Menu

Konference: Trendy ve vyučovacích stylech

T I S K O V Á   Z P R Á V A

Praha, 29. ledna 2019

Celostátní konference

Trendy ve vyučovacích stylech učitelů

Dne 20. března 2019 pořádá v Praze společnost Seminaria celostátní konferenci Trendy ve vyučovacích stylech učitelů, která přinese inspiraci pro zástupce základních a středních škol a jejich výukové metody. V rámci konferenčních příspěvků se objeví řada odzkoušených inovativních přístupů, které mohou bez větších investic výuku obohatit. Zároveň zvýší i prestiž celé školy a atraktivitu výuky nejen pro žáky, ale i pro samotné pedagogy. Výsledkem je pak stabilnější pedagogický sbor i lepší výsledky vzdělávání u žáků s různorodými vzdělávacími potřebami.

Digitalizace ve školství je jednou z cest, jak usnadnit práci učitelům, přitom jim umožnit individualizovaný přístup k žákům a zároveň žáky přirozeně vtáhnout do výuky a udržet bezpečnou hranici mezi učením a zábavou. Ovšem zavádění digitálních technologií si žádá vyšší finanční zátěž, ale zdroje školy jsou omezené. Jak efektivně využívat moderní prostředky při výuce a kde sehnat finanční injekci, poradí Tomáš Jeřábek.

Další možností pro obohacení výuky je využití konceptu zprostředkovaného učení. Jedná se o jedinečný a vysoce efektivní způsob interakce mezi učitelem, tedy zprostředkovatelem a žáky, který vede k maximalizaci pozornosti žáků, rozvoji jejich učebního potenciálu a celostnímu rozvoji jejich osobnosti. Příspěvek seznámí účastníky s východisky této metody a zejména s konkrétními příklady využití ve výuce různých předmětů.

Novou alternativou je učení v přírodě, které bývá někdy považováno za obtížně proveditelné a rizikové, zvláště ve větších městech. Podle výzkumů však učení venku zlepšuje motivaci a studijní výsledky dětí. Zároveň ubývají i kázeňské problémy a snižuje se počet absencí. Slovní spojení „Škola hrou“ je stále aktuální nejen v prostředí, ale zejména ve výuce cizích jazyků. Nejznámějším zastupitelem trendu her v učení, je Bronislav Sobotka alias nadšený učitel angličtiny, který návštěvníkům konference poskytne doporučení, jaký způsob her je pro současné žáky a učitele efektivní.

Pro zavádění inovací do výuky lze využít i různé nestandardní finanční zdroje, které jsou nabízené v rámci dotací. Kde hledat, v rámci, jakých aktivit je možné žádat a jaké možnosti a omezení v sobě dané dotační výzvy nesou objasní Petra Počtová na závěr konference.

Další informace o konferenci naleznete na našich webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Rozvoralová
marketingový manažer
T: 734 825 836
E: lucie.rozvoralova@seminaria.cz

Nahoru