Menu

Konference: Umělá inteligence pro české firmy

T I S K O V Á   Z P R Á V A
Praha, 4. února 2020

Celostátní konference
Umělá inteligence pro české firmy

Velmi diskutovaným pojmem poslední doby je umělá inteligence pod zkratkou AI. České firmy nyní stojí na startovní čáře a hraje se o to, kdo tuto inovační šanci nejlépe využije. Proto pro ně společnost Seminaria připravila celostátní konferenci, jež nese název Umělá inteligence pro české firmy. Uskuteční se ve středu 4. března v pražském Hotelu Occidental**** pod záštitou MPO ČR a Hospodářské komory.

Umělá inteligence se pomalu ale jistě promítá do procesů v mnoha společnostech. Někteří podnikatelé jásají, jiní vyčkávají a čekají na stanovení etických a právních zásad. AI přináší sice mimořádné obchodní příležitosti, ale při neznalosti všech souvislostí s sebou nese i velká rizika. Všechny kontexty ozřejmí právní experti, nebude chybět ani ekonomický a praktický pohled do zákulisí AI.

Pro českou veřejnost se může zdát AI sci-fi oblastí a je zatím otázkou, zda jsme připraveni na její průnik do sféry advokacie, soudnictví, rozhodčích ve sportu. Prognostice AI se bude na konferenci věnovat Bohumír Štědroň.

25. května to budou dva roky od účinnosti nového evropského nařízení GDPR o ochraně osobních údajů. Na to musí společnosti pamatovat i v případě nástrojů umělé inteligence. Kdo bude za případný únik dat odpovědný a kde jsou meze AI při používání biometrických údajů v marketingu? Téma přináší celou řadu právních otázek a výzev, které představí Jana Pattynová z advokátní kanceláře Pierstone.

Na konferenci nebude chybět ani praktický pohled na současný a budoucí stav, včetně výsledků šetření Hospodářské komory ČR. Zjistíte, jaké přínosy v AI vidí současné české firmy a co od nástrojů AI společnosti očekávají.

Posledního příspěvku se ujme Martin Šindler z Deloitte a rozebere možnosti financování aktivit spojených s umělou inteligencí. Účastníkům poskytne aktuální, ale i připravované dotační a daňové podpory pro implementaci nástrojů AI.

Konference Umělá inteligence pro české firmy je určena pro generální a výrobní ředitele, šéfy výzkumu a vývoje. Informace a diskuse budou velmi přínosné i pro podnikové právníky a IT specialisty.

Další informace o konferenci naleznete na našich webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Rozvoralová
marketingový manažer

T: 734 825 836
E: lucie.rozvoralova@seminaria.cz

Nahoru