Menu

Konference: STOP šikaně ve škole

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 2. února 2017

STOP šikaně ve škole – nový souboj s nešvarem

Společnost Seminaria pořádá 22. března 2017 v Praze celostátní konferenci s názvem STOP šikaně ve škole – nový souboj s nešvarem, která je určena zejména pro vedení základních a středních škol, ale i pro metodiky prevence a výchovné poradce těchto škol. Na odborné akci mimo jiné budou diskutovat Petr Hrouzek, který se přímo podílel na vzniku metodického pokynu k řešení šikanování, a Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor České školní inspekce. Konference je realizována pod záštitou Asociace ředitelů základních škol.

S fyzickou agresí vůči pedagogovi se setkalo necelých 5 % škol, se slovní dokonce 36 %. V loňském roce byl aktualizován metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikany, ochranou učitele před šikanou se má zabývat i novela školského zákona. Kontroverzní téma šíření šikany nejen mezi žáky, ale i směrem k učitelům, získalo na důležitosti a aktuálnosti. Tento dlouhodobý problém je potřeba řešit. Vedení škol by mělo zavést osvědčená preventivní opatření, aby bylo schopno šikanu zavčas identifikovat a rychle řešit na základě závazných i doporučených postupů.

Zajímavé je, kde hledat kořeny šikany, jak nečekaně velkou roli zde sehrává vedení školy. Stejně jako je důležité, aby učitelé provedli konkrétní kroky při prevenci a řešení šikany, musí se do celého procesu zapojit vedení školy. Šikana může mít právní důsledky pro jednotlivé aktéry i samotnou školu a v případě neřešení závažné trestněprávní důsledky.

Odborná konference seznámí účastníky s legislativními povinnostmi a s postupy podle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT a také s aktivitami České školní inspekce v rámci své kontrolní činnosti. Cílem konference je získat přehled o povinnostech a možných krocích, které se potvrdily jako účinné v praxi. Představí také síť organizací, které nabízí školám metodickou pomoc, podělí se o zkušenosti a řešení, která v terénu fungují a která ne.

Další informace o akci naleznete na webových stránkách www.seminaria.cz nebo Vám je rádi poskytneme na: info@seminaria.cz, tel.: 257 095 220.

Ing. Jana Bobková
marketingový manažer junior

T: 734 825 836
E: jana.bobkova@seminaria.cz

Nahoru