Menu

Konference: Školní zájezdy – problémy a rizika

T I S K O V Á   Z P R Á V A

Praha, 19. dubna 2018

Celostátní konference

Školní zájezdy – problémy a rizika

Společnost Seminaria pořádá ve středu, 16. 5. 2018 v Praze celostátní konferenci na téma Školní zájezdy – problémy a rizika. Školy do svého portfolia stále častěji zařazují nejen domácí, ale i zahraniční výjezdy pro své žáky. Ředitelé škol se tím dostávají do sféry působnosti celé řady vyhlášek a pravidel. Při jejich nedodržení hrozí jim nebo málo poučenému pedagogickému doprovodu až trestněprávní postih.

Konference je určena zejména pro vedení mateřských, základních a středních škol a pro jejich zřizovatele. Na odborné akci vystoupí mimo jiné Klára Dvořáková s příspěvkem, jak pořádat školní zájezdy v souladu s českou legislativou, Petra Jelínková k financování školních zájezdů a Pavel Skácelík, spoluautor knihy BOZP ve školské praxi.

Problematika akcí konaných mimo školu je spojena s celou řadou povinností, administrativy, rizik a odpovědností. Avšak pořádání školních zájezdů, zejména zahraničních, zvyšuje nejen prestiž školy, ale i jazykovou vybavenost žáků a studentů. Jejich realizace je však rovněž problematická z ekonomického hlediska. Škola nesmí realizovat zisk a odhadnout celkové náklady na korunu přesně je nereálné.

Vzhledem k tomu, že některé kurzy jsou povinnou součástí výuky, je nezbytné se s touto problematikou seznámit. Bohužel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR stále vyčkává s vydáním metodického materiálu, který by školy provedl spletitou cestou pořádání školních zájezdů, a proto se spousta škol obrací mnohdy na cestovní kanceláře, které však ze svého komerčního hlediska nemusí poskytovat vždy objektivní informace. 

Hlvním cílem konference Školní zájezdy – problémy a rizika je objasnit specifika organizace školních výjezdů domácích, zahraničních, sportovních a jiných. Účastníci zjistí, jaká odpovědnost v jednotlivých případech dopadá na školu, její zaměstnance a jaké typy pojištění je žádoucí řešit. Konference se bude věnovat také otázkám relevantní dokumentace a zásad BOZP.

Další informace o konferenci naleznete na našich webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Rozvoralová
marketingový manažer

T: 734 825 836
E: lucie.rozvoralova@seminaria.cz

Nahoru