Menu

Konference: STOP šikaně ve škole_2.kon

T I S K O V Á   Z P R Á V A

Praha, 4. října 2017

Celostátní konference

STOP šikaně ve škole – nový souboj s nešvarem

Společnost Seminaria pořádá ve středu, 18. 10. 2017 v Praze již druhou celostátní konferenci na téma STOP šikaně ve škole – nový souboj s nešvarem. Šikana je v dnešním systému školství velmi rozšířený a bohužel stále bující jev. Je to skryté nebezpečí odehrávající se nejen mezi dětmi.

Konference je určena zejména pro vedení mateřských, základních a středních škol, ale i pro metodiky prevence a výchovné poradce. Na odborné akci vystoupí mimo jiné Milan Kotík, spoluautor vzdělávacího programu Minimalizace šikany, Jiří Palyza s příspěvkem ke kyberšikaně a advokátka Klára Kořínková, která účastníky seznámí s právním kontextem.

S fyzickou agresí vůči pedagogovi se setkalo necelých 5 % škol, se slovní dokonce 36 %. V loňském roce byl aktualizován metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikany, ochranou učitele před šikanou se zabývá i novela školského zákona. Kontroverzní téma šíření šikany nejen mezi žáky, ale i směrem k učitelům, získalo na důležitosti a aktuálnosti. Vedení škol by mělo zavést osvědčená preventivní opatření, aby bylo schopno šikanu zavčas identifikovat a rychle řešit na základě závazných i doporučených postupů.

Nečekaně velkou roli zejména při vzniku šikanózního jednání žáků vůči pedagogům sehrává vedení školy. To musí budovat bezpečné klima nejen pro žáky, ale i pro celý pedagogický sbor. Je důležité budovat prostředí důvěry, kolegiality a vzájemné spolupráce. Šikana může mít nejen velmi vážné psychologické či zdravotní důsledky, ale i právní důsledky pro jednotlivé aktéry i samotnou školu a v případě neřešení závažné trestněprávní důsledky.

Hlavním cílem konference STOP šikaně ve škole – nový souboj s nešvarem je získat přehled o povinnostech a možných krocích, které se potvrdily jako účinné v praxi. Představí také síť organizací, které nabízí školám metodickou pomoc, podělí se o zkušenosti a řešení, která v terénu fungují a která ne.

Další informace o konferenci naleznete na našich webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Brzáková
marketingový manažer

T: 734 825 836
E: lucie.brzakova@seminaria.cz

Nahoru