Menu

Konference: Školní stravování_2

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 10. listopadu 2016

Školní stravování moderně a s rozumem – odborná konference

Zdravý životní styl a dostatek pohybu je dnes aktuálním tématem nejen u dospělých lidí, ale především u dětí. Tučná a nezdravá jídla zvyšují riziko obezity a s tím související zdravotní komplikace. Na druhé straně, už v nižším věku se u dětí objevují poruchy příjmu potravy a vznikají nová riziková chování, která mohou mít až fatální následky na budoucnost a život dítěte. Navíc soudobé nemoci často vyžadují speciální stravu dětí, a tak školy a jejich zřizovatelé se snaží přizpůsobit a nabídnout dětem dietní stravování. Právě v tomto duchu se nesla odborná konference Školní stravování – moderně a s rozumem, kterou pořádala společnost Seminaria.

Podle školského zákona č. 561/2004 Sb., je školní stravování poskytováno v rámci hmotného zabezpečení žáků v době jejich pobytu ve škole, popř. školských výchovných a ubytovacích zařízení. Jídelny se musí řídit výživovými normami, zároveň jsou ale limitovány financemi. MŠMT podpořené řadou odborníků se snaží o systémové ozdravění školního stravování, často ale naráží na nezájem a neochotu ředitelů škol a vedoucích jídelen. „A my se jim nemůžeme divit,“ říká Jitka Krmíčková, zástupkyně MŠMT, „Česká školní inspekce, která ve školních stravovacích zařízení byla, zjistila, že spousta školních jídelen je personálně poddimenzovaná. Jde o to, že některé ženské musí pracovat za dva a navíc ještě za minimální mzdu.“ Vzniká tak problém nejen v Praze, ale už i v ostatních regionech, nalézt alespoň někoho a personálně jídelnu obsadit. Otázkou pak zůstává, jak tedy zajistit standardní kvalitu školních stravovacích služeb nebo dokonce nabídnout dětem ještě něco navíc.

Jedním z aktuálních témat konference byla diskuze týkající se tzv. pamlskové vyhlášky, o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních. Alarmující jsou výsledky monitoringu Krajských hygienických stanic z roku 2011-2014. Možnost výběru mezi slazeným a neslazeným nápojem bylo pouze v 9 % z celkového počtu 493 sledovaných škol. Ve 2 % školních bufetů byla v nabídce zelenina, ovoce bylo nabízeno ve 4 %. Účinností nové vyhlášky č. 282 z letošního roku lze nabízet a prodávat ve školách a školských zařízení potraviny nebo umísťovat reklamu na potraviny, které neobsahují sladidla nebo kofein, neobsahují trans-mastné kyseliny z částečně ztužených tuků nebo nejsou energetickým nebo povzbuzujícím nápojem nebo potravinou.

V České republice existují školní stravovací zařízení se správnou praxí a některé i s nadstandardním přístupem k řešení, protože si uvědomují, že během stravování se děti také učí rituálům a společenskému chování. Nejlepším řešením je jíst normálně, přiměřeně a s milými lidmi v příjemném prostředí a k tomu mohou školní jídelny významně prospět.

Další informace o akci naleznete na www.seminaria.cz.

Ing. Jana Bobková
marketingový manažer junior

T: 734 825 836
E: jana.bobkova@seminaria.cz

Nahoru