Menu

Konference: Rizikové chování ve škole_2

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 16. listopadu 2018

Rizikové chování ve škole

Ve středu, 14. listopadu proběhla celostátní konference společnosti Seminaria na téma Rizikové chování ve škole. Na konferenci určené zejména pro vedení a pedagogy základních a středních škol, pro metodiky prevence i výchovné poradce těchto škol vystoupili odborníci zabývající se tématem rizikového chování na úrovni právních i praktických doporučení.

Prvního příspěvku se ujala Lucie Myšková z Národního ústavu pro vzdělávání. Zdůraznila, že při prevenci jsou důležité vztahy ve škole, které jsou zejména mezi žáky, žákem a pedagogem, ale také mezi pedagogy. Účastníky pak seznámila s procesem certifikace preventivních programů, kterým prošlo již přibližně 90 programů a který by tedy měl zaručit, že budou ve škole skutečně fungovat.

Velmi praktického příspěvku k řešení šikany se ujal Marek Mikláš, který poradil účastníkům, aby využívali metodické doporučení jako „pomocníka“ při řešení šikany. Klíčem k úspěchu je dobrá spolupráce v týmu. Vedení školy pověří vhodnou osobu, zajistí vhodné podmínky a následně spolupracuje a všechny aktéry podporuje. Nastavení systému prevence a řešení šikany by mělo být jasné, všem pracovníkům známé a hlavně funkční. Lze využít několik podpůrných nástrojů, které jsou k dispozici, musí s nimi být však správně naloženo, aby byl výsledek účinný.

Tibor A. Brečka se naopak věnoval projevům závislosti ve škole, jak vlastně závislosti vznikají, jaké jsou její příčiny a zejména pak varovné signály. Přednášející také zveřejnil studii ESPAD, která se koná každé čtyři roky. Poslední údaje, které jsou k dispozici jsou z 6. vlny za rok 2015. Výsledky studie ukazují, že 68,5 procent studentů požilo alkohol během posledních 30 dnů, což je o 21 procent nad evropských průměrem. Stejný rozdíl oproti EU je také v užívání konopných látek.

Velmi aktuálního příspěvku v dnešní digitální době se ujal Jiří Palyza, výkonný ředitel Národního centra bezpečnějšího internetu. Zaměřil se na problematiku digitální stopy, identifikaci skryté identity a rizika sdílení obrazových materiálů. V neposlední řadě upozornil na nejčastější fenomény dnešní doby, jako je například nebezpečná hra Modrá velryba nebo také Cinnamon Challenge.

Závěr konference byl věnován spolupráci školy s OSPODem – v čem může či dokonce musí být škole nápomocen a jaké jsou jeho kompetence ve vztahu ke škole a rodině. Tématem byla také případová konference, její úloha při řešení problémů a zapojení školy. Na tento příspěvek v hojné diskusi navázala Lucie Obrovská, právnička Kanceláře veřejného ochránce práv s právní odpovědnosti školy.

Další informace o akci naleznete na webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Rozvoralová
marketingový manažer

T: 734 825 836
E: lucie.rozvoralova@seminaria.cz                                                          

Nahoru