Menu

Konference: STOP šikaně ve škole_2

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 24. března 2017

STOP šikaně ve škole – nový souboj s nešvarem

Dne 22. března se uskutečnila celostátní konference STOP šikaně ve škole – nový souboj s nešvarem, kterou pořádala společnost Seminaria pod záštitou Asociace ředitelů základních škol. Na konferenci určené zejména pro vedoucí pracovníky školských zařízení, výchovné poradce a metodiky prevence vystoupili přední odborníci zabývající se tématem šikany z pohledu procesů, psychologie i práva.

Šikana je na půdě školství v různých podobách a úrovních velmi žhavým tématem. Jako opakované agresivní chování s cílem poškodit a ublížit jiné osobě se objevuje takřka v každé škole a pedagogové, a zvláště vedení škol, musí na tuto situaci umět reagovat. Společnost Seminaria si na svou konferenci přizvala odborníky z praxe, mimo jiné zástupce projektu Minimalizace šikany Milana Kotíka, který pomáhá školám zavést či zlepšit preventivní programy.

Aktuálním tématem je šikana učitele, která může vzniknout z obyčejné situace, kdy žák nechce učiteli poskytnout žákovskou knížku a odmítá si nechat napsat poznámku. Podle slov Davida Čápa je nutné velmi uvážlivě používat termín šikana. Pokud však již jde o šikanózní jednání, škola a zejména její vedení musí rozklíčovat, kdo toto jednání umožnil či podnítil. Často bývá totiž na vině nekolegiální atmosféra ve sborovně či neadekvátní styl řízení třeba i samotného vedení školy. S fyzickou agresí proti pedagogovi se doposud setkalo 5 % škol, se slovní dokonce 36 %. V dnešní moderní době je však nedílnou součástí problému také kyberšikana, která je zpravidla přenesením problému z reality do kyberprostoru. Procenta šikany učitelů tak mohou stále narůstat.

V rámci celostátní konference vystoupila také ředitelka MŠ a ZŠ Záhoří, Markéta Bajerová, která účastníkům poskytla cenné rady z praxe. Sama na své škole zavedla množství preventivních programů, a i přesto přiznává, že i na své škole čas od času případ šikany řeší. „Je třeba být neustále ve střehu a komunikovat nejen v rámci školy, všímat si detailů, které mohou pomoci k odhalení šikany, ale také se zřizovateli a v neposlední řadě s rodiči a žáky samotnými“.

Cílem konference bylo přiblížit účastníkům aktuální problematiku šikany, seznámit je s novelou školského zákona k ochraně pedagogických pracovníků, představit síť organizací, která nabízí nespočet preventivních programů, upozornit na rizika kyberšikany a připomenout trestněprávní odpovědnost všech zainteresovaných stran.

Další informace o akci naleznete na webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Brzáková
Marketingový manažer junior

T: 734 825 836
E: lucie.brzakova@seminaria.cz

Nahoru