Menu

Konference: Školní zájezdy – problémy a rizika_2

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 18. května 2018

Školní zájezdy – problémy a rizika

Dne 16. května 2018 se uskutečnila celostátní konference Školní zájezdy – problémy a rizika, pod vedením společnosti Seminaria. Na konferenci určené zejména pro vedení mateřských, základních a středních škol a pro jejich zřizovatele vystoupili odborníci zabývající se tématem školních zájezdů. Partnerem konference byla cestovní kancelář V-tour, která nabízí zejména vícedenní zahraniční školní zájezdy.

V úvodu konference vystoupila Klára Dvořáková s detaily k organizaci školních akcí z pohledu cestovního práva. Objasnila účastníkům, jak je legislativně definován zájezd, jakým způsobem může škola akci smluvně ukotvit s cestovní kanceláří, na co si dát pozor při její organizaci tak, aby nevznikl dojem, že sama škola v cestovním ruchu podniká. Závěrem svého příspěvku nastínila několik situací a poradila, jak by se v takových případech měla škola zachovat.

Velmi užitečného příspěvku se ujal Pavel Skácelík. Věnoval se problematice BOZ a BOZP při výjezdních akcí ve školách a školských zařízeních. Na konferenci zaznělo, jak plánovat a realizovat akce z hlediska bezpečnosti práce a zdraví, jakou veškerou dokumentaci vést a jak, aj. Během jeho příspěvku probíhala velmi živá diskuse, zejména v praktické části.

Školní výjezdy nejsou levnou ani jednoduchou záležitostí pro mnoho škol, proto byl součástí konference také příspěvek k financování. Řešilo se, z jakých zdrojů lze pokrýt uznatelné náklady, jak kalkulovat celou akci a co dělat v případě, pokud zbydou finanční prostředky, tak, aby škola nebyla obviněna z neoprávněného podnikání.

Škola je na školních výjezdech odpovědná za vzniklou škodu a újmu. Klára Kořínková objasnila účastníkům, jakými právními předpisy se musí řídit a jak zajistit celou akci, aby se případným následkům zamezilo. Uvedla několik praktických příkladů a závěrem doporučila, nepodcenit prevenci, vydat všechny pokyny v písemné podobně, zároveň je průběžné kontrolovat a spolupracovat se všemi obory.

Celá konference, která účastníkům objasnila specifika při organizování domácích či zahraničních zájezdů byla zakončena příspěvkem k typům pojištění, které je třeba ze strany školy při realizaci zájezdu řešit.

Další informace o akci naleznete na webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Rozvoralová
marketingový manažer

T: 734 825 836
E: lucie.rozvoralova@seminaria.cz                                                          

Nahoru