Menu

Konference: Úrazy dětí, žáků a studentů ve školách

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 22. dubna 2016

Celostátní konference: Úrazy dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení

Dne 21. dubna 2016 se v Praze už druhým rokem konala odborná konference Úrazy dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení, kterou pořádala společnost Seminaria. V průběhu konference probíhala i zajímavá diskuse, jež zodpověděla řadu otázek týkajících se praktických důsledků školní úrazovosti, odpovědnosti škol a eliminace školních úrazů.

Nejaktivnější polemiku vzbudila otázka podávání léků pedagogy žákům, v jehož důsledku nemusí, ale může, dojít k poškození zdraví dítěte.  Vysvětlení nakonec poskytl Jan Romaněnko, svazový inspektor BOZP při Českomoravské odborovém svazu pracovníků ve školství: „Podávat léky dětem může pouze zdravotnický personál, a to je doktor a zdravotní sestra, a nikdo, ani rodiče nebo jiný zákonný zástupce dítěte, nemůže tuto zodpovědnost přenášet na učitele.“

Zajímavý příspěvek měl také Pavel Skácelík, spoluautor publikace BOZP a PO v příkladech školské praxe, který se zaměřil na úroveň současného stavu školní úrazovosti. Ze statistik České školní inspekce vyplývá, že v průměru je ročně zaevidováno okolo 30.000 záznamů školních úrazů, největší úrazovost je na základních školách a v průměru jsou 2 úrazy ročně smrtelné, což jsou alarmující statistiky. Ředitelé a zřizovatelé škol by tedy měli být především schopni těmto úrazům účinně předcházet, protože řešení jejich následků je náročné a může být i finančně nákladné.

Během jednoho dne byli ředitelé, pedagogové a zřizovatelé škol seznámeni s novinkami v oblasti školského i občanského práva upravujícího řešení úrazů i řešení náhrad škody za způsobenou zdravotní újmu, s rozsahem trestněprávní odpovědnosti vedení a zaměstnanců školy a s možností vyvinění. Na závěr byly připojeny cenné návody, jak lze vhodně nastaveným pojištěním snížit finanční náklady školy v případě, kdy už k náhradě škody za úraz dojde.

Bližší informace k tiskové zprávě Vám rádi poskytneme.

Ing. Jana Bobková
marketingový manažer junior

T: 734 825 836
E: jana.bobkova@seminaria.cz

Nahoru