Menu

Konference: Rok s GDPR - praxe a kontroly

T I S K O V Á   Z P R Á V A

Praha, 17. dubna 2019

Celostátní konference

Rok s GDPR – aplikační praxe a kontroly

Jak již z názvu samotné konference vyplívá, GDPR je tu s námi už rok. Společnost Seminaria přináší konferenci s nejčerstvějšími informacemi. Konat se bude 21. 5. 2019 poprvé v Brně. Zaměří se na dosavadní praxi, první výsledky dohledových kontrol a český adaptační zákon o zpracování osobních údajů

Česká republika se konečně dočkala adaptačního zákona o zpracování osobních údajů, kde si zvolila vlastní právní úpravu - např. u hranice dospělosti u nabídek služeb informační společnosti, v omezení některých práv a povinností, při akreditaci subjektů splňujících požadavky pro vydání osvědčení o ochraně osobních údajů či v oblasti mlčenlivosti pověřence a jemu podřízených osob.

Konference se dotkne také aplikace GDPR v pracovněprávních vztazích. Příspěvek Jana Horeckého se zaměří na novinky posledních měsíců, ale i postupy, ve kterých zaměstnavatelé nejčastěji chybují v souvislosti s ochranou osobních údajů. To se týká zejména souhlasu zaměstnance jako velmi omezeného právního titulu pro zpracování osobních údajů, ale také osobního dotazníku či spisu.

GDPR výrazně zasahuje i do kamerových systému, které slouží zejména z bezpečnostních důvodů. Nicméně je třeba respektovat nároky na ochranu osobních údajů. Na konferenci zazní praktické příklady efektivního monitoringu zaměstnanců a návštěv soukromých budov či veřejných míst.

ePrivacy je dlouho očekáváné již od implementace GDPR. Jedná se totiž o nařízení, které jej bude v některých ohledech doplňovat. Prezentace přednášejícího seznámí účastníky s aktuálním stavem legislativního vývoje, změnami, které ePrivacy přinese a jakým způsobem to ovlivní činnost firem a organizací v rámci zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies.

Konference Rok s GDPR – aplikační praxe a kontroly je určena statutárním zástupcům organizací, ředitelům, starostům, personalistům, mzdovým účetním, pracovníkům obchodních a marketingových oddělení, podnikovým právníkům, advokátům, ale také správcům počítačových sítí. Týká se celého podnikatelského sektoru, územních samosprávních celků, rozpočtových a příspěvkových organizací, včetně škol.

Další informace o konferenci naleznete na našich webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Rozvoralová
marketingový manažer
T: 734 825 836
E: lucie.rozvoralova@seminaria.cz

Nahoru