Menu

Konference: STOP šikaně ve škole_2.kon_2

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 20. října 2017

STOP šikaně ve škole – nový souboj s nešvarem

Dne 18. října 2017 se uskutečnila celostátní konference STOP šikaně ve škole – nový souboj s nešvarem, pod vedením společnosti Seminaria. Na konferenci určené zejména pro vedení škol, výchovné poradce a metodiky prevence vystoupili přední odborníci zabývající se tématem šikany na úrovni právních povinností i praktických doporučení.

Šikana je na půdě školství v různých podobách a úrovních velmi žhavým tématem. Jako opakované agresivní chování s cílem poškodit a ublížit jiné osobě se objevuje takřka v každé škole a pedagogové, a zvláště vedení škol, musí na tuto situaci umět reagovat. Společnost Seminaria si na svou konferenci přizvala ředitele odboru legislativy MŠMT Vítězslava Němčáka, který se věnoval právnímu doporučení pro prevenci a řešení šikany ze strany MŠMT a zároveň uvedl příklady šikanózního chování, které následně rozebral právě z právního pohledu.

Aktuálním tématem je šikana učitele, která může vzniknout z obyčejné situace, kdy žák nechce učiteli poskytnout žákovskou knížku a odmítá si nechat napsat poznámku. Ve většině případů vzniká šikana učitele již z obyčejné šikany mezi žáky. Šikaně učitele tak lze zamezit jejím včasným odhalením.

V dnešní moderní době je však nedílnou součástí problému také kyberšikana, která je přenesením jednání z reality do virtuálního kyberprostoru. Jiří Palyza se zaměřil na chování dětí a mládeže na sociálních sítích, zejména těch obrázkových a upozornil na nejčastější problémy, které na nich vznikají.

Cílem konference bylo přiblížit účastníkům aktuální problematiku šikany, seznámit je s novelou školského zákona k ochraně pedagogických pracovníků, představit síť organizací, které nabízí dílčí metodickou pomoc i preventivní programy, upozornit na rizika kyberšikany a připomenout trestněprávní odpovědnost všech zainteresovaných stran.

Další informace o akci naleznete na webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Brzáková
marketingový manažer

T: 734 825 836
E: lucie.brzakova@seminaria.cz                                                          

Nahoru