezení lhůt,“ upozornil Lašmanský. Metodiky však obsahují i řadu praktických dokumentů, vzorů a formulářů, které mohou při aplikaci zákona pomoci.

Veřejné zakázky v oblasti stavebnictví s sebou také nesou řadu výkladových problémů. Podle nového zákona je zakázána podstatná změna závazku bez provedení nového zadávacího řízení. Jakými paragrafy se při změnách v otázce „víceprací“ a „méněprací“ mohou zadavatelé řídit a jak je kalkulovat, to objasnila Darja Kosmáková.

Nedílnou součástí agendy s veřejnými zakázkami je uveřejňování v registru smluv, který na konferenci představil Zdeněk Mandík ze Svazu měst a obcí České republiky. Mimo jiné připomněl účastníkům konference lhůty pro uveřejňování.

Celodenní akci završil Jiří Harnach s vybranými změnami v postupu ÚOHS. Seznámil účastníky s možnou novou rozhodovací praxí a varoval je před eventuálními sankcemi, které mohou dosahovat až 20 mil Kč za správní delikty.

Cílem konference bylo poskytnout účastníkům aktuální informace o aplikaci nového zákona, metodik a prováděcích předpisů v praxi a seznámit je s plány do budoucna v oblasti legislativy veřejných zakázek.

Další informace o akci naleznete na webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Brzáková
Marketingový manažer junior

T: 734 825 836
E: lucie.brzakova@seminaria.cz

Nahoru