Menu

Konference: Reforma financování reg. školství

T I S K O V Á   Z P R Á V A

Praha, 26. září 2019

Celostátní konference
Reforma financování regionálního školství na startu

Středa, 9. října 2019 je ve znamení již čtvrtého vydání úspěšné celostátní konference Reforma financování regionálního školství na startu, kterou společnost Seminaria pořádá v Praze. Na odborné akci vystoupí mimo jiné Hana Lipovská se srovnáním různých modelů financování škol, Petra Schwarzová s odrazem reformy financování do reality rozpočtů škol a Jana Marková s příspěvkem, jenž ukáže financování v praxi.

Ředitelé českých škol, na které dopadá reforma financování regionálního školství, se budou do konce roku 2019 potýkat s dvoukolejným systémem, ačkoliv stále není jasné, zda přislíbené finanční prostředky budou po nastavení nových parametrů dostatečné. Od roku 2020 však nový systém pojede „na ostro“.

Ambicí nové reformy je odstranit rozdíly financování stejných vzdělávacích oborů a zamezit negativním finančním dopadům při poklesu počtu žáků. Díky těmto opatřením by nemělo docházet k přijímání studentů na střední školy bez ohledu na jejich studijní předpoklady za účelem získání větší finanční podpory pro svoji činnost.

Konference přináší pohled na zcela konkrétní dopady reformy financování v různých typech škol. Součástí bude i diskuze nad možnými scénáři. Účastníkům budou představena vodítka pro srovnání jejich stávajícího rozpočtu a rozpočtu dle nové metodiky. Odpolední bloky konference poskytnou informace pro malotřídky či víceoborové třídy a návštěvníci nahlédnou i pod pokličku náběhu reformy financování.

Konference je určena zejména pro ředitele mateřských, základních a středních škol, pro jejich ekonomy i účetní. Stejně tak je vhodná pro zástupce zřizovatelů těchto škol.

Další informace o konferenci naleznete na našich webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Rozvoralová
marketingový manažer

T: 734 825 836
E: lucie.rozvoralova@seminaria.cz

Nahoru